Udgivet 19/07/2022

Hæftelse i aktieselskab – om begrænset hæftelse i A/S

Når du skal vælge selskabsform, er det vigtigt at sætte sig ind i, hvordan en eventuel konkurs af dit selskab kommer til at påvirke din privatøkonomi. Du kan i dette blogindlæg blive klogere på, hvordan du hæfter, hvis dit aktieselskab ikke har mulighed for at betale sine kreditorer.

Portræt af Laura Vestmark
Skrevet af Laura Juul Vestmark
Læsetid: 5 min.
haeftelse-aktieselskab

Hvad er et aktieselskab?

Et aktieselskab (A/S) er en virksomhedsform, som består af ejere, der ved køb af aktier ejer en lille del af selskabet. Når du har en aktie i et aktieselskab, er du aktionær i selskabet, og ejer dermed en del af virksomheden. Det er altså ikke udelukkende stifterne, som ejer et aktieselskab. Aktionærerne har derudover også en stemme til selskabets generalforsamling.  

Aktieselskabet er den selskabsform, som er dyrest at oprette, da det kræver en kapital på 400.000 kr. Derudover er der mange krav og regler for et aktieselskab, som står beskrevet i selskabsloven

Begrænset hæftelse i et aktieselskab

En af fordelene ved aktieselskabet er, at aktionærerne ikke hæfter personligt for tabet ved en eventuel konkurs. Det skyldes, at et aktieselskab ses som en selvstændig juridisk enhed. 

Der er begrænset hæftelse i et aktieselskab. Det er en hæftelsesform, hvor ens privatøkonomi ikke er bundet op på virksomhedens økonomi. 

Hvis din virksomhed skulle gå konkurs, hæfter du som ejer kun for den kapital, du skød ind i virksomheden ved oprettelsen. Det betyder altså, at ejerne af et konkursramt aktieselskab mister indskuddet på 400.000 kr. 

Andre selskabsformer med begrænset hæftelse

Udover aktieselskaber er der også andre selskabsformer, hvor ejerne hæfter begrænset. Ligesom aktieselskaber anses anpartsselskaber (ApS) nemlig også for at være en selvstændig juridisk enhed, og derfor hæfter ejerne også begrænset. 

I et anpartsselskab er startkapitalen 40.000 kr., og du kan som ejer altså ikke miste mere end de 40.000 kr., du skød ind i virksomheden. 

Fordele og ulemper ved begrænset hæftelse

En af de klare fordele ved begrænset hæftelse er, at ejernes privatøkonomi ikke indblandes i virksomhedens økonomi. Dermed er din personlige formue beskyttet, hvis du står i en situation, hvor du ikke kan betale dine kreditorer tilbage. 

Det kan være en stor fordel at stifte et selskab med begrænset hæftelse, hvis du starter en virksomhed, hvor du er afhængig af mange samarbejdspartnere, eller hvor der er mange risikoelementer.     

Andre former for hæftelse

Der er også andre former for hæftelse, som er gode at kende til, hvis du står og skal stifte en virksomhed. Hæftelsesformen har nemlig betydning for, om din privatøkonomi påvirkes, hvis der opstår situationer, hvor du ikke kan tilbagebetale dine kreditorer. Disse hæftelsesformer er beskrevet i de følgende afsnit.

Personlig hæftelse – du hæfter personligt for gæld

I en enkeltmandsvirksomhed hæfter du personligt og ubegrænset. Det betyder, at du kan risikere en personlig konkurs, hvis du ikke kan betale dine kreditorer. Du mister altså råderet over din formue og kan miste din bolig og bil ved personlig hæftelse. Der er dog ikke mange krav til driften af en enkeltmandsvirksomhed, og den er gratis at oprette. 

I et interessentskab er hæftelsesformen ligeledes personlig. Et interessentskab har altid to eller flere ejere, og der gælder derfor lidt andre regler for hæftelse end i en enkeltmandsvirksomhed. Dette forklares i følgende afsnit. 

Solidarisk hæftelse – når flere parter stifter gæld sammen

I et interessentskab hæfter du både personligt, ubegrænset og solidarisk, hvilket betyder, at den ene af virksomhedens ejere kan komme ud for at skulle af med hele sin formue, hvis virksomheden går konkurs. Du hæfter potentielt for det hele, hvis den anden part fx nægter at betale sin gæld eller ikke har mulighed for det.

Hæftelse i et interessentskab er både personlig og solidarisk, hvilket altså kan få stor betydning for ejerne, hvis virksomheden går konkurs. 

Hvilken hæftelsesform er bedst til dig? 

Det er mange overvejelser, du skal gøre dig, inden du vælger virksomhedstype eller selskabsform. Virksomhedstypens hæftelsesform er en central af del af valget, da den kan få betydning for din privatøkonomi. 

Der er fordele og ulemper ved alle virksomhedstyper, og det er derfor en god idé at sætte sig ind i dette, inden du opretter en virksomhed. 

Det kan være, at du ikke har mulighed for at lægge 40.000 i startkapital til et anpartsselskab, og så kan en enkeltmandsvirksomhed måske være det rigtige for dig. Du kan her læse mere om, hvordan du opretter en enkeltmandsvirksomhed.  

På den anden side er din privatøkonomi og virksomhedens økonomi blandet sammen i en enkeltmandsvirksomhed, hvilket i stedet kan tale for at vælge et selskab, hvor hæftelsen er begrænset.

Det kan måske være, at du har behov for større samarbejdspartnere og har tilstrækkelig kapital til at oprette et A/S. I et aktieselskab er hæftelsen begrænset, og du kan dermed ikke miste mere end det du har indskudt, da du oprettede dit aktieselskab.

Det kan være svært at jonglere med fordele og ulemper for valg af virksomhedstype. Hvis du er i tvivl om, hvilken virksomhedstype du skal vælge, kan du læse vores blogindlæg om virksomhedstyper, hvor der ligeledes er en test, der hjælper dig med at finde den helt rigtige virksomhedstype. 

Oftest stillede spørgsmål

I et aktieselskab er der begrænset hæftelse. Det betyder, at du ikke kan miste mere end de 400.000 kr. i tilfælde af, at du ikke kan betale din gæld tilbage til dine kreditorer. Hæftelsen i et aktieselskab går altså ikke ud over din privatøkonomi, og du risikerer ikke at skulle gå fra hus og hjem.

Begrænset hæftelse er en hæftelsesform, hvor din privatøkonomi ikke blandes sammen med økonomien i din virksomhed i forbindelse med en konkurs. Hvis du ikke kan tilbagebetale dine kreditorer, mister du ikke mere end startkapitalen, som du skød ind i virksomheden ved oprettelsen.

En af de største fordele ved et aktieselskab er den begrænsede hæftelse, da selskabets ejere ikke kommer ud for en personlig konkurs, og mister derved ikke råderet over sin private formue og aktiver.

<\/p>\n

Begr\u00e6nset h\u00e6ftelse er en h\u00e6ftelsesform, hvor din privat\u00f8konomi ikke blandes sammen med \u00f8konomien i din virksomhed i forbindelse med en konkurs. Hvis du ikke kan tilbagebetale dine kreditorer, mister du ikke mere end startkapitalen, som du sk\u00f8d ind i virksomheden ved oprettelsen.<\/p>\n

<\/p>\n

En af de st\u00f8rste fordele ved et aktieselskab er den begr\u00e6nsede h\u00e6ftelse, da selskabets ejere ikke kommer ud for en personlig konkurs, og mister derved ikke r\u00e5deret over sin private formue og aktiver.<\/p>\n

<\/p>\n”}}]}

Portræt af Laura Vestmark
Laura Juul Vestmark
Laura er vores Marketing Assistant. Hun hjælper bl.a. med at producere indhold om regnskabsrelaterede begreber og regler til dig, som ønsker at blive klogere på regnskab på en let forståelig måde.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram