Eksternt årsregnskab

Et eksternt årsregnskab er en del af årsrapporten. Det bliver udarbejdet af virksomheder, hvorefter det bliver offentliggjort, så alle kan få adgang til det. Det er ikke lovpligtigt for alle typer af virksomheder at udarbejde et eksternt årsregnskab, men det er obligatorisk for blandt andet aktieselskaber og anpartsselskaber.

 • Læsetid: 3 min.

 • Sidst opdateret 16/10/2023

Med Dinero kan du få lavet dit årsregnskab fra 2.795 DKK. Vi kan hjælpe dig på sidelinjen, eller vi kan lave det hele for dig, så det er klar til indsendelse hos Erhvervsstyrelsen.
årsregnskab huskeliste

Hvad er et eksternt årsregnskab?

Et eksternt årsregnskab er et regnskab, der bliver udarbejdet af virksomheder. Det består af henholdsvis en balance og en resultatopgørelse. Det eksterne årsregnskab er en del af årsrapporten, og fristen for at indsende årsregnskabet ligger i ultimo maj. 

Det eksterne årsregnskab er ikke til internt brug. Det skal derimod offentliggøres, så andre kan tilgå det og få indblik i de resultater, virksomheden har skabt gennem året.

Det eksterne regnskab er et vigtigt redskab for kreditorer, banker og konkurrenter. Her kan de følge med i den enkelte virksomheds økonomiske situation og blandt andet få et indblik i virksomhedens kreditværdighed.

Hvem skal udarbejde et eksternt årsregnskab?

Det er ikke alle virksomheder, der er underlagt kravet om at skulle udarbejde et eksternt årsregnskab. De virksomhedstyper, der har pligt til at udarbejde et eksternt årsregnskab, skal til gengæld gøre det i forbindelse med hvert enkelt regnskabsår. 

Driver du en enkeltmandsvirksomhed, bestemmer du selv, om du vil udarbejde et eksternt årsregnskab og gøre det offentligt tilgængeligt. Det samme gør sig gældende, hvis du står som ejer af en personlig ejet mindre virksomhed (PMV).

Ejer du et anpartsselskab, eller driver du en forening, hører du ind under den kategori, der forpligter sig til at udarbejde et årsregnskab til offentlig skue.

Virksomhedstyper, der er forpligtet til at udarbejde et eksternt årsregnskab

Som tommelfingerregel gælder det, at selskaber og foreninger har pligt til at udarbejde et eksternt årsregnskab.

Hvad skal et eksternt årsregnskab indeholde?

Når du udarbejder et eksternt regnskab for din virksomhed eller forening, skal du sikre dig, at regnskabet altid er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Heri finder du klare regler for, hvad regnskabet til ekstern brug skal indeholde.

Et eksternt årsregnskab skal altid bestå af to dele: En balance og en årsopgørelse. Derudover kan der være flere krav til, hvad der ellers skal fremgå af din virksomheds eksterne regnskab. Kravene afhænger af, hvilken regnskabsklasse din virksomhed tilhører.

Des større din virksomhed er, des flere krav bliver der stillet til dit årsregnskab.

Hvad skal årsrapporten indeholde i forhold til din regnskabsklasse?

Regnskabsklasserne er delt ind i A, B, C, D. De virksomheder, der går ind under regnskabsklasse D, er underlagt de strengeste krav i forhold til regnskabsføring.

Regnskabsklasse A

Det er frivilligt, om du vil udarbejde en årsrapport og indsende den til Erhvervsstyrelsen, hvis du driver en virksomhed, der går ind under regnskabsklasse A.

Regnskabsklasse B

Det er obligatorisk at indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen, hvis din virksomhed går under regnskabsklasse B. Driver du eksempelvis et anpartsselskab (ApS), vil det høre ind under regnskabsklasse B. Her skal din årsrapport indeholde følgende:

Regnskabsklasse C og D

Næste trin er regnskabsklasse C og D. Her skal du sikre dig, at du har følgende med i din årsrapport:

 • Balance
 • Resultatopgørelse
 • Ledelsesberetning
 • Regnskabspraksis
 • Ledelsespåtegning 
 • Hoved- og nøgletalsoversigt
 • Egenkapitalopgørelse
 • Pengestrømsopgørelse
 • Revisorpåtegning

Internt årsregnskab versus eksternt årsregnskab – hvad er forskellen på de to?

Der er ingen virksomheder, der er forpligtet til at udarbejde et internt årsregnskab, som det er tilfældet med det eksterne årsregnskab.

Det er dog en vigtig forudsætning for at drive en sund virksomhed, at du har styr på finanserne og har et godt overblik over dine udgifter og indtægter. Derfor kan det være en stor hjælp løbende at holde øje med din virksomheds økonomi ved hjælp af et internt regnskab.

Det interne regnskab er, som navnet antyder, til internt brug, og det skal derfor ikke lægges ud til offentlig skue. Banker og kreditorer kan dog godt udbede sig retten til at se en virksomheds interne regnskab, hvis der er behov for det.

Oftest stillede spørgsmål

Det er en del af den årsrapport, som mange virksomheder er forpligtet til at udarbejde hvert år. Det eksterne årsregnskab består af en balance og en resultatopgørelse.

Som tommelfingerregel er det lovpligtigt for alle selskaber og foreninger at udarbejde et eksternt årsregnskab for hvert enkelt regnskabsår.

Et eksternt regnskab skal som minimum indeholde en resultatopgørelse og en balance. Det er forskelligt fra regnskabsklasse til regnskabsklasse, hvilke krav der ellers er til årsregnskabet.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram