Hvad er nettoløn?

Nettoløn er den løn, du får udbetalt. Der er trukket skat, ATP og pension fra, når din nettoløn bliver sendt til udbetaling. Nettoløn er med andre ord de kroner og ører, der ryger ind på din konto den første hverdag i måneden.

  • Læsetid: 6 min.

  • Sidst opdateret 11/10/2023

Med Dinero Pro kan du hver måned lave én lønseddel. Den kan du bruge på dig selv, i dit ApS, eller for en medarbejder.

Hvad betyder nettoløn?

Som lønmodtager har du sikkert hørt om begreberne nettoløn og bruttoløn, der fremgår på din lønseddel hver måned. Men hvad betyder nettoløn egentlig?

Nettoløn er de penge, du får udbetalt fra din arbejdsgiver, når du får løn. Når vi taler om nettoløn, er skat og pension allerede trukket fra – og det er derfor det beløb, der ryger til udbetaling på din NemKonto.

Nærlæser du din lønseddel, vil du kunne se, at det beløb, der er angivet som din løn netto, er lig med det beløb, du får sat ind på din konto. 

Bruttoløn vs nettoløn – sådan kender du forskel på de to

Hvad er forskellen på brutto og nettoløn? Det er faktisk slet ikke så svært at skelne mellem de to, når det kommer til stykket. Bruttoløn og nettoløn er nemlig to vidt forskellige ting.

Din bruttoløn er den samlede løn, som din arbejdsgiver betaler til dig. Det vil sige din grundløn. Af den løn vil der blive trukket blandt andet skat, ATP og pension. 

Når det er trukket fra, vil der være et beløb tilbage, som så ryger til udbetaling på din konto. Det er din nettoløn.

Hvad er min nettoløn? Udregn din nettoløn 

I forhold til beregning af nettoløn er der en del tal, du skal have styr på. 

Du skal først og fremmest kende din trækprocent, der er afgørende for, hvor meget du skal betale i skat. Og du skal også være bekendt med, hvor stor en del af din løn der går til pension. Derudover skal du kende din grundløn. Det kan du alt sammen finde på din seneste lønseddel.

Når du har styr på det, kan du give dig i kast med at beregne din nettoløn. Du kan med fordel anvende vores beregner, når du gerne vil have styr på, hvor meget du får udbetalt i løn.

Beregn nettoløn med firmabil

Kører du i en firmabil i forbindelse med dit arbejde? Og bruger du den også til privat brug? Så gælder der nogle særlige skatteregler, som du kan læse mere om på Skattestyrelsens hjemmeside.

Fri bil eller privat brug af firmabil har en effekt på din nettoløn, da du skal betale din arbejdsgiver for at få lov til at køre i firmabilen i privat regi. 

Det er din arbejdsgivers pligt at sørge for, at du løbende gennem året kommer til at betale skat af din kørsel i firmabilen. På din lønseddel vil det fremgå, hvor meget der er tale om.  

Nettoløn skat – sådan regner du det ud

Det er en individuel sag, hvor meget du betaler i skat af din løn hver måned.

Det afhænger af det personfradrag, du har, hvor høj en trækprocent du er tillagt, og hvorvidt du betaler topskat eller ej. Den vigtigste kilde til at finde ud af, hvor stor en del af din nettoløn der går til skat, er derfor at undersøge dine personlige skatteforhold.

Du kan blive meget klogere ved at dykke ned i din lønseddel eller ved at logge dig på borger.dk og kigge i din egen personlige skattemappe. 

Hvad er den gennemsnitlige nettoløn i Danmark?

Det varierer meget, hvad vi danskere hver især tjener i løn hver måned.

Det afhænger både af branche og jobfunktion. Ligesom arbejdstimer og geografi også begge er faktorer, der har stor betydning for lønnen. 

Kommuneskatten er ikke ens over hele landet, og derfor vil der også være forskel på, hvad der skal betales i kommuneskat i de forskellige kommuner.

I 2019 lå den gennemsnitlige nettoløn på 243.400 kr. Tallet er beregnet ud fra alle danskere over 15 år med fast bopælsadresse i Danmark.   

Hvad er en negativ nettoløn?

Det lyder måske en kende mærkeligt, at du kan ende ud med en negativ løn. Men det kan du faktisk godt.

Der kan eksempelvis være sket en fejl i forbindelse med din lønudbetaling, eller du kan have fået for stort et beløb udbetalt a conto.

De penge, du skylder din arbejdsgiver, vil automatisk blive modregnet i forbindelse med en senere lønudbetaling. Alternativt kan du også modtage en regning på den negative nettoløn, der kan få dit lønregnskab til at gå i nul.

Nettoløn og pension – sådan hænger det sammen

Din nettoløn vil altid være fratrukket pension.

Det gælder, hvad enten der er tale om ATP, arbejdsgiverpension eller medarbejderbetalt pension. Når du tænker nettoløn og pension, vil pension altid være trukket fra i regnskabet. 

Din nettoløn er ene og alene det pengebeløb, der bliver sat ind på din NemKonto på lønningsdagen.

Hvad er ATP?

Arbejder du mere end 9 timer om ugen, skal du indbetale til pensionsordningen ATP. Du bliver trukket et fast beløb til ATP hver eneste måned, når du får løn. Det er bestemt ved lov.

ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension. I 2023 ligger det månedlige ATP-bidrag på 284 kr. for en medarbejder, der er ansat på fuldtid. Som medarbejder betaler du 94,65 kr. selv, mens din arbejdsgiver betaler de resterende 189,35 kr.

Du får udbetalt dine penge fra ATP den dag, du går på pension.

Hvad er arbejdsgiverbetalt pension?

Arbejdsgiverbetalt pension er penge til pension, der bliver betalt af din arbejdsgiver. Betaler din arbejdsgiver ind til din pension, vil det fremgå af din lønseddel.

Mange medarbejdere bliver tilbudt arbejdsgiverbetalt pension som en del af deres ansættelse, men det er ikke en selvfølge, at du får det med i pakken, når du får nyt arbejde.

Det skal enten fremgå af din ansættelseskontrakt eller være en del af din overenskomst. 

Arbejdsgiverbetalt pension bliver gerne beregnet som en fast procentdel af din løn. Den samlede procentsats ligger typisk på 12 %.  

Hvad er medarbejderbetalt pension?

Medarbejderbetalt pension er en opsparing til pension, du som medarbejder selv indbetaler til. Det er altså ikke din arbejdsgiver, der betaler penge til din pension. Det er dig selv.

Du bestemmer selv hvor stor en del af din løn, du vil lade gå til din pensionsopsparing. Og du kan med fordel lade din arbejdsgiver føre pengene over til dit pensionsselskab. 

Så du ikke selv skal stå for alt det administrative – men det i stedet kommer til at ske i forbindelse med, at du får udbetalt din løn.

Oftest stillede spørgsmål

Nettoløn er de penge, du får udbetalt i løn hver måned. Skat, ATP og pension er trukket fra, når din nettoløn bliver sat ind på din konto.

Bruttoløn er din løn, før der bliver trukket skat, ATP og pension, mens nettoløn er den løn, der er tilbage, når alt er trukket fra.

Bruttoløn er den samlede løn, som din arbejdsgiver betaler til dig. Det er ikke lig med den løn, du får udbetalt, da der først skal trækkes skat, ATP og pension.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram