Medarbejderaktier

Som virksomhedsejer kan du vælge at aflønne dine ansatte med medarbejderaktier. Du opnår en del fordele ved at benytte dig af ordningen, og det kan i mange tilfælde være en rigtig attraktiv mulighed for dine ansatte. Der er dog flere regler, du skal have styr på, før du benytter dig af denne form for aflønning.

 • Læsetid: 6 min.

 • Sidst opdateret 17/08/2023


Hvad er medarbejderaktier?

Medarbejderaktier er aktier, du kan forære dine ansatte. Du kan også vælge at tilbyde dine ansatte at købe aktierne til en lavere pris, end det de reelt er værd. Derudover har du bl.a. mulighed for at tilbyde dine medarbejdere køberetter og tegningsretter til aktier. 

 • En køberet er en ret til at købe et antal eksisterende aktier til en aftalt pris på et senere tidspunkt, når og hvis medarbejderen ønsker det. 
 • En tegningsret er en ret til at tegne (købe) et forudbestemt antal nye aktier til en fastsat pris, når og hvis medarbejderen ønsker det.

Hvis dine ansatte modtager medarbejderaktier – også kaldet aktieløn – i stedet for en del af deres løn, får de en skattemæssig fordel. Så bliver aktierne nemlig beskattet som aktieindkomst og ikke som lønindkomst.

Det betyder, at de første 61.000 kr., som din medarbejder tjener på aktierne, kun bliver beskattet med 27%, og beløb derover beskattes med 42%.

Aktieindkomsten beskattes først, når dine ansatte sælger aktierne, med undtagelse af udbyttet der betales skat af løbende. Det er en klar fordel sammenlignet med almindelig lønindkomst, der beskattes op til 56% fra den dag, den ansatte modtager pengene.

Skat af købe- og tegningsretter

Du skal betale skat, når du får ret til aktier med købe- og tegningsretter. Der er dog undtagelser, hvis medarbejderaktierne er omfattet af en af særordningerne, det gælder: 

 • Individuel aktieløn (ligningslovens § 7P)
 • Regler om skat af købe- og tegningsretter på udnyttelsestidspunktet (ligningslovens§ 28)
 • Indbetaling til medarbejderinvesteringsselskaber (ligningslovens§ 7N)
 • Generelle medarbejderaktieordninger (ligningslovens§ 7A)
 • Individuel aktieløn (ligningslovens§ 7H)

Du kan læse mere om reglerne for beskatning af købe- og tegningsretter i ligningsloven.

Aktieindkomsten beskattes først, når dine ansatte sælger aktierne, med undtagelse af udbyttet, der betales skat af løbende. Det er en klar fordel sammenlignet med almindelig lønindkomst, der beskattes op til 56% fra den dag, den ansatte modtager pengene.

Som arbejdsgiver står det dig frit for, om du vil båndlægge aktierne i en aftalt periode, så længe det fremgår af kontrakten. Det betyder, at dine ansatte først råder over aktierne efter et bestemt antal år.

De nye regler om medarbejderaktier i mindre virksomheder

Under normale omstændigheder må medarbejderaktiernes værdi ikke udgøre mere end 10% af dine ansattes årsløn på det tidspunkt, hvor I indgår aftalen. Hvis du tilbyder den samme fordelagtige ordning til mindst 80% af dine ansatte, kan du dog fordoble aktieværdien, så den udgør 20% af årslønnen.

Der er dog kommet nye regler på området. Som noget nyt er det nemlig muligt for mindre, nystartede virksomheder at tilbyde medarbejderaktier til en værdi af op til 50% af de ansattes årsløn. Med denne ordning må du selv bestemme, hvor mange ansatte du vil give tilbuddet. 

For at du kan gøre brug af fordelen, skal din virksomhed leve op til en del betingelser. Vi nævner nogle af de væsentligste: 

 • På tidspunktet for indgåelse af aftalen må din virksomhed højst have haft 50 ansatte i de sidste to årsregnskaber
 • I samme periode må din virksomhed ikke have haft en nettoomsætning eller en balancesum på over 15 mio. kr. 
 • Din virksomhed skal være nystartet. Det betyder, at virksomheden ikke må have været aktivt på markedet i mere end fem år før starten af det kalenderår, hvor I indgik aftalen
 • Din virksomhed må ikke være kriseramt. Det betyder, at din virksomhed ikke må være i så alvorlige problemer, at du næsten med sikkerhed må indstille aktiviteten indenfor den nærmeste fremtid. 

Du skal være opmærksom på, at der er flere betingelser, din virksomhed skal leve op til for at gøre brug af ordningen. Listen er derfor ikke udtømmende.

Hent juridisk gyldig skabelon

Lexly har flere end 150 juridiske eksperter, og de tilbyder specialiseret juridisk rådgivning. På deres platform kan du digitalisere dine juridiske opgaver og bruge de smarte skabeloner til at lave intelligente kontrakter. Se produkt og pris.

Hvad er fordelen ved medarbejderaktier for dig?

Hvis din virksomhed er nystartet, og dit budget endnu ikke er til de helt store lønninger, kan du stadig være heldig at tiltrække meget attraktive medarbejdere, hvis du tilbyder medarbejderaktier som kompensation. 

Hvis dine kommende medarbejdere tror på, at din lille iværksættervirksomhed vil vokse sig stor, kan det for mange være attraktivt at få del i gevinsten på sigt. 

Aktieløn kan også motivere dine ansatte til at investere fagligt i projektet og fastholde dem i situationer, hvor du ikke har mulighed for at tilbyde dem en regulær lønforhøjelse. Samtidig kan det knytte de ansatte tættere til virksomheden og skabe en større fællesskabsfølelse, fordi de har investeret i projektet.

Omvendt skal du også huske, at aktieløn kan udgøre en vis risiko for dine ansatte, hvis de får aktier i stedet for en del af deres almindelige løn. 

Aflønner du med et kontant beløb, ved dine ansatte, præcis hvad de får af dig. Det gør de selvsagt ikke med aktier, da kursen ændrer sig løbende. Ordningen kræver derfor, at dine medarbejdere virkelig tror på projektet.

Må du købe aktier til dig selv? 

Du må gerne gøre dine ansatte selskab og selv købe aktier i din virksomhed. Ligesom med medarbejderaktierne skal du betale 27% i skat af de første 61.000 kr. du tjener og 42% af beløb derover. Insiderhandel, som det kaldes, er lovlig, så længe du handler på lige vilkår med alle andre.  

Du skal derfor være opmærksom på, at du ikke må basere dit køb på ikke-offentliggjort information. Hvis du som den eneste kender til afgørende information om din virksomhed, der kan medføre ændringer i kursen, må du altså ikke handle på det.

Oftest stillede spørgsmål

Medarbejderaktier er aktier, du aflønner dine ansatte med. Du kan enten vælge at forære aktierne, eller du kan tilbyde aktierne til en lavere pris end det, de er udbudt til. Du kan fx vælge at tilbyde dine ansatte medarbejderaktier i stedet for en almindelig lønforhøjelse.

Det er lovligt at købe aktier i eget firma. Det er dog vigtigt, at du ikke baserer din handel på information om dit firma, som ikke er offentliggjort. Det er nemlig kun lovligt at købe aktier i eget firma, hvis du gør det på lige fod med alle andre.

En af fordelene ved at aflønne med medarbejderaktier er, at dine ansatte får en skattemæssig fordel. Medarbejderaktier beskattes nemlig kun med 27% af de første 61.000 kr. og 42% af beløb derover. Det er en fordel, fordi almindelig lønindkomst beskattes med op til 56%.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Medarbejderaktier

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram