Lukning af enkeltmandsvirksomhed – guide til moms & skat

Årsagerne til lukning af enkeltmandsvirksomhed kan der være mange af.
Men er du nået til et nyt kapitel i din rejse som virksomhedsejer og har behov for at lukke enkeltmandsvirksomhed, kan du i indlægget her finde information og få svar på, hvordan du lukker din enkeltmandsvirksomhed.


Lukning af enkeltmandsvirksomhed indebærer, at du skal tage stilling til en række ting og få afsluttet korrekt. Det kræver altså mere end bare at afvikle dit CVR-nummer. Blandt andet skal du have helt styr på skat og moms ved lukning af din enkeltmandsvirksomhed.

Derudover skal du sikre dig, at du ikke har noget udestående hos Skattestyrelsen, ligesom du eventuelt skal rette din forskudsopgørelse.

For at din lukningen af enkeltmandsvirksomhed bliver officiel, skal det selvfølgelig meldes til det offentlige, så du får dokumentation på din lukning. Første punkt i dette indlæg vil derfor sætte spot på, hvordan du giver Erhvervsstyrelsen besked om, at du vil lukke enkeltmandsvirksomhed.

Meld lukning af enkeltmandsvirksomhed hos Erhvervsstyrelsen

Når du skal lukke din enkeltmandsvirksomhed, er det som nævnt hos Erhvervsstyrelsen, at du skal registrere din lukning. Det gør du for at få dit ophørsbevis, som er din endelige dokumentation for, at du har lukket virksomheden.

Det anbefales på det kraftigste, at du i forbindelse med din lukning af enkeltmandsvirksomhed beholder din adgang til virksomhedens digitale postkasse, så du ikke misser vigtigt information dér.

Desuden skal du have tjekket din Skattekonto, så du er helt sikker på, at alt er, som det skal være i forhold til din virksomheds indberetninger, opkrævninger og ind- og udbetalinger til og fra Skattestyrelsen. Det er også her, du undersøger, om du har indberettet alt det, du skal, så du ikke risikerer uforudsete afgifter – eller at du kommer til at betale for meget i fx moms eller A-skat.

Når du har sikret dig, at alt det ovenstående er i orden, kan du lukke din enkeltmandsvirksomhed hos Erhvervsstyrelsen. Du lukker din enkeltmandsvirksomhed ved at logge på selvbetjeningen hos Virk.

I de følgende afsnit giver vi dig en tjekliste til at lukke din enkeltmandsvirksomhed. Vi runder desuden eventuelle krav i forbindelse med lukningen, så du kan få lukket virksomheden korrekt.

Før du lukker din enkeltmandsvirksomhed 

Inden lukning af din enkeltmandsvirksomhed skal du som nævnt sikre, at du fortsat har adgang til virksomhedens digitale postkasse. På den måde garderer du dig mod at miste vigtige dokumenter eller bilag, som ikke kan genskabes, når du har lukket din enkeltmandsvirksomhed.

Som ejer af virksomheden har du allerede adgang til virksomhedens digitale postkasse, hvis du har synkroniseret din private e-Boks til erhverv.

Når ovenstående er sikret, kan du sætte gang i den egentlige lukning af enkeltmandsvirksomheden. Hvordan du gør det, kan du se af nedenstående tjekliste.

Tjekliste til lukning af enkeltmandsvirksomhed

Der er en række faste ting, du som enkeltmandsvirksomhed skal igennem, når du skal lukke virksomheden. Enkelte deadlines er centrale at overholde, og dem kommer vi ind på under de enkelte punkter i tjekliste.

Udover at gennemgå tjeklisten skal du sørge for at gemme regnskaber og bilag i minimum fem år efter lukningen – det er et lovkrav.

Tjeklisten kan kort opsummeres i de fire følgende overskrifter:

  • Virksomheden skal lukkes hos myndighederne
  • Momsen skal afsluttes
  • Virksomhedsresultatet på forskudsopgørelsen skal rettes
  • Skatteregnskabet og oplysningsskemaet skal være på plads.

Luk virksomheden og afmeld registreringer

Dit første to-do-punkt på listen er at lukke virksomheden på virk.dk

Når du skal lukke din enkeltmandsvirksomhed, skal der angives en ophørsdato. Det er datoen for den reelle lukning af virksomheden, men behøver altså ikke at være dags dato.

På selve ophørsdatoen skal du sikre dig, at virksomheden bliver afmeldt alle dens relevante registreringer; såsom fx moms og A-skat, der er de mest typiske.

Afslut momsen

Næste punkt er, at du skal indberette og betale momsen til og med den netop valgte dato for ophør.

Har du ikke haft aktivitet i virksomheden, og har du ikke beholdt varer eller driftsmidler i den periode, kan du som oftest indberette 0 kroner – altså lave en såkaldt nulindberetning.

Hvis du har solgt eller beholdt varer eller driftsmidler, afhænger din opgørelse af momsen af flere forskellige ting. Her kan du med fordel læse Skattestyrelsens guide om emnet, som går endnu mere i dybden med de forskellige udfald.

Ret forskudsopgørelsen

Når du kan sige “tjek” til lukningen af din enkeltmandsvirksomhed, er det vigtigt, at du får opdateret din forskudsopgørelse, så at du betaler det rette i skat. Du skal blandt andet tilrette din virksomheds resultat på forskudsopgørelsen ved at logge på TastSelv og vælge din forskudsopgørelse.

Skatteregnskab og oplysningsskema

Sidste punkt på listen for at lukke en enkeltmandsvirksomhed indeholder faktisk to ting.

Før det første skal du, for at opgøre virksomhedsresultatet, lave et såkaldt skatteregnskab. Det gør du for perioden 1. januar til og med den dato, din enkeltmandsvirksomhed er lukket.

Obs.: Hvis du glemmer fristen, koster det dig 200 kr. i bøde pr. dag (dog højst 5.000 kr.), og du bør derfor notere dig din frist, så du ikke risikerer det.

Hvis du selv har haft enten tab eller fortjeneste på ting, som du enten har solgt eller taget ud af virksomheden, skal det medregnes i skatteregnskabet.

Resultatet skal også oplyses på dit oplysningsskema, men det kan først ske året efter, at du har lukket din enkeltmandsvirksomhed.

Normalt er fristen 1 juli, men den er for nuværende rykket til 1. september grundet Corona.

Og husk så!

Det er et krav, at du gemmer dine regnskaber og bilag i mindst fem år efter virksomhedens ophør. Det er vigtigt, at du husker det her krav, fordi du kan blive afkrævet at fremvise det indenfor de fem år.

Nicklas Aabech
Nicklas Aabech Dinero
Nicklas er en af Dineros skarpe content-skribenter. Han hjælper med at producere brugbart indhold om alt fra regnskab til revisorregler til såvel Dinero-brugere som andre, der sidder med gode spørgsmål derude.

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram