Hvad gør jeg, hvis min bank ikke stemmer?

 • Læsetid: 11 min.

 • Sidst opdateret 05/03/2024


Hvis banken ikke stemmer

Der kan være flere forskellige scenarier, der gør at banken ikke stemmer. Inden vi begynder at kigge på de forskellige scenarier, er det vigtigt at forstå hvordan bankafstemningen er opbygget.

Bankoversigt

 

(1) Venstre side af bankafstemningen: Det du ser her, er alle bankposteringerne, som findes på den konto du har tilknyttet.

(2) Højre side af bankafstemningen: I højre side ses alle de bilag, du har bogført betalt med bankkontoen. Det er både indbetalinger dvs. de penge der er gået ind på bankkontoen, samt alle udbetalinger – altså de bilag du har bogført, som er betalt med bankkontoen.

(3) Den reelle banksaldo vs. den bogførte banksaldo:
Banksaldo netbank’ viser den saldo, som du har på din bankkonto dags dato.
‘Banksaldo regnskab’ viser den bogførte saldo på din bank.
‘Difference’ viser differencen mellem den reelle saldo og den bogførte saldo, og det er denne difference vi meget gerne vil have til at være 0, så din bank stemmer.

Mange tror at differencen bliver en smule mindre for hver gang man bogfører et bilag. Dog er det sådan at differencen i bankafstemningen både kan gå op og ned i takt med at man bogfører. Den kan sågar også være 1 kr, men hvor man stadigvæk mangler at bogføre en masse udgifter for 100.000 kr. og indtægter for 99.999 kr.

Så, det er altså først til sidst når man har bogført og afstemt det hele at differencen forhåbentlig bør give 0. Og hvis ikke den gør det, så er det først der, man kan prøve at finde ud af hvor differencen stammer fra.

Bankafstemningsmodulet er bygget op således at man tilføje flere bilag til én bankpostering. Dvs. hvis man har modtaget en samlet betaling for to fakturaer, kan man godt tilknytte to betalingsbilag til den ene indbetaling.

OBS  Man kan IKKE gøre det omvendt – dvs. man kan ikke afstemme ét bilag med flere overførsler i banken. Har man f.eks. udgift, som er betalt af flere omgange, skal man altså også sørge for at registrere delbetalingerne, og ikke en samlet betaling. Du kan se hvordan du registrer delbetalinger her, så det kan afstemmes i banken.

Overordnet er der tre scenarier som kan give en difference:

 1. Du mangler at bogføre noget eller har bogført på en forkert beholdning
  Det ses hvis der ligger nogle bankposteringer (i venstre side), som ikke er afstemt med et bilag. Det kan skyldes at man ikke har bogført bilaget endnu. Hvis man har bogført bilaget, men det derimod ikke dukker ikke op til højre, hverken under ind- eller udbetalinger kan det være man er kommet til at registrere det betalt med en forkert beholdning. Hvis man vælger at det er betalt med kontanter, mellemregning eller udlæg dukker det nemlig ikke op i bankafstemningen.
 2. Du har dobbeltbogført/fejlbogført et bilag:
  Dobbelt bogført: Dette ses ved at der ligger et bilag ude til højre, som ikke kan afstemmes med en bankpostering. Det kan skyldes at det er blevet bogført to gange, så der er et bilag for meget, og det ekstra bilag kan derfor ikke afstemmes.

  Fejl bogført: Hvis du har bogført et bilag, som ligger under ind- eller udbetalinger i højre side, og det ikke kan afstemmes med en bankpostering. Det kan være du har betalt med kontanter eller udlæg fra en ansat eller ejer, og bilaget skal derfor ikke bogføres betalt med banken.

 3. Begge kolonner stemmer, men der er stadig en difference
  Det kan være at fejlen ligger tidligere end hvad vi kan indhente bankposteringer, og du skal derfor afstemme det, der ligger før, manuelt, se hvordan her. Du mangler eller skal rette din åbningsbalance (tidligere regnskabsår), eller du har bogført et bilag i fremtiden.

Herunder gennemgår vi de tre ovenstående scenarier med flere eksempler, da der kan være flere ting, som forårsager fejlen.

1. Scenarie – Der er for mange bankposteringer i venstre side

Det mest sandsynlige her er, at du ikke har bogført dit bilag endnu. Det kan dog også være, du har bogført dit bilag forkert. Vi går igennem det hele her.

Dette er vores første scenarie og nok det, som flest vil opleve oftest. Altså at man simpelthen ikke har bogført noget endnu. Her ses tre bankposteringer, og ude til højre ligger der nul bilag under ind- og udbetalinger. Bank1

De tre bankposteringer bogføres. Hvis du er i tvivl om, hvordan du bogfører dine udgifter og indtægter, kan du se hvordan du bogfører et køb her og et salg her. Husk at registrere at bilaget er betalt med bankkontoen.

Tryk godkend og klik ind på bankafstemningen. Vi kan nu afstemme bilaget med bankposteringen. Da beløbet og datoen stemmer 100% overens med det bogførte bilag, har Dinero allerede matchet bilaget med bankposteringen. Nederst trykker du på Afstemt valgteBank4

Nu mangler der kun at blive bogført to bilag mere.

Bank6

Igen kan der trykkes Afstem valgte, differencen har ændret sig til nul, og din bank stemmer!

 

Hvis du har bogført bilaget, men det ikke dukker op i bankafstemningen, kan det være du har bogført det betalt med en forkert beholdning.

Klik på Bogføring → Bilagsoversigt, og klik ind på det bilag du har bogført. Bank7

Inde på bilaget ses det at vi er kommet til at bogføre at bilaget er betalt med ‘Kontanter (kasse)’, men pengene er blevet trukket på vores bankkonto, så det skal rettes. Vi trykker på Mere → Ret bilag, og retter beholdningen fra ‘Kontanter (kasse)’ til ‘Bank’. OBS vær særligt opmærksom, hvis du har flere bankkonti, at du vælger den rigtige beholdning. Vi godkender bilaget igen, og det vil nu fremgå i bankafstemningen.

Bank8

OBS Har du flere bankkonti, kan du godt afstemme dem alle. Læs mere her om hvordan du sætter det op. Husk også at oprette en beholdning i Dinero pr. bankkonto, som virksomheden har.

Det kan også være, at du har været inde og rette et bilag, men glemt at godkende det igen.

Når bilag ligger i kladdetilstand, tæller de ikke med i bogføringen, før de er godkendt igen. Vi tjekker, om vi har nogle kladder liggende, som kan være skurken bag vores difference. Bank10

Der lå sørme en kladde – Klik ind på bilaget og tryk på Godkend, og så vil det bogførte bilag dukke op i bankafstemningen. (tjek evt. om der mangler at blive rettet noget på dato, beholdning, konto eller lignende, siden du har været inde og rette).

2. Scenarie – Der ligger for mange bilag under ind- og udbetalinger

Alle bankposteringer er afstemt med et bilag, men der ligger stadigvæk nogle bilag under ind- og udbetalinger. Vi skal kigge på, om der er bogført dobbelt, brugt en forkert beholdning eller lavet en forkert afstemning.

Det kan godt ske, at man kommer til at bogføre et bilag dobbelt. Dinero har en indbygget advarsel, som signalerer, at man er ved at gøre det – men uheldet kan stadig være ude.

I det her tilfælde er vores bank fuldt afstemt, og vi har et ekstra bilag til forsikringen. Vi skal tjekke, om vi kommet til at dobbeltbogføre vores forsikring her.

Bank11

Vi klikker på Inkluder afstemte bankposteringer så alle bankposteringer inklusiv de afstemte vises. Her ser vi, at vi allerede har afstemt bankposteringen med bilag 152. Og vi er kommet til at bogføre det samme på bilag 158.

Bank13Lad os dobbeltklikke på pilen ved bilag 158 for at hoppe over til det.

Nu skal vi have slettet bilaget, da vi ved, det ligger dobbelt. Inde på bilaget trykker vi på Mere → Slet bilag. Nu figurerer bilaget ikke to gange inde i bankafstemningen.

Måske ligger bilaget herinde, og du kan ikke finde bankposteringen i venstre side (heller ikke når du trykker Inkluder afstemte bankposteringer – Vi finder ud af at det slet ikke er betalt med denne bankkonto men en anden. Det kan være en anden virksomhedskonto eller en privat konto.

Bank14

Lad os få bilaget rettet til den rigtige beholdning. Vi klikker på pilen på bilaget og kommer over til vores bilag. Klik på Mere → Ret bilag.

Nu skal vi have rettet til den beholdning/bankkonto, som der faktisk blev betalt fra. Herefter skal vi have bilaget godkendt igen.

I dette tilfælde har vi betalt med vores private konto, og retter derfor beholdningen fra ‘Bank’ til ‘Mellemregning’ (hvis du har enkeltmandsvirksomhed) og ‘Udlæg ejer og ansatte’ (hvis du har et ApS). Herefter vil bilaget ikke figurere i bankafstemningen mere.

Husk også at udbetale pengene for selve udlægget, og at udbetalingen skal bogføres. Du kan læse mere om det her:

Udlæg i enkeltmandsvirksomhed

Udlæg i selskaber

Det kan også være, dit bilag ligger under udbetalinger, men ikke findes under bankposteringerne i venstre side. Så skyldes det muligvis, at du har fået afstemt forkert.

Vi klikker på Inkluder afstemme bankposteringer og under Udvidet søgning kan vi søge på indbetalinger på beløb af 135 DKK.

Bank15

På billedet ses det, at vi er kommet til at afstemme bilag 1 (som er betaling af faktura 3) med bankposteringen den 28/12. Datoerne passer altså slet ikke.

Denne indbetaling den 28/12 vedrører faktisk betaling af faktura 5 (som ligger ude til højre under indbetalinger). Vi har altså fået afstemt forkert.

Vi trykker på 🚫-ikonet for at fjerne afstemningen, så vi kan afstemme det korrekte bilag. Vi finder også ud af, at vi aldrig har modtaget betalingen for faktura 3, så vi skal derfor ind på faktura 3 og trykke Slet betaling, og herefter rykke kunden for betaling.

Bank16

Når betalingen vedrørende faktura 3 er slettet, figurerer det ikke i bankafstemningen mere, og nu stemmer banken.

3. Scenarie – Begge sider stemmer, men der er stadig en difference..

Hvis din bank fortsat ikke stemmer – selv efter alle bilag er bogført og afstemt med bankposteringerne – kan der være lidt forskellige fejl. Dem kigger vi på her.

Vi har en difference på 5483,20 DKK, men ingen åbne bilag dvs. alt er bogført og afstemt. Bank18

Vi skal tjekke om vi er kommet til at bogføre nogle af bilagene med en dato i fremtiden. Klik på Regnskab → Rapporter → Balance. Rul ned til 55000 bank og klik på de fire vandrette streger ud for saldoen, så fremkommer en hel liste med alle bilag bogført på banken. Rul helt ned til bunden, og tjek om der er nogle bilag der er bogført med en dato i fremtiden.Bank20

Vi er kommet til at bogføre et køb med dato 12/3/2022, men vi betalte faktisk den 12/1/2022, så vi har altså fået tastet datoen to måneder forkert.

Det betyder altså, at bilaget er afstemt, men banksaldoen pr. dags dato (som i dette tilfælde er 8. marts 2022) ikke stemmer – fordi vi ifølge bogføringen først betaler de 5883,20 DKK den 12/3/2022 og vi ender derfor med en difference. Tryk på bilagsnummeret for at komme ind på bilaget.

Lad os fikse bilaget og rette datoen ved at trykke på Mere → Ret. Ret datoen og godkend bilaget igen.

Det bogførte bilag bliver frakoblet bankposteringen, når man retter i det, så det skal afstemmes igen – men nu er datoen rettet og differencen har ændret sig til 0.

 

Bank17

Klik på Regnskab → Rapporter.
Husk at tjekke, om du står i det rigtige regnskabsår. Klik på Åbningsbalance. Rul ned til 55000 bank eller den bankkonto du skal tjekke. Match den saldo, du ser her, med din faktiske saldo på banken 31. december seneste år.

Hvis de to stemmer, ved du altså, at differencen ligger efter denne dato.

Hvis det ikke stemmer, så ligger fejlen i tidligere regnskabsår.

Vi skal finde frem til den dato hvor det stopper med at stemme, og så tjekke bogføringen igennem fra denne skæringsdato, og se om vi kan finde fejlen.

Man kan tjekke den bogførte saldo på banken på en given dato under Regnskab → Rapporter → Saldobalance. Her kan man vælge en specifik dato. Når man har fundet ud af hvornår banksaldoen stemte sidst, så er dette udgangspunktet man skal starte fra.

Det er begrænset hvor langt tilbage Dinero kan indhente bankposteringerne. På nedenstående billede kan vi ikke indhente bankposteringer fra tidligere end marts 2020.

Bank21

Hvis alt er bogført og afstemt som vist på ovenstående billede, og der stadigvæk er en difference, og vi har tjekket at det ikke er et bilag der er bogført i fremtiden, så skal saldoen på banken tjekkes for marts 2020 og sammenholdes med den bogførte saldo. Hvis den ikke stemmer, så ligger fejlen før og her bliver man nødt til at afstemme manuelt.

Dvs. man bliver nødt til manuelt at sammenholde et kontoudtog fra netbanken med det bogførte i Dinero. Man kan se alle bilag der er bogført på banken samt saldoen løbende, ved at klikke på Regnskab → Rapporter → Balance. Rul ned til 55000 bank og klik på de fire små streger ud for saldoen, så fremkommer en hel liste med alle de bilag der er bogført på banken.

OBS Hvis du har flyttet regnskab til Dinero, skal der indtastes en åbningsbalance på baggrund af dit tidligere regnskab. Det kan din revisor hjælpe med og ellers så hjælper vi også meget gerne med at indtaste åbningsbalancen. Du kan skrive dig op her.

[/pro]

Tips & bonusinfo

 • Har du endnu ikke fået tilknyttet din bankkonto til Dinero? Se hvordan du får den sat op her.
 • Kan du ikke afstemme din bank på grund af et gebyr?
  Så er der to muligheder afhængig af, hvordan gebyret er trukket/betalt. Er der fx tale om et enkeltstående gebyr, som er betalt separat, skal du gøre det på én måde. Er der i stedet tale om, at gebyret er fratrukket det samlede beløb på salgsfakturaen, skal du gøre det på en anden måde.
 • Husk, at du også kan justere på den blå tidslinje over bankafstemningen. Ved at trække tidslinjen længere tilbage, kan du hurtigt se, om du har et beløb, som mangler at blive afstemt fra f.eks. tidligere år. 
Bankafstemning tidslinje
 • Har du skiftet bank, og er adgangen til den gamle (net)bank lukket? Så skal du først og fremmest lave en ny beholdning (til den nye bankkonto), som du fremover bruger – hvis begge banker er samme bankbeholdning i Dinero, kan det aldrig blive afstemt. De manglende poster fra den gamle bank er du nødt til at tilføje manuelt ud fra f.eks. bankopgørelsen, så alle poster er fordelt på de rigtige banker/beholdninger.
Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram