Udgivet 17/09/2021

Forstå din lønseddel – hjælp til tjek af lønseddel

Lær at forstå din lønseddel med en simpel forklaring af alle de typiske elementer. Det er altid en god idé at starte fra toppen og tage det trin for trin. På den måde får du en fornemmelse for, hvordan du går fra bruttoløn til nettoløn.

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Skrevet af Lasse Hansen
Læsetid: 8 min.
Forstå din lønseddel og undgå tvivl

Lær at forstå din lønseddel

Lad os starte med at slå fast, at ingen lønsedler ligner hinanden. Dog går rigtig mange elementer igen hver måned og på lønsedler fra forskellige udbydere. Hvis du vil forstå din lønseddel bedst muligt, er det en god idé at starte fra toppen. På den måde får du et godt indblik i, hvordan din arbejdsgiver kommer fra din månedsløn til den løn, du får udbetalt.

For at hjælpe dig med at forstå din lønseddel tager vi udgangspunkt i nedenstående lønseddel. Den er et eksempel på en typisk lønseddel for månedslønnede, som forhåbentlig gør den lidt nemmere at forstå. Der kan gælde særlige regler for funktionærer.

Få en gratis lønseddel med Dinero

lønseddel punkter
Eksempel på lønseddel til månedslønnede fra Visma

Nogle elementer kræver nok ikke den store forklaring for at forstå din lønseddel – men du får den alligevel. Den overstregede blok øverst til venstre er navn og adresse på din arbejdsgiver. Under denne finder du som regel dit eget navn og adresse.

1. Normtid (og oplysninger om ansættelse)

I boksen øverst til højre finder du forskellige oplysninger omkring din ansættelse. Her står fx din ansættelsesdato, stilling (identificeret med talkombinationer), samt hvilken afdeling du hører til. Normtid fortæller, hvor mange timer du er ansat til om måneden 

2. Enheder

“Enheder” finder du også på de fleste lønsedler, og de kan være forskellige ting afhængig af, hvad der specificeres. En enhed kan fx være antal kilometer eller antal timer.

3. Månedsløn

Her kan du se din månedsløn. Det er din løn før blandt andet skat og AM-bidrag. Den kaldes også for grundløn eller bruttoløn. Det er et af de vigtige begreber, når du skal lære at forstå din lønseddel. Det er nemlig her, “det hele starter”.

4. Personalegoder

Personalegoder skal også fremgå af lønsedlen. Det kan fx være ting som fri telefon (som vist i eksemplet) eller sundhedsforsikring. Du skal som regel betale skat af personalegodet, selvom virksomheden betaler selve udgiften. Derfor kan du godt komme ud for, at den står to gange på din lønseddel – før og efter skat.

5. Pension

Pension er også en del af enhver lønseddel. Som du kan se i eksemplet, er der to typer pension; firma og egen. Ofte betaler firmaet en procentdel af lønnen til din pension, mens du samtidig betaler en procentdel selv. Hos nogle virksomheder er egenbetaling frivillig, mens andre har et minimumsbeløb for egenbetaling – eller bestemt i overenskomsten.

Vi har også lavet en guide til pensionsopsparing for selvstændige.

6. ATP

Det er lovpligtigt at betale til ATP. Bidraget trækkes før skat, og det beregnes ud fra, hvor mange arbejdstimer du har. I eksemplet ovenfor er enheden “130” din normtid). 

7. AM-bidrag

Arbejdsmarkedsbidraget er endnu et lovpligtigt beløb, som trækkes fra din bruttoløn. Det er en procentdel af den samlede sum af månedslønnen, løn for overtid, løn for forskudt tid minus eget pensionsbidrag og ATP.

8. A-skat

Din A-skat trækkes fra din A-indkomst. På vores fiktive lønseddel er A-indkomsten summen af månedslønnen, løn for overtid, løn for forskudt tid minus eget pensionsbidrag, ATP og AM-bidrag. 

9. Feriepenge

Her kan du se, hvor mange feriepenge du har opsparet til Lønmodtagernes Feriemidler. Under feriepengene kan du se din ferieberettigede løn, som typisk er din grundløn, før der er fratrukket skat. 

10. Løntræk efter skat

Har I en personaleforening eller frokostordning på arbejdet, som du betaler til? Så vil det som regel også fremgå af din lønseddel. Som regel trækkes beløbet fra lønsedlen efter skat.

11. Konto/NemKonto

Din løn skal selvfølgelig også udbetales. Den udbetales typisk til din NemKonto, og du kan her se, hvilken konto nettolønnen udbetales til.

12. Disponibel dato

Datoen fortæller helt enkelt, hvor du kan forvente, at pengene står på din konto. Det er som regel den sidste bankdag i måneden.

13. Beløb (nettoløn)

Her kan du se det beløb, du får udbetalt, når blandt andet skat og lovpligtige bidrag er trukket fra. Når du skal læse og forstå en lønseddel, kan du med fordel starte med at kigge på brutto- og nettoløn. De bør som udgangspunkt være de samme hver måned, men der kan være ting som feriepenge og andet, der gør nettolønnen højere i perioder. 

14. Samlede indbetaling til pension

Det er ikke kun de månedlige indbetalinger til pensionen, du som regel kan se på din lønseddel. Summen af firmaets og din egenbetaling i indeværende år vises også. Beløbet er inklusiv den indeværende periode, lønsedlen gælder for.

15. Feriedage

Hvis du har restferie fra den gamle ferielov, vil den stå her. Den nedskrives efterhånden, som du bruger den – og vil helt forsvinde, når den er opbrugt. 

Dine optjente feriedage med den nye ferielov vises som regel sammen med de andre specifikationer – i eksemplet finder du dem lige over “Feriepenge” (17).

16. Saldi – år-til-dato

Her kan du se forskellige akkumulerede tal fra 1. januar til og med den aktuelle lønperiode. Du kan typisk se, hvad du samlet har betalt i AM-bidrag, A-skat og ATP, ligesom du også kan se den samlede ferieberettigede løn. Når du skal forstå din lønseddel, kan denne “blok” give et godt overblik over dine samlede beløb for flere vigtige elementer.

17. Ferie med den nye ferielov

Her kan du se feriepengene, som bliver beregnet ud fra din ferieberettigede løn, der bliver overført til FerieKonto/Feriekort ved eventuel fratrædelse (4428). Du kan også se antallet af feriedage, du har til rådighed samt lovpligtigt ferietillæg. Nogle arbejdsgivere tilbyder ferie på forskud – det vil du også kunne se her, hvis det er tilfældet.

Forstå din lønseddel og det med feriepenge

Du optjener feriepenge som lønmodtager i Danmark. Beløbet spares løbende op, og pengene udbetales til dig som “erstatning” for løn, når du holder ferie. Feriepenge betegnes nemlig som en feriegodtgørelse i ferieloven, og de er også en vigtig del af det at forstå sin lønseddel. 

Feriepenge (17) og feriedage (15/17) skal fremgå af din lønseddel. Som udgangspunkt tjener du ikke feriepenge ved overarbejde som fuldtids- og deltidsansat. Du skal som regel holde ferie for at få feriepengene udbetalt. Det bør altid fremgå af din ansættelseskontrakt.

Du må ikke forveksle feriepenge med en fritvalgskonto, hvor du også sparer en fast procentdel af din ferieberettigede løn op. Når du tjekker din lønseddel med en fritvalgskonto, vil der som regel være en linje med teksten “fritvalgskonto”. 

Oftest stillede spørgsmål

Din lønseddel indeholder en masse tal og talkoder. Men helt overordnet indeholder den din månedsløn samt forskellige lovpligtige bidrag og skatter, du skal betale. Den viser også, hvad du har optjent af feriepenge, samt hvad du betaler i pension.

På en lønseddel står der meget mere end bare din månedsløn, og hvad du får udbetalt. Der står også, hvad du skal betale i ATP, AM-bidrag, A-skat og meget andet, ligesom forskellige personalegoder også er angivet på lønsedlen. Optjente feriepenge og feriedage vil også fremgå af lønsedlen.

Hvis du gerne vil have hjælpe til at forstå din lønseddel eller uddybet forskellige elementer, bør du tage kontakt til din arbejdsgiver – eller din fagforening. Vi har lavet forklaringer til alle de klassiske dele af en lønseddel for månedslønnede, så du bedre kan forstå din lønseddel.

Det er en rigtig god idé at tjekke din lønseddel. Det hænder nemlig, at der sker en fejl, så beløbene ikke passer. Derfor anbefaler vi også, at du får hjælp til at forstå din lønseddel, hvis der er elementer eller beløb, du ikke forstår. 

Du får udbetalt det beløb, der er tilbage, når pension, skatter og bidrag er trukket fra din bruttoløn. Personalegoder, frokostordning og aconto trækkes også fra, før du får udbetalt din (netto)løn.

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Lasse Hansen Dinero
Lasse er content manager hos Dinero. Han hjælper med at gøre tunge og svære regnskabsbegreber og -regler letforståelige samt udtænker indhold, der gør regnskabet lidt lettere for dig, som gerne vil være iværksætter eller allerede er i gang med at udleve iværksætterdrømmen.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram