Finansielle poster

Finansielle poster er en term inden for regnskabernes verden. Finansielle poster indgår som poster i et regnskab og dækker over finansielle indtægter og finansielle udgifter. Et eksempel på finansielle udgifter kan være renter eller gebyrer, mens et eksempel på en finansiel indtægt kan være en renteindtægt eller en valutakursdifference.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 11/10/2023


Hvad er finansielle poster?

I en virksomheds regnskab indgår der forskellige poster. En af dem er de finansielle poster. Herunder hører både de finansielle udgifter og de finansielle indtægter.

Fælles for begge typer af finansielle poster er, at de omhandler virksomhedens finansielle aktiviteter. De er ikke forbundet med selve forretningens kerneaktivitet, som eksempelvis salg af varer eller tjenesteydelser, men kan derimod betegnes som en ekstra indtægt.

Hvad består de finansielle indtægter af?

De finansielle indtægter kan deles ind i tre forskellige typer:

Hvad er renteindtægter?

Når du som virksomhed eller som privatperson har penge i banken, vil der løbende komme renter på. Dine penge vil altså blive til flere, hvis du har en bank, som tilbyder dig en god rentesats. Bankrenter er et eksempel på en renteindtægt.

Som virksomhed kan renteindtægter også bestå af såkaldte morarenter. Betaler en kunde ikke sine penge til tiden, kan du som virksomhed tillægge det skyldige beløb en morarente. Dette ekstra beløb, som kommer oven i den oprindelige regning, er et andet eksempel på en renteindtægt.

Hvad er et rykkergebyr?

Har du opkrævet rykkere fra en eller flere debitor, som ikke har betalt til tiden, skal rykkergebyrerne føres i dit regnskab under finansielle indtægter.

Hvad er valutakursdifference?

Driver du en international virksomhed, der både handler med kunder i indlandet og i udlandet, vil du operere med flere forskellige valutakurser. Når du laver dit regnskab, vil du have brug for at få alle indtægter og udgifter i den samme valutakurs.

Hvis du for eksempel handler med Spanien, vil du typisk modtage Euro. Når du veksler dem til danske kroner, vil du enten opnå en kursgevinst eller et kurstab. Opnår du en kursgevinst, skal den føres under de finansielle indtægter i dit regnskab.

Hvad er finansielle omkostninger?

De finansielle udgifter er det modsatte af de finansielle indtægter. De giver ikke plus på kontoen, men derimod et minus. Der findes tre typer af finansielle udgifter, og de er identiske med typerne af finansielle indtægter. De er bare udgifter frem for indtægter.

De tre typer er:

Hvad er renteudgifter?

Har du et banklån eller en kassekredit, skal du betale renter til banken. Det er altså det, du skal betale for at få lov til at låne penge af din bank. Bankrenter er et eksempel på renteudgifter, som skal føres under de finansielle udgifter i dit regnskab.

Har du ikke betalt dine fakturaer til tiden, kan en kreditor opkræve dig morarente. Altså en kompensation for den sene betaling. Det er et andet eksempel på en renteudgift.

Hvad er rykkergebyr?

Har du ikke betalt en regning til tiden, kan den kreditor, som du skylder penge til, give dig en rykker. Det beløb, som du skal betale ekstra, fordi du ikke har betalt til tiden, er et rykkergebyr.

Hvad er valutakursdifference?

Opnår du en negativ valutakursdifference, når du veksler fra eksempelvis Euro til danske kroner, skal kurstabet føres under finansielle udgifter.

Læs her, hvordan du bogfører kursgevinst/kurstab 

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram