Krav til årsrapport for ApS og enkeltmandsvirksomhed

Det er ikke alle virksomheder, som har pligt til at udarbejde og indsende en årsrapport. Det er virksomhedens størrelse og type, der afgør, hvorvidt virksomheden skal aflægge en årsrapport eller ej. I dette blogindlæg kan du læse mere om krav til årsrapporter for anpartsselskaber og enkeltmandsvirksomheder.


Hvad er en årsrapport?

En årsrapport er et dokument, hvor virksomhedens udvikling og økonomiske situation beskrives og vurderes. Årsrapporten giver virksomhedens interessenter indblik i, hvordan det går i virksomheden.

Årsrapporten består af virksomhedens årsregnskab, en ledelsesberetning og andre supplerende oplysninger, som er ekstra oplysninger, der giver en bedre forståelse for indholdet.

Hvem skal lave en årsrapport?

Det er ikke alle virksomheder, der har pligt til at udarbejde og indberette en årsrapport. Det er dog et krav for aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS), at de skal udarbejde og indberette en årsrapport. 

Enkeltmandsvirksomheder er ikke underlagt krav om udarbejdelse og indberetning af årsrapporter.

Der er forskellige krav til, hvor fyldestgørende årsrapporten skal være. Jo større virksomheden er, jo flere krav stilles der typisk til årsrapporten. Det er virksomhedens regnskabsklasse, der afgør, hvad årsrapporten skal indeholde, og om virksomheden har pligt til at udarbejde en årsrapport. 

Virksomheder inddeles i regnskabsklasse A, B, C og D. Der er flest krav til årsrapporten for virksomheder i regnskabsklasse D, mens der ikke er krav om udarbejdelse af årsrapport for virksomheder i regnskabsklasse A.

Krav til årsregnskab for ApS

Anpartsselskaber hører som udgangspunkt under regnskabsklasse B. Det betyder, at de har pligt til at udarbejde en årsrapport efter årsregnskabslovens regler og derefter indberette den til Erhvervsstyrelsen. 

 Der er følgende krav til årsrapporten for et anpartsselskab i regnskabsklasse B:

Virksomheder i regnskabsklasse B må på balancetidspunktet ikke overskride to af nedenstående grænser i to på hinanden følgende år.

Hvis virksomheden overskrider to af grænsen i to på hinanden følgende år, skifter virksomheden regnskabsklasse, og kravene til fx årsrapporten vil derfor også ændre sig.

Anpartsselskaber skal udarbejde og indsende årsrapporten én gang om året. Det er ledelsen, der er ansvarlige for, at årsrapporten udarbejdes efter reglerne og opfylder ovenstående krav. 

Det er også ledelsens ansvar at sørge for, at årsrapporten indsendes til Erhvervsstyrelsen, inden fristen løber ud

Krav til årsregnskab for enkeltmandsvirksomheder

Modsat anpartsselskaber har enkeltmandsvirksomheder ikke pligt til at udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Det er dog frivilligt, om virksomheden alligevel ønsker at udarbejde et årsregnskab. 

Enkeltmandsvirksomheder tilhører regnskabsklasse A, og de skal altså følge kravene hertil, hvis de ønsker at aflægge en årsrapport. 

Kravene til årsrapporter, der udarbejdes efter reglerne i regnskabsklasse A, er:

Hvis en godkendt revisor har underskrevet en revisorpåtegning til årsregnskabet, skal den indgå i årsrapporten. 

Skabelon til årsrapport

Hvis du ønsker hjælp til at udarbejde årsrapporter til dit anpartsselskab eller din enkeltmandsvirksomhed, har vi lavet skabeloner til dig. 

Skabelonerne skal udelukkende ses som vejledning og ikke et bindende juridisk dokument.

Download skabelon til årsrapport for ApS

Skabelon til årsregnskab: Få en gratis skabelon. Du tilmelder dig samtidig Dineros nyhedsbrev, som du altid kan afmelde med et enkelt klik.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel/skabelon har kun til formål at orientere og skal ikke ses som juridisk rådgivning.

Download skabelon til årsrapport for enkeltmandsvirksomheder

Skabelon til årsregnskab: Få en gratis skabelon. Du tilmelder dig samtidig Dineros nyhedsbrev, som du altid kan afmelde med et enkelt klik.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel/skabelon har kun til formål at orientere og skal ikke ses som juridisk rådgivning.

Oftest stillede spørgsmål

En årsrapport er et dokument, hvor virksomhedens udvikling og økonomiske situation beskrives og vurderes. Årsrapporten giver et generelt indblik i, hvordan det står til i virksomheden, hvilket kan være interessant for virksomhedens interessenter.

Det er ikke alle virksomheder, der skal aflægge en årsrapport. Det er virksomhedens type og størrelse, der afgør, om virksomheden skal udarbejde og indberette en årsrapport.

Årsregnskabslovens regler stiller krav til, at en række virksomheder skal udarbejde en årsrapport. Årsrapporten beskriver og vurderer virksomhedens generelle udvikling og økonomiske situation. Disse informationer giver virksomhedens interessenter indsigt i, hvordan det går i virksomheden.

Portræt af Laura Vestmark
Laura Juul Vestmark
Laura er vores Marketing Assistant. Hun hjælper bl.a. med at producere indhold om regnskabsrelaterede begreber og regler til dig, som ønsker at blive klogere på regnskab på en let forståelig måde.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram