Udgivet 27/09/2022

Beskatning af aktier i et selskab

Hvis du ejer aktier eller anparter i et selskab, skal du være opmærksom på, at der er forskellige regler i forbindelse med beskatning af aktier og anparter. I dette blogindlæg kan du blive klogere på de forskellige regler for beskatning af aktier og anparter for de forskellige selskabsformer.

Portræt af Laura Vestmark
Skrevet af Laura Juul Vestmark
Læsetid: 6 min.
beskatning-aktier

Ejerandele i selskaber

I kapitalselskaber (fx aktie- og anpartsselskaber) er der forskellige muligheder for at få ejerandele. Det kan du fx få ved at købe aktier eller anparter. Hvis du har aktier eller anparter i et selskab, skal du betale skat af gevinster eller tab. Det samme gælder for fx medarbejderaktier.

Skattestyrelsen har siden 2010 automatisk fået oplysninger om aktier og anparter fra din bank. Det er dog altid en god idé at tjekke din årsopgørelse, for at se om oplysningerne er korrekte, så beskatning af aktier og anparter sker på den rigtige måde.

Sådan vil beskatning af årligt udbytte og avance typisk foregå:

TypeÅrligt udbytteAvance ved salgFradrag ved tab
ObligationerKapitalindkomstKapitalindkomstNegativ kapitalindkomst
PensionKapitalindkomstKapitalindkomstNegativ kapitalindkomst
Aktier*Aktieindkomst (evt. kapitalindkomst)AktieindkomstAnden aktieindkomst

*ikke aktiesparekonto, da denne lagerbeskattes.

Aktier i et aktieselskab

I et aktieselskab består ejerne af aktionærer, der ved køb af en aktie køber en lille del af virksomheden og får del i overskuddet, hvis det går godt for virksomheden. På samme måde kan de også miste penge, hvis det går skidt i virksomheden.

Når du investerer i en aktie i et selskab, har du altså en forventning om, at der sker en positiv udvikling i virksomheden. 

Beskatning af aktieudbytte i et aktieselskab 

Ligesom ved al anden indkomst, skal du også betale skat af aktier. Det samme gælder for dine ansatte, hvis du vælger at aflønne dem med medarbejderaktier. Derfor er det godt at sætte sig ind i reglerne for beskatning af aktier, så du ikke kommer til at gøre noget forkert ved en fejl. 

Gevinster, aktieudbytte og anden aktiebaseret investering beskattes som aktieindkomst. Aktieindkomst er den indkomst eller gevinst, du får på dine aktier. 

Beskatning af aktier afhænger af størrelsen på beløbet. Skattesatsen på aktieindkomst er i 2024 på 27%, når beløbet ikke overstiger 61.000 kr. Overstiger beløbet denne grænse, er skattesatsen på 42%. 

Hvis du er gift og bor sammen med din ægtefælle, lægges grænserne sammen. Det betyder, at I skal betale 27%, når beløbet ikke overstiger 122.000 kr., og 42% når beløbet overstiger 122.000 kr. 

Beskatning af aktier ved salg

Hvis du som privatperson sælger dine aktier, skal du også betale skat af gevinsten. Beskatning ved salg af aktier gøres op efter gennemsnitsmetoden.

Gevinst ved salg af aktier beskattes som aktieindkomst efter reglerne i det tidligere afsnit.

Ved tab i forbindelse med salg af aktier har du i nogle tilfælde mulighed for at få fradrag. Du eller din bank skal sørge for at oplyse tabet til Skattestyrelsen, så du kan få fradraget. 

Der skelnes imellem tab på børsnoterede og unoterede aktier: 

 • Ved tab af børsnoterede aktier (aktier, der handles på en børs) skal du oplyse tabet på din årsopgørelse i rubrik 66. Tabet kan kun modregnes i gevinster fra anden aktieindkomst fra andre børsnoterede aktier. 
 • Ved tab på unoterede aktier (aktier, der ikke handles på en børs) kan du få fradrag for dit tab i aktieindkomsten. Du skal oplyse tabet på din årsopgørelse i rubrik 67, eller i dit oplysningsskema. Skattesatsen for tabet på de første 61.000 kr. er 27%, og beløb over denne grænse beskattes med 42%.

Hvis du har købt dine aktier før 1. januar 2006, gælder der andre regler, hvor nogle aktier kan være skattefrie. Du kan læse mere om beskatning af aktier købt før 2006 via linket. ​

Anparter i et anpartsselskab

I anpartsselskaber kaldes ejerandelene anparter. Når du ejer en anpart, ejer du en del af selskabet.  

Kapitalen for anpartsselskaber på 40.000 kr. opdeles i anparter, og størrelsen af anparterne  kan du selv kan fastsætte. Anparterne sættes oftest til 1 krone, hvilket betyder, at et anpartsselskab kan bestå af 40.000 anparter, som hver står til 1 krone pr. anpart. 

Hvis det går godt i anpartsselskabet, kan selskabets ejere vælge at udbetale en del af overskuddet. I det tilfælde udbetales overskuddet som udbytte til ejerne af anparterne. 

Beskatning af anparter i et anpartsselskab

Du skal ligesom ved aktier også betale skat af anparter. Du kan frit sælge anparter i et  anpartsselskab, men de kan ikke sælges på en børs på samme måde som aktier. 

Når du sælger en anpart, beskattes den eventuelle gevinst på samme måde som beskatning af aktier. Det vil sige, at ved gevinster på 61.000 er skattesatsen 27%, og ved beløb over 61.000 kr. er skattesatsen 42%.

Hvis du sælger dine anparter for mindre, end du har betalt for dem, taber du på anparterne. Ved tab i forbindelse med salg af dine anparter kan du få fradrag.

Skattestyrelsen skal ligesom tab på aktier også informeres om tab af anparter, hvis du vil have fradrag for tabet. Fradraget gives i din aktieindkomst, hvorefter du får skatteværdien af tabet. Det vil sige, at du får 27% fradrag på de første 61.000 kr. og 42% på beløb over denne grænse. 

Det er altid en god idé at tjekke, om der står det rigtige på din årsopgørelse for at sikre dig, at du får det rigtige fradrag. 

Skattefrit salg af aktier og anparter i holdingselskab

Hvis dit selskab er ejet af et holdingselskab, og du vil sælge aktier eller anparter, gælder der andre regler. Gevinsten kan nemlig som udgangspunkt sælges uden skat. Tidligere var der krav om, at holdingselskabet havde ejet aktierne eller anparterne i minimum tre år, men det er ikke længere et krav.

Det er vigtigt at understrege, at der er beskatning af aktier og anparter, når gevinsten trækkes ud af selskabet, og du, som privatperson, skal have pengene.

For at give bedre overblik over reglerne for salg af aktier og anparter i holdingselskaber kan du blive klogere i vores blogindlæg om skat i et holdingselskab

Beskatning af udenlandske aktier 

Hvis du har udenlandske aktier, foregår beskatning af aktier ved, at der automatisk tilbageholdes skat i det land, aktien er noteret i.  

Danmark har lavet aftaler om dobbeltbeskatning med flere lande omkring udbytte af udenlandske aktier. Aftalerne betyder, at aktieudbyttet beskattes med en aftalt skattesats i udlandet, og at det resterende betales i Danmark. 

Skattesatsen er i de fleste lande sat til 15%. Det betyder, at du skal betale 15% af dit udbytte i foreløbig skat i udlandet, og det resterende skal du betale i Danmark. 

Du skal selv oplyse Skattestyrelsen om udbytte ved udenlandske aktier, da det ikke sker automatisk. 

Oftest stillede spørgsmål 

Når du sælger aktier, kan du både få gevinst og tab ud af salget. Gevinster og aktieudbytte beskattes som aktieindkomst og afhænger af beløbet på udbyttet.

Skattesatsen for aktieindkomst er på 27% for de første 61.000 kr., og herefter er skattesatsen 42%. For ægtefæller er beløbsgrænsen det dobbelte.

Det er muligt at få fradrag for tab af nogle aktier. Skattesatsen for tabet på de første 61.000 kr. er 27%, og hvis du taber mere end 61.000 kr., er satsen 42%.

I et anpartsselskab kan du også eje og sælge anparter, som du skal betale skat af. Hvis du sælger en anpart og får en gevinst, er skattesatsen 27% for de første 61.000 kr. og ved gevinster over dette beløb, er skattesatsen 42%

Det er muligt at få fradrag for tab af dine anparter, hvis du sælger dem til mindre, end du har købt dem for. Du kan få 27% fradrag på de første 61.000 kr. og 42% fradrag for tab over 61.000 kr.

Portræt af Laura Vestmark
Laura Juul Vestmark
Laura er vores Marketing Assistant. Hun hjælper bl.a. med at producere indhold om regnskabsrelaterede begreber og regler til dig, som ønsker at blive klogere på regnskab på en let forståelig måde.

Skriv en kommentar

10 kommentarer

 1. Ejer et Holdingselskab som har ejet unoteret aktie. Aktien blev børsnoteret og spørgsmålet er nu hvilken kurs der skal anvendes som anskaffelseskurs. Er det åbningskurs eller slutkurs førdte handelsdag på børsen??

  1. Hej Peter

   Jeg vil anbefale, at du kontakter Skattestyrelsen for et præcist svar.

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

 2. Ejer et A/S der igen har Danske og udenlandske aktier. Overvejer at stoppe med at have min nuv. revisor til at lave årsregnskabet – vil selv forsøge. I den forbindelse er jeg kommet i tvivl om min bank indberetter avance/tab til skat – eller skal jeg selv opgøre den enkelte aktier primo/ ultimo året

  1. Hej Per

   Det tænker jeg din bank er de bedste til at svare på. Jeg vil som udgangspunkt tror de indberetter det til SKAT, men skal du være helt sikker, så bør du kontakte din bank og forhøre dig os dem.

   De bedste hilsner, Lasse – Dinero Support

  1. Hej Troels

   Jeg vil tror de kan modregnes, men er dog ikke helt 100% sikker og vil derfor anbefale du kontakter SKAT for et konkret svar.

   De bedste hilsner, Lasse – Dinero Support

 3. Hej I skriver at salg af unoterede aktier ejet via et holdingselskab, kun er skattefrit hvis de er ejet mindst 3 år. Det er ikke umiddelbart er korrekt at der gælder en 3 års regel for salg af almindelige unoterede aktier der ikke er en del af skattefri aktieombytning eller lignende.

  1. Hej Michael

   Det har du helt ret i 🙂 Reglerne omkring det er blevet opdateret, efter vi skrev indlægget.

   Vi har nu rettet, så det stemmer overens med Skattestyrelsens side.

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

 4. Hej. Jeg bor i Holland. Ejer nogle anparter I et dansk selskab, som jeg sælger med fortjeste. Skal avancen beskattes i DK, når jeg ingen tilknytning har til DK

  1. Hej Gert

   Det er et meget konkret spørgsmål, som vi dog ikke kender et klart svar på og jeg vil derfor anbefale du tager kontakt til SKAT i Danmark, hvor du kan forhøre dig nærmere herom.

   De bedste hilsner – Lasse, Dinero Support

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram