Personlig hæftelse

Ejer du en personligt ejet virksomhed, hæfter du personligt, hvis din virksomhed går konkurs. Det kan have store konsekvenser for din privatøkonomi, og det er derfor vigtigt, at du har helt styr på, om personlig hæftelse er det rigtige for dig. Vi giver dig en gennemgang af begrebet, og så kan du blive klogere på mulige alternativer.

  • Læsetid: 5 min.

  • Sidst opdateret 24/10/2022


Hvad betyder personlig hæftelse?

Personlig hæftelse betyder, at du hæfter for din virksomhed med din private formue. Det kan blive aktuelt, hvis virksomheden har gæld, der ikke kan betales. 

Du hæfter personligt, hvis du ejer/er medejer af:

Det betyder, at personlig hæftelse kan udgøre en stor risiko for din privatøkonomi, da du i værste fald kan være tvunget til at sælge dit hus og andet af værdi for at betale af på gælden. 

Du hæfter ubegrænset, og kreditorerne har derfor krav på hele det skyldige beløb – også selvom gælden er større end værdien af din private formue. På den måde kan du, i værste fald, risikere aldrig at blive gældfri.

Lav en risikovurdering

Der er flere fordele ved at stifte en personligt ejet virksomhed, så det kan sagtens være det rigtige valg for dig, selvom det betyder, at du hæfter personligt med din privatøkonomi. Det er dog vigtigt, at du vurderer risikoen nøje, og at du kender konsekvenserne, hvis det værst tænkelige sker.  

Hvis du fx befinder dig i et risikofyldt marked, bør du derfor kraftigt overveje, om en personligt ejet virksomhed, og dermed personlig hæftelse, er noget for dig. 

Det kan fx være, at du handler med større varepartier, og du derfor har mange penge ude at svømme, dine kunder forlanger erstatning eller godtgørelse, du bliver sagsøgt eller skal betale store skadesomkostninger. 

Du løber også en risiko, hvis du fx har brug for at tage et langfristet lån for at realisere din virksomhed. Er det tilfældet, kan det i stedet være en god idé at vælge et kapitalselskab, hvor der er begrænset hæftelse. Det fortæller vi mere om senere i indlægget.

Solidarisk hæftelse

Det er også muligt at hæfte solidarisk. Det skal du, hvis du fx er medejer af et interessentskab (I/S). Så vil både du og din partner hæfte for en eventuel gæld i virksomheden. Det samme gælder, hvis I har optaget et lån i banken. 

Solidarisk hæftelse minder derfor om personlig hæftelse, da du hæfter ubegrænset med din privatøkonomi. 

Hæfter I solidarisk, er der en risiko for, at den ene part ender med at stå med hele regningen alene, hvis den anden part ikke kan eller vil betale sin del. Selvom I har indgået en juridisk bindende aftale med hinanden om, at I deler gælden lige mellem jer, er jeres kreditor dog ikke forpligtet til at respektere aftalen. 

Det betyder stadig, at du kan være tvunget til at betale hele gælden alene, men at du efterfølgende kan kræve, at din partner betaler sin andel af beløbet tilbage til dig. Det kan dog ende med at være en meget besværlig og langtrukket proces, hvis din partner ikke har mulighed for at betale af på sin del af gælden.

Er der personlig hæftelse i ApS og A/S?

Når du ejer et kapitalselskab er der ikke personlig hæftelse. Hvis du vil undgå at løbe den store økonomiske risiko, der kan være forbundet med personlig og solidarisk hæftelse, kan du derfor vælge et kapitalselskab i stedet. I et kapitalselskab hæfter du nemlig begrænset. 

Der findes primært to typer kapitalselskab: 

Ejer du et kapitalselskab, skal du derfor ikke hæfte med din private økonomi, hvis selskabet fx går konkurs, sådan som du skal med personlig hæftelse. I stedet hæfter du med værdien i dit selskab. Det skyldes, at et selskab, i modsætning til en personligt ejet virksomhed, anses for at være en selvstændig juridisk enhed.

Når du fx opretter et anpartsselskab, skal du betale et kapitalindskud på 40.000 kr. På den måde vil der altid være indskudt kapital, som du hæfter med i stedet for at hæfte personligt. 

Dit indskud kan også bestå af aktiver, du har overdraget til virksomheden. Det kan være inventar, en firmabil, en computer eller andet, der har relevans for virksomheden.

Et aktieselskab er noget dyrere at oprette, da det kræver en startkapital på 400.000 kr. Men fælles for et aktieselskab og et anpartsselskab er, at du hæfter begrænset, og du risikerer derfor ikke at miste hele din private formue. 

Du løber altså ikke en lige så høj risiko, som du gør, hvis du har en personligt ejet virksomhed, hvor du hæfter personligt.

Du skal dog være opmærksom på, at kreditorer kan kræve, at du hæfter personligt, når du fx låner penge eller køber store varepartier. Det vil typisk ske, hvis selskabet er nystiftet eller har en begrænset egenkapital. Derfor kan du ikke altid komme helt udenom personlig hæftelse ved stiftelse af gæld, selvom du ejer et kapitalselskab.

Fordele ved IVS 

Tidligere var et iværksætterselskab (IVS) et godt alternativ til de andre selskabsformer. Et IVS mindede på mange måder om et ApS dog med den væsentlige forskel, at det kun krævede en startkapital på 1 kr. 

Du kunne dermed undgå personlig hæftelse, og samtidig slippe for at betale en stor startkapital. Den mulighed har du dog ikke mere, da det fra d. 15. oktober 2021 ikke længere er muligt at eje et IVS.

Personlig hæftelse i en andelsboligforening

Personlig hæftelse er ikke kun et begreb, du støder på, når du ejer en virksomhed. Det er nemlig også relevant at kende til, når du køber en andelsbolig. 

Hvis andelsforeningen går konkurs, vil ejendommen, og alle andre værdier, blive solgt. Indbringer salget ikke nok til at dække tabet, kan det være andelshaverne, der hæfter. Ofte vil det betyde, at du som andelshaver hæfter med dit indskud.

I de fleste tilfælde er der dog en undtagelse i foreningens vedtægter, der kan medføre, at andelshaverne hæfter solidarisk og personligt. Det betyder, at du potentielt hæfter for hele foreningens gæld med hele din private formue. 

Det kan dog også være, at du hæfte pro rata, hvilket betyder, at du og de andre andelshavere hæfter ligeligt for gælden. På den måde skal du kun betale en mindre andel af gælden i stedet for at hæfte ubegrænset for hele det skyldige beløb.

Oftest stillede spørgsmål

Personlig hæftelse betyder, at du risikerer at hæfte med din privatøkonomi, hvis din virksomhed fx går konkurs. Du hæfter personligt, hvis du ejer en enkeltmandsvirksomhed, et interessentskab eller en personligt ejet mindre virksomhed.

Ved personlig hæftelse forstås, at du hæfter med hele din private formue, hvis din virksomhed går konkurs, eller hvis der er gæld, som virksomheden ikke kan tilbagebetale.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Personlig hæftelse

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram