Luk firma med gæld – guide til lukning af ApS og IVS

Du kan ikke lukke et firma med gæld på normal vis. Hvis selskabet er insolvent – ikke kan betale sine kreditorer – skal selskabet enten tvangsopløses eller gå konkurs.


Normalt er det ligetil at lukke et firma. Men hvis virksomheden har gæld, er det en mere tidskrævende proces. Der er også risiko for, at du personligt kommer til at hæfte for selskabets gæld. Det sker dog sjældent. Følg vores guide til at lukke firma med gæld.

Du kan ikke lukke et firma med gæld

Det er normalt ret lige til at lukke en virksomhed, hvis den ikke har gæld. Der er nemlig tale om få simple trin, hvis du vil lukke dit firma. Men det er ikke muligt at lukke et firma med gæld på denne måde. 

Du kan nemlig ikke underskrive en betalingserklæring, hvis der ikke er penge til at betale alle kreditorer i forbindelse med nedlukningen. Med en betalingserklæring gælder den begrænsede hæftelse ikke længere, og ejeren/ejerne af selskabet hæfter for eventuel resterende gæld – altså krav, som bliver rejst senere.

Hvis du ikke kan betale gælden, er firmaet insolvent, og det skal i stedet lukkes via tvangsopløsning eller konkurs, som du kan læse mere om sidst i blogindlægget. Du kan søge om en betalingsstandsning, hvis du fx vil forsøge en rekonstruktion. 

Det kan have betydning for eventuelle nye firmaer, bank og andet, hvis du lukker et firma med gæld ved at gå konkurs eller blive tvangsopløst. Hvis man søger på dig i CVR-registret, vil der stå, at du fx har haft et tvangsopløst firma bag dig. Du mister også retten til at styre virksomheden ved en konkurs.

I de næste afsnit kan du læse mere om mulighederne for at lukke et IVS og ApS med gæld. Husk, at du stadig har forpligtelser jf. Selskabsloven, indtil firmaet er helt lukket.

Du kan hæfte personligt ved lukning af IVS med gæld

Som skrevet tidligere er det ikke muligt at lukke et firma med gæld. Hvis du har et insolvent iværksætterselskab (IVS), kan du fremtvinge en tvangsopløsning, hvis du afmelder direktøren eller ikke indleverer årsrapporten. Det lyder måske som en nem løsning, men det kan tage mange måneder, og du skal også en tur i Skifteretten.

Hvis det er et lille beløb, kan det være en fordel at betale gælden personligt i stedet for at lukke dit IVS med gæld. På den måde sætter du et ordentligt punktum for selskabet, samtidig med at du kommer godt videre og undgår dårlig historik. Vi hjælper gerne med lukning af dit IVS, når du har betalt din gæld.

Et iværksætterselskab er i grove træk et anpartsselskab. Det er som udgangspunkt ikke muligt at hæfte personligt for gæld i et iværksætterselskab, hvis man er nødt til at lukke firmaet med gæld. 

Du kan dog alligevel risikere at hæfte personligt på grund af begrebet “Forsvarligt kapitalberedskab”, som gælder for ledelsen i et IVS. Begrebet går helt kort ud på, at det er ledelsens ansvar løbende at vurdere, om der er tilstrækkelig med kapital til, at selskabet kan overholde sine forpligtelser – blandt andet betale sine kreditorer.

Det er altså muligt, at du bliver stillet personligt ansvarlig ved lukning af IVS med gæld. Hvis kreditorerne vurderer, at ledelsen ikke har levet op til forpligtelsen, kan det medføre et personligt erstatningsansvar. Det sker dog sjældent, da det ofte er svært for kreditorer at løfte bevisbyrden for, at det er grunden til, at du må lukke dit firma med gæld. 

Muligheder ved lukning af ApS med gæld

Det anbefales, at du søger rådgivning, når du skal lukke et selskab, så det bliver gjort korrekt. Det gælder også lukning af ApS med gæld, som kan være en mere kompleks størrelse og proces. Du kan:

 • Erklære selskabet konkurs
 • Lade selskabet blive tvangsopløst

Hvis virksomheden er insolvent, er ovenstående de eneste to muligheder, du har for at lukke dit ApS med gæld. En kreditor kan indgive en konkursbegæring, hvis han ikke har fået betaling. Hvis du selv erklærer selskabet for konkurs, indgiver du en såkaldt egenbegæring. 

Begrebet “Forsvarligt kapitalberedskab” er også gældende, hvis du lukker et ApS med gæld. Det sker dog lige så sjældent som ved IVS’er, men du bør være opmærksom på risikoen.

Hvis du har midler i selskabet i form af penge eller inventar, kan du eventuelt høre dine kreditorer, om de vil forhandle om deres tilgodehavende. Det kan være, de er villige til at afskrive noget af gælden eller tage inventar i bytte. På den måde slipper du potentielt for at lukke dit ApS med gæld. 

Lukning af ApS med gæld til Skattestyrelsen

Der er ikke forskel på, om det er Skattestyrelsen eller private kreditorer, selskaber har gæld til. Det foregår nemlig på samme måde via enten konkurs eller tvangsopløsning, hvis selskabet ikke har midlerne til at betale. Gældsstyrelsen kan varsle virksomheden konkurs, hvis de ikke kan inddrive gælden.

Der er dog et vigtigt men. Du kan miste din bevilling eller autorisation, hvis selskabets gæld til Skattestyrelsen overstiger 100.000 kroner. Det er vigtigt at tænke over i forbindelse med lukning af ApS med gæld til Skattestyrelsen, da det kan have betydning for dine fremtidige virksomheder og arbejde – udover de konsekvenser en konkurs eller tvangsopløsning har.

Lukning af firma med gæld ved konkurs eller tvangsopløsning

Der er forskel på, om et firma med gæld bliver lukket ved at blive tvangsopløst eller går konkurs. Det er vigtigt, du møder op i Skifteretten, når du bliver indkaldt. Ellers risikerer du, at politiet henter dig, når der sættes en ny dato.

Ved en tvangsopløsning er der som regel ingen aktiver i selskabet, mens der kan være aktiver i forbindelse med en konkurs, selvom du er nødt til at lukke firmaet med gæld. Derfor kan det være en idé at forsøge sig med en rekonstruktion inden en konkurs. 

Tvangsopløsning

Det er Skifteretten, som vurderer, om der skal indkaldes en repræsentant fra selskabets ledelse til et møde, når de modtager en sag fra Erhvervsstyrelsen. Hvis de indkalder til møde, skal repræsentanten afgive forklaring om fx selskabets aktiver og passiver.

Et selskab kan blive tvangsopløst på tre forskellige måder; formløs opløsning, konkurs og likvidation. Konkurs er altså også en tvangsopløsning, men vi behandler dem som to forskellige ting i dette blogindlæg for overblikkets skyld. 

Hvis du vil lukke et firma med gæld, sker det ofte som en formløs opløsning. Det betyder, at selskabet ikke har nogle værdier, der kan bruges til at betale for opløsning. Der er samtidig heller ikke nogen, som vil stille sikkerhed for omkostningerne. Derfor lukkes selskabet uden en egentlig opløsningsbehandling. 

Ved opløsning ved likvidation har selskabet penge til at dække selskabets gæld, men det overholder ikke reglerne for at drive virksomhed. 

Konkurs

En konkurs bruges til at sikre, at ingen kreditorer favoriseres, og selskabet ikke gemmer værdier af vejen. Når et selskab går konkurs, mister det retten til at bestemme over sine egne penge og værdier. Det er herefter kuratorens job at opgøre og sælge alle værdier, som så kan blive fordelt mellem kreditorerne. 

Hvis der er få kreditorer og værdier, går bobehandlingen hurtig. Selve behandlingen af konkursen foregår i Skifteretten ved den byret, som den insolvente virksomhed hører til. Hvis du vil forlade landet, mens dit selskab er under konkursbehandling, skal du have tilladelse af Skifteretten. 

Mange personlige konkurser kommer på grund af gæld i firmaer, som enten er blevet tvangslukket eller lukket frivilligt.

Oftest stillede spørgsmål

Kan jeg lukke et firma med gæld?

Du kan ikke lukke et firma med gæld. Hvis du ikke kan betale dine kreditorer, skal selskabet enten tvangsopløses eller begæres konkurs for at blive lukket.

Hvad sker der, hvis jeg lukker et firma med gæld?

Hvis dit selskab bliver tvangsopløst eller går konkurs, kan det have betydning for eventuelle nye selskaber og bank. Du risikerer i nogle tilfælde også at hæfte personligt for gælden i selskabet.

Hvordan foregår lukning af IVS med gæld?

Du kan ikke lukke et IVS på normal vis, hvis der er gæld i selskabet. Derfor skal du enten betale gælden personligt eller lade selskabet blive tvangsopløst. Det kan du gøre på forskellige måder, men der er en risiko for, at du kommer til at hæfte personligt for selskabets gæld.

Hvordan foregår lukning af ApS med gæld til fx Skattestyrelsen

Du har ikke mulighed for at lukke dit ApS, hvis selskabet har gæld. Selskabet kan kun blive lukket, hvis det enten tvangsopløses eller går konkurs, hvis der ikke er midler til at betale kreditorerne. Hvis selskabet har gæld til Skattestyrelsen, kan du risikere at miste eventuel autorisation eller bevilling. 

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Lasse Hansen Dinero
Lasse er content manager hos Dinero. Han hjælper med at gøre tunge og svære regnskabsbegreber og -regler letforståelige samt udtænker indhold, der gør regnskabet lidt lettere for dig, som gerne vil være iværksætter eller allerede er i gang med at udleve iværksætterdrømmen.

Skriv en kommentar

8 kommentarer

 1. Mit ApS har ikke længere aktivitet. Der kommer ikke flere penge ind, alle kreditorer er betalt, bankkonto står stadig i plus, men der er alligevel et minus pga reservedele der ikke kan skrives faktura på (pga et dødsbo vi ikke har adgang til). Jeg vil lukke firma men kan ikke pga dette minus, – så hvad står jeg personligt til at skulle betale efterfølgende, hvis jeg går til advokat og melder firmaet konkurs, og hvor lang tid varer processen?

  1. Hej Susanne

   Det er desværre svært for os at give et konkret svar på denne sag, da vi ikke kender mere uddybende til detaljerne omkring situationen 🙏

   Vi vil derfor anbefale, at du kontakter en finansiel rådgiver eller revisor omkring dette og rådfører dig hos omkring, hvilke muligheder der er bedst i netop dit tilfælde.

   Du må have en rigtig dejlig dag!

   De bedste hilsner, Theresa – Dinero support

 2. Hej kan man undgå tvangsopløsning hvis man har betalt et større beløb til kreditorerne inden man kommer i retten i forhold til skifteretten ?

  1. Hej Jawad

   Det kræver indsigt i den specifikke sag og omstændigheder. Jeg vil anbefale, at du forhører dig hos en advokat.

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

 3. Hvis man er ejer af et ApS men, der ikke er nogen aktivitet eller penge – men der i ApS’et er en timeshareuge – hvem hæfter for fremtidige betalinger ?

  1. Hej Anne

   Det tør vi desværre ikke lige svare på, da vi ikke kender de specifikke regler hertil.

   De bedste hilsner Frederik Nielsen

  1. Hej Lukas

   Hvis i et et selskab, som er blevet konkurs, så er det som udgangspunkt vigtigt at bare en af de legale ejere møder op. Dog kan der efter vurdering, hvis der er tale om tvangsopløsning, ske det, at skifteretten vælger at indkalde en repræsentant fra selskabets ledelse. Dvs. en af ejerne eksempelvis. Jeg må gøre opmærksom på, at dette ikke er et bindende svar, da vi ikke er jurister, så ønsker du at være sikker, vil jeg anbefale, at du tager kontakt til en kvalificeret rådgiver 🙂

   De bedste hilsner, Endrit – Dinero Support

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram