Fordele og ulemper ved aktieselskab

Der er meget der skal tages højde for, når du skal stifte en virksomhed. I dette indlæg kan du skabe et overblik over, hvilke fordele og ulemper der er i forbindelse med stiftelse af et aktieselskab (A/S). Det er vigtigt at overveje fordele og ulemper, så du ved hvad du skal overveje, hvis du vil oprette et aktieselskab. 


Indlægget er en del af vores ny virksomhed-univers

Hvad er et aktieselskab?

Et aktieselskab er en selskabsform, hvor aktionærerne ejer en del af selskabet ved køb af en aktie. Det er den selskabsform, der er dyrest at oprette. Et aktieselskab kan ejes af én eller flere ejere, som kaldes for aktionærer. 

Aktieselskabet er reguleret af selskabsloven, hvilket stiller en række krav til bl.a. startkapital, indberetning af årsrapport og regnskab. 

I det følgende afsnit får du et overblik over aktieselskabets fordele og ulemper. 

Fordele og ulemper ved et aktieselskab

Når du skal stifte en virksomhed, er der mange faktorer der spiller ind.

Det er særligt begreber som startkapital, hæftelse, regnskab, skat mm., som er blandt de mest centrale faktorer i forbindelse med etablering af et aktieselskab. 

Flere af disse begreber kan betragtes som både fordele og ulemper ved et aktieselskab afhængigt af, hvordan der ses på det.

Fordele

  • En af de største fordele ved et aktieselskab er muligheden for den begrænsede hæftelse. Du hæfter begrænset og mister ikke mere end den indskudte aktiekapital ved konkurs.
  • Markedsføringsmæssige fordele ved startkapital. Selskabet udstråler over for omverdenen og eventuelle samarbejdspartnere, at den har midler til rådighed, ved at kunne lægge et kapitalindskud på min. 400.000 kr.
  • Mulighed for apportindskud, hvis du ikke har 400.000 kr. i kontanter til etablering.
  • Flere ejere, hvilket giver gode sparringsmuligheder i selskabet.

Ulemper

  • Kapitalkrav på min. 400.000 kr. 
  • Reguleres af selskabsloven, derfor er der mange regler og krav til stiftelse og driften af et aktieselskab. 
  • Krav til bl.a årsrapport, årsregnskaber og direktion

De ovenstående ulemper og krav til aktieselskabet uddybes i næste afsnit.

Krav til et aktieselskab

En af de mest centrale ulemper ved et aktieselskab er de høje krav og regler, da de stiller store tidsmæssige, økonomiske og administrative krav til virksomheden.

Ved stiftelse og drift af et aktieselskab er der bl.a. krav til:

  • Årsrapporter, der som udgangspunkt skal revideres af en godkendt revisor. 
  • Årsregnskaber, som skal indsendes til Erhvervsstyrelsen og offentliggøres.
  • En direktion, som skal bestå af mindst én direktør. Det er selskabets bestyrelse, der udpeger direktionen. 

Sådan opretter du et aktieselskab

Når du har styr på kapitalkravet og de øvrige krav til et aktieselskab er det forholdsvist nemt at oprette et aktieselskab. 

Du stifter et aktieselskab på Virk.dk, hvor du nemt kan oprette en virksomhed med dit MitID eller medarbejdersignatur. Du kan også følge vores guide til oprettelse af aktieselskab.

Hvis du er i tvivl, om det er et A/S eller et ApS, du skal have, kan du læse om forskellene her.

Oftest stillede spørgsmål

Et aktieselskab er en selskabsform, hvor aktionærerne ejer en del af selskabet ved køb af en aktie. Det er den selskabsform, der er dyrest at oprette. Et aktieselskab kan ejes af én eller flere ejere, som kaldes for aktionærer.
Der er mange krav til et aktieselskab.

En af de største fordele ved et aktieselskab er den begrænsede hæftelse, hvor aktionærerne ikke mister mere end den indskudte aktiekapital ved konkurs. En anden fordel er muligheden for apportindskud, hvis du ikke har de 400.000 kr. i kontanter, som det kræves i startkapital.

Startkapitalen på 400.000 kr. er en af de største ulemper ved et aktieselskab. Udover startkapitalen stiller selskabsloven også krav til, at aktieselskabet udarbejder årsrapporter, årsregnskaber og direktion.

Portræt af Laura Vestmark
Laura Juul Vestmark
Laura er vores Marketing Assistant. Hun hjælper bl.a. med at producere indhold om regnskabsrelaterede begreber og regler til dig, som ønsker at blive klogere på regnskab på en let forståelig måde.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram