Varelagerets omsætningshastighed

Varelagerets omsætningshastighed fortæller, hvor mange gange dit lager bliver omsat på ét år.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 30/05/2022


Hvad er varelagerets omsætningshastighed?

Du kan analysere, hvor effektiv din virksomheds drift er ved at analysere forskellige omsætningshastigheder – udover varelagerets omsætningshastighed er der fx varedebitorernes omsætningshastighed.

Varelagerets omsætningshastighed er en af disse omsætningshastigheder og bruges til at beregne, hvor mange gange dit varelager bliver omsat på ét år.

Jo højere tal du regner dig frem til som varelagerets omsætningshastighed, desto bedre er det for din virksomhed. Det betyder nemlig, at dine varer ligger på dit lager i kortere tid.

Du skal dog være opmærksom på, at der er forskel på, hvad der opfattes som acceptabelt fra branche til branche. 

Formel for varelagerets omsætningshastighed

For at kunne beregne varelagerets omsætningshastighed skal du kende til:

Du kan beregne varelagerets omsætningshastighed med følgende formel:

Varelagerets omsætningshastighed = Vareforbrug / (varelager primo + ultimo / 2) 

Eksempel på beregning af varelagerets omsætningshastighed

Hvis du fx har et vareforbrug på 250.000 kr og et varelager på 40.000, så er varelagerets omsætningshastighed:

250.000 / 40.000 = 6,25

Det betyder dermed, at din virksomhed når at købe og sælge sine varer 6,25 gange på et år – hvilket er positivt.

Hvis du derimod har et vareforbrug på 50.000 kr og et varelager på 100.000 kr, så er varelagerets omsætningshastighed:

50.000 / 100.000 kr = 0,5

Det betyder dermed, at din virksomhed når at købe og sælge sine varer 0,5 gang på et år – hvilket godt kunne være bedre, og du har dermed mange penge bundet i varelageret i forhold til dit vareforbrug.  

Andre omsætningshastigheder

Der findes også andre økonomiske nøgletal, som måler på omsætningshastighed. Du kan nemlig beregne aktivernes omsætningshastighed, kreditorernes omsætningshastighed og debitorernes omsætningshastighed.

Hvad er aktivernes omsætningshastighed?

Aktivernes omsætningshastighed bruges til at beregne, hvor hurtig eller langsom din virksomhed er til at omsætte sine aktiver. Det er derfor et centralt nøgletal, da det giver indblik i, hvor god din virksomhed er til at omsætte ud fra de aktiver, som er på lageret.

Du beregner aktivernes omsætningshastighed med følgende formel:

Aktivernes omsætningshastighed = Omsætning / samlet balance

Eksempel på beregning af aktivernes omsætningshastighed

Hvis din virksomhed i 2021 har en samlet omsætning på 2.500.000 kr og en samlet balance på 5.000.000 kr, så beregnes aktivernes omsætningshastighed således:

2.500.000 / 5.000.000 = 0,5 = 50%

Det betyder dermed, at din virksomhed i 2021 formåede at omsætte 50% af aktiverne.

Hvad er debitorernes omsætningshastighed?

Debitorernes omsætningshastighed viser, hvor hurtigt dine debitorer betaler deres gæld, og om du giver dem kort eller lang kredittid. 

Hvis debitorernes omsætningshastighed er høj, er det positivt, fordi det betyder, at dine debitorer indbetaler deres skyldige beløb til din virksomhed hurtigt.

Du beregner debitorernes omsætningshastighed med følgende formel: 

Debitorernes omsætningshastighed = Nettoomsætning / ((varedebitorer, primo + ultimo) / 2) 

Eksempel på beregning af debitorernes omsætningshastighed

Hvis din virksomhed har en nettoomsætning på 300.000 kr og varedebitorer for 150.000 kr, så beregnes varedebitorernes omsætningshastighed således:

300.000 / 150.000 = 2

Det betyder dermed, at dine kunder betaler deres udestående to gange om året. 

Hvad er kreditorernes omsætningshastighed?

Kreditorernes omsætningshastighed bruges til at beregne, hvor lang kredittid din virksomhed har hos dine kreditorer, hvilket fx kunne være dine leverandører. 

Du beregner kreditorernes omsætningshastigheden med følgende formel: 

Kreditorernes omsætningshastigheden = Varekøb / ((kreditorer, primo + ultimo) / 2) 

Det er positivt for din virksomhed, hvis kreditorernes omsætningshastighed er lav, da din virksomhed dermed har længere tid til at betale dine kreditorer tilbage. Det betyder nemlig, at du beholder pengene i virksomheden længst muligt. 

Eksempel på beregning af kreditorernes omsætningshastighed

Hvis din virksomhed har et vareindkøb på 500.000 kr og varekreditorer for 125.000 kr, så beregnes kreditorernes omsætningshastighed således:

500.000 / 125.000 = 4

Det betyder dermed, at du betaler dit udestående fire gange om året.

Oftest stillede spørgsmål

Varelagerets omsætningshastighed  bruges til at beregne, hvor mange gange dit varelager bliver omsat på ét år.

Jo højere tal du regner dig frem til som varelagerets omsætningshastighed, desto bedre er det for din virksomhed. Det betyder nemlig, at dine varer ligger på dit lager i kortere tid.

Du kan beregne varelagerets omsætningshastighed med følgende formel:

Varelagerets omsætningshastighed = Vareforbrug / ((varelager primo + ultimo) / 2)

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram