Udgivet 28/04/2022

Dagpenge som selvstændig – Regler for iværksættere og freelancere

Hvis du er nødt til at lukke din virksomhed, og af den årsag står ledig og uden indkomst, har du ret til at modtage dagpenge som selvstændig. I dette blogindlæg kan du blive klogere på, hvilke regler der gælder for dagpenge til selvstændige. 

Portræt af Laura Vestmark
Skrevet af Laura Juul Vestmark
Læsetid: 5 min.
Dagpenge som selvstændig

Hvem kan modtage dagpenge? 

Dagpenge er en overførselsindkomst, du kan få fra det offentlige, hvis du er ledig på arbejdsmarkedet, og lever op til reglerne for at modtage ydelsen. 

Hvis du er selvstændig, og driver en virksomhed som din bibeskæftigelse, kan du også modtage dagpenge. Hvis din virksomhed har været din hovedbeskæftigelse, skal du lukke virksomheden, før du kan modtage dagpenge. 

Hvis du driver en ikke-erhvervsmæssig virksomhed, herunder hobbyvirksomhed, må du gerne drive din virksomhed, mens du modtager dagpenge. En hobbyvirksomhed bliver nemlig ikke anset for at være en beskæftigelse.

Regler for dagpenge for selvstændige

Som udgangspunkt gælder de samme krav og regler for selvstændige, iværksættere og freelancere i forbindelse med ret til dagpenge. Du får et overblik over reglerne for dagpenge til selvstændige i det følgende afsnit.

Du har ret til at modtage dagpenge, hvis du står uden arbejde, er medlem af en a-kasse, og tilmelder dig dit lokale jobcenter. Du skal have været medlem af en a-kasse i mere end ét år, før du er berettiget til at modtage ydelsen. 

For at være berettiget til at modtage dagpenge som selvstændig, skal du have drevet din virksomhed i minimum 52 uger indenfor de sidste tre år. 

Derudover skal du leve op til et indkomstkrav eller beskæftigelseskrav. Det kan du læse mere om i de følgende afsnit.

Indkomstkravet for selvstændige

Indkomstkravet stiller krav om, at du skal have haft en bestemt indkomst indenfor de sidste tre år. Hvis din indkomst udelukkende kommer fra overskud fra din virksomhed, skal du dog opfylde indkomstkravet indenfor de sidste fem år. 

Du kan tælle al den indkomst med, du betaler skat af. Det vil sige både A-indkomst og B-indkomst, du betaler arbejdsmarkedsbidrag af eller overskud fra din selvstændige virksomhed.

Du skal opfylde indkomstkravet, hvis:

  • Det er første gang, du modtager dagpenge
  • Du ikke tidligere har været ledig
  • Du har været ledig, men ikke længere har ret til dagpenge, og ikke har nogle timer på din beskæftigelseskonto. 

Beskæftigelseskontoen er den konto, hvor din a-kasse registrerer dine indberettede løntimer, da du startede med at få dagpenge.

Du opfylder indkomstkravet, hvis du lever op til følgende:

  • Fuldtidsforsikret lønmodtager – din indkomst skal have været mindst 263.232 kr. inden for de sidste tre år. Du kan højst medregne 21.194 kr. pr. måned (2024-sats)
  • Deltidsforsikret lønmodtager – din indkomst skal have være mindst 175.488 kr. inden for de sidste tre år. Du kan højst medregne 14.129 kr. pr. måned (2024-sats)
  • Indkomst udelukkende fra virksomheds overskud – du skal have haft et skattemæssigt overskud på mindst 254.328 kr. inden for de sidste fem år 

Indkomstkravet justeres hvert år i januar efter bestemmelserne i lov om arbejdsløshedsforsikring.  

Beskæftigelseskravet for selvstændige 

Udover et krav om indkomst er der også krav til beskæftigelse. Det betyder, at der er krav til, hvor mange løntimer du har indberettet til indkomstregistret og sparet op på din beskæftigelseskonto.  

Du skal opfylde beskæftigelseskravet, hvis du tidligere har modtaget dagpenge. 

Du opfylder beskæftigelseskravet ved at leve op til følgende:

  • Som fuldtidsforsikret lønmodtager skal du have indberettet mindst 1.924 timer inden for de sidste tre år
  • Som deltidsforsikret lønmodtager skal du have indberettet mindst 1.258 timer inden for de sidste tre år

Beskæftigelseskravet skal opfyldes fra det tidspunkt, hvor du vil have dagpenge. 

Beregning af dagpenge for selvstændige

Det er din a-kasse, der beregner, hvilken dagpengesats du er berettiget til ud fra din indkomst. Der er et loft for, hvor meget du kan modtage i dagpenge. Satsen vil aldrig kunne blive højere end 90% af din tidligere indkomst.

De maksimale dagpengesatser:

  • For fuldtidsforsikrede ligger den maksimale dagpengesats på 20.359 kr.
  • For deltidsforsikrede ligger den maksimale dagpengesats på 13.573 kr. 

Du kan altså højst få udbetalt ovenstående, uanset hvor høj din tidligere indkomst er. 

Vær opmærksom på, at der bliver brugt det rigtige skattekort til at beregne din indkomst.

Virksomhed sammen med ægtefælle

Hvis du driver virksomhed sammen med din ægtefælle, er der andre regler for dagpenge til selvstændige. Du har i den forbindelse flere muligheder. 

Du kan fx få dagpenge, hvis du træder ud af virksomheden, og din ægtefælle fører den videre alene. Er du ejer eller medejer sammen med din ægtefælle, har du mulighed for at overdrage din ejerandel til din ægtefælle. 

Du har altså også mulighed for at modtage dagpenge, når din ægtefælle er selvstændig.

Luk din virksomhed, og få dagpenge

Hvis din virksomhed er din hovedbeskæftigelse, skal du lukke virksomheden for at få dagpenge som selvstændig, iværksætter eller freelancer. Er din virksomhed derimod din bibeskæftigelse, behøver du ikke at lukke virksomheden for at få dagpenge. 

Når du lukker virksomheden, er der en venteperiode på mindst tre uger, før du kan modtage dagpenge. Derudover får du en jobsøgningsperiode på seks måneder, hvor du hverken må oprette eller træde ind i en ny virksomhed.

Du kan efter de seks måneder starte en virksomhed og stadig få dagpenge. 

Opstart af virksomhed med supplerende dagpenge

Du kan godt starte en ny virksomhed, selvom du modtager dagpenge. Du skal i den forbindelse kontakte din a-kasse og høre, om du kan modtage supplerende dagpenge. 

Du skal dog være opmærksom på, at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder altså, at du kan komme i en situation, hvor du skal tilsidesætte arbejdsopgaverne i virksomheden for at kunne tage imod et jobtilbud.

Du skal derudover leve op til de krav, som din a-kasse og dit jobcenter stiller i forbindelse med jobsøgningen. Derudover skal du registrere, hvor mange timer du arbejder. 

Hvis du vil vide mere om reglerne og mulighederne for at modtage dagpenge som selvstændig, bør du tage fat i din a-kasse. 

Oftest stillede spørgsmål

Du kan godt modtage dagpenge som selvstændig, hvis din virksomhed er en bibeskæftigelse. Hvis din virksomhed derimod er din hovedbeskæftigelse, skal du lukke virksomheden for at kunne få dagpenge. 

Ja, man kan modtage supplerende dagpenge som selvstændig, hvis man driver sin virksomhed som bibeskæftigelse. 

Ja, du må gerne starte en virksomhed, selvom du modtager dagpenge. Du skal dog stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og du kan i den forbindelse risikere at skulle tilsidesætte dine arbejdsopgaver i din virksomhed for at tage imod et andet job.

Portræt af Laura Vestmark
Laura Juul Vestmark
Laura er vores Marketing Assistant. Hun hjælper bl.a. med at producere indhold om regnskabsrelaterede begreber og regler til dig, som ønsker at blive klogere på regnskab på en let forståelig måde.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram