Spring til indholdet

Læsetid: under 2 minutter

Interessentskab I/S

Et interessentskab er en virksomhedsform, der forkortes I/S. Der skal altid være to eller flere personer, der ejer og driver et interessentskab. Disse kaldes interessenter. Der er ingen yderligere krav ved stiftelse - heller ikke om startkapital. Interessenterne i et interessentskab hæfter personligt for virksomheden.

Hvad er et interessentskab?

Der findes flere forskellige former for virksomheder. En af dem er et interessentskab, der bliver forkortet som I/S. Ejerne af et interessentskab bliver kaldt for interessenter. Der skal som minimum være to interessenter eller ejere af et interessentskab, som sammen ejer og driver virksomheden.

Udover kravet til antal ejere er der ikke andre stiftelseskrav ved oprettelse af et interessentskab. Der er således heller ikke et krav om et minimumsbeløb, når det kommer til startkapital.

Interessenter hæfter personligt og solidarisk

Ejerne eller interessenterne i et interessentskab hæfter personligt ved virksomheden. Det vil altså sige, at hvis virksomheden skulle ske at gå konkurs, så kan det komme til at koste ejerne dyrt. De hæfter nemlig også med deres personlige ejendele og deres personlige formue.

Går et interessentskab nedenom og hjem, kan ejerne reelt set risikere at skulle sælge alt, hvad de ejer og har for at betale sig ud af virksomhedens gæld. Det er den mest risikofyldte form for hæftelse.

Solidarisk hæftelse

Hvis du overvejer at oprette et interessentskab med en partner, er det vigtigt, at I ikke bare bliver enige om reglerne for virksomheden mundtligt. I bør også nedfælde dem i en kontrakt. Når I ejer et interessentskab sammen, hæfter I nemlig ikke kun personligt, men også solidarisk.

Solidarisk hæftelse vil sige, at kreditorerne selv kan vælge, hvem af interessenterne, som de vil kræve betaling af. Kreditorerne kan både vælge at dele det skyldige beløb ligeligt mellem alle interessenter, men de kan også vælge at tage mere fra den, som har den største personlige formue.

Øvrige krav til interessentskaber

Er interessentskabet registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, skal det aflægge årsregnskab som alle andre registrerede virksomheder. Lader interessentskabet sig ikke
registrere, er der ikke noget krav om udarbejdelse af et årsregnskab. Med mindre at SKAT kræver, at virksomheden gør det. Så er der ingen vej udenom.

Interessentskabet skal som alle andre virksomhedstyper overholde bogføringsloven. Det skal også kalde sin virksomhed et unikt navn, som ikke allerede bliver anvendt af en anden virksomhed, og som skiller sig tilpas meget ud fra de andre.

Ved langt de fleste virksomhedsformer er der et krav om en startkapital. Ved aktieselskaber ligger kravet på 500.000 kr., mens det ligger på 50.000 kr. ved oprettelse af et anpartsselskab. Enkeltmandsvirksomheder er heller ikke pålagt et krav om en minimum startkapital.

Læs mere om hvilken type virksomhed du skal vælge

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

Sidst opdateret: 27/07/2020

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?