Pension for selvstændige – Guide til pensionsopsparing

Pension for selvstændige er for dig med egen virksomhed – både med og uden ansatte. Mange kalder det også for erhvervspension for selvstændige erhvervsdrivende, og fordelene er blandt andet, at du kan få lave omkostninger og spændende investeringsmuligheder, så du har en god opsparing, når livet som selvstændig er ovre, og livet som pensionist fungerer.


Indlægget er en del af vores ny virksomhed-univers

Pension for selvstændige

Pension er nok ikke det første, de fleste selvstændige tænker på. Der er ofte mange andre ting, der skal være styr på, før der er tid til at tænke på pension. Det betyder, at 66% af alle selvstændige sparer mindre end 5% af deres indkomst op til pension.

Det kan dog være en en række skattemæssige fordele ved at indbetale en del af opsparingen til din pensionsordning. Du sikrer også dig selv og din alderdom med en pension for selvstændige, så du fx ikke kun har din folkepension at leve af.

Typiske pensionsmuligheder som selvstændig:

 • Folkepension (ligesom alle andre)
 • ATP-pension (inklusiv livsforsikring)
 • Individuel pensionsopsparing
 • Opsparing i egen virksomhed
 • Efterlønsordning via A-kasse (mulighed for at arbejde ved siden af)

Har du haft en arbejdsmarkedspension gennem et tidligere job som lønmodtager? Så kan du måske videreføre den som en individuel pension. Det er ikke altid muligt, så hør dit pensionsselskab eller pensionskassen, hvad der er af muligheder.

Pensionsformer for selvstændig:

 • Ratepension
 • Livrente (livsvarig eller ophørende)
 • Livsvarig alderspension

Er du nysgerrig på, hvad du har af pension, når det er blevet tid til at blive pensioneret? Så kan du beregne din pension uden NemID/MitID (folke-, førtids- og seniorpension) på Borger.dk. Vær opmærksom på, at beregningen kun er vejledende.

Fordele og ulemper ved opsparing til pension som selvstændig

FordeleUlemper (risici)
Optimering af skatRenten på din opsparing kan være både negativ og positiv
Større risikospredning (ved forskellige opsparinger)Lovgivning kan ændre sig
Skat på afkast af pensionsopsparing er lavKan påvirke muligheder for at få sociale ydelser
En kreditorbeskyttet opsparingVed skilsmisse kan ægtefælle være dårligere stillet
Større fleksibilitet, da opsparing placeres flere stederOmkostninger ved kapitalindskud og investering af pension

pensionsinfo.dk kan du få et samlet overblik over alle dine pensioner. Hvis du har mange klatpensioner (små pensionsopsparinger) bør du undersøge, om du kan samle dem ét sted, så administrationsgebyrer og andre omkostninger ikke æder dem op. 

Har du ansatte? Så bør du i stedet kigge på firmapension, der er en fordel for både virksomhed og medarbejdere.

Selvstændige får ikke kun skattefradrag for indbetaling til pension

Når du indbetaler til din pension for selvstændige, får du skattefradrag for indbetalingerne på lige fod med andre. Du har dog også en række andre muligheder som selvstændig.

Er du 55 år og har en virksomhed? Så kan du overveje en ophørspension, hvis du vil sælge den. Hvis du har drevet selvstændig virksomhed i 10 af de sidste 15 år, kan du nemlig indbetale op til 3.162.500 kroner (2024-tal) kroner på en såkaldt ophørspensionsordning. 

Så udskydes skattebetalingen af fortjenesten fra salget af virksomheden til de år, hvor din pension bliver udbetalt.

Pension for selvstændige – priser dækker over flere ting

Det er svært at komme med præcise priser for pension for selvstændige. Der er nemlig en lang række ting, som spiller ind på prisen. Fx indeholder mange pensioner for selvstændige mere end bare indbetalinger til pension.

 • Pensionsindbetaling
 • Tab af erhvervsevne (forsikring)
 • Sundhedspakke
 • Livsforsikring
 • Livsforsikring, ægtefælle
 • Kritisk sygdom (forsikring)
 • Sundhedsforsikring

Ofte vil pension for selvstændige-priser altså være inklusiv forsikringer og andet udover pension. Derfor bør du være sikker på, at du kigger på priser for de samme ting, når du sammenligner pension for selvstændige. 

Vil du nemt sammenligne priser på pension for selvstændige? Så kan du med fordel bruge Faktaompension.dk. Værktøjet er lavet af brancheorganisationen for forsikrings- og pensionsselskaber, og de har alle de store pensionsselskaber med – og viser altid aktuelle data.

Du bør altid sammenligne priser med det afkast, de forskellige pensioner laver(/lover). Det kan måske være en fordel at vælge en lidt dyrere pension, hvis den har flere forsikringer og et højere afkast sammenlignet med den billigste.

En god mulighed er også at kontakte din nuværende bank – både din private og virksomhedens, hvis du har forskellige. De kan måske give dig et godt tilbud.

Få hjælp til dit oplysningsskema

Afkast på pension for selvstændige kommer i forskellige størrelser

Der er forskellige nøgletal, du kan bruge til at sammenligne afkast på pension for selvstændige. Det er vigtigt, du sammenligner det samme nøgletal – der er fx forskel på afkast og nettoafkast.

 • Afkast(/rente) – beløbet, du får tilskrevet (indsat) på dit pensionsdepot
 • Nettoafkast – afkastet, efter alle omkostninger, du har betalt, er trukket fra

Forskellen er altså, at du med nettoafkastet får det reelle afkast på din pension for selvstændige, hvor omkostningerne ikke er fratrukket afkastet. Derfor bør du altid kigge på nettoafkast. Afkast kaldes også for kontorente og tilskrevet afkast. 

Eksempel på opgørelse af nettoafkast

Afkast9,5%
– Administrationsomkostninger0,3%
– Evt. garantibetaling eller risikoforrentning0,5%
= Nettoafkast8,7%

I eksemplet er afkast efter investeringsomkostninger. Disse skal også regnes med for at finde nettoafkastet, hvis de ikke er trukket fra.

Du skal også være opmærksom på de årlige omkostninger, som fx administrationsomkostninger og risikoforrentning vist i eksemplet. 

ÅOK (Årlige Omkostninger i Kroner) indeholder alle omkostninger, du betaler, mens ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) er ÅOK i procent af opsparingens samlede størrelse i slutningen af opsparingsåret. 

Skat for selvstændige erhvervsdrivende ved pensionsopsparing

Der skal også betales pensionsafkastskat for selvstændige erhvervsdrivende (med en personligt ejet virksomhed – fx en enkeltmandsvirksomhed). Du skal nemlig betale skat af det afkast, du får af din pension. Skatten kaldes for pensionsafkastskat (eller pensionsafkastbeskatningsloven, der forkortes PAL-skat). 

Du skal som udgangspunkt ikke selv gøre noget, når du skal betale skat af din pension for selvstændige. Banken eller pensionsselskabet betaler som regel de 15,3% (2024-tal) af dit pensionsafkast – som PAL-skatten udgør. 

Når du indbetaler til pension som selvstændig, kan du tjekke og/eller rette følgende rubrikker i din udvidede selvangivelse:

 • Felt 416 – skriv din indbetaling til ratepension
 • Felt 436 – skriv din indbetaling til livsvarige pensionsordninger

Fradrag ved pension for selvstændige

Som selvstændig får du fradrag efter de samme regler som andre personer, der selv opretter en pensionsordning. 

Det betyder blandt andet, at for pensionsindskud på livsvarige livrenter gælder den alternative fradragsmulighed, hvor et særligt opfyldningsfradrag på 30% af virksomhedens overskud bruges – i stedet for det almindelige opfyldningsfradrag og 1/10-fradraget.

Du kan hvert år sætte op til 30% af virksomhedens overskud ind på en individuel pension og få fuldt fradrag for indbetalingen. Samtidig er pengene øremærket din pension som selvstændig. 30%-reglen gælder kun indbetalinger til livsvarig pension eller livsvarig supplerende opsparing. Mange benytter et holdingselskab til denne opsparing.

Hvis der indbetales mere end 30%, kan det overskydende beløb bruges som fradrag i senere år. Skattestyrelsen beregner automatisk din pension ud fra din forskudsopgørelse. 

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende med en enkeltmandsvirksomhed, kan du indbetale forskellige beløb på din pension som selvstændig, som du får fradrag for:

Samlet oversigt over satser og fradrag for pensionsordninger:

Type af pensionIndbetaling, udbetaling og fradrag
Efterløn og fleksydelseDu får automatisk fradrag for dit eget bidrag, når du indbetaler.

Du betaler indkomstskat af udbetalingerne – men ikke AM-bidrag – når du får pengene udbetalt
Folke-, førtids- og tjenestemandspensionDu får intet fradrag, når du indbetaler.

Du skal betale indkomstskat – men ikke AM-bidrag – af udbetalingerne.
Kapitalpension og supplerende engangsydelseIntet fradrag for indbetalinger.

Du betaler 40% i skat ved udbetaling (hvis pensionen ikke er udbetalt eller omlagt senest i 2016).
Ratepension og ophørende alderspension (livsrente)Automatisk fradrag (som du kan se på årsopgørelsen) for indbetalinger op til 63.100 kr. i 2024 (60.900 kr. i 2023) om året.

Evt. indbetaling via arbejdsgiver tæller også med i det beløb, du højest kan få fradrag for. Beløbet (“fradraget”) trækkes fra din løn, før du bliver trukket i skat – derfor kan du ikke se beløbet på årsopgørelsen.

Det er muligt at få fradrag for beløb over beløbsgrænsen. Kontakt din bank eller pensionsselskab og få dem til at overføre beløbet til en pensionsordning med livsvarige udbetalinger – gælder både privattegnede ordninger og indbetalinger via arbejdsgiver. Alternativt kan du få dem til at betale beløbet tilbage til dig (her får du ikke fradrag). 

Du betaler indkomstskat af udbetalingerne – men ikke AM-bidrag.
Pensioner med løbende udbetalinger – fx 
– ATP
– Livsvarig alderspension (livrente)
– Ægtefælle- og samleverpension
– Børnepension 
– Invalidepension
Hvis du selv både opretter og indbetaler i minimum 10 år, får du fuldt fradrag for indbetalingerne.

Hvis du selv opretter og aftaler at indberette i mindre end 10 år – eller laver en engangsindbetaling – får du fradrag for din samlede indbetaling. Det er dog som udgangspunkt et krav, at du fordeler fradraget over 10 år med 1/10 hvert år.

Hvis dit fradrag er mindre end 58.100 kr. i 2024 (56.100 kr. i 2023), kan du “fylde op” med det såkaldte opfyldningsfradrag. Det kan du hvert år, indtil du har fået fradrag for hele din indbetaling.

Du betaler indkomstskat af udbetalingerne, men ikke AM-bidrag.
Aldersopsparing, aldersforsikring og supplerende engangssumDu får ikke fradrag for dine indbetalinger. 

Hvis du indbetaler over beløbsgrænsen på 9.100 kr. i 2024 (8.800 kr. i 2023) i alt på de tre typer, skal du betale en afgift på 20% af beløbet over grænsen.

Du kan også indbetale det fulde beløb, selvom du har fået omlagt en eksisterende kapitalpension til en aldersforsikring eller -opsparing.

Hvis du er fem år fra folkepensionsalderen (5-års-reglen), kan du indbetale 58.900 kr. i 2024 (56.900 kr. i 2023) i alt på de tre typer – der kan indbetales samme beløb efter folkepensionsalderen. Indbetalinger derudover udløser en afgift på 40%. 

Hvis du overfører beløbet over beløbsgrænsen til en pensionsordning med løbende udbetaling eller en ratepension, kan du få fradrag for indbetalingerne. Når du gør det, skal du kun betale 4% i afgift i stedet for de 20%/40%. 

Når ordningen udbetales, skal du hverken betale skat eller afgift.  

Læs mere om aldersopsparing (aldersforsikring) og muligheder for indbetaling på Skattestyrelsens hjemmeside via linket.

Bedste pension for selvstændige 

Den bedste pension for selvstændige vil i høj grad være baseret på, hvad du kan få af nettoafkast og forsikringer. Hvis du ikke har behov for forsikringer, bør du gå efter den bank eller det pensionsselskab, som kan give dig det højeste nettoafkast. 

Du bør også overveje, hvilken pensionstype du gerne vil indbetale til, da der er forskellige regler og fradrag for disse. Det kan også være, det giver bedre mening at spare op i virksomheden. 

Derfor bør du danne dig et godt overblik over dine ønsker til pension – fx hvornår du vil stoppe, størrelse på indbetalinger og forsikringer – og efterfølgende tage kontakt til en håndfuld banker og pensionsselskaber for at høre, hvad de kan hjælpe med.

Et godt udgangspunkt er at kontakte din egen bank og/eller pensionskasse og høre, hvad de kan tilbyde. Det kan du så sammenligne med de andre tilbud, så du finder den bedste pension for selvstændige, der passer til lige præcis dig og din virksomhed. 

Bank/pensionsselskabLink til hjemmeside
GrandhoodLink
Pension for SelvstændigeLink
ATP for selvstændigeLink
Danske BankLink
Danica PensionLink
PFALink
Jyske BankLink
NordeaLink
Sparekassen Sjælland-FynLink
Alm. BrandLink
TopdanmarkLink
Sparekassen DanmarkLink
NykreditLink
KrifaLink
VellivLink
SampensionLink
Akademiker PensionLink
Industriens PensionLink
Pension DanmarkLink
AP PensionLink

Oftest stillede spørgsmål

Den bedste pension for selvstændige afhænger meget af dine ønsker og muligheder for indbetaling. Du kan fx vælge forskellige pensionstyper, opsparing i egen virksomhed og videreførelse af en pensionsopsparing, du har fået som almindelig lønmodtager. 

Du kan gå på pension som selvstændig, når du har sparet nok op til, at du kan leve et fornuftigt liv som pensionist. Hvis du vil gå på pension i en bestemt alder, bør du få lavet en beregning, hvor du finder ud af, hvad du skal indbetale for, at det er muligt.
Du kan tidligst gå på pension som 60-årig – og senest begynde udbetalingerne som 75-årig.

Ja, du kan som selvstændig godt få seniorpension. Der er dog visse krav, der skal være opfyldt, før det kan lade sig gøre. Der skal fx være under seks år til, du kan gå på folkepension, have haft langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, og din arbejdsevne må ikke overstige 15 timer.

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Lasse Hansen Dinero
Lasse er content manager hos Dinero. Han hjælper med at gøre tunge og svære regnskabsbegreber og -regler letforståelige samt udtænker indhold, der gør regnskabet lidt lettere for dig, som gerne vil være iværksætter eller allerede er i gang med at udleve iværksætterdrømmen.

Skriv en kommentar

2 kommentarer

 1. Hej Ind hæver af I/S kan opfattes som enkeltmanvirksomhed? Og gælder den 30% regel om indbetaling af overskud til pension også for dem? Vh Bijan

  1. Hej Bijan

   Et interessentskab (I/S) og en enkeltmandsvirksomhed er to forskellige virksomhedstyper.

   Der er forskellige krav ift. de 30%. Derfor vil jeg anbefale, at du enten kontakter Skattestyrelsen eller dit pensionsselskab for at få et konkret svar til din specifikke situation.

   De bedste hilsner

   Lasse

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram