Udgivet 28/06/2022

Fakturanummer-krav – se alle regler for fakturanumre

Når du laver en faktura, er der en række krav til, hvad fakturaen skal indeholde. Et af de overordnede krav til en faktura er, at den skal have et fakturanummer. Dette fakturanummer er der ligeledes lavet regler for, og dem kan du læse meget mere om i dette blogindlæg.

Portræt af Laura Vestmark
Skrevet af Laura Juul Vestmark
Læsetid: 6 min.
ipad med fakturanummer

Hvad er et fakturanummer?

Et fakturanummer er et nummer, som står på en faktura. Nummeret skal være unikt, og det har til formål at identificere fakturaen eller regningen. Det er nødvendigt at kunne adskille fakturaer fra hinanden, da det på den måde fx er nemt at finde en faktura frem efter en betaling.   

Det er derudover også et krav, at afregningsbilag, e-fakturaer og kreditnotaer har et fakturanummer, så de ligeledes kan identificeres og adskilles fra hinanden.  

Hvilke krav er der til et fakturanummer?

Virksomheder bestemmer selv, hvordan de vil opstille fakturanummeret, så længe det skrives på samme måde og i samme serie af fakturaer. 

Et fakturanummer kan fx bestå af et enkelt ciffer (1) eller af 4 cifre (0001). Derudover er der krav til, at fakturanummeret er fortløbende, hvilket betyder, at det skal følge en bestemt rækkefølge. Det kan fx være at din første faktura har fakturanummeret 0001, og den næste har fakturanummeret 0002 osv. 

Dit fakturanummer må gerne bestå af bogstaver, bindestreger eller lignede tegn. Hvis du bruger Dinero består dit fakturanummer udelukkende af tal. Det har vi gjort for at holde dine fakturanumre så simple som muligt. 

I nedenstående eksempel består fakturanummeret af et enkelt tal.

Hvad skal en faktura indeholde

Hvor mange gange må jeg bruge et fakturanummer?

Det er ikke muligt at anvende det samme fakturanummer mere end én gang – heller ikke på den betingelse, at det pågældende faktura nr. ikke anvendes flere gange inden for det samme regnskabsår

Det kan være en god idé at lave nogle komplicerede fakturanumre, hvor fx årstallet indgår, eller hvor der indgår flere cifre. På den måde kommer du aldrig ud i potentielt at skulle anvende samme faktura nr. flere gange i samme regnskabsperiode. 

Vi vil dog altid anbefale at bruge den simple metode med fortløbende tal uden datoer, tegn og andet. Det minimerer risikoen for fejl og gør det muligt at automatisere flere ting, når du opretter fakturaer.

Øvrige numre på din faktura 

Udover et fakturanummer, som er et krav på din faktura, kan der også fremgå en række andre numre på din faktura. Nogle af disse numre er beskrevet i det følgende, og de kan være gode at kende til. 

Kundenummer på en faktura

Et kundenummer er ligeledes et nummer, der kan fremgå på din faktura. Formålet med et kundenummer er at identificere kunden. Det er dog ikke et krav, at du skal have et kundenummer på din faktura, men du skal derimod altid oplyse købers navn og adresse på en faktura. 

OCR linje

En OCR linje er en linje med numre på din faktura, som indeholder oplysninger, der skal bruges til kunne udfylde et girokort eller indbetale beløbet i banken. OCR står for Optical Character Recognition, hvilket betyder optisk læsning, og teknologien er baseret på maskinlæring. 

En OCR-linje anvendes som betalingsidentifikation på fakturaer, og ved hjælp af OCR-scannere kan fakturaen nemt betales. 

Nem Bankoverførsel

Hvis du anvender Dinero, kan dine kunder betale din faktura ved blot at klikke på én enkelt knap direkte fra fakturaen. Dette kan du gøre ved at anvende integrationen Nem Bankoverførsel.

GLN-nummer

GLN står for Global Location Number, og det kaldes typisk også for et EAN-nummer. Det er et nummer, som alle offentlige institutioner skal have, men det kan også anvendes af virksomheder. Et GLN-nummer er en international betegnelse, som benyttes i hele verden.

Et GLN-nummer er nødvendigt for, at du kan sende en e-faktura til det offentlige. Det kan dog være en teknisk proces at sende en e-faktura til det offentlige. Ved at anvende Dinero regnskabsprogram kan du få hjælp til at sende en e-faktura, hvor det eneste du skal bruge, er modtagerens GLN-nummer, resten klarer integrationen til programmet for dig. 

EAN-fakturering

Du kan med Dinero nemt oprette en EAN-faktura, som også kan sendes til udlandet. Læs mere her.

Hvilke regler gælder for kvitteringer?

En kvittering er en simpel udgave af en faktura. Derfor er færre krav til, hvad en kvittering skal indeholde. Der er ingen krav om, at en kvittering skal indeholde et fakturanummer. Der er derimod krav til, hvad en kvittering skal indeholde, og disse er opstillet her:

 • Butikkens navn
 • CVR-nummer
 • Varen
 • Pris på varen
 • Dato for køb
 • Aftaler om fx bytteret 

Det er vigtigt at huske, at du altid har krav på at modtage en kvittering eller bon, når du køber en vare eller ydelse. 

En kreditnota skal indeholde et fakturanummer

I modsætning til en kvittering er der krav om, at en kreditnota skal indeholde et fakturanummer – ligesom en faktura. Dette nummer kaldes også et kreditnotanummer. 

En kreditnota er det modsatte af en faktura. Den viser, hvor meget sælger skylder køber. Det er dermed en negativ faktura, hvor du tilbagebetaler pengene. Der er derfor de samme krav til en kreditnota, som der er til en faktura:

 • Dato
 • Informationer om sælger (navn, adresse, CVR-nummer)
 • Informationer om køber (navn, adresse)
 • Information om varen 
 • Evt. moms
 • Fakturanummer (kreditnotanummer)

Kreditornummeret skal være fortløbende, ligesom fakturanummeret, og virksomheden kan vælge at følge den samme nummerering som fakturaerne. Men virksomheder har også mulighed for at vælge en ny nummerering for kreditnotaer. 

Hvilke øvrige krav er der til en faktura? 

Når du skal opstille din faktura, skal du være opmærksom på, at der udover krav til fakturanummer, findes en række yderligere krav til de oplysninger en faktura som minimum skal indeholde:

 • Fakturanummer
 • Dato
 • Købers navn og adresse
 • Din virksomheds CVR-nummer
 • Navn og adresse på din virksomhed
 • Specifikation af varer, antal og pris

De ovenstående krav gælder også for afregningsbilag, kreditnotaer og e-fakturaer. 

Afregningsbilag – når køber laver faktura

Som regel er det sælger, der laver fakturaen og sørger for fakturering. Nogle gange kan det dog være køber, der står for at lave faktura og fakturere – det kaldes også for selvfakturering. Læs mere om bilaget, og hent skabelon via linket.

Overhold regler for fakturaer med Dinero

Ved at anvende et fakturaprogram kan du lave fakturaer, der opfylder alle krav til fakturaen. Du kan fx anvende en fakturaskabelon, hvor du blot skal udfylde få informationer. På den måde er du fri for at skulle tage stilling til love og regler, da programmet allerede opfylder alle krav. Derudover kan du med fakturadesigneren designe din faktura efter dine egne ønsker, så den fremstår professionel og unik. 

Et fakturaprogram bidrager med mange ting. Du kan læse mere om fordelene og mulighederne med programmet via linket. Her kan du også se, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang. 

Oftest stillede spørgsmål

Et fakturanummer er et nummer, der står på din faktura for at kunne identificere denne og adskille fakturaer fra hinanden.

Virksomheden bestemmer selv, hvordan fakturanummeringen skal opstilles. Der er dog krav til, at et fakturanummer skal være fortløbende, og at det samme nummer ikke må anvendes to gange inden for samme regnskabsår.

Et ordrenummer er ikke det samme som et fakturanummer. Et ordrenummer er et nummer, der anvendes til at identificere en ordre, og et fakturanummer identificerer en faktura.

Der er derudover regler for, at et fakturanummer skal være fortløbende, dermed vil der opstå problemer, hvis ordrenummeret svarer til fakturanummeret. Hvis et salg ikke går igennem, vil nummereringen i fakturaen nemlig ikke være fortløbende, hvilket er imod reglerne.

Portræt af Laura Vestmark
Laura Juul Vestmark
Laura er vores Marketing Assistant. Hun hjælper bl.a. med at producere indhold om regnskabsrelaterede begreber og regler til dig, som ønsker at blive klogere på regnskab på en let forståelig måde.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram