CMO (Chief Marketing Officer) 

CMO står for Chief Marketing Officer og er en leder, der har ansvaret for, at en virksomhed opnår sine markedsføringsmæssige mål og resultater. En CMO kan have mange forskellige opgaver, og det er derfor vigtigt, at en CMO har en bred viden på mange områder.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 14/03/2024


Hvad betyder CMO?

CMO er en forkortelse for Chief Marketing Officer, som i daglig tale kaldes marketingchef. En CMO er en højtstående lederrolle, der er ansvarlig for at planlægge og implementere markedsføringsstrategier i virksomheden. 

En CMO er en leder på det ledelsesniveau, man kalder “C-level” eller “C-suits”, som er en betegnelse for de øverste ledere i en virksomhed, herunder en CEO, en CFO eller en COO. Ledere på dette niveau er med til at træffe strategiske beslutninger, der leder hele virksomheden i en bestemt retning.  

Hvad laver en CMO?

En CMO kan have forskellige opgaver og ansvarsområder. En CMO har typisk ansvaret for at planlægge, udvikle og implementere virksomhedens markedsføringsaktiviteter og – strategier ud fra virksomhedens forretningsplan.

Det er CMO’en, der skal sikre, at virksomhedens markedsføringsmæssige mål og resultater bliver opnået. Det kan gøres på mange forskellige måder, men det er CMO’ens ansvar at finde ud af, hvordan det skal gøres.   

En CMO kan fx have ansvaret for at: 

  • Identificere kunder og målgrupper 
  • Lave markedsanalyser
  • Udvikle markedsføringskampagner
  • Holde øje med budgetter og resultater.

En CMO er leder for et marketingteam, der hjælper med at udføre ovenstående opgaver. Et marketingteam kan bestå af flere forskellige marketingspecialister, herunder grafikere, Content Managers, projektledere, SEO-eksperter og SoMe managers. 

Selvom det højst sandsynligt er teamet, der udfører opgaverne, er det i sidste ende CMO’ens ansvar, at de bliver realiseret, så virksomhedens markedsføringsmål opnås.

Det er derfor vigtigt, at en CMO har gode menneskelige kompetencer og en bred viden indenfor mange forskellige områder. En CMO skal kunne have forståelse for mange opgaver og vejlede forskellige specialister, hvis der ikke er ansat en Chief AI Officer, hører AI-specialister typisk under en CMO. 

Personen har også til opgave at sørge for, at der er et godt samspil mellem marketingafdelingen og de øvrige afdelinger. En CMO har derfor ofte et tæt samarbejde med andre afdelinger i en virksomhed. 

Det får en CMO i løn

Der er ikke noget fast beløb for, hvad en CMO får i løn, da det afhænger af virksomhedens størrelse, branche, budget og mange andre faktorer. Det er i sidste ende virksomhedens øverste ledelse, der styrer CMO’ens løn.

CMO er en højtstående ledelsesrolle med et stort ansvar, hvilket også ofte kommer til udtryk gennem lønningerne. En CMO’s løn er i de fleste tilfælde højere end mange andre stillinger inden for marketing i en virksomhed.

Selvom der ikke er nogen fast løn for CMO’er, er der lavet lønstatistikker, der viser, at bruttolønnen for en CMO ligger mellem 65.400 – 107.233 kr. 

CMO vs. Head of Marketing

En CMO kan nemt forveksles med en Head of Marketing. Begge stillinger er ledelsesroller inden for markedsføring i en virksomhed, og mange af deres opgaver ligner hinanden. Der kan dog være en forskel i flere af deres opgaver og ansvar afhængigt af organisationsstrukturen i virksomheden. 

En Head of Marketing er en leder, der er på et lavere hierarkisk niveau i en virksomhed end en CMO og øvrige ledere, der er på “C-level”. 

En Head of Marketing er ofte involveret i flere taktiske beslutninger i forbindelse med markedsføringsstrategier, end en CMO er. En Head of Marketing har, på samme måde som en CMO, ansvaret for at lede og koordinere markedsføringsaktiviteter, så virksomheden opnår sine mål. 

En CMO har dog ofte mere ansvar og tager flere strategiske beslutninger end en Head of Marketing. Derudover har en Head of Marketing ikke det samme ansvar for budget, som en CMO har. 

Det skal dog siges, at det kan variere fra virksomhed til virksomhed, hvordan de bruger en CMO og en Head of Marketing. De kan sagtens have samme eller vidt forskellige roller, da det afhænger af virksomhedens størrelse og struktur.

Oftest stillede spørgsmål 

En CMO er en leder, der er ansvarlig for markedsføring i en virksomhed. En CMO har ansvaret for, at virksomheden opnår sine markedsføringsmæssige mål. Det er CMO’ens opgave at finde ud af, hvordan disse mål og resultater opnås.

En CMO skal altså planlægge og sørge for, at markedsføringsplaner og -strategier bliver implementeret på den rigtige måde.

CMO betyder Chief Marketing Officer og er en betegnelse for en ledelsesrolle, der står for markedsføring i en virksomhed. En CMO har ansvaret for et team, der består af specialister inden for markedsføring som fx designere, Content Managers, SEO-eksperter og mange andre.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram