Elektronisk faktura – Hvad er det?

En elektronisk faktura er det samme som en e-faktura. Som navnet angiver, udveksles en elektronisk faktura digitalt. Det er en videreudvikling af de efterhånden gammeldags fakturaer på papir. Mange virksomheder bruger i dag slet ikke fakturaer på papir, men sender kun elektroniske fakturaer ud til deres kunder.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 21/12/2023

Skal du sende en EAN-faktura til det offentlige eller andre? Intet problem, det kan du sagtens klare direkte i Dinero.

Hvad er en elektronisk faktura?

En elektronisk faktura, som også går under navnet e-faktura, er en faktura, der udsendes digitalt. Det kan være i formater som eksempelvis OIOXML eller OIOUBL, der blandt andet bruges af det offentlige i Danmark.

Hvis du gerne vil sende en elektronisk regning ud til en kunde, kan du enten gøre det selv via e-mail eller ved at bruge et system, der sørger for, at din faktura kommer frem til modtageren. Der findes mange forskellige udbydere på markedet.

Hvem bruger elektroniske fakturaer?

Siden 2005 har det været lovpligtigt for alle offentlige institutioner i Danmark at anvende elektroniske fakturaer. Skal du som virksomhed sende en regning til en kommune, en børnehave eller en anden offentlig instans, er det altså et krav, at du sender en EAN-faktura som er en elektronisk faktura.

De fleste virksomheder bruger i dag også elektroniske fakturaer. Mange mikser det dog med de gammeldags fakturaer på papir. Der kan for eksempel være en kunde, der gerne vil have en faktura på papir frem for på mail, og det har langt de fleste virksomheder mulighed for at lave.

Dinero er et godkendt regnskabsprogram

Alle pakker i Dinero er certificeret af Erhvervsstyrelsen. Du har fx mulighed for upload af bilag i skyen, bankafstemning og modtage og sende EAN-fakturaer. Fokusér 100% på virksomheden i stedet for støvede paragraffer. Læs mere her.

Hvilke krav er der til en elektronisk faktura?

Når du laver en elektronisk faktura, er der en række informationer, der skal med. Det er stort set de samme typer af oplysninger, som også vil være angivet på en faktura på papir.

  • Afsender (Husk CVR-nummer, hvis der er tale om en virksomhed)
  • Modtager (Husk CVR-nummer, hvis der er tale om en virksomhed)
  • Dato for udstedelse (den dag, du sender den pågældende faktura)
  • Fakturanummer (til dit interne brug)
  • Varen eller ydelsens art, antal og pris
  • Momsbeløb

At udarbejde en elektronisk faktura er meget lig at lave en gammeldags på papir. Du gør det bare digitalt via mail eller ved hjælp af et regnskabssystem.

Er en online faktura og en e-faktura det samme?

Nej, det er det ikke. En online faktura er lig med en faktura, som du sender online i PDF-format. Til en kundes e-mail adresse for eksempel. En e-faktura kan ikke kun sendes i PDF-format, men også i andre særlige formater og via elektroniske regnskabssystemer.

Hvad er en EAN-faktura?

En EAN-faktura er en faktura med et EAN-nummer. Betalinger til offentlige instanser har et EAN-nummer, som skal angives, når du laver en indbetaling til dem, da det fungerer som et slags identifikationsnummer. Der er ingen krav til en elektronisk faktura om EAN-nummer. Her er kravet alene, at fakturaen indeholder alle relevante oplysninger, og at den sendes i et særligt format.

Så nemt er det at sende en EAN-faktura via Dinero

Læs om Dineros fakturaservice.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram