Driftsbudget

Med et driftsbudget kan du få et overblik over alle de udgifter og indtægter, som du forventer, at din virksomhed vil få i løbet af en afgrænset regnskabsperiode. Ved hjælp af et driftsbudget kan du se, om din virksomhed forventes at være lønsom over en given periode.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 23/05/2022


Driftsbudget skabelon

Hvad er et driftsbudget?

Når du driver en virksomhed, er det vigtigt hele tiden at have et overblik over den økonomiske situation. Et driftsbudget kan hjælpe dig med at vurdere, om din virksomhed er lønsom eller ej. Ved at skrive ind, hvad du forventer at have af henholdsvis indtægter og udgifter i løbet af det kommende regnskabsår, kan du få en fornemmelse for, hvordan det står til.

Når regnskabsåret rinder ud, fører du driftsbudgettet ajour med de reelle indtægter og udgifter, som du har haft i løbet af året. Og så kan du sammenligne dine tal med dit årsregnskab. For hvordan er det egentlig gået? Er det gået bedre eller dårligere end forventet?

Et driftsbudget bliver normalvis opstillet for et år ad gangen, men kan også opstilles for kortere perioder. Det giver bedst mening at vurdere driften over en længere periode end eksempelvis blot en enkelt måned ad gangen.

Hvad skal du have med i driftsbudgettet?

Hvis du gerne vil lave driftsbudgettet, er der en række poster, som du skal have med, hvis det skal være helt korrekt.

Et driftsbudget indeholder følgende:

Bruttofortjenesten er det du har tilbage efter et salg. Det er altså omsætningen, hvor omkostningerne er fratrukket.

I mange tilfælde er bruttofortjenesten på en vare det samme som dækningsbidraget på en vare.

Kapacitetsomkostninger kaldes også faste omkostninger, og dækker over de omkostninger, som er forbundet med at drive en virksomhed. Det kan være husleje eller afskrivninger.

Finansieringomkostninger er omkostninger forbundet med finansiering. Det kan fx være omkostninger til lån eller renter.

Når du laver afskrivninger, nedskriver du et aktiv. Det vil sige, at du formindsker den bogførte værdi af aktivet over brugstiden.

Nettoresultatet er det endelige tal på, hvordan det enkelte regnskabsår er gået. Dette resultat viser selskabets overskud efter skat.

Eksempel på driftsbudget

Med udgangspunkt i fiktive tal har vi her opstillet et eksempel på, hvordan et driftsbudget kan se ud, så du kan se, hvordan du selv kan opstille et:

Driftsbudget
Salg/omsætning (eksklusiv moms)700.000 kr.
– Vareforbrug/direkte omkostninger300.000 kr.
= Bruttofortjeneste/dækningsbidrag400.000 kr.
– Faste omkostninger150.000 kr.
– Renter5.000 kr.
– Afskrivninger50.000 kr.
= Overskud195.000 kr.

Hvorfor er det en fordel med et driftsbudget?

Der er mange situationer, hvor det kan være givtigt at opstille et driftsbudget. En af dem er, hvis du planlægger at starte en ny virksomhed op. Som iværksætter bliver du nødt til at have et grundlag at gå ud fra, inden du kaster penge og tid i at starte en virksomhed op. Du bliver med andre ord nødt til at vide, om du har råd til at overleve som privatperson med de penge, som du forventer at komme til at tjene.

Opstiller du driftsbudgettet, er du tvunget til at regne på hvor mange penge, som du egentlig kan forvente, at din virksomhed kan indbringe. Dermed ikke sagt at det er givet, at det kommer til at ske, men du bliver nødt til at regne på tingene, inden du går i gang. Og har du været realistisk og lavet noget, som stemmer overens med virkeligheden, kan det sagtens være, at det mere eller mindre vil stemme.

Download driftsbudget skabelon (Excel)

Skabelon til driftsbudget: Få en gratis skabelon til Excel. Du tilmelder dig samtidigt Dineros nyhedsbrev, som du altid kan afmelde med et enkelt klik.

Indlægget er en del af vores ny virksomhed-univers

Spørgsmål & svar

Hvad er et driftsbudget?

Et driftsbudget er et budget over året, som du senere kan sammenligne med dit årsregnskab for at se, om alt er gået efter planen.

Hvad indeholder et driftsbudget?

Salg, direkte omkostninger, dækningsbidrag, faste omkostninger, renter, afskrivninger, overskud og mere.

Hvordan laver man et driftsbudget?

Der er flere forskellige måder at lave et driftsbudget. Du kan starte med at downloade den skabelon vi har, her på siden.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel/skabelon har kun til formål at orientere og skal ikke ses som juridisk rådgivning.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram