Beskatning af hobbyvirksomhed – skatteregler og rubrikker

Du skal betale skat af overskuddet i din hobbyvirksomhed. Du beregner overskuddet ved at trække udgifter, der er direkte relateret til indtjeningen, fra dine indtægter. Overskuddet skal du oplyse på din selvangivelse i rubrik 20.


En hobbyvirksomhed er en lille virksomhed, der ikke i sig selv har til formål at tjene penge. Derimod er det interessen frem for økonomien, der er i fokus.

Hvis dit formål med virksomheden er at tjene penge, så skal du altså ikke have en hobbyvirksomhed. I stedet kan du overveje en PMV eller en enkeltmandsvirksomhed.

Det er altid godt at være opmærksom på skattereglerne, når du begynder at sælge noget. Heldigvis er økonomien i en hobbyvirksomhed let at håndtere, sammenlignet med en erhvervsdrivende virksomhed. I artiklen her kan du læse alt om skat i hobbyvirksomheder.

Skatteregler – Skal jeg betale skat i min hobbyvirksomhed?

Ja, du skal betale skat af det overskud, som din hobbyvirksomhed genererer. Den er altså ikke skattefri, og beskatningen sker efter Personskatteloven §4. Til gengæld er der ikke noget krav om, at du fører et regnskab efter bogføringsloven eller aflægger årsrapport. På den måde bliver der stillet færre krav til hobbyvirksomheder end til andre typer virksomheder.

Dog er det en god idé at kunne dokumentere, hvor meget du køber for, og hvor meget du sælger. Så du kan beregne overskuddet og se, hvor meget du skal betale skat af i din hobbyvirksomhed. Helt enkelt kan du stille det sådan op:

Overskuddet = Indtægter – udgifter, der er direkte relateret til indtjeningen

Hvis du vil sælge noget af ren interesse, kan du altså gå i gang med det samme. Bare du husker at gemme kvitteringer for udgifter, fakturaer og lignende. Du skal ikke oprette et CVR-nummer, da din hobbyvirksomhed ikke bliver betragtet som en erhvervsmæssig virksomhed.

Du kan godt få fradrag for de udgifter, der er direkte forbundet med din hobbyvirksomhed. Det er fx garn, hvis du strikker. Eller foder til dine høns, hvis du sælger æg. Men du kan ikke få fradrag for udgifter, som er indirekte forbundet med virksomheden. Fx hvis du betaler en anden for at lave dit logo.

Du kan altid bruge Dinero til din virksomhed

Hvis du vil have styr på dine kvitteringer m.m., kan du bruge Dinero til din hobbyvirksomhed.

Skat i hobbyvirksomhed – Regneeksempel

Lad os sige, at du er hobbyfotograf og tager til en bestemt lokation for at tage billeder. De billeder sælger du.

I sådan et tilfælde vil du kunne trække kørslen til lokationen fra indtægten. Du vil også kunne trække materiale som papir og blækpatroner til print fra indtægten.

Men du vil ikke kunne trække kameraet fra. For kameraet er ikke en udgift, der kan henføres direkte til dét produkt. Derimod er det en genstand, som du også kan – og højst sandsynligt vil – bruge privat.

Regnestykket bliver altså:

UdgifterMellemregningerDet skal du oplyse til Skattestyrelsen
Fotografier4.000 kr.
Kørsel til lokation-100 kr.
Printerblæk-300 kr.
Fotopapir-200 kr.
Overskud, som du skal betale skat af4.000 kr. – (100 kr. + 300 kr. + 200 kr.)3.400 kr.

De 4.000 kr. fratrukket udgifterne for det specifikke produkt bliver altså i alt 3.400 kr. Og det er det overskud, du skal oplyse til Skattestyrelsen.

I hvilken rubrik oplyses overskuddet i min hobbyvirksomhed?

Du skal oplyse din hobbyvirksomheds overskud for året på selvangivelsen i rubrik 20. Da din virksomhed ikke bliver betragtet som en del af arbejdsmarkedet, skal du ikke betale arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag).

Hvis du har et underskud i din hobbyvirksomhed, kan du ikke få et personligt fradrag for det. Underskuddet bliver nemlig betragtet som et privat forbrug, og det er der ikke fradrag for.

Moms i hobbyvirksomheder – Er de momsfritaget?

Hobbyvirksomheder er momsfritaget. Det vil sige, at du ikke skal betale moms i din hobbyvirksomhed – heller ikke selvom din omsætning overstiger 50.000 kr. Du kan dog heller ikke få momsfradrag.

Moms er en forkortelse for meromsætningsafgift. I hobbyvirksomheder er det interessen frem for målet om omsætning, der driver værket. Og derfor er der ingen meromsætningsafgift.

Men husk, at du skal være helt sikker på, at din virksomhed nu også er en hobbyvirksomhed. For er den ikke det, kan det koste dig dyrt, hvis din omsætning har været over 50.000 kr. i løbet af 12 sammenhængende måneder, og du ikke har betalt moms. For så er du nemlig momspligtig og skal momsregistreres

Vi anbefaler altid at få en vurdering baseret på din konkrete situation hos Skattestyrelsen.

Hvornår er der tale om en hobbyvirksomhed?

Vurderingen ligger hos Skattestyrelsen. Du kan ikke selv vælge hobbyvirksomhed som virksomhedstype.

For at afgøre om der er tale om en hobbyvirksomhed eller en erhvervsvirksomhed, vil Skattestyrelsen lægge vægt på følgende:

 • Formålet med virksomheden
 • Virksomhedens omfang
 • Virksomhedens økonomi

Hvis det primære formål med virksomheden er at skabe et økonomisk overskud, er der tale om en erhvervsvirksomhed. Men hvis virksomheden udspringer af ejerens personlige interesse, såsom tegning eller lignende, er der tale om en hobbyvirksomhed.

Hvis virksomhedens omfang gør, at det minder om en erhvervsvirksomhed, er der ikke tale om en hobbyvirksomhed. Her spiller forskellige forhold ind. Fx hvor meget tid du bruger på virksomheden, om du har ansatte eller lignende. Du må blandt andet ikke arbejde fuld tid i en hobbyvirksomhed.

Hvis du har et stort overskud hver måned, kan det have betydning for, om din hobbyvirksomhed fortsat kan anses som værende en hobby. Typisk vil et beskedent overskud eller et løbende underskud pege i retningen af en hobbyvirksomhed, mens et stort overskud vil veje tungere for en erhvervsvirksomhed.

Er du stadig i tvivl, har vi lavet en liste med eksempler over aktiviteter, der kan kategoriseres som hobbyvirksomhed:

 • Du sælger æg fra dine høns, jordbær fra haven, hjemmedyrkede kartofler eller lignende i en lille vejbod
 • Du sælger dit hjemmestrik, hækleri, keramik m.v.
 • Du hjælper folk med deres hundetræning

Hvis økonomien ikke er et biprodukt af din interesse, men derimod formålet med interessen, er der ikke tale om en hobbyvirksomhed.

Her er en liste med eksempler på aktiviteter, der ikke kan betegnes som hobbyvirksomhed:

 • Du videresælger varer, du har importeret fra fx Kina
 • Du udvikler en app, brugerne skal betale for at bruge (også selvom du er den eneste i virksomheden)
 • Du sælger serviceydelser, som fx rengøring, gartneri eller lignende (også selvom du er den eneste i virksomheden)

Vil du vide endnu mere om det at have en hobbyvirksomhed, kan du læse om fordele og ulemper ved hobbyvirksomheder via linket.

Oftest stillede spørgsmål

 1. Ja, du skal betale skat af det overskud, som din hobbyvirksomhed genererer. Overskuddet beregnes sådan:

   

  Overskuddet = indtægterne – udgifter, der er direkte relateret til indtjeningen

 2. Du skal oplyse overskuddet i hobbyvirksomheden i rubrik 20 i din selvangivelse.

 3. Nej. Du skal betale skat af overskuddet, som din hobbyvirksomhed genererer. Men du er momsfritaget.

Savanna Ankjær
Savanna Ankjær Visma Dinero
Savanna er uddannet journalist. Hos Visma Dinero gør hun sit bedste for at formidle svært stof på en måde, så det bliver hurtigt og nemt at forstå. Sammen med resten af teamet udvikler hun også nyt indhold til dig, der gerne vil i gang med din egen virksomhed – eller allerede har en.

8 kommentarer

 1. Hej Trine

  Nej, de 100 kr. er blot et fiktivt eksempel, der bruges her.

  De bedste hilsner – Lasse, Dinero Support

 2. Kan man være akupunktør på hobbybasis – hvis man i forvejen er fuldtidsansat i anden sammenhæng? og kun gør det for interessens skyld – MEN gerne vil have dækket udgifter til indkøb af behandlerbriks, apparater og nåle

  1. Hej Majbritt

   Jeg vil være i tvivl omkring, hvordan SKAT ser netop denne aktivitet, når det også er dit primære erhverv ved siden af virksomheden. Vil tror de vil ende med at kategorisere det som erhvervsmæssig virksomhed og ikke en hobbyvirksomhed.

   Hvis du vil være helt sikker, så vil jeg anbefale du kontakter SKAT og får en bekræftelse herpå – Evt. skal du bede om et bindende svar fra dem, således der ikke er nogen usikkerhed.

   De bedste hilsner – Lasse, Dinero Support

 3. Er tiden brugt på sin hobby ikke en faktor? Hvis mine udgifter er 100,- og jeg sælger for 500,- med 30 minutters arbejde Hvis mine udgifter er 100,- og jeg sælger for 500,- med 5 timers arbejde

  Kan den ekstra tid ikke ses som en udgift? Er det alene (i mit eksempel) salgspris minus udgifter til materialer? Kan/skal slid på maskineri og elforbrug medregnes? Hvis salgspris er samme, uanset tidsforbrug, er den der tager længst tid, så blot dårligere forretning?

  1. Hej Morten

   Det er ikke muligt, at definere tid som en form for udgift. Dvs. hvis du arbejder 5 timer med en udgift på 100 kr. og et salg på 500 kr., skal du tage udgangspunkt i udgiften og ikke den tid som du har lagt i dit arbejde.

   Som udgangspunkt, kan maskineri og elforbrug heller ikke trækkes fra. Men jeg vil dog anbefale, at du kontakter SKAT, så de kan hjælpe til med netop din konkrete sag.

   De bedste hilsner, Simone – Dinero Support

 4. Vil man se det som værende en hobbyvirksomhed, hvis man udlejer en lejlighed, som kører med underskud hvert år?

  1. Hej Peter

   Nej, det vil ikke være betegnet som en hobbyvirksomhed. Der vil her være tale om en erhvervsmæssig virksomhed, men med underskud.

   De bedste hilsner – Lasse, Dinero Support

Skriv en kommentar

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram