Moderselskab – Hvad er det?

Et moderselskab tager form af et kapitalselskab, der har en betydelig ejerandel i et andet selskab (datterselskabet). For at kapitalselskabet kan tage status som moderselskab, skal det have en bestemmende indflydelse i datterselskabet. Det vil i de fleste tilfælde betyde, at moderselskabet skal råde over mere end 50 % af aktierne eller anparterne.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 11/10/2023


Moderselskab

Hvad er et moderselskab?

Et moderselskab er en betegnelse, som et anpartsselskab (ApS), et aktieselskab (A/S) eller en anden form for kapitalselskab kan få. For at fungere som et moderselskab skal kapitalselskabet eje en stor andel i et andet selskab. Det andet selskab går under betegnelsen datterselskab.

Et moderselskab kan sagtens have flere forskellige datterselskaber.

Når vi taler om moderselskaber, hedder det sig, at der skal være tale om en ‘bestemmende indflydelse’ i datterselskabet. For at fungere som et moderselskab skal kapitalselskabet derfor gerne op at råde over mere end halvdelen af ejerandelene i datterselskabet.

Ingen regel uden undtagelse – det gælder også moderselskaber

Der kan være tilfælde, hvor et selskab har en ejerandel på mere end 50 % af et andet selskab, men alligevel ikke har en bestemmende indflydelse. Det lyder måske lidt underligt, men det er ikke desto mindre sandt. 

Der findes tilfælde, hvor det er angivet i en ejeraftale, at der skal være fuld enighed i selskabet, når der skal træffes beslutninger. Her vil det altså ikke være muligt for et kapitalselskab at få en bestemmende indflydelse – med mindre kapitalselskabet køber sig til alle andelene i det andet selskab.   

Hvornår er der bestemmende indflydelse?

Et selskab kan kaldes et moderselskab, når det har bestemmende indflydelse. Bestemmende indflydelse er, når et selskab direkte eller indirekte ejer mere end 50% af aktiekapitalen eller råder over mere end 50% af stemmerne. Det kan opnås på flere måder:

  • koncernforbundne juridiske personer (også søsterselskaber)
  • personlige aktionærer og deres nærtstående
  • fonde eller trusts stiftet af moderselskabet
  • fonde eller trusts stiftet af koncernforbundne selskaber, nærtstående mv.
  • fonde eller trusts stiftet af disse

Det er selskabets samlede aktiekapital eller antal stemmer, der er afgørende for, om det har bestemmende indflydelse eller ej. 

Der er to former for bestemmende indflydelse:

  • Direkte bestemmende indflydelse
  • Indirekte bestemmende indflydelse

Direkte bestemmende indflydelse er, når et (moder)selskab ejer mere end 50% af aktiekapitalen eller har rådighed over mere end halvdelen af stemmerne i (datter)selskabet. 

Ved indirekte bestemmende indflydelse udøves indflydelsen gennem et mellemholdingselskab. Her har (moder)selskabet direkte bestemmende indflydelse over holdingselskabet, som har direkte indflydelse over (datter)selskabet.

Der er også mulighed for at kombinere de to former for bestemmende indflydelse, ligesom der også kan laves en aftale om fælles bestemmende indflydelse.

Moderselskab og regnskab – hvordan er reglerne?

I forhold til moderselskaber og deres regnskab skal et moderselskab lave sit eget selvstændige regnskab. Det samme gælder for det eller de datterselskaber, der hører ind under moderselskabet.

Hvert enkelte datterselskab er en selvstændig enhed, og det hører altså ikke under moderselskabet på det regnskabsmæssige plan.

Der er dog en regnskabsmæssig fordel, som datterselskabet og moderselskabet kan drage nytte af. Et datterselskab må overføre sit overskud skattefrit til sit moderselskab. På den måde kan pengene komme i sikkerhed i moderselskabet og blive sikret mod dårlige tider. 

Er det muligt at give lån fra moderselskab til datterselskab? Eller den anden vej rundt?

Udlån til moderselskaber er en mulighed, som flere selskaber gør brug af. Det er fuldt lovligt, at et datterselskab stiller sikkerhed eller giver et lån til sit danske moderselskab, hvis en række af betingelser er opfyldt. 

Er der tale om et udenlandsk moderselskab, afhænger det af, hvilket land moderselskabet har hjemme i. 

Koncern vs. moderselskab – hvad er forskellen?

Termerne moderselskab og koncern er langt hen ad vejen et udtryk for det samme. Og så alligevel ikke. Der findes nemlig en væsentlig forskel på de to ift. hvordan de er forbundet med deres datterselskaber. 

En koncern udøver mere kontrol end et moderselskab

Den vigtigste forskel på et moderselskab og koncern er, at en koncern udøver kontrol over sine datterselskaber. Det gør et moderselskab ikke på samme måde. 

Et moderselskab støtter med penge, og der er en økonomisk afhængighed, men der kan sagtens være forskel på den retning, som datterselskabet vælger at gå i, og den retning, som moderselskabet går i. 

Sådan forholder det sig ikke med en koncern. Her bestemmer koncernen, og det er koncernens forretningsplan, der afgør, hvilken retning det enkelte datterselskab skal bevæge sig i.

Spørgsmål & svar

Hvad er moderselskab?

Et moderselskab er et kapitalselskab, der har en bestemmende indflydelse eller ejer over halvdelen af aktierne eller anparterne i et andet selskab.

Hvad er forskellen på koncern og moderselskab?

En koncern udøver mere kontrol med sine datterselskaber, end et moderselskab gør. Relationen mellem et datterselskab og et moderselskab er kun fokuseret på det økonomiske aspekt.

Er et moderselskab det samme som et holdingselskab?

Nej, det er det ikke. Et holdingselskab har ingen daglig drift. Et moderselskab har egen daglig drift og ejer derudover en betydelig andel af et eller flere datterselskaber.

Hvad er et datterselskab?

Et datterselskab er et selskab, som har et moderselskab over sig. Et moderselskab kan have flere datterselskaber under sig.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Moderselskab – Hvad er det?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram