Lønsikring ved sygdom som selvstændig – Derfor skal du have en

Som selvstændig kan du ikke altid være sikker på, hvad morgendagen bringer. Derfor kan det være en god idé at sikre din indkomst med en lønsikring. Læs med her, hvis du vil vide mere om, hvad lønsikring er, og hvad du skal være opmærksom på, når du skal finde den perfekte lønsikring.


Som selvstændig er det i sidste ende dig, der har ansvaret for, at din virksomhed holder sine hjul rullende. Og skulle der komme en uventet kæp i systemet, er det ikke sikkert, at du kan blive ved med at betale løn til dig selv. Ved længerevarende sygdom, salg eller – syv, ni, tretten – konkurs, kan du få brug for at sikre din indtægt.

Derfor kan det især for selvstændige være en god idé at have en lønsikring. Med en lønsikring kan du nemlig sikre dig at nå så tæt på din normale indkomst som muligt. Så du stadig kan betale dine faste udgifter, hvis du pludselig skulle bøvle med at få penge i kassen.

Hvad er lønsikring?

Lønsikring er en pose penge, du kan få i stedet for dagpenge eller som supplement til dine dagpenge, afhængig af hvilken lønsikring du vælger.

Lønsikring er ikke noget, du kan søge staten om, ligesom fx kontanthjælp. Det er en slags forsikring, du kan tilkøbe via din a-kasse eller et forsikringsselskab.

Hvorfor skal jeg have en lønsikring som selvstændig?

Som selvstændig kan du lønsikre dig selv med fri eller supplerende lønsikring. Hvis du bliver nødt til at lukke din virksomhed pga. sygdom, konkurs eller bare vælger at sælge eller lukke den, kan du med en lønsikring få udbetalt næsten det samme beløb hver måned, som du plejer. Afhængig af hvor meget du plejer at tjene, selvfølgelig.

Med en supplerende lønsikring supplerer du dine dagpenge med en ekstra pose penge hver måned. Det kan være en fordel for dig, hvis du får udbetalt mere end 20.359 kr. om måneden. Det er nemlig det maksimale beløb, du kan få udbetalt på dagpenge (i 2024). 

Med en supplerende lønsikring oven i dine dagpenge, kan du altså sikre, at du får næsten det samme udbetalt, som hvis du arbejder.

Med en fri lønsikring går du uden om a-kassen og jobcentrene. Men uanset om du vælger en fri eller supplerende lønsikring, kan det være et stort dyk i løn at gå fra beskæftiget til ledig. Og derfor kan det være en fordel at have lønsikring.

Lønsikring for selvstændige – Hvad koster det, og hvad får jeg?

Det er forskelligt fra tilbud til tilbud, hvad en lønsikring koster. Vælger du en supplerende lønsikring hos en a-kasse, kræver det, at du er medlem af a-kassen, og så kan du betale for lønsikring ud over medlemskabet. De a-kasser, der har en fagforening tilknyttet, kræver også, at du er medlem af deres fagforening.

At være medlem af en fagforening koster typisk 60-80 kr. om måneden. De fleste a-kasser for selvstændige koster mellem 300-600 kr. om måneden. Derudover kommer lønsikringen, der koster mellem 50-700 kr. om måneden. 

Udover forskellene i fagforenings- og a-kasse-priser afhænger priserne på lønsikringerne også af, hvor længe den dækker. Nogle steder tilbyder dækning i 6 måneder, andre i 12 måneder. Nogle lader dig vælge mellem en periode på enten 6 eller 12 måneder. De fleste steder dækker maks. 12 sammenhængende måneder – og maks. tre perioder. Det vil sige 36 måneder sammenlagt.

Det har også indflydelse på prisen, hvor stor en procentdel af din normale løn, du kan og vil have dækket. Nogle dækker op til 80 % af din normale løn, mens andre dækker op til 90 %.

Hvornår gælder en lønsikring for selvstændige?

Hvornår din lønsikring gælder, afhænger både af, hvilken a-kasse eller forsikringsselskab du vælger, samt hvilken type lønsikring du vælger. 

Hos nogle er det fx et krav, at du har betalt til lønsikringen i en periode på ni måneder – en såkaldt karensperiode – før du bliver berettiget til at modtage lønsikring. De fleste har også et krav om, at du skal have været beskæftiget i et bestemt antal timer om måneden i et bestemt antal måneder, før du kan få lønsikring.

Der kan også være andre krav, der har indflydelse på, hvornår lønsikringen dækker. Kravene varierer fra tilbud til tilbud. Hos nogle er det fx et krav, at du i et bestemt antal måneder, inden du blev arbejdsløs, ikke har kunne forudse, at du blev arbejdsløs.

Kan lønsikring trækkes fra i skat?

Prisen for din lønsikring er fradragsberettiget. Når du indbetaler et beløb til lønsikring, bliver det automatisk indberettet til Skattestyrelsen af den a-kasse eller forsikringsselskab, du har forsikringen hos. 

Du behøver altså ikke at gøre noget. Og du får som tommelfingerregel cirka en tredjedel af beløbet tilbage.

Hvis du bliver ledig og får udbetalt lønsikring hver måned, skal du betale skat af udbetalingerne ligesom almindelig indkomst. Det samme gælder dine dagpenge. Men eftersom du er ledig, skal du ikke betale arbejdsmarkedsbidrag.

Hvilken lønsikring skal jeg vælge som selvstændig?

Det kan være lidt af en regn(skabs)skov at finde rundt i, hvilken lønsikring der passer bedst til dig. Derfor har vi lavet en sammenligning af syv tilbud, der findes for selvstændige. Priserne afhænger ofte af, hvor høj din løn er, og derfor er de ikke inkluderede i skemaet.

Listen er ikke fuldkommen. Det afhænger nemlig også af din branche, hvilken lønsikring du kan få. Nogle fagforeninger er fagligt afgrænsede. Derfor anbefaler vi, at du selv laver et lignende skema, hvor du inkluderer de a-kasser og forsikringer, der giver mening for dig.

Skema over muligheder for lønsikring for selvstændige, 2022:

A-kasse / forsikring% af lønnen kan dækkesMaks. beløb til udbetalingHvor længe dækker denHvornår dækker den
AJKS90 %40.000 kr./md.12 mdr.– Dækker, hvis du modtager dagpenge og står til rådighed for arbejdsmarkedet (dvs. når din virksomhed er lukket eller solgt)
– Dækker ni måneder, efter du har tegnet den (medmindre du har anciennitet fra andet selskab)
– Du skal have været i arbejde de seneste 12 måneder, før den dækker
– Du har selvrisiko på en måned
Akademikernes A-kasse90 %40.000 kr./md.Vælg mellem 6 og 12 mdr.– Dækker, hvis du går konkurs, din virksomhed er under rekonstruktion, panthaver står for drift af din virksomhed inden tvangsauktion, eller din virksomhed er ophørt ved tvangsauktion
– Dækker ni måneder efter, forsikringen træder i kraft
– Du skal have drevet virksomhed i 12 måneder og arbejdet mindst 30 timer om ugen
– Selvrisiko på en måned
– Du må ikke være bekendt med, at du ville stoppe med at drive din virksomhed inden for de kommende to år
Ase80 %44.000 kr./md.Vælg mellem 3, 6 og 12 mdr.– Dækker ved sygdom samt ved salg, lukning eller konkurs af din virksomhed
– Dækker seks måneder, efter forsikringen træder i kraft
– Du skal have drevet selvstændig virksomhed i minimum seks måneder
– Ved Lønsikring Super er der ingen selvrisiko
Dansk Lønsikring80 %49.200 kr./md.Vælg mellem 6 og 12 mdr.– Dækker ved konkurs, betalingsstandsning, panthaver står for drift inden tvangsauktion, tvangsauktion og lukning af virksomhed pga. egen sygdom
– Dækker ni måneder, efter forsikringen træder i kraft
– Du skal have arbejdet i mindst 16 timer om ugen i mindst 12 sammenhængende måneder
– Selvrisiko på en måned
– Du må ikke være bekendt med snarlig ledighed
Frie90 %20.000 kr./md.260 dage– Dækker, hvis du vælger at sælge/lukke din virksomhed eller går konkurs
– Dækker fem måneder, efter forsikringen træder i kraft
– Du skal have drevet den samme virksomhed som hovedbeskæftigelse i minimum tre år
– Der er en måneds selvrisiko
– Du må ikke få kendskab til din snarlige ledighed i de første fem måneder
FTFa90 %40.000 kr./md.12 mdr.– Dækker, hvis din virksomhed er gået konkurs, i betalingsstandsning eller på tvangsauktion
– Dækker ni måneder, efter forsikringen træder i kraft
– Du skal have arbejdet som selvstændig erhvervsdrivende i mindst seks sammenhængende måneder og i mindst 130 timer om måneden
– Der er en måneds selvrisiko
– Du må ikke have kendskab til kommende ledighed
Købstædernes forsikring90 %30.000 kr./md.Vælg mellem 6 eller 12 mdr.– Dækker, hvis du er nødt til at lukke din virksomhed pga. økonomi eller sygdom
– Dækker ni måneder, efter den er trådt i kraft
– Du skal arbejde mindst 16 timer om ugen
– Der er en måneds selvrisiko
– Du må ikke have kendskab til kommende virksomhedsophør

Vi har sammenlignet lønsikringernes priser, hvor længe de dækker, hvilke krav der er for at få dem udbetalt, samt hvor stor en procentdel af din løn bliver dækket.

Det er især vigtigt at gøre sig helt klart, præcis hvad lønsikringen dækker. De dækker nemlig ikke alle det samme. Nogle dækker kun for ufrivillig ledighed, konkurs og sygdom, mens andre også dækker, hvis du fx vælger at sælge eller lukke din virksomhed.

Der er også ofte en aldersbegrænsning på tilbuddene. De fleste steder kræver, at du er mellem 18 og 57 år. Men nogle accepterer personer på op til 62 år.

Oftest stillede spørgsmål

For mange selvstændige kan det være en god idé at have en lønsikring. Især hvis du tjener væsentligt mere end 25.000 kr. om måneden. Så kan forskellen mellem det du får udbetalt normalt og det, du vil få på dagpenge, nemlig være temmelig stor.

Der er mange muligheder for at finde sig en lønsikring som selvstændig, og derfor skal du undersøge, hvilken der passer bedst til dig. Dit valg afhænger nemlig af, hvilke du kan få samt dine behov. Du skal tage stilling til, hvor meget du vil sikres for, hvor lang en periode du vil sikres, og hvor meget du vil give for lønsikringen om måneden.

Hvornår din lønsikring gælder, afhænger af din forsikringsaftale. Mange har en karensperiode på ni måneder plus en selvrisiko på en måned. Men det varierer fra aftale til aftale.

Der er ikke noget klart svar på, hvad en lønsikring koster. Ligesom andre forsikringer, afhænger lønsikring nemlig af din individuelle situation. Nogle lønsikringer kan kun fås, hvis du er medlem af en a-kasse og/eller en fagforening, og så skal kontingenterne regnes med i beløbet. Derudover afhænger prisen af andre faktorer, som nuværende løn og ønsket dækning.

Savanna Ankjær
Savanna Ankjær Visma Dinero
Savanna er uddannet journalist. Hos Visma Dinero gør hun sit bedste for at formidle svært stof på en måde, så det bliver hurtigt og nemt at forstå. Sammen med resten af teamet udvikler hun også nyt indhold til dig, der gerne vil i gang med din egen virksomhed – eller allerede har en.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram