Interessentskab-hæftelse – sådan hæfter ejere i et I/S

Interessentskab hæftelse består egentlig af to forskellige slags hæftelser – personlig og solidarisk. Det skal du være opmærksom på, inden du stifter virksomheden.


Det er en fordel at få styr på eventuel hæftelse, praktiske ting og forpligtelser i en interessentskabsaftale. Aftalen er ikke lovpligtig, men den kan betyde, at du fx ikke sidder med hele regningen, hvis virksomheden ender med en stor gæld.

Sådan er hæftelse i et interessentskab (I/S)

Et interessentskab (I/S) minder på flere måder om en enkeltmandsvirksomhed. Det har dog altid to eller flere ejere, samtidig med at der er tale om en selvstændig juridisk enhed, der ejer sine egne aktiver og forpligtelser.

Det er typisk personligt ejede virksomheder, men et interessentskab kan også være ejet af andre selskabsformer.

Hæftelse i et interessentskab er delt op i to dele. Du hæfter nemlig både personligt og solidarisk, hvilket kan få store konsekvenser, hvis I fx får en stor gæld i firmaet. Hvis virksomheden ikke kan betale eventuel gæld, retter kreditorerne øjnene mod ejerne personligt. Det er en af de store ulemper i et interessentskab

Hvis du vil dykke ned i de juridiske forhold omkring hæftelse i virksomheder, kan du gøre det via linket.

Personlig hæftelse

Når vi taler om personlig hæftelse, betyder det, at du som ejer hæfter ubegrænset med din personlige formue og ejendele. Hvis der ikke er penge i selskabet til at betale kreditorer, kan de vælge at kræve betaling fra dig – og de andre ejere – personligt. 

Den personlige hæftelse i et interessentskab betyder altså, at det kan få personlige konsekvenser i tilfælde af gæld i firmaet, da din privatøkonomi ikke er adskilt fra virksomhedens. Du risikerer med andre ord at ende med en privat gæld, hvis interessentskabet har gæld.

Det er ikke muligt at erklære et interessentselskab konkurs, hvis bare én af ejerne er solvent. Hvis kreditorer har mulighed for at få penge fra bare én af ejerne, kan firmaet med andre ord ikke erklæres konkurs. Det kan først erklæres konkurs, hvis alle interessenter er under konkurs –  boet behandles i et særskilt konkursbo. 

Solidarisk hæftelse

I forlængelse af den personlige hæftelse i et interessentskab er der også en solidarisk hæftelse – en for alle og alle for en. Solidarisk hæftelse betyder nemlig, at kreditorer selv kan bestemme, hvem af ejerne de vil kræve betaling fra – beløbet behøver ikke deles 50/50, hvis I fx er to ejere. 

Hvis en kreditor kræver betaling af det fulde beløb af dig, er du som udgangspunkt forpligtet til at betale hele beløbet til kreditoren. Derfor kan det være en god idé at få indblik i dine medinteressenters privatøkonomi, inden du starter et interessentskab med dem. Ellers risikerer du at sidde med hele regningen.

Få styr på din interessentskab-hæftelse med en interessentskabskontrakt

Det er ikke et krav, men derfor er det alligevel en god idé at lave en interessentskabskontrakt (ejeraftale), når du starter et interessentskab med andre. Den indeholder typisk ting omkring arbejdsforpligtelser, ind- og udtrædelse samt hæftelse.

Som vi har skrevet tidligere, hæfter alle ejere både personligt og solidarisk. I kan dog i aftalen angive, at jeres interessentskab-hæftelse fx matcher jeres ejerandel – du hæfter kun for 50%, hvis I er to, som har delt ejerandelen ligeligt. Det er også her, I kan skrive, hvad der skal ske, hvis en ejer stifter uberettiget gæld – skal I så stadig hæfte solidarisk, eller skal I kunne rette krav mod personen?

Vi anbefaler, at I får en advokat til enten at gennemgå aftalen eller lave den for jer, så der er styr på det juridiske. Aftalen er nemlig et juridisk bindende dokument. Det kan være en god idé at få en konkurrenceklausul med i aftalen, hvis det er relevant. 

Som udgangspunkt hæfter en ny interessent ikke personligt for gæld, der er opstået før hans indtræden i virksomheden – medmindre han også har overtaget gælden i interessentskabet. Han hæfter dog altid med sin andel af firmaets formue. 

For en udtrådt interessent gælder hans interessentskab hæftelse som regel stadigvæk frem til det tidspunkt, hvor en eventuel kreditor ved – eller bør vide – at han er trådt ud af firmaet.

Oftest stillede spørgsmål 

Hvordan hæfter ejerne i et interessentskab (I/S)?

Alle ejere i et interessentskab hæfter både personligt og solidarisk. Som udgangspunkt er der tale om en ubegrænset hæftelse for alle interessenter, men der kan være undtagelser, som fx angives i en interessentskabskontrakt. 

Hvad er personlig hæftelse i et interessentskab?

Da der er personlig hæftelse i et interessentskab, adskilles interessenternes privatøkonomi og selskabets økonomi ikke. Det betyder, at ejerne hæfter på samme måde som i fx en enkeltmandsvirksomhed.

Hvad er solidarisk hæftelse i et interessentskab?

Med solidarisk hæftelse er der tale om “alle for en og en for alle”, når det kommer til hæftelse. Det betyder, at du kan ende med at skulle betale hele gælden, hvis en kreditor henvender sig til dig.

Gælder personlig hæftelse i et interessentskab også nye interessenter?

Nye interessenter hæfter som regel ikke for eventuel gæld, som firmaet har før personens indtræden. Hvis han har overtaget gælden samtidig med hans indtræden, hæfter han dog også for tidligere gæld. 

Hvad sker der med min interessentskab hæftelse, hvis jeg udtræder?

Som udgangspunkt stopper din interessentskab hæftelse, når eventuelle kreditorer er bekendt med, at du er trådt ud af virksomheden – eller burde vide det. Du hæfter altså stadig frem til dette tidspunkt. 

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Lasse Hansen Dinero
Lasse er content manager hos Dinero. Han hjælper med at gøre tunge og svære regnskabsbegreber og -regler letforståelige samt udtænker indhold, der gør regnskabet lidt lettere for dig, som gerne vil være iværksætter eller allerede er i gang med at udleve iværksætterdrømmen.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram