Faktura til/fra privatperson – send faktura uden CVR-nummer

Der behøver ikke være et CVR- eller SE-nummer på en faktura. I stedet kan du skrive dit CPR-nummer på regningen. Vær opmærksom på, at privatpersoner ikke må opkræve moms, så det må ikke fremgå af din faktura.


Faktura fra privatperson 

Du behøver ikke et CVR-nummer, hvis du vil sende en faktura. Der er ikke noget krav om, at en faktura skal sendes af en med et CVR-nummer. Hvis du omsætter for under 50.000 kroner over 12 måneder, går du typisk under det, der hedder en personlig ejet mindre virksomhed (PMV) – som Skattestyrelsen kalder en ikke (moms)registreret virksomhed.

Brug denne guide, hvis du:

 • Ikke er momsregistreret
 • Ikke har et CVR-nummer
 • Ikke omsætter for under 50.000 kroner om året

Når du skal udstede en faktura som privatperson, foregår det på næsten samme måde, som hvis du havde en virksomhed. Der findes mange fakturaskabeloner på nettet, hvor du kan indtaste alle relevante oplysninger, så den er klar til at sende.

Hvis du vil gøre det nemt for dig selv, kan du med Dinero Starter hurtigt oprette en professionel faktura som privatperson. Her får du adgang til de grundlæggende elementer i vores fakturadesigner.

I næste afsnit kan du se kravene til en faktura som privatperson. 

Krav til en faktura fra privatperson

Der er nogle krav til din faktura, selvom du er en privatperson. Fakturaer skal nemlig indeholde forskellige ting, ligesom du også bør gøre det nemt for modtageren at identificere indholdet og bogføre den. Dinero har en CVR-integration, så alle oplysninger automatisk kommer med på fakturaen.

Når du laver en faktura som privatperson, må du som udgangspunkt ikke bruge ordet “moms” – for at undgå misforståelser, om produkterne kan trækkes fra. Det normalt faste element på en faktura skal nemlig udelades, da privatpersoner ikke er momsregistrerede. 

En faktura fra privatpersoner skal indeholde:

 • En korrekt og sigende overskrift – typisk “Faktura” eller “Regning”
 • Fakturanummer
 • Oplysninger på køber og sælger – fuldt navn og adresse på person/virksomhed
 • Identifikationsnummer – CPR-nummer for dig og CVR-/SE-nummer for virksomhed
 • En beskrivelse af det, der sælges – vare/ydelse, enheder, enhedspris og rabat
 • Samlet pris – skal være tydeligt angivet
 • Valutaen, prisen er angivet i
 • Fakturadato – dato for afsendelse af faktura
 • Forfaldsdato – skal angives med en specifik dato eller dage fra fakturadato

Har du solgt forskellige varer og/eller ydelser, bør du angive hver af disse på separate linjer. Du skal være særlig opmærksom på betalingsfristen på fakturaer. Mange bruger en betalingsfrist på 7-10 dag, men der er faktisk ingen regler for dette. Du skal dog som minimum give et par dage, og hovedreglen er 30 dage. 

Kravene til en faktura findes i Momsbekendtgørelsen kapitel 12.

Faktura til det offentlige som privatperson

Der er især ét ufravigeligt krav, når du skal sende en faktura til det offentlige. Du skal nemlig altid sende en EAN-faktura – ikke en almindelig faktura. Du kan ikke sende direkte gennem fx Dinero, hvis du ikke har et CVR-nummer. I stedet skal du gøre det direkte via virk.dk.

Du skal selvfølgelig følge ovenstående krav til fakturaen, men der kan også være særlig krav fra modtageren til en EAN-faktura. Det afhænger typisk af, hvilken slags EAN-faktura der er tale om. Med EAN-fakturering sendes fakturaen direkte til kundens IT-system, og det er et krav fra det offentlige. 

Send faktura til det offentlige som privatperson:

 • Gennem virk.dk – send faktura og kreditnota til en myndighed eller offentlig institution

Når du sender en faktura til det offentlige med EAN-fakturering, sendes den i OIOUBL-formatet. Det kan sendes direkte til modtagerens IT-/økonomisystem, og mange processer automatiseres, så både du og modtageren opnår mindre tastearbejde og -fejl, ligesom ingen fakturaer afvises. Modtageren identificeres med et EAN-nummer

Faktura til privatperson – krav til indhold

Når virksomheder sælger en vare eller ydelse, som er omfattet af momsreglerne, har de pligt til at udstede en faktura eller kassebon. I stedet for en fuld faktura kan du lave en forenklet faktura, når du sælger til privatpersoner (og momsregistrerede virksomheder, hvor beløbet er under 3.000 kroner). 

En forenklet faktura skal indeholde:

 • Fakturadato – dato for oprettelse af faktura (fx når du slår varen ind)
 • Fakturanummer med fortløbende nummer
 • Virksomhedens fulde navn og CVR- eller SE-nummer
 • Varens/ydelsens art, antal og pris
 • Størrelsen på momsbeløbet
 • Samlet beløb for ydelsen eller varen

Du skal dog lave en almindelig faktura, hvis prisen på varen eller ydelsen er over 5.000 kroner inklusiv moms. 

En kassebon indeholder typisk alle elementer til en forenklet faktura. Hvis du bruger et salgsregistreringssystem, kan du faktisk gøre den forenklede faktura til privatpersoner endnu mere enkel. I så fald er kravene til en kassebon nemlig kun; virksomhedens navn og CVR-nummer, udstedelsesdato, varebeskrivelse og antal, beløb og momsstørrelse. 

Faktura uden CVR-nummer

Der er ingen krav om, at afsenderen af en faktura skal have et CVR-nummer. Du kan sagtens sende en faktura uden CVR-nummer, hvor du i stedet bruger dit CPR-nummer. Sådan bruger du Dinero som privatperson uden CVR-nummer.

Du kan se regler og krav til en faktura uden CVR-nummer under “Krav til en faktura fra privatperson”. 

Eksempel og skabelon til fakturaer til privatpersoner

Lyder det lidt forvirrende, hvad en faktura egentlig skal indeholde? Med Dinero Starter kan du på ingen tid oprette en faktura og sende via Dinero eller downloade og sende fra din private mail – helt gratis. Layoutet er professionelt sat op.

Skil dig ud fra mængden med vores mange eksempler og skabeloner til fakturaer. Vi har også lavet et eksempel, som du kan se nedenfor. Her står modtagerens fulde navn (Test firma ApS) og oplysninger, og afsenders informationer står i bunden. Hvis du sender som privatperson, skriver du bare dit navn, adresse og CPR-nummer.

Hvad skal en faktura indeholde

Fakturaen har blandt andet udstedelsesdato, fakturanummer, beskrivelse af ydelser og priser samt betalingsbetingelser. Tilføj dine bankoplysninger, så modtageren ved, hvor de skal sende pengene hen. Husk dog, at privatpersoner ikke må opkræve moms.

Husk at betale skat af beløbet på fakturaen

Når du sender en faktura som privatperson, er der ikke afregnet skat af pengene. Det skal du selv gøre efterfølgende. Det gør du ved at indberette beløbet til Skattestyrelsen som B-indkomst, hvis virksomheden ikke gør det for dig – typisk skal du dog selv gøre det. 

Du indberetter beløbet ved at tilføje det på din forskudsopgørelse eller rette din selvangivelse for året, hvor du har haft indtægten. Skat af beløbet klares typisk ved, at Skattestyrelsen regulerer dit personfradrag, og du skal som regel ikke gøre mere, når du har indberettet beløbet. 

Hvis hele skatten ikke kan indregnes ved at hæve trækprocenten og/eller sænke dit månedsfradrag, kan det være, du skal betale en såkaldt skatterate. Det er et indbetalingskort, som skal betales én gang om måneden. Hvis du har indkomst i denne størrelsesorden, bør du overveje at oprette en virksomhed og få et CVR-nummer.

Privatpersoner må ikke opkræve moms på en faktura

Som privatperson må du ikke opkræve moms på en faktura, når du sælger noget. Det må du ikke, da du ikke er momsregistreret. Derfor kan du i stedet skrive dit CPR-nummer på regningen og få pengene som et honorar – som du skal huske at indberette til Skattestyrelsen. 

Du kan også stifte en PMV og få et CVR-nummer, så du kan sende en faktura uden moms. Det kan være et godt alternativ til at sende en regning som privatperson – både ved en enkelt opgave eller flere opgaver, så længe omsætningen er under 50.000 kroner over 12 måneder.

Der skal som udgangspunkt opkræves moms på varer og ydelser, der sælges til privatpersoner. Det gælder, uanset om du sælger via en hjemmeside eller i en fysisk butik. Der er også momsfritagede virksomheder.

Oftest stillede spørgsmål

Kan man sende faktura som privatperson?

Som privatperson kan du som udgangspunkt ikke sende en faktura, da det kun er virksomheder, der kan det ifølge momsloven. 

Du kan i stedet sende en regning som privatperson, hvor du fx tilføjer dit CVR-nummer.

Hvordan laver man en faktura som privatperson?

Der er forskellige krav til en regning eller faktura, som privatpersoner også skal overholde. Den skal indeholde forskellige ting, men privatpersoner kan fx ikke opkræve moms, så det må ikke fremgå af fakturaen.

Brug Dinero Starter til at lave en professionel faktura som privatperson eller brug en af vores mange skabeloner.

Lasse Baagøe Hansen
Lasse Hansen Dinero
Lasse er content specialist hos Dinero. Han hjælper med at gøre tunge og svære regnskabsbegreber og -regler letforståelige samt udtænker indhold, der gør regnskabet lidt lettere for dig, som gerne vil være iværksætter eller allerede er i gang med at udleve iværksætterdrømmen.

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram