Betal B-skat – Guide til skat af B-indkomst og frivillig betaling

Som modtager af B-indkomst er det dig selv, der står for at betale skat af indkomsten. Det kaldes B-skat. Men hvad er B-indkomst, og hvordan betaler du B-skat? Det kan du læse alt om i denne guide.


Der skal betales skat af indkomst. Så hvis du får en løn for et stykke arbejde, og der ikke i forvejen er betalt skat og arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) af den, er det din opgave at gøre det. Der er tale om B-indkomst, og skatten, du skal betale, kaldes B-skat

Men skal du betale B-skat? Og hvis ja, hvordan gør du? Det kan du læse meget mere om i artiklen her.

Hvad er B-skat?

B-skat er den skat, du skal betale af din B-indkomst. B-indkomst er en anden indkomst end din primære indkomst (A-indkomsten). Mens A-skat bliver betalt, inden du får lønnen udbetalt, skal B-skatten først betales, efter du har fået B-indkomsten. Det gælder fx freelanceløn, honorarer eller overskud i din enkeltmandsvirksomhed.

Ved den type arbejde er det dig, der sender regninger for det, du laver. Derfor er det dig selv, der sørger for at indeholde og betale skat af arbejdet – modsat A-skat af A-indkomst..

Selvom ordet ‘B-indkomst’ kan lyde, som om det er en ekstra indkomst ved siden af din A-indkomst, er det ikke nødvendigvis tilfældet. Du kan godt have en B-indkomst uden at have en A-indkomst og på den måde udelukkende betale B-skat. Fx hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, som tjener et overskud.

Hvor meget, du skal betale i B-skat, afhænger af, hvor meget du tjener, samt hvilken kommune du bor i.

Hvad er B-indkomst?

B-indkomst er en indkomst, der ikke er blevet betalt skat og AM-bidrag af, når du får den. Det er altså dig, der skal sørge for at betale skat af din B-indkomst.

Modsat A-indkomst er B-indkomst ofte ikke en fast indkomst. Den er derimod ujævnt fordelt over året. B-indkomst kommer altså ofte i spil, når du tilbyder dine ydelser som freelancer, eller når du som foredragsholder fx skal holde et foredrag.

Hvem skal betale B-skat?

I modsætning til A-skat er det ikke arbejdsgiveren, men modtageren af B-indkomsten, der skal betale B-skat. Følgende faggrupper udfører arbejde, hvor lønnen ofte er B-indkomst:

 • Foredragsholdere
 • Musikere
 • Selvstændige
 • Freelancere

Foredragsholdere sælger ofte et enkelt foredrag pr. virksomhed, hvorfor arbejdet er afgrænset og ofte bliver betalt med et honorar. Det samme gælder for musikere, der måske sælger en koncert, og freelancere, der måske sælger en færdiglavet video, en artikel til et magasin eller lignende. 

Selvstændige har deres egen virksomhed, hvor de selv skal sørge for at betale skat af overskuddet. Derfor er også denne indkomst B-indkomst.

De tre typiske former for B-indkomst er:

 • Honorarer
 • Overskud i din enkeltmandsvirksomhed
 • Renteindtægter

Et honorar er en betaling for et udført, enkeltstående stykke arbejde. Eksempler på opgaver, du kan få honorar for, er:

 • Konsulentydelser
 • Foredrag
 • Koncerter
 • En video

Ved at få honorarbetaling slipper du og din arbejdsgiver for at forhandle ansættelseskontrakt, udstede løbende lønsedler og den slags, som ikke giver mening, når der kun er tale om et afgrænset stykke arbejde.

Overskud i enkeltmandsvirksomhed skal der betales B-skat af, da det er dig, der alene ejer virksomheden, og dermed også dig, der står for at betale skat af overskuddet.

Renteindtægter er indtægter, du får fra renter. Det kan fx være, at din virksomhed har en pengebeholdning stående i banken. Der skal betales B-skat af renter.

Sådan beregner du B-skat

For at beregne din B-skat skal du først trække AM-bidrag på 8% fra din B-indkomst. 

Derefter skal du regne skat ud ved at bruge din trækprocent på det beløb, der er tilbage, efter du har trukket AM-bidraget fra.

Til sidst lægger du det beløb, du fik, sammen med de 8% AM-bidrag. Og så har du det beløb, du skal betale i B-skat.

Eksempel på beregning af B-skat:

Beløb før skat:2.000 kr.
AM-bidrag: 2.000 kr. x 0,08160 kr.
Skat: 1.840 kr. x 0,38 699,20 kr.
B-skat til betaling:160 kr. + 699,20 kr.860 kr.
Beløbet skal rundes op til hele kr.

Din trækprocent på B-skat afhænger af, hvilken kommune du bor i. Hvis du vil finde din trækprocent, har Skatteministeriet lavet et kort over kommuneskatter.

Sådan indberetter og betaler du B-skat

Betaler du honorar til en person, skal du som arbejdsgiver indberette beløbet på vedkommendes CPR-nummer. Derefter skal du ikke gøre mere, da det er honorarmodtageren, der står for at betale B-skat af honoraret.

Som modtager af B-indkomst skal du selv sørge for at betale B-skat. Det kan du gøre på forskellige måder, afhængig af om du:

 1. Udelukkende har B-indkomst, eller
 2. Modtager en fast B-indkomst, eller
 3. Modtager en lille B-indkomst/et engangsbeløb

Har du udelukkende B-indkomst, og altså ingen A-indkomst fra en arbejdsgiver, er der to måder, du kan betale B-skat på, afhængig om du har en virksomhed eller ej. Det er:

 1. At angive i din forskudsopgørelse i felt 221, hvad din virksomhed forventer at få i overskud
 2. Skrive din B-indkomst på din forskudsopgørelse i felt 210

Har du en virksomhed, skal du skrive det forventede overskud af virksomheden i din forskudsopgørelse i felt 221:

Forventet overskud

På den måde trækker Skattestyrelsen løbende den rigtige skat. Du kan læse meget mere om skat i enkeltmandsvirksomheder her. Og husk i øvrigt, at hvis du forventer, at omsætningen kommer til at overstige 50.000 kr. i løbet af 12 sammenhængende måneder, skal den momsregistreres.

Modtager du udelukkende B-indkomst gennem fx honorarer, kan du skrive din B-indkomst på din forskudsopgørelse i felt 210. Denne metode er også nemmest for dig at bruge, hvis du får en fast B-indkomst ud over din A-indkomst. Felt 210 ser sådan ud:

Forventet økonomi fra 1/1 til 31/12 2022

Når du har skrevet din indkomst ind her, vil Skattestyrelsen hæve din trækprocent eller sænke dit månedsfradrag, så du på den måde får betalt det rigtige i skat. 

Er det ikke muligt at indregne hele skatten, skal du også indbetale på indbetalingskort. Det gør du løbende i rater, og her har du også mulighed for at tilmelde dig Betalingsservice. Raterne skal betales d. 20. i måneden undtagen i juni og december. 

Når du retter din forskudsopgørelse, kan du se, om du skal betale på indbetalingskort. For at tjekke og rette din forskudsopgørelse logger du på TastSelv.

Betalingslinjen til frivillig betaling finder du under “Din B-skat”::

 1. Log ind på TastSelv ved at bruge dit NemID eller MitID. Når du er logget ind, kommer du til forsiden. Her trykker du på menupunktet “Betaling”:
Skat betaling
 1. Når du har trykket på “Betaling”, kommer du til en side, der hedder “Betal restskat”. Her trykker du i menupunktet til højre på “Betal B-skat”:
Betal B-skat
 1. Derefter vil du komme til en side, der hedder “B-skat”. Hvis du har B-skat, der skal betales, vil det fremgå på den side:
Betal B-skat

Det er en god idé løbende at tjekke, at det beløb, du har angivet som dit overskud, stemmer overens med dit faktiske overskud. For hvis det i din årsopgørelse viser sig, at du har betalt for lidt i skat, når året er omme, vil der komme en restskat. Den vil blive opkrævet senere med tillæg af renter.

Modtager du en lille B-indkomst eller et engangsbeløb, er det nemmeste at betale B-skatten frivilligt med det samme. Det gør du med dit Dankort eller via din netbank. Her beregner du selv den B-skat, du skal betale, og så indbetaler du hele beløbet.

Manglende betaling af B-skat

Ligesom med A-skat, er det lovpligtigt at betale B-skat. Undlader du at betale din B-skat, kan du derfor risikere at blive straffet med en bøde af Skattevæsenet. 

Hvis du ikke betaler din B-skat over en længere periode, skal du være opmærksom på, at du kan risikere et stort skattesmæk, når året er omme. For så kommer du til at skulle betale hele det skattepligtige beløb på én gang.

Oftest stillede spørgsmål

Modsat A-skat er B-skat en skat, som du selv skal sørge for at betale. Du skal kun betale B-skat af B-indkomst.

B-indkomst er en indkomst, der ikke er betalt skat og AM-bidrag af, før du får den. Derfor er det dig som modtager af B-indkomst, der skal sørge for at betale skat og AM-bidrag af den (B-skat).

Hvis du har en fast B-indkomst, fx fordi du har overskud i din enkeltmandsvirksomhed, er det nemmeste at angive B-indkomsten på din forskudsopgørelse, hvorefter Skattestyrelsen vil trække skatten løbende ved at hæve din trækprocent eller sænke dit månedlige fradrag. Hvis hele skatten ikke kan indberegnes heri, skal du også indbetale B-skat på indbetalingskort i løbet af året, og det kan du fx gøre ved at tilmelde dig betalingsservice. 

Skal du betale B-skat for en lille B-indkomst, eller skal du betale et engangsbeløb, er det nemmeste at betale via Dankort eller din netbank på Skattestyrelsens hjemmeside.

Savanna Ankjær
Savanna Ankjær Visma Dinero
Savanna er uddannet journalist. Hos Visma Dinero gør hun sit bedste for at formidle svært stof på en måde, så det bliver hurtigt og nemt at forstå. Sammen med resten af teamet udvikler hun også nyt indhold til dig, der gerne vil i gang med din egen virksomhed – eller allerede har en.

Skriv en kommentar

20 kommentarer

 1. Hej, tak for artiklen. Hvor/hvordan skal det indberettes hvis man får transporten dækket ved et honorar betalt foredrag? De bedste hilsner Sfie

  1. Hej Sofie

   Betaling af udlæg (for fx transport) skal ikke indrapporteres af privatpersoner. Så længe du tjekker, at honoraret er indberettet (arrangørens pligt, men for en sikkerheds skyld), burde der ikke være nogen problemer.

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

 2. God og overskuelig vejledning. Men jeg savner svar på et enkelt spørgsmål. Når jeg udbetaler B-honorarer, hvor hurtigt eller ofte har jeg pligt til at indberette honoraret til Skat?

  Jeg har set et sted, hvor der står “Skatteministeren kan udstede et cirkulære om at B-skatten skal indberettes hver måned” Men har han gjort det??

  På forhånd tak for hjælpen.

  1. Hej Peter

   Tak for de venlige ord. Der er vist ikke mere specifikt end “hurtigst muligt”. Jeg vil anbefale, at du enten gør det samtidig med udbetalingen eller sidst på måneden 🙂

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

 3. Hej Dinero,

  Jeg tror muligvis, at jeg ved en fejl har indbetalt alt for meget B-skat? Hvad sker der så med dette beløb? får jeg det tilbage medio april som overskydende skat?

  Mvh

  1. Hej Waldemar

   Ja, det er helt korrekt. Hvis du har betalt for meget i skat, vil du få det tilbage ifm. årsopgørelsen.

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

 4. Hej, Hvis jeg har et fuldtidsarbejde og et lille job ved siden af, og arbejdsgiverne bruger hovedkort til den først og bikort til den anden, skal jeg betale b-skat? Ellers bikort har ikke noget med b-skat at gøre? På forhånd tak Med venlig hilsen Lucia Tenore

  1. Hej Lucia

   Tak for dit spørgsmål.

   B-skat har ikke noget med dit bikort at gøre. På bikortet bliver du dog trukket hele din trækprocent i skat, da dit fradrag er brugt på dit hovedkort. Så du betaler også A-skat på bikortet.

   Du ønskes en rigtig god dag.

   De bedste hilsner

   Huda – Dinero Support

  1. Hej Peter.

   Dit am-bidrag skal du betale på SKAT’s hjemmeside. Du kan betale og læse mere om hvordan du betaler am-bidrag her: https://skat.dk/data.aspx?oid=2234868

   Med venlig hilsen, Melina – Dinero Support

 5. Hej. Et hurtigt spørgsmål angående B-skat. Jeg har en mindre enkeltmandsvirksomhed. Lad os sige jeg ikke når mit forventelige overskud som står skrevet i felt 221 så har min trækprocent vel været for høj og jeg bør derfor få penge tilbage i skat? Er dette ikke korrekt?

  1. Hej Nicolai Det er korrekt, at du betaler skat af overskuddet i din virksomhed, og hvis overskuddet har været angivet højere end det reelt set er, så vil du som udgangspunkt modtage penge retur fra Skat. Dog er der en del andre faktorer som har indflydelse på hvorvidt om du modtager penge tilbage eller ej. Det kunne være faktorer som gæld til det offentlige, aktier, boliger mm. Derfor kan det være lidt svært for os at svare på, og vi vil derfor anbefale, at du tager kontakt til Skat.

 6. Hej,

  Et spørgsmål angående B-skatte betaling.

  Vi er to personer, som har et I/S sammen. Vi har hver 50% af virksomheden og dermed 50% af overskuddet hver. Hvordan opgiver jeg det, som på min forskudsopgørelse? For jeg skal vel ikke betale skat af hele overskuddet, vel kun min andel. Er det så bare halvdelen af virksomhedens forventede overskud, som jeg skal skrive i forskudsopgørelsen eller hvordan og hvorledes?

  Samt, hvordan med betalingen af skatten, når vi begge to har et fuldtidsjob ved siden af? Kan vi på nogen måde undgå, at de ændre i vores fra fradrag/trækprocent på vores A-skat, da vi gerne vil betale det hele som B-skat?

  1. Hej Silas

   I forhold til din forskudsopgørelse, så er det helt korrekt at du kun skal udfylde det forventede overskud med din andel, altså 50% af det forventede overskud for virksomheden.

   Nej, man kan ikke mig bekendt undgå at det ændre i dit fradrag, da skatten netop bliver betalt igennem din primære indkomst. Du kan forhører dig hos SKAT, men tror desværre ikke det kan lade sig gøre.

   De bedste hilsner, Lasse – Dinero Support

 7. Hej Lene,

  

Som udgangspunkt skal din mand fakturere der hvor arbejdet udføres, altså i november måned. Hvis din mand i stedet fx. udfører arbejdet i november, men først fakturerer i januar, så skal indtægten periodiseres. Derfor vil jeg mene at salget og arbejdet han udfører i november, skal registreres i november måned. Betalingen for salget kan så senere registreres i de måneder, hvor han modtager pengene. Håber dette svarer på spørgsmålet, ellers må du endelig skrive igen!

  

De bedste hilsner 

Endrit – Dinero Support

 8. Hej. Jeg har et spørgsmål angående betaling af b-skat i enkeltmandsvirksomheder. Min mand har oprettet en enkeltmandsvirksomhed, hvor pengene han fakturer bliver udbetalt med halvanden måned forsinkelse – dvs november måned bliver først udbetalt i midten af januar og december måned i midten af februar. Spørgsmålet er, om de 2 måneder skal høre med til indeværende regnskabsår, hvor arbejdet er udført, eller til næste regnskabsår, hvor pengene rent faktisk udbetales til hans virksomhed fra kunden? Først tænkte vi at de måtte handle om det regnskabsår hvor arbejdet er udført, men vi er dog noget i tvivl, da han ender med her i november at skulle batale mere i b-skat end han har fået udbetalt endnu, hvilket virker lidt urimeligt. Håber I kan hjælpe. mvh Lene

 9. Hej, Tak for en super artikel, der gør det overskueligt at forstå hvordan man regner og betaler B-skat.

  Jeg er i tvivl om, hvor vidt jeg skal lave en sammenlagt 10 eller 12 måneders beregning på den årlige indkomst i forskudsopgørelsen? Altså hvor mange indkomst måneder jeg tager med i beregningen, når nu B-skat kun trækkes 10 ud af 12 måneder.

  Kan ikke finde noget info om det, når jeg søger svar.

  Mvh Maria

  1. Hej Maria

   Tak for dit spørgsmål Din forskudsopgørelse skal altid baseres på 12 måneder fra 1/1 til 31/12.

   På baggrund af dette så betaler du som du selv siger skatten over 10 gange. Det vil sige én gang om måneden med undtagelse af Juni og December, da SKAT mener det er nemmere for den almindelige borger at kunne holde sommerferie og købe ind til julegaver på denne måde 🙂

   Rigtig god dag De bedste hilsner Frederik Nielsen, Dinero Support

 10. Hej Savanna, Jeg har et spørgsmål om indbetaling a b-skat. Jeg har et fuldstidsarbejde, som jeg lever af og ved siden af har jeg en enkeltmandsvirksomhed, som laver et mindre overskud. Jeg vælger at blive beskattet som personordningen.

  Jeg vil foretrække at vente til slutningen af året med at opgøre hvor stort mit overskud er og dermed hvor meget jeg kan trække ud på én gang. Men alle steder står der at man skal indbetale løbende rater og opgøre på sin forskudsopgørelse, hvor meget man forventer at tjene. Det ønsker jeg ikke. Jeg vil helst betale skat på en gang og trække pengene ud som en årlig bonus.

  Er det lovligt og kan jeg gøre det ved at indberette det sent og dermed få en restskat, som bliver min lovpligtige b-skat?

  Mvh. Peter

  1. Hej Peter

   Lige en første note, hvis du har et fuldtidsarbejde og en lille selvstændig beskæftigelse ved siden af, er det slet ikke sikkert du bliver opkrævet B-skat. Normalt vil du blot få ændret din trækprocent/fradrag på din A-indkomst, så du får betalt den rigtige Skat den vej igennem.

   Men du kan godt undlade at betale skat løbende, og det er ikke ulovligt, men det giver oftest bare bedst mening at betale skatten løbende. Så kan du fortsat “nøjes” med at udbetale et beløb til dig selv en gang årligt, men have klaret skatten undervejs, så du ikke står med en stor skatteregning til sidst. Det er jo også billigere nu, hvor det koster penge at have penge stående i banken. Der vil det være en fordel at betale skatten løbende så du ikke betaler bankrenter af den. Du risikere også at betale renten til Skattestyrelsen for den skat du skylder mellem 1/1 og der engang i Marts hvor man tidligst kan indberette. 🙂

   Hvis du alligevel tænker du gerne vil gøre det, kan du rette din forskudsopgørelse til at du forventer dit overskud af selvstændig virksomhed bliver 0 hvert år. Så ender du ikke med at betale din skat løbende.

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram