Holdingselskab

Et holdingselskab er et indskudt led mellem ejer og driftsselskab. Det har nemlig ejerskab i andre primære virksomheder, hvor den daglige drift foregår. Holdingselskabet minimerer ejernes risici og bibringer en række skattemæssige fordele.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 06/02/2024


Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er en lidt speciel størrelse, da det på én og samme tid både kan være eksempelvis et normalt aktie-, anpart- eller iværksætterselskab, mens det også er et holdingselskab.

Holdingselskabet er nemlig karakteriseret ved, at det ejer anparter eller aktier i et andet selskab. På den måde er det ikke momsregistreret, og det har ikke nogen selvstændig produktion af nogen art. Nogle gange kaldes det også for et moderselskab, selvom sådan et også kan have drift.

Selvom vi kalder holdingselskabet for en speciel størrelse, er det ikke et specielt selskab. Det er, som sagt, et normalt selskab, der blot ejer andre selskaber. Og som du vil se i det følgende har det en række fordele og ulemper.

Holdingselskab som moderselskab med tre driftsselskaber under

Skal du lave et regnskab for et holdingselskab? Se alle krav og regler via linket.

Fordele og ulemper samt formål ved etablering af et holdingselskab

Når du opretter et holdingselskab, kan du se frem til flere fordele. Disse har især at gøre med skat. Lad os sige, at du ejer dit primære selskab – altså det, der har en drift – gennem et holdingselskab. Så kan du overføre overskuddet fra driftvirksomheden til holdingselskabet.

Du skal blot betale selskabsskat – selve overførslen er skattefri. Her skal du dog være opmærksom på, at holdingselskabet skal eje mindst 10 % af det primære selskab. Fordelen ved denne konstruktion er, at du hiver penge ud af dit primære selskab, som således ikke belastes, hvis du skulle få finansielle problemer. Overskuddet er så at sige sikret i holdingselskabet.

Det er også muligt at have flere ejere af et holdingselskab. Det er fx ikke tilfældet i en enkeltmandsvirksomhed.

Vi har samlet fordele og ulemper ved et holdingselskab i en nem oversigt, så du hurtigt kan få overblikket.

Ulemperne ved et holdingselskab er mest af praktisk karakter. Du skal betale for oprettelsen af mere end et selskab, og du skal naturligvis også lave regnskaber for både produktionsvirksomheden og for holdingselskabet.

Du skal også lave en årsrapport for hvert selskab, der er en del af strukturen. Har du større virksomheder (som hører under regnskabsklasse C eller D), skal du også lave et koncernregnskab.

Hvilke krav er der til holdingselskaber

Der er nogle forskellige krav, du skal være opmærksom på, hvis du har et holdingselskab – eller overvejer at lave et. Nedenfor kan du se et udvalg af de ting, du skal være særlig opmærksom på:

Det er lovpligtigt for alle arbejdsgivere at have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Det gælder også, selvom der kun er en ejer som direktør i holdingselskabet – endda selvom der ikke udbetales løn.

Med den nye bogføringslov er der også krav til, at alle selskaber skal have digital bogføring, ligesom der stilles krav til, at de bruger et certificeret regnskabsprogram – medmindre de vil stå med ansvaret selv.

Dinero lever selvfølgelig op til alle regler

Mange elementer i lovforslagene er allerede en integreret del af Dinero. Dinero vil være et registreret bogføringssystem, som automatisk overholder alle love og regler for dig, når de nye regler træder i kraft.
Kom i gang med det samme.

Holdingselskab og generationsskifte

Når du skal videregive din virksomhed ved et generationsskifte, er der også et par fordele ved forinden at have oprettet et holdingselskab. Som sagt kan du hive overskuddet ud af det primære selskab.

Det betyder, at du kan sørge for, at de nye ejere ikke skal betale skat af et eventuelt overskud de første år. Dertil har du også mulighed for at sælge virksomheden skattefrit, som vi vil komme ind på i følgende afsnit.

Sælg virksomheden med større fortjeneste

Husk på, at hvis du selv skal sælge din virksomhed, så står du selv for salget af aktier eller anparter. Her vil du blive beskattet af hele overskuddet, og det kan hurtigt blive til mange penge.

Men med en struktur a la holdingselskabets er det holdingselskabet, der står for salget og ikke dig som privatperson. Det betyder, at aktierne eller anparterne kan sælge, uden at du skal betale skat deraf.

Læs her hvordan udbyttet fra holdingselskaber bliver bogført i Dinero

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram