Due diligence

Due diligence beskriver en proces, hvor virksomhedens forhold undersøges inden en virksomhedsoverdragelse. I forbindelse med salg og køb af en virksomhed, er det en god idé, at køber kender til alle virksomhedens forhold, inden den opkøbes for at sikre en succesfuld investering. 

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 10/07/2024


Hvad er due diligence?

Due diligence er et begreb, der anvendes i forbindelse med køb og salg af en virksomhed. Når du køber eller sælger en virksomhed, bør virksomhedens forhold og aktiver gennemgås. Disse undersøgelser af virksomhedernes forhold kaldes en due diligence. 

Formålet med due diligence er at oplyse og give køber indblik i virksomhedens forhold samt sikre tryghed for køber.

Processen foretages af køber i samarbejde med en advokat. Den skal sikre, at køber kender til alle forholdene i forbindelse med en virksomhedsoverdragelsen. Det kan fx være forhold som virksomhedens produkter, kunder, it- og regnskabssystemer

Due diligence i forbindelse med M&A

M&A står for Mergers and acquisitions, som er, hvor to virksomheder fusionerer. Det er ofte situationer, hvor en større virksomhed opkøber en mindre virksomhed.

I forbindelse med M&A anvendes due diligence til at undersøge, om den pågældende fusion kan betale sig samt undersøge, om der er potentielle risici forbundet ved fusionen. Ved at foretage en due diligence er køberen mere sikker i forbindelse med den ønskede M&A.

Hvilke typer due diligence findes der? 

Der er flere forskellige typer due diligence i forbindelse med køb og salg af virksomheder. Der findes ikke en due diligence-tjekliste, men nogle af de vigtigste, og mest anvendte, due diligences er beskrevet i de følgende afsnit, så din virksomhedsoverdragelse sker på den bedst mulige måde.

Analyse af den økonomiske situation vha. finansiel due diligence 

Finansiel due diligence er en særdeles anvendt type af due diligence, da den undersøger finansielle forhold i virksomheden. Det kan fx være analyser af virksomhedens regnskaber herunder resultatopgørelsen og balancen. Derudover undersøges passiver og aktiver også.

En finansiel due diligence foretages ofte sammen med en marketing due diligence, da begge undersøgelser indebærer analyser af økonomiske nøgletal. 

Undersøg kommercielle forhold med en marketing due diligence 

Marketing due diligence, som også kaldes kommerciel due diligence, handler om due diligence-undersøgelser af virksomhedens markedsføringsmæssige og kommercielle oplysninger. 

Det kan fx være nøgletal for markedet eller produktet. Der foretages ofte en brancheanalyse i forbindelse med marketing due diligence for bl.a. at analysere forhold som virksomhedens kunder, leverandører og produkter. 

Teknisk due diligence til gennemgang af ejendommens tilstand

Teknisk due diligence er en type af due diligence, som anvendes i forbindelse med køb og salg af ejendomme. Det er altså en undersøgelse af ejendomme eller bygninger inden et køb. Formålet er at give køber et overblik over bygningens tilstand, samt hvilke udgifter der er forbundet med at købe ejendommen. 

Teknisk due diligence anvendes både til byggetekniske gennemgange af privat- og erhvervsejendomme. Det kan være undersøgelser af energimærkningen, VVS-udstyret, indeklimaet i bygningen, eller hvilke forbedringer der kan foretages. 

Compliance due diligence – Overhold regler og lovgivninger

Compliance handler om overholdelse af regler og retningslinjer. Compliance due diligence er dermed undersøgelser af, om den pågældende virksomhed lever op til de love og krav, den er underlagt, samt hvordan den håndterer disse. 

KYC due diligence er et begreb, der er vigtigt at kende til i forbindelse med compliance due diligence, forklares i det følgende afsnit. 

Hvad er KYC due diligence?

KYC står for “Know Your Customer”. Det er en betegnelse, der handler om at kende til sine kunder. KYC er et begreb, som særligt bruges af banker og revisionsselskaber, da de ved at kende sine kunder kan dokumentere, hvor pengene kommer fra. Det er med til at forhindre hvidvask, sort arbejde og økonomisk kriminalitet.  

KYC due diligence er undersøgelser af kundeforhold og indsamling af information om kundernes identitet. Kundeforhold ændrer sig over tid, og derfor bør virksomheden foretage en ongoing due diligence, som er en løbende kontrol og undersøgelse af kundeforhold. På den måde sikrer virksomheden, at reglerne for KYC hele tiden overholdes.  

Der er skarpe krav i forbindelse med KYC for virksomheder i den finansielle sektor, da de skal kunne dokumentere deres kunders identitet og føre kontrol med, hvor kundernes penge kommer fra. 

Disse regler er beskrevet i hvidvaskningsloven, EU’s hvidvaskdirektiv og international lovgivning om hvidvask og terrorfinansiering, herunder AML. AML står for “Anti Money Laundering”, som har til formål at forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme på et internationalt plan.

Hvad er et datarum?

Et datarum er en virtuel løsning, der kan opbevare og skabe struktur over ens due diligence-undersøgelser. Datarummet indeholder relevante dokumenter og oplysninger, som nemt og sikkert kan deles med relevante parter. 

Datarum er særligt fordelagtige ifm. due diligence-undersøgelser, da de kan opbevare store mængder af data i skyen, hvilket er nødvendigt i forbindelse med due diligence undersøgelser.

Oftest stillede spørgsmål

Hvad er due diligence?

Due diligence er undersøgelser af virksomhedens forhold i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Formålet med due diligence er at skabe tryghed for køber ved at undersøge potentielle risici og andre forhold, inden virksomheden opkøbes. Due diligence foretages af køber i samarbejde med en advokat, og den kan foretages på forskellige måder. 

Hvad er teknisk due diligence?

Teknisk due diligence er undersøgelser, der foretages i forbindelse med køb af bygninger og ejendomme. Det består af byggetekniske gennemgange af tilstanden af enten privat- eller erhvervsejendomme. Teknisk due diligence kan fx være undersøgelser af indeklima eller VVS-udstyret i bygningen.  

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram