Solidarisk hæftelse

Ved solidarisk hæftelse er der flere personer, der hæfter for den samme gæld. Kan den ene part ikke betale, er det de andre parter, der hænger på gælden. At hæfte solidarisk bliver aktuelt, når du stifter en virksomhed med flere ejere, eller hvis du optager et lån sammen med eksempelvis din partner.

  • Læsetid: 7 min.

  • Sidst opdateret 11/04/2024


Hvad er solidarisk hæftelse?

Én for alle, alle for én.

Det udtryk passer meget godt, når vi taler om at hæfte solidarisk. 

Ved solidarisk hæftelse er der flere parter, der stifter gæld sammen. Det kan være, at du starter en ny virksomhed op sammen med en tidligere kollega, hvor I begge to står som ejere, eller at du optager et lån i banken sammen med din kæreste.

Her hæfter I sammen for den gæld, som I optager. Og I er begge to ansvarlige for at betale gælden tilbage. 

Hvad så, hvis den ene part ikke kan betale sin del?

Sker der det, at den ene part ikke har råd til at betale sin andel af gælden, så står den anden part med håret i postkassen. For så er den anden part ansvarlig for at betale alle pengene tilbage. 

For at der kan være tale om at hæfte solidarisk, er det et krav, at der er flere parter, der sætter sig i gæld sammen, og at de udfylder en erklæring om solidarisk hæftelse.

Findes der andre former for hæftelse?

Ja, det gør der.  

Der findes tre former for hæftelse: 

  • Solidarisk hæftelse (flere parter sætter sig i gæld sammen og hæfter sammen)
  • Personlig hæftelse (du hæfter med hele din personlige formue)
  • Begrænset hæftelse (du hæfter udelukkende med de penge, du har smidt i din virksomhed – men ikke din personlige formue)

Den type af virksomhed, du stifter, har betydning for, hvilken slags hæftelse der følger med

Personlig og solidarisk hæftelse – en klassisk cocktail

Det er ikke usædvanligt, at der bliver lavet en konstruktion, hvor der er tale om både en personlig og solidarisk hæftelse. 

Her hæfter flere parter for den gæld, der bliver stiftet, og de hæfter hver især med deres personlige formue.

Det vil altid være tilfældet, hvis du optager et lån sammen med din kæreste. Stifter du eksempelvis et interessentskab sammen med en anden ejer, vil I på samme vis begge komme til at hæfte solidarisk og med egen personlig formue. 

Delvis solidarisk hæftelse – hvad betyder det?

Der bliver skelnet mellem fuldstændig og delvis hæftelse.

Den fuldstændige version indebærer, at alle ejerne eller låntagerne i fællesskab hæfter for hele gælden. Anderledes ser det ud med den delvise version. 

Ved delvis solidarisk hæftelse bliver det aftalt på forhånd hvem, der hæfter for hvad. Og hver enkelt person hæfter kun for sin egen andel af den gæld, der i fællesskab er blevet tegnet. 

Hæfter du eksempelvis for 50.000 kr. i forbindelse med opstarten af en virksomhed, mens din medejer hæfter for den resterende andel på 50.000 kr., kan banken ikke kræve din andel af din partner, hvis du ikke er i stand til at betale din del af gælden. 

Pligten til at betale din andel tilbage ligger ene og alene på dine skuldre.

Hvad er pro rata hæftelse?

Ligesom det er tilfældet med delvis hæftelse, så indebærer pro rata hæftelse også, at hver enkelt person kun er ansvarlig for at betale en bestemt andel af den fælles gæld tilbage.

Er der eksempelvis tre ejere, der tager et lån på 300.000 kr. til deres fælles virksomhed med solidarisk hæftelse, så kan de med pro rata hæftelse få lavet en erklæring, der lyder på, at de hver især hæfter for 100.000 kr.

Kan en af personerne ikke betale sin del, kan banken ikke kræve den del af de andre to personer.

Ønsker du ikke at hæfte solidarisk i din virksomhed?

Det er ikke et must, at du går med en virksomhedsform, hvor du skal hæfte solidarisk med din medejer. Der findes også virksomhedsformer, hvor der i stedet følger personlig eller begrænset hæftelse med i købet.

Det gælder for eksempel de personligt ejede virksomheder eller interessentskaber. 

Inden du etablerer en virksomhed, er det vigtigt, at du sætter dig godt ind i en ting som hæftelse. Det kan være en god ide at læse nærmere om hæftelse på Erhvervsstyrelsens virksomhedsguide.

Sådan fungerer det med solidarisk hæftelse og lån 

Hæftelse handler om, hvordan du står stillet, hvis du optager lån til din virksomhed, eller hvis du låner penge som privatperson.

Solidarisk hæftelse for gæld kommer kun i spil, hvis du låner penge sammen med en eller flere personer. Det kan både være i privat regi eller i virksomhedsøjemed.

Vi vil nu se nærmere på, hvordan du er stillet, hvis du hæfter solidarisk i forbindelse med et realkreditlån, eller hvis du kommer ud i en situation med gældssanering.

Solidarisk hæftelse ved realkreditlån – hvad har det af betydning?

Vil du og din kæreste gerne købe en bolig sammen? Eller vil du gerne investere i en erhvervsejendom til din virksomhed sammen med en medejer?

Når du låner penge sammen med en anden person, bør du altid være opmærksom på, om det vil være mest fornuftigt med fuldstændig eller delvis hæftelse. 

Vælger I en løsning, hvor I hæfter fuldstændig solidarisk, kan det gå hårdt ud over en af jer, hvis den anden kommer i en økonomisk klemt situation.

Så er det den ene part, der skal betale alle pengene tilbage.  

Hvad skal du være obs på ved gældssanering og solidarisk hæftelse?

Ved gældssanering kan du få lavet en ordning, hvor du kan få nedsat eller eftergivet en del af din gæld. Virksomheder kan ikke modtage gældssanering. Men det kan privatpersoner godt.

For at du kan komme i betragtning til gældssanering, er der en række betingelser, du skal kunne leve op til. 

Hæfter du solidarisk med din kæreste eller ægtefælle for en gæld, I sammen har stiftet, kan I hver især søge om gældssanering for jeres andel. 

Det er dog vigtigt, at I søger sammen om hele den fælles gæld, men også hver især for jeres del af gælden. Bliver kun den ene part tildelt gældssanering, skal den anden part betale for hele jeres fælles gæld.

Solidarisk hæftelse lejekontrakt – sådan fungerer det

Ejer du en lejlighed eller et hus, som du bruger til udlejning, og som du lejer ud til flere lejere på én gang? Så vil lejerne altid hæfte solidarisk for den leje, der skal betales. Det er dog en forudsætning, at samtlige lejere har deres navn på lejekontrakten.

Står der kun et navn på lejekontrakten, så er det den ene person, der hæfter for huslejebetalingen.

Som udlejer kan du i princippet selv bestemme, hvem du vil opkræve penge af. Så er det lejernes eget ansvar selv at fordele udgifterne. Det er dog en god idé altid at henvende sig til samtlige lejere, når der skal betales leje eller andre udgifter i forbindelse med lejemålet. 

Kaution – selvskyldnerkaution og simpel kaution

Når du som virksomhedsejer tager et lån sammen med dine medejere, skal der i nogle tilfælde en eller flere kautionister ind over. 

En kautionist hæfter for den gæld, der er optaget, sammen med låntager. Kan låntager ikke betale, fungerer kautionisten som en backup, der så går ind og betaler for låntager. 

Er der tale om solidarisk hæftelse og flere ejere, der låner penge sammen, vil det typisk foregå på den måde, at der bliver anvist en kautionist per ejer/låntager.

To forskellige former for kaution ved solidarisk hæftelse

Der findes to typer af kaution:

Hvad er selvskyldnerkaution?

Den strengeste af de to er selvskyldnerkautionen.

Her hæfter kautionisten fra dag et, hvor låntager ikke får betalt afdraget på sin gæld. Allerede på forfaldsdagen for betalingen kan långiver rette sit betalingskrav mod kautionisten. Og kautionisten er forpligtet til at betale.

Hvad er simpel kaution?

Ved simpel kaution er reglerne en smule mere lempelige. 

Her skal långiver kunne vise dokumentation for, at låntager ikke selv kan betale de penge, der skal tilbagebetales. Først derefter kan långiver rette et betalingskrav mod kautionisten.

Simpel kaution bliver anvendt i langt de fleste tilfælde, og med mindre andet er aftalt, er det som hovedregel den type af kaution, der gælder.

Oftest stillede spørgsmål

Stifter to eller flere personer gæld sammen, kan der være tale om solidarisk hæftelse. Begge låntagere hæfter for den fælles gæld, og kan den ene ikke betale, er den anden forpligtet til at gøre det.

Når du stifter en virksomhed, bør du altid sætte dig ind i de forskellige virksomhedsformer og den type af hæftelse, der følger med. Stifter du et interessentskab med flere medejere, kan du godt komme uden om solidarisk hæftelse.

Der skelnes mellem delvis hæftelse og fuldstændig hæftelse. Ved delvis hæftelse kan du aftale med din partner, hvor meget I hver især hæfter for. Og så er I ene og alene ansvarlige for jeres egen andel af gælden – ikke den anden partners andel.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Solidarisk hæftelse

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram