Interessentskab – fordele og ulemper

Vi har tidligere skrevet om fordele og ulemper ved enkeltmandsvirksomhed og ApS, hvorfor turen nu er kommet til fordele og ulemper ved et interessentskab I/S. Står du foran stiftelsen af en virksomhed, eller vil du dykke ned i forskellene ved de forskellige virksomhedsformer – så læs indlægget her og bliv klædt godt på.

  • Udgivet 26/08/2020

  • Læsetid: 2 minutter

  • Nicklas Aabech - Marketing Specialist, Dinero


Hvad er vigtigst når jeg skal vælge virksomhedstype?

Svaret på ovenstående spørgsmål kan være lidt afhængigt af øjnene, der ser – og af, hvilke faktorer der vægter højest fra én person til en anden. Det kan fx være faktorer som ejerskabsform og ansvar, krav til startkapital og hæftelse, og disse faktorer kan have forskellig vægt alt efter øjnene, der ser.

I dette indlæg giver vi dig et indblik i de interessentskab fordele og ulemper, der følger med, når du stifter denne type virksomhed.

To eller flere ejere

Et interessentskab (I/S) drives af to eller flere personer, der ejer virksomheden. De kaldes for interessenter – deraf navnet på selskabet. 

Om det så er en fordel eller ulempe at være flere om gildet vil vi lade være op til den enkelte – for nogle kan det være en klar fordel af være flere om virksomheden, mens det for andre forholder sig modsat. 

Hæftelse ved interessentskab

Personlig hæftelse 

En af ulemperne ved et interessentskab (I/S) er, at hæftelsen er personlig ligesom ved enkeltmandsvirksomhed. Det betyder, at ejere af et interessentskab hæfter med deres personlige ejendele og formue. Med andre ord er virksomhedens forpligtelser altså lig ejernes – og går virksomheden eksempelvis konkurs, kan det blive en dyr affære for ejerne/interessenterne. 

Solidarisk hæftelse

Udover at der hæftes personligt ved et interessentskab, hæftes der også solidarisk. Det indebærer, at eventuelle kreditorer selv kan bestemme, hvem af ejerne de vil kræve betaling fra. Det er altså ikke på forhånd givet, at skyldne beløb deles ligeligt mellem ejerne, hvorfor det gerne skal aftales inden på skrift. 

For at sikre sig mod eventuelle tvivlsspørgsmål om hæftelsen kan I lave en ejeraftale, som er et juridisk bindende dokument.

Det er ikke et krav ved stiftelse – men vi anbefaler at lave en ejeraftale, interessentskabskontrakt eller lignende.

Fordele ved interessentskab

Intet krav til startkapital eller krav om revision

Ved stiftelse af et interessentskab er der ikke noget krav om et minimumsbeløb, der skal indskydes som startkapital i virksomheden. Ved et aktieselskab ligger kravet på 400.000 kr., og ved oprettelse af et anpartsselskab er kravet 40.000 kr.
At starte et interessentskab kan altså gøres relativt billigt og hurtigt.

Nogle af de andre fordele ved et interessentskab er, at der ikke er nogen revisionskrav eller stiftelseskrav. Derudover kan et underskud i virksomheden trækkes fra i ens personlige indkomst modsat ved selskaber, der har begrænset hæftelse. Desuden er der ikke nogen pligt til at offentliggøre årsregnskab. 

Ulemper ved et interessentskab

En ulempe er, at man skal bruge virksomhedsordningen (også kaldet virksomhedsskatteordningen), såfremt man ikke ønsker at betale skat af alt overskuddet fra virksomheden. Det er måske ikke i sig selv en ulempe – men processen omkring beslutningen kan kræve rådgivning og være en ekstra omkostning for nogen.

Beslutter du dig for at bruge ordningen, så vær desuden obs. på, at den stiller flere krav til regnskabet og din bogføring generelt. 

Hvis du allerede nu ved at du vil starte et interessentskab, så kan du gøre dette på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Ønsker du at læse om fordele og ulemper ved en enkeltmandsvirksomhed, har vi som nævnt tidligere skrevet et indlæg om emnet – lige her: Fordele og ulemper ved enkeltmandsvirksomhed.

Nicklas Aabech
Nicklas Aabech Dinero
Nicklas er en af Dineros skarpe content-skribenter. Han hjælper med at producere brugbart indhold om alt fra regnskab til revisorregler til såvel Dinero-brugere som andre, der sidder med gode spørgsmål derude.

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Gør som 0 andre!

Det mest anbefalede regnskabsprogram