Omsætningshastighed

Omsætningshastighed er et nøgletal, der siger noget om, hvor effektiv driften af din virksomhed er. Du kan bruge det på dit varelager, dine aktiver og meget andet. Tallet kan hjælpe dig med at belyse, hvor det går godt i din virksomhed, og hvor du med fordel kan stramme op.

  • Læsetid: 5 min.

  • Sidst opdateret 30/05/2022


Hvad betyder omsætningshastighed?

Nøgletallet, omsætningshastighed, er et vigtigt tal at arbejde med, når du driver en virksomhed. 

Det er et centralt nøgletal, der kan fortælle dig, hvordan det går med driften af din virksomhed. Det giver dig en indikation på, om du er langsom eller hurtig til at omsætte dine varer og aktiver. 

Du kan beregne omsætningshastigheden forskellige steder i virksomheden. Blandt andet i forbindelse med dit varelager, dine kreditorer og dine debitorer.

En god måde at arbejde med nøgletallet på er ved at udregne det hvert regnskabsår – gerne på det samme tidspunkt på året. Så kan du sætte tallene ind i en graf og følge udviklingen i din virksomhed år for år.

Sådan regner du det ud

Vil du gerne i gang med at beregne omsætningshastigheden for dit varelager? Eller er det dine debitorer, du gerne vil blive klogere på?

Så må du finde lommeregneren frem.

Du skal altid have fat i to tal, når du skal regne nøgletallet ud. Men hvilke tal, du skal bruge i dit regnestykke, afhænger af, om det er omsætningshastigheden for dine aktiver, kreditorer, varelager eller noget helt fjerde. 

Vi vil nu se nærmere på den formel, du skal have fat i.

Eksempler på beregning af omsætningshastighed 

Når du skal regne nøgletallet ud, skal du altid have fat i to tal fra dit regnskab. Hvilke tal, du skal bruge, afhænger af, hvilken afdeling du gerne vil dykke ned i.

Det kan være interessant at dykke ned i, hvor hurtigt du får omsat din varebeholdning, mens det også kan være vigtigt at analysere på omsætningen af dine aktiver. 

Her kan du se to eksempler på udregning af omsætningshastigheden.

Nettoomsætning / aktivernes samlede værdi = aktivernes omsætningshastighed
Vareforbrug / varebeholdning = varebeholdningens omsætningshastighed


Oplever du en stigende omsætningshastighed i din virksomhed?

Sammenligner du nøgletallet fra år til år, vil du både kunne opleve en faldende, stabil eller stigende tendens.

Som udgangspunkt er det positivt, hvis nøgletallet stiger eller finder et stabilt leje. Hvor højt et tal, du kan forvente, afhænger i høj grad af branchen, du befinder dig i.

Aktier er et eksempel på en branche med en relativt lav omsætningshastighed, mens nøgletallet ligger i den høje ende, hvis vi ser på fødevarebranchen.

Hvilke andre brancher er kendetegnet ved en høj omsætningshastighed?

Som allerede nævnt hører fødevarebranchen til kategorien med en høj omsætningshastighed. Det samme gør sig gældende med tøjbranchen.  

Både fødevarer og tøj skal omsættes hurtigt, så virksomheden ikke brænder inde med varepartier, der overskrider udløbsdatoen eller går af mode.

Hvor højt et tal, du kan forvente i din virksomhed, afhænger i høj grad af den branche, du bevæger dig indenfor. Når du sammenligner dig med andre virksomheder, er det derfor afgørende, at du ser på virksomheder, der agerer inden for den samme branche som dig.

Hvilke forskellige typer er der?

Omsætningshastighed kan i virkeligheden være et vidt begreb.

For det kan bruges i mange forskellige sammenhænge. Du kan bruge det til at analysere på relationen til dine kreditorer eller debitorer, og du kan bruge det til at se, hvordan det går med at få omsat dine varer på dit varelager.

Vi vil nu se nærmere på de forskellige typer, der findes. Og give dig opskriften på, hvordan du regner nøgletallene ud.

Aktivernes omsætningshastighed – et centralt nøgletal

Vi har her at gøre med et af de mest centrale nøgletal.

Det giver dig et godt billede af, hvor god din virksomhed er til at omsætte sine varer ud fra de aktiver, der befinder sig på lageret.

Formlen kommer her:

Nettoomsætning / aktivernes samlede værdi = aktivernes omsætningshastighed


Varedebitorernes omsætningshastighed – hvad er det?

Her kan du se, hvor tit dine kunder betaler til dig. Det siger ikke alene noget om, hvor godt dit salg går, men også noget om, hvor god du er til hurtigt at få produceret og leveret dine varer.

Du regner det ud på følgende måde:

Nettoomsætning / varedebitorer = varedebitorernes omsætningshastighed


Varelagerets omsætningshastighed – hvad vil det sige?

Endnu et vigtigt nøgletal, som du bør holde øje med.

Her får du noget at vide om, hvor mange gange du på et år formår at omsætte dit varelager.

Formlen kommer her:

Vareforbrug / værdien af varebeholdningen = varelagerets omsætningshastighed

Varekreditorernes omsætningshastighed – endnu et centralt nøgletal

Hvor lang er din kredittid hos dine kreditorer? Det kan du få noget at vide om, hvis du beregner omsætningshastigheden for dine varekreditorer.

Du regner tallet ud på følgende måde:

Varekøb / varekreditorer = varekreditorernes omsætningshastighed


Formuens omsætningshastighed – hvad er det for en størrelse?

Tallet her siger noget om din virksomheds kapitaltilpasningsevne.

Det fortæller dig, hvor god din virksomhed er til at tilpasse kapitalen, der er blevet investeret i virksomheden, til den aktivitet, der finder sted i virksomheden.

Du kan regne det ud sådan her:

Nettoomsætning / samlede aktiver = formuens omsætningshastighed


Arbejdskapitalens omsætningshastighed – rosinen i pølseenden

Det sidste nøgletal, vi vil præsentere dig for, handler om forholdet mellem arbejdskapitalen og din virksomheds omsætning. Det siger med andre ord noget om, hvor god din virksomhed er til at udnytte sin arbejdskapital til at kreere omsætning.

Det kan du regne dig frem til på følgende måde:

Nettoomsætning / omsætningsaktiver – kortfristede gældsforpligtelser = arbejdskapitalens omsætningshastighed

Oftest stillede spørgsmål

Det er et nøgletal, der fortæller dig, hvor hurtig du er til at omsætte dine varer, og som giver en god indikation på, hvordan det går med driften i din virksomhed.

Det afhænger af branchen. Men des højere, des bedre. Virksomheder inden for tøjbranchen eller fødevarebranchen er nødt til at sigte efter en høj omsætningshastighed, hvis de vil drive en god forretning.

Det afhænger af, hvad du vil måle på. Der findes forskellige formler, alt efter om du vil se nærmere på dine aktiver, dit varelager eller dine kreditorer.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Omsætningshastighed

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram