Sådan håndterer du underskud i en enkeltmandsvirksomhed

Underskud i en enkeltmandsvirksomhed skal noteres i oplysningsskemaet, så det kan modregnes i ens personlige indkomst. Hvis du beskattes efter reglerne i VSO eller kapitalafkastordningen, gælder der dog andre regler, ligesom du ikke kan trække underskud fra, hvis der er tale om en ikke-erhvervsmæssig virksomhed.


Hvad er et underskud?

Et underskud er, når dine udgifter er større end indtægterne. Hvis du fx har købt udstyr og brugt penge på at reklamere for din nye virksomhed, kan det godt være, at du har et underskud, da du endnu ikke har fået nok ordrer til at skabe et overskud.

Underskud er meget normalt i opstartsfasen. Du har også mulighed for at trække udgifter fra i enkeltmandsvirksomheden, hvis de er relateret til opstarten – og du overholder gældende betingelser.

Du kan som udgangspunkt ikke få fradrag for underskud, hvis du er lønmodtager, honorarmodtager eller driver en ikke-erhvervsmæssig virksomhed.

Fradrag for underskud i enkeltmandsvirksomhed

Du skal selvfølgelig betale skat af overskuddet i din enkeltmandsvirksomhed. Men du får også fradrag for underskuddet i virksomheden, hvis du beskattes efter reglerne i personskatteloven (se reglerne for VSO og kapitalafkastordningen længere nede i indlægget).

Du skal dog være opmærksom på, hvilken kategori Skattestyrelsen placerer dig i:

 • Erhvervsmæssig virksomhed – du kan trække underskud i enkeltmandsvirksomhed fra i din personlige indkomst
 • Ikke-erhvervsmæssig virksomhed – du kan ikke trække underskud fra

Forskellen på de to er primært, om du driver din virksomhed med det formål at opnå et overskud. En ikke-erhvervsmæssig virksomhed bruges fx til at dyrke ens fritidsinteresser. Skattestyrelsen har lavet et par eksempler på virksomheder, hvor du ikke får fradrag for underskuddet. 

Det kan godt være, at du betragtes som en ikke-erhvervsmæssig virksomhed, selvom målet er at få overskud. Hvis det er tilfældet, kan du ikke få fradrag for underskuddet, men du skal stadig betale skat af overskuddet.

Er underskuddet større end dine indtægter? Her har du to muligheder, så du stadig kan udnytte fradraget. Du kan enten overføre det til næste år eller overføre det til en samlevende ægtefælle, som så kan modregne det i sin personlige indkomst.

I tvivl om, du har en erhvervsmæssig virksomhed? Få svaret her

Hvis du er i tvivl om, du kan få fradrag for underskud i din enkeltmandsvirksomhed, har Skattestyrelsen lavet en test, du kan bruge. Den består af et par spørgsmål omkring formålet med virksomheden samt forventet omsætning.

Du skal bl.a. svare på:

 • Risikerer du at tabe penge i din virksomhed?
 • Giver din virksomhed overskud, eller er det realistisk, at den snart kommer til det?
 • Får du en væsentlig del af din indkomst fra din virksomhed, eller er det realistisk, at du kan få det inden for 2-3 år?
 • Er det realistisk, at du omsætter for over 50.000 kr. inden for de næste 12 måneder?

Grænsen på de 50.000 kr. er ikke kun relevant i forhold til, om du skal momsregistreres eller ej. Det kan også være relevant i forhold til, om du vurderes til reelt at have en hobbyvirksomhed eller en personligt ejet mindre virksomhed (PMV).

Der gælder andre regler for underskud i EMV med virksomhedsordningen

Underskud i enkeltmandsvirksomhed modregnes på en anden måde, hvis du bruger virksomhedsskatteordningen (VSO). Her er der nemlig en særlig rækkefølge, underskuddet skal modregnes på:

 1. Opsparet overskud med tillæg af virksomhedsskat
 2. Positiv nettokapitalindkomst
 3. Anden personlig indkomst uden for virksomhedsordningen
 4. I senere indkomstår efter reglerne i PSL § 13.stk. 3 og 4

Som du kan se, bliver underskud i enkeltmandsvirksomheden altså ikke automatisk modregnet i din personlige indkomst. Det skal altid modregnes i ovenstående rækkefølge. Du kan se eksempler på modregning via linket.

Underskud i enkeltmandsvirksomhed med kapitalafkastordningen skal først udlignes

Beskattes du efter reglerne i kapitalafkastordningen, får du heller ikke automatisk fradrag, som du kan modregne i din personlige indkomst. Her er nemlig også en særlig rækkefølge for, hvordan underskuddet skal håndteres:

 1. Underskuddet udlignes ved, at en eventuel henlæggelse til konjunkturudligning indtægtsføres
 2. Modregnes i øvrig personlig indkomst inden modregning i positiv nettokapitalindkomst
 3. Fortsat underskud modregnes efter PSL § 13.stk. 3 og 4

Underskuddet i sidste trin skal i samme omfang trækkes fra i bidragsgrundlaget, som det er tilfældet ved beskatning efter de almindelige regler i personskatteloven.

Skal du lukke enkeltmandsvirksomhed med gæld? Sådan gør du

Du kan nemt lukke en enkeltmandsvirksomhed med underskud. Der er nemlig ikke forskel på, om den er solvent eller insolvent. Det er dog en anden sag, hvis der er gæld i virksomheden. 

Hvis der er gæld til kreditorer, skal du få styr på denne, før du kan lukke virksomheden. Det er nemlig ikke muligt at lukke en enkeltmandsvirksomhed med gæld – medmindre du vil erklæres personlig konkurs, hvilket giver andre udfordringer og problemer.

Husk, at du stadig skal oplyse overskud og underskud for regnskabsåret, selvom du har lukket din virksomhed. Der skal som regel også laves moms og ordnes andre ting – som du kan læse mere om via linket i starten af afsnittet.

Oftest stillede spørgsmål

Du håndterer underskud i en enkeltmandsvirksomhed ved at notere det endelige underskud i oplysningsskemaet/årsopgørelsen. Du kan få fradrag for underskuddet i din enkeltmandsvirksomhed – medmindre det vurderes, at der er tale om fx en ikke-erhvervsmæssig virksomhed.

Der gælder også andre regler, hvis du beskattes efter virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen.

Ja, det vil du som regel kunne. Det kan dog være, at Skattestyrelsen vurderer, at der fx er tale om en ikke-erhvervsmæssig virksomhed, og du derfor ikke får fradrag for underskuddet.

Beskattes du efter virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen, gælder der andre regler for underskud i enkeltmandsvirksomheder.

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Lasse Hansen Dinero
Lasse er content manager hos Dinero. Han hjælper med at gøre tunge og svære regnskabsbegreber og -regler letforståelige samt udtænker indhold, der gør regnskabet lidt lettere for dig, som gerne vil være iværksætter eller allerede er i gang med at udleve iværksætterdrømmen.

Skriv en kommentar

6 kommentarer

 1. Min virksomhed er for at tjene penge. Håbet er at jeg kan leve af det i fremtiden. Min virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed. Men mit spørgsmål går på om jeg kan trække mit underskud fra på forskudsopgørelsen.

  Jeg er lønmodtager i en anden virksomhed og jeg synes det er meget uklart om jeg kan eller ej. Jeg har skudt mine egne pe ge i virksomheden de sidste 4 år, for at få opbygget et lager der gør at jeg kan lave mine produktioner. Det er mega utydeligt om jeg kan det.

  1. Hej Simon

   Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed og beskattes efter personskatteloven, skal du skrive dit overskud/underskud på forskudsopgørelsen og årsopgørelsen. Hvis du har underskud, vil du få et fradrag for dette. Der er dog et par ubekendte, så jeg vil anbefale, at du hører Skattestyrelsen for et endeligt svar 🙂 Hvis du fx har indrapporteret et underskud de sidste fire år, kan det være, at ikke anser din virksomhed for at være erhvervsmæssig – men en hobbyvirksomhed i stedet – så du ikke får fradrag.

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

 2. Der står at man “som udgangspunkt ikke få fradrag for underskud, hvis du er lønmodtager, honorarmodtager osv.” Gælder det alle typer personlig indtægt eller drejer det sig kun om hvis jeg er lønmodtager i mit firma?

  1. Hej Simon

   Det er helt korrekt, at der gælder særlige regler for bl.a. lønmodtagere og honorarmodtagere.

   Det er svært at sige mere specifikt ud fra ovenstående oplysninger. Der vil også være forskel på muligheden for fradrag, afhængig af om du beskattes via personskatteloven, VSO eller kapitalafkastordningen. Du kan dog læse mere her – og evt. tage Skattestyrelsens test for at blive klogere på skatteforholdene. https://skat.dk/erhverv/egen-virksomhed/afklar-virksomhedens-skatteforhold

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

 3. Hvordan bogfører jeg rent praktisk et underskud? Det skal vel debiteres på egenkapitalen og krediteres på en underskudskonto (som indtægt). Så langt så godt, men nu er det, at jeg bliver i tvivl. Skal mellemregningskontoen med ejeren ikke også påvirkes – vedkommende kan jo få fradrag i den personlige indkomst???

  1. Hej Hans Henning

   I Dinero bliver ens underskud/overskud bogført automatisk. Hvis du har nogen spørgsmål til selve bogføringen, anbefaler jeg at du skriver til vores chat-support. Vi har åbent alle dage fra 8-23.

   Du må have en rigtig god dag 😊

   De bedte hilsner Sana – Dinero Support.

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram