Pengebinding

Pengebinding er de værdier, som er bundet til en række aktiver i virksomheden. Det kan være alt fra varelager til biler og inventar. Under aktiver finder du derfor virksomhedens anvendelse af formuen samt gæld. Nedenfor kan du blive klogere på alt det, du bør vide om pengebinding.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 30/05/2022


Pengebinding i varelager

Som sagt kan pengebindingen være et varelager, der er en del af de aktiver, virksomheden har. Det er generelt vigtigt at have styr på varelageret og det dertilhørende regnskab. Et varelager har nemlig ikke værdi for virksomheden, før varerne bliver solgt. Desto hurtigere pengene tjekker ind, desto mere værdi skaber du. 

Af de årsager er det generelt vigtigt at forsøge at reducere varelageret der, hvor du kan. Desto længere tid det tager at få varerne solgt, desto mere værdi mister du. Ved at øge omsætningshastigheden reducerer du den tilhørende pengebinding og den renteomkostning, du betaler årligt. 

Når det drejer sig om pengebinding og et varelager, anbefales det at finde ud af, hvilke varer der er nødvendige at opbevare på lageret, og hvilke varer der ikke bør opbevares. Det er generelt et godt udgangspunkt at reflektere over varemængder og tage et kig på leverandørlisten.

Måske er priserne højere, end hvad virksomhedens økonomi kan bære. Hav hele tiden in mente, at leveringsbetingelserne skal stemme overens med de priser, du finder på markedet i dag. 

For at øge omsætningshastigheden er det nemlig nødvendigt med hyppigere leveringer, så pengebindingen falder. Blot ved at gennemgå varelageret nøje og sørge for at rydde op de steder, hvor det er nødvendigt, sikrer du mere plads og ikke mindst en mindre pengebinding.

Du får også et klart overblik over dit varelager, samtidig med at du får muligheden for at reducere unødige omkostninger. 

Anlægsaktiver og omsætningsaktiver

De aktiver, som du har dine penge bundet til kan inddeles i to typer: anlægsaktiver og omsætningsaktiver.

Anlægsaktiver er en betegnelse for de ting, der bliver investeret i at drive en virksomhed og aktiverne kan både være materielle, finansielle og immaterielle. Det kan være alt fra en bil til kontorinventar eller et patent. For at et aktiv kan benævnes som et anlægsaktiv, skal det have en forventet brugstid på mere end et år.

Omsætningsaktiver er aktiver, der forventes at have en brugstid på under ét år. Aktiverne bidrager eksempelvis til betaling af den daglige drift.

Der findes flere typer omsætningsaktiver, og ofte inddeles de i:

Pengebinding vs likviditet

Som beskrevet er pengebinding de værdier, som er bundet til en række aktiver i virksomheden. Hvorimod likviditet kan forstås som virksomhedens nettorådighedsbeløb.

Du kan derfor se en sammenhæng mellem de to begreber – jo mindre pengebinding, des bedre likviditet og omvendt. En virksomhed kan dermed forbedre sin likviditet ved at reducere sin pengebinding, fx ved at have et mindre varelager.

Derfor er det vigtigt med et overblik

Generelt bør du i høj grad stræbe efter at få et klart overblik over din økonomi i virksomheden. Et godt overblik giver nemlig de bedste forudsætninger for at reducere pengebinding og dermed skære unødvendige omkostninger fra.

Desto større fokus du har på håndteringen af varelageret, desto højere bundlinje får du på længere sigt. Det gør blandt andet også, at du slipper for nedskrivning af lageret.

En nedskrivning af lageret skal foretages, hver gang varer på lageret falder i værdi. Her skal du bogføre, hvor meget de er faldet i værdi. At noget falder i værdi, skyldes som regel, at markedet er i udvikling, hvilket får betydning for markedsprisen. Derfor er en nedskrivning udelukkende nødvendig på grund af værdiformindskelse. 

Oftest stillede spørgsmål

Definitionen på pengebinding er de værdier eller den formue, der er bundet til forskellige aktiver i en virksomhed. Du finder pengebinding i aktiverne under balancen. Sørg desuden for at være opmærksom på, at aktiverne inddeles i henholdsvis anlægsaktiver og omsætningsaktiver. Anlægsaktiverne er de langsigtede værdier, som virksomheden har. Omsætningsaktiverne er derimod de kortsigtede værdier. Det kan være likvide beholdninger, varebeholdninger med mere.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Pengebinding

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram