Selvangivelse for selskaber – indberetning og frist for ApS og IVS

Som ejer eller medejer af et selskab er det nødvendigt at vide, hvordan og hvornår du skal indberette selvangivelse. Læs med, og bliv klogere på, hvordan selvangivelse for selskaber fungerer.


Hvad er selvangivelse for selskaber?

Selvangivelse for selskaber har officielt skiftet navn til “oplysningsskema”. Den vil dog i dette blogindlæg blive kaldt “selvangivelse”, da det stadig er den betegnelse, de fleste kender til.

Selvangivelse er en opgørelse over selskabets skattemæssige regnskab samt andre informationer, som giver et indblik i selskabets økonomi.

I selvangivelsen for dit selskab skal du blandt andet oplyse indkomst for året og overskud/underskud. Disse oplysninger er med til at bestemme, hvad du skal betale i fx selskabsskat og acontoskat. Du skal dog kun indberette acontoskat, hvis dit selskab har kørt med overskud i de forgangne regnskabsår.

Når du har indberettet selvangivelsen, kan Skattestyrelsen beregne din årsopgørelse. Den viser, om dit selskab skylder penge, eller om du skal have penge tilbage fra Skattestyrelsen.

Selvangivelse for selskaber og udvidet selvangivelse – hvad er forskellen?

Selvangivelse for selskaber må ikke forveksles med udvidet selvangivelse. Man taler om udvidet selvangivelse i forbindelse med enkeltmandsvirksomheder eller personlig ejede virksomheder, hvor ejerens privatøkonomi er forbundet med virksomhedens.

Når du driver et selskab, er selskabets økonomi og din privatøkonomi ikke forbundet. Et selskab betegnes som en juridisk person – i regnskabsmæssig forstand, og der er flere krav til selvangivelse for selskaber, end til udvidet selvangivelse.

Indberetning af selvangivelse – hvornår og hvordan?

Selvangivelse for selskaber skal indberettes på indberet selskabsskat, via TastSelv Erhverv, en gang om året. Nedenfor ses de fire trin, du skal igennem, når du skal indberette selvangivelsen.

 1. Udfyld relevante oplysninger om dit selskab
 1. Indberet skattepligtig indkomst og evt. underskud fra forrige regnskabsår
 1. Indberet ultimo underskud fra nuværende og tidligere år
 1. Tjek at oplysningerne om dit selskab er korrekte, og se den forløbne skatteberegning.

Guide til indberetningen

Nedenfor har vi udarbejdet en mere gennemgående vejledning, som guider dig helt i mål med selvangivelsen.

 1. Gå til TastSelv Selskabsskat, og log ind med NemID eller TastSelv-kode
 2. Udfyld relevant information, før du kan gå videre til næste trin
 3. Angiv den skattepligtige indkomst og eventuelt underskud fra de sidste år
 4. Indberet ultimo underskud fra det nuværende eller sidste regnskabsår
 5. Klik på “konsekvens” og se, hvad selskabets foreløbige skat er beregnet til
 6. Tjek, at det hele stemmer, og klik på “indberet selvangivelse”
 7. Modtag din kvittering.

Frist – hvornår skal jeg indberette selvangivelse for mit selskab?

Som medejer af et selskab skal du som tommelfingerregel indberette selvangivelsen seks måneder efter udløb af det valgte regnskabsår. De fleste selskaber følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december, mens andre virksomheder har forskudt regnskabsår.

Overholder du ikke fristen, skal du betale et skattetillæg på 200 kr. pr. dag, du overskrider fristen med. Skattetillægget kan dog maksimalt komme op på 5.000 kr. i alt.

OBS: Fristen for indberetning af selvangivelse for selskaber, som følger kalenderåret, er udskudt fra 30. juni til 1. september i 2021, grundet covid-19. Vær også opmærksom på de andre udskudte frister.

Hvad skal jeg indberette?

Selvangivelse for selskaber er relevant for dig, hvis du er ejer eller medejer af et selskab, såsom et anpartsselskab (ApS) eller iværksætterselskab (IVS).

De fleste selskaber hører under regnskabsklasse B, hvilket betyder at du, som ejer eller medejer af et selskab, skal udarbejde en årsrapport og indberette lidt flere oplysninger på selvangivelsen end virksomheder, som hører under regnskabsklasse A.

Alle selskaber, som tilhører regnskabsklasse B, skal indberette alle oplysninger om ændringer i forhold til fx det valgte regnskabsår og sambeskatningsforhold. Se hele listen over, hvad selskabets selvangivelse skal indeholde.

Fælles for alle selskaber er desuden, at hjælpepakker, modtaget i forbindelse med covid-19, skal oplyses på selvangivelsen. Hjælpepakker er nemlig skattepligtig indkomst.

Ejer du et ApS eller IVS? Så har vi den helt rigtige løsning til dig. Med Revisorpakken hjælper vi dig i mål med selskabets årsregnskab og selvangivelse.

Særlige betingelser

Nedenfor er beskrevet nogle af de særlige betingelser, der gælder for holdingselskaber og større aktieselskaber.

Aktieselskab

Hvis dit aktieselskab er børsnoteret eller har en nettoomsætning på over 100 mio. kroner i regnskabsåret, indgår det i regnskabsklasse C. Det betyder fx, at der skal indgå et skatteregnskab i selvangivelsen.

Holdingselskab

Et holdingselskab er lidt specielt, da selskabet ikke producerer noget i sig selv, men ejer anparter eller aktier i andre selskaber.

Der skal som regel indberettes en separat selvangivelse for dit holdingselskab. Mange holdingselskaber indgår dog i sambeskatning. Det betyder, at to eller flere selskaber lægger deres selskabsskat sammen, så der kun er ét selskab, der står for betalingen.

Som tommelfingerregel skal selskaber være sambeskattede, hvis det ene selskab har en ejerandel på 50% eller derover i det andet selskab. Selskabet skal have en hvis indflydelse på det andet selskab, før selskaber skal være sambeskattede.

Oftest stillede spørgsmål

Du skal indberette selvangivelse for dit selskab en gang om året. Her skal du indtaste informationer omkring selskabets skattemæssige regnskab. Skattestyrelsen skal bruge informationerne til at udarbejde en årsopgørelse for dit selskab.

Udvidet selvangivelse gælder for personlig ejede virksomheder, såsom enkeltmandsvirksomheder. Den kaldes “udvidet”, fordi ejeren skal oplyse om sin privatøkonomi og virksomhedens økonomi i samme selvangivelse.

Selvangivelse for selskaber er anderledes, da selskabet anses som en juridisk person. Det betyder at der skal udarbejdes en separat selvangivelse for dit selskab og for din private økonomi. Der er også lidt flere krav til oplysningerne på en selvangivelse for selskaber, end der er for udvidet selvangivelse.

Tilhører dit selskab regnskabsklasse B, skal du indberette alle ændringer i forhold dit skattemæssige regnskab. Du skal fx indberette det i din selvangivelse, hvis du ikke længere følger det samme regnskabsår.

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Lasse Hansen Dinero
Lasse er content manager hos Dinero. Han hjælper med at gøre tunge og svære regnskabsbegreber og -regler letforståelige samt udtænker indhold, der gør regnskabet lidt lettere for dig, som gerne vil være iværksætter eller allerede er i gang med at udleve iværksætterdrømmen.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram