Girokort

Et girokort, eller et indbetalingskort, er en blanket, som din kreditor kan vedlægge en faktura. Kortet gør det muligt for dig at betale regninger elektronisk.

 • Læsetid: 10 min.

 • Sidst opdateret 04/01/2024

Du kan nemt og hurtigt lave et elektronisk girokort med Dinero.

Hvad er et girokort?

Et girokort er en blanket, som kreditorer kan vedlægge deres fakturaer. Kortene gør det muligt for dig at betale dine fakturaer med et kreditornummer/gironummer.

Teknisk set findes der to typer indbetalingskort. De nyere, elektroniske FI-kort og girokort. Men da ordet “girokort” i daglig tale bliver brugt for begge typer indbetalingskort, bruger vi det også sådan i denne artikel.

Er du ude efter forskellen på et FI-kort og et girokort, kan du læse om det i bunden af artiklen her.

Girokortet stammer helt tilbage til 1. januar 1920 i Danmark – og det var en videreudvikling af den østrig-ungarske og tyske postcheck. Her blev det nemlig muligt at overføre fra girokonto til girokonto og land til land med indførelsen af det postale gireringssystem.

Det krævede dengang en konto hos Post & Telegrafvæsenet at bruge girokort. Det er ikke længere nødvendigt, når du fx vil betale et girokort – som du kan læse mere om i næste afsnit.

Betaling af girokort – Sådan gør du

Hvis du har fået et girokort, kan du betale det på forskellige måder. Du kan gøre det via:

 1. Netbank
 2. Mobilbank
 3. Kuvertordningen Danske Giro
 4. Letbank (Hvis du er Danske Bank-kunde)

Vælger du netbank, Letbank eller mobilbank, er metoden for betaling meget ens. Her har du brug for en computer, tablet eller telefon, dit NemID eller MitID samt adgang til nettet.

Vælger du Danske Giro-løsningen, har du først brug for nogle særlige kuverter, du skal bestille nogle dage i forvejen.

Sådan betaler du dit girokort via netbank

For at betale et girokort via din netbank skal du først logge ind på din netbank via selvbetjeningen. Derefter kan du følge vores guide:

 1. Find menupunktet i din netbank, hvor du kan betale regninger. De fleste steder hedder det noget a la “Betalinger” eller “Betal og overfør”
 1. Scroll ned til “Betal regninger”, som vist på billedet
Betal regninger
 1. Tryk på “Betal regninger”, og du vil komme til en side, der ser nogenlunde ud som nedenstående, afhængig af hvilken bank du bruger
Betal regninger
 1. Indtast beløbet, der skal betales
 1. Vælg derefter dato for betaling
 1. Vælg kortart. Du kan se kortarten under betalingsidentiteten (“BetalingsID”) på dit girokort. Det er de første to cifre af betalingsidentiteten. På girokort vil det ofte være 04, mens det på FI-kort ofte vil være +71
 1. Indtast betalingsidentiteten fra dit girokort, hvis det er angivet. Hvis ikke, skal du udfylde oplysninger om dig selv som indbetaler samt skrive en meddelelse til din modtager
 1. Angiv giro- eller kreditornummeret fra indbetalingskortet under “kreditornummer”
 1. Klik på knappen “Godkend” (eller “Betal”)
 1. Bekræft din betaling med dit NemID eller MitID

Hvis du vil tilmelde fremtidige betalinger til betalingsservice, kan du også gøre det fra din netbank. Det er ofte ganske ligetil,.men hvis du har brug for hjælp, skal du spørge din egen bank til råds, da det er forskelligt fra bank til bank.

Sådan bruger du girokort til at betale med mobilbank

Du kan også vælge at betale dit girokort fra din mobilbank. Det gør du ved at downloade din banks mobilbank-app på din telefon.

Når du er logget ind i din mobilbank-app, kan du følge denne guide:

 1. Tryk på enten “Betal”, “Betal og overfør” eller tilsvarende menupunkt
 1. Tryk på “Til konto” for at vælge en modtager
 1. Vælg kortart. Du kan se kortarten under betalingsidentiteten på dit indbetalingskort. Det er de første to cifre af betalingsidentiteten
 1. Udfyld derefter resten af betalingsidentiteten, girokortnummer (kreditornummer), betalingsdatoen, og beløbet du skal betale. Du kan finde alle oplysningerne på indbetalingskortet
 1. Tryk fortsæt, autentificér med NemID eller MitID, og betal så regningen

Betal med Danske Giro

Hvis du vil undgå at betale digitalt, kan du betale dit girokort med Danske Giro. Danske Giro er en såkaldt kuvertordning, der gør det muligt for dig at sende girokortet med posten. 

For at bruge ordningen skal du først bestille de specielle kuverter fra Danske Bank, hvorefter du modtager dem med posten et par dage senere. Du betaler girokortet på denne måde:

 1. Riv kvitteringen af girokortet og behold den.
 2. Skriv dit kontonummer på girokortet.
 3. Underskriv girokortet.

Med kuverterne kan du sende dit girokort til Danske Bank inklusive oplysninger om betalingen, og så betaler de girokortet for dig. Du behøver ikke at være kunde i Danske Bank for at bruge ordningen.

Sådan bruger du girokortet til at betale via Letbank

Letbank er meget ligesom netbank. Forskellen er bare, at du kan gøre færre ting med Letbank – til gengæld er det typisk nemmere at finde rundt i.

Så hvis du fx skal betale et girokort, kan Letbank være et godt og nemmere alternativ til netbank. Men for at bruge Letbank kræver det, at du har Danske Bank. Hvis du har Danske, betaler du via Letbank på følgende måde:

 1. Brug NemID eller MitID til at logge ind på din Letbank. Derefter vil du komme til en side, der ser sådan ud:
 1. Klik på den blå “Overfør penge”-knap i bunden. Når du har trykket på den, kommer du til denne side
 1. Vælg: Betal et girokort. Når du har trykket på knappen, kommer du til denne side
 1. Vælg nu den konto, du vil trække pengene fra. Når du har trykket på kontoen, kommer du til denne side
 1. Indtast beløbet, du skal betale. Beløbet kan du se på indbetalingskortet. Når du har indtastet beløbet, trykker du på den blå “fortsæt”-knap. Og så vil du komme til denne side
Betalingsdato
 1. Indtast nu, hvilken dato dine penge skal trækkes. Du kan se indbetalingsfristen på girokortet. Når du har gjort det, trykker du på den blå “fortsæt”-knap, og så kommer du til denne side
 1. Vælg nu, hvilken korttype der står på dit indbetalingskort. Når du har valgt korttype, dukker de næste felter op
 1. Indtast nu de to resterende kodelinjer. Dem finder du også på indbetalingskortet. Når du har gjort det, trykker du på “Fortsæt og godkend”
 1. Godkend betalingen med NemID eller MitID
 1. Din betaling er fuldført

Du kan altså let betale dine girokort via Letbank, hvis du er kunde i Danske Bank. Men for mange er det lige så let at betale girokort via netbank.

Du kan ikke betale dit girokort kontant i banken eller på posthuset

Siden 2018 har du ikke kunne betale indbetalingskort kontant i banken eller på posthuset. Når du skal betale et indbetalingskort, skal du altså gøre det via din netbank, Letbank, mobilbank eller Danske Giro.

Er du slet ikke fan af at bruge computeren eller mobilen, kan du altid bruge Danske Banks Danske Giro-løsning, hvor du kan betale dine indbetalingskort via posten med nogle særlige kuverter.

Betal din regning inden fristen

Det er vigtigt, at du betaler din regning senest den dato, der er angivet på girokortet som sidste betalingsdato.

Hvis du har betalt eller overført pengene den sidste dag, gør det ikke noget, at pengene ikke er nået frem til modtageren endnu. Nogle gange tager det nemlig et par dage, før dine penge når frem til modtageren, efter du har betalt.

Betaler du fx en lørdag, vil pengene først nå frem til din modtager den næste bankdag, altså om mandagen.

Der er ikke nogen regel for, hvor lang betalingsfristen skal være. Det er kreditoren, der bestemmer det. Men du skal selvfølgelig have nogle dage.

Hvis du har betalt efter betalingsfristen, der er angivet på regningen, har du betalt for sent. Hvis der ikke står nogen frist på regningen, skal du betale den senest 30 dage, efter den blev afsendt. Her er det altså afsendelsesdatoen på regningen, der gælder. Også selvom du først modtager kortet et par dage efter, det blev sendt.

Modtager du ikke nogen regning på en vare eller ydelse, selvom du burde, kan det være, at det er gået tabt i posten. Her er det dit ansvar at rykke virksomheden, så du kan få regningen. Ellers risikerer du at få en rykker.

Gebyr på betaling med indbetalingskort

Som udgangspunkt er det gratis at betale med et indbetalingskort, men dine kreditorer kan finde på at sætte gebyrer på.

Ofte vil du fx opleve, at der er et faktureringsgebyr på dit girokort. Det er et såkaldt adfærdsregulerende gebyr og er lagt på af virksomheden for fx at få dig til at tilmelde dig Betalingsservice.

En anden type gebyr, du kan komme ud for, er et administrationsgebyr. Det dækker fx over forsendelsen af regningen.

De mest almindelige kortarter er 71, 73 og 75

Når du som kreditor udsteder indbetalingskort, kan du vælge mellem forskellige typer af kort. Hvilken type du bør vælge, afhænger af hvilke informationer du har behov for at få fra din kunde. De mest brugte er:

 1. Kortart 71
 2. Kortart 73
 3. Kortart 75

Vælger du kortart 71, kan du bogføre betalinger automatisk. Her får du nemlig en kodelinje, der kan aflæses elektronisk. Kodelinjen består af et unikt 14-cifret betalings-ID samt et kontrolciffer, så du på kontoen kan se, hvem beløbet kommer fra.

Vælger du kortart 73, kan du skrive en meddelelse til din modtager, da kortet indeholder feltet “Meddelelse til modtageren”. Her kan du fx skrive fakturanummer eller debitornummer, og det giver dig en entydig identifikation af din betaler. På dette kort er også fire linjer til at skrive navn og adresse på din betaler. Kortart 73 kan kun bruges til manuel bogføring. 

Vælger du kortart 75, får du en kombination af kortart 71 og 73. På kortet er der en fortrykt identifikation i kodelinjen, men du har også mulighed for at udfylde det selv med meddelelse, navn og adresse som med kortart 73.

Indbetalingskortene kan bestilles hos en række trykkerier og banker. Men for at du kan udstede indbetalingskort, skal du først have et kreditornummer.

Kreditornummeret identificerer afsenderen

På alle elektroniske indbetalingskort er der et 8-cifret kreditornummer. Kreditornummeret er de sidste otte cifre i kodelinjen og knyttet til kreditor. 

Nummeret bliver brugt til at identificere dig som kreditor. På den måde kan din modtager eller din modtagers regnskabssystem nemt aflæse, hvem indbetalingskortet kommer fra.

For at få et kreditornummer skal du kontakte din bank. I samme ombæring aftaler I også, hvilken korttype du vil bruge som indbetalingskort.

Dit kreditornummer er ikke tilknyttet din bank, men din virksomhed. Derfor kan du sagtens skifte bank og beholde dit kreditornummer.

Modtager du et indbetalingskort, finder du ofte kreditornummeret flere steder på kortet. Det kan både være under teksten “kreditornummer” samt som de sidste otte cifre i kodelinjen, hvis der er sådan en på kortet:

Kreditornummer på girokort (indbetalingskort)

Hvor kommer girokortet fra?

Ofte bliver ordene girokort og FI-kort brugt i flæng, og sådan har vi også brugt det i artiklen her. Men teknisk set er de to ting ikke det samme. Egentlig kendes girokort som det oprindelige indbetalingssystem, og de kan have flere udformninger. 

Den mest brugte girokorttype er 04, men de kan også hedde 01 og 15. Dem kan du betale overalt, fx i din netbank, mobilbank eller med posten via kuvertordningen Danske Giro. 

Bruger din virksomhed giroindbetalingskort, modtager du dine kunders betalinger på en særlig girokonto.

Oprindeligt var girokontoen knyttet til virksomheden Postgiro. Postgiro var først ejet af staten, men i 1991 blev den privatiseret og lavet om til også at drive bankvirksomhed. 

På det tidspunkt skiftede den navn til GiroBank, men i 1995 skiftede den navn til BG Bank og i 2007 overtog Danske Bank de fleste af dens filialer (mens resten blev lukket.

Et FI-kort (Fælles Indbetalingskort) er den moderne udgave af et girokort. FI-kort er et fælles, elektronisk indbetalingskort, som alle danske pengeinstitutter bruger. Mens girokort har kortarterne 01, 04 og 15, har FI-kort kortarterne 71, 73 og 75. Fælles for de to slags indbetalingskort er, at de kan betales elektronisk.

Det smarte ved FI-kort er, at du slipper for at indtaste en masse tal og andre informationer, fordi det hele allerede er udfyldt elektronisk.

Oftest stillede spørgsmål

Der er fire forskellige måder, du kan betale dit girokort på. Vil du betale den elektronisk, kan du vælge at betale den via netbank eller mobilbank. Er du kunde hos Danske Bank kan du også bruge den simplificerede udgave af netbank, der hedder Letbank.

Vil du gerne betale dit girokort manuelt, kan du gøre det via kuvertordningen, Danske Giro.

Som udgangspunkt er det gratis at betale et girokort, men dine kreditorer kan finde på at lægge gebyrer på. Fx for at få dig til at tilmelde Betalingsservice.

For at betale et girokort over netbank har du brug for dit NemID eller MitID samt det indbetalingskort, du har fået. Med dit NemID eller MitID logger du ind på selvbetjeningen på din banks hjemmeside, klikker på menupunktet “betalinger” eller “betal og overfør” → betal regninger. Derefter udfylder du skemaet med de oplysninger, der står på indbetalingskortet.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram