Selvskyldnerkaution

Ved selvskyldnerkaution lover du at betale afdragene for en person i det sekund, vedkommende ikke betaler sit afdrag. Vi giver dig eksempler og en skabelon til at lave en aftale om selvskyldnerkaution.

  • Læsetid: 9 min.

  • Sidst opdateret 09/04/2024


Hvad er selvskyldnerkaution?

Selvskyldnerkaution er en bestemt form for kaution. En kaution betyder, at du lover at betale afdrag for en anden person, hvis hun af en eller anden årsag ikke kan betale. 

Når der er tale om selvskyldnerkaution skal du betale, lige så snart, at den, du kautionerer for, ikke kan betale sine afdrag, fx på et lån i banken. 

Långivere, fx banker eller udlejere, bruger de her aftaler om kaution for at være sikre på, at de får deres penge. De vil typisk have, at du kautionerer som selvskyldnerkautionist og ikke bare som kautionist. Hvad forskellen er, fortæller vi om lidt. 

Du kan kautionere som privatperson og som virksomhed. Bankerne vil nok kræve, at du eller din virksomhed ikke har gæld, og at du faktisk har de penge, som du kan komme til at hæfte for.

Forskellen på simpel kaution og selvskyldnerkaution

Nu til forskellen på en simpel, almindelig kaution og en selvskyldnerkaution. 

Ved en simpel kaution er det kreditors (fx banken) opgave at bevise, at debitor (fx låntageren) ikke betaler sin gæld. Ellers kan de ikke kræve, at kautionisten skal betale for debitoren. Det kan de fx gøre ved at sende rykkere.

Ved selvskyldnerkaution skal kreditor ikke dokumentere noget som helst. Her kan de kræve betaling fra kautionisten i det sekund, låntageren ikke betaler sit afdrag eller sin husleje.

Eksempel på selvskyldnerkaution

Lad os tage et eksempel på selvskyldnerkaution: Din søster vil gerne låne penge i banken til at købe en bolig. Banken vil bare kun give hende lov, hvis nogen vil kautionere for hende. Derfor siger du ja til at være kautionist. 

Den 1. februar skal din søster så betale sit første afdrag, men hun gør det ikke. Da du har kautioneret, kræver banken i stedet pengene af dig dagen efter.

Skabelon til aftale om selvskyldnerkaution

Har du behov for at lave en aftale om selvskyldnerkaution, kan du downloade vores skabelon. 

Skabelonen indeholder de oplysninger, du har brug for, når du skal lave en aftale om selvskyldnerkaution. Du kan bruge den som bilag til din låne- eller lejeaftale.

"*" indikerer påkrævede felter

Når du modtager skabelonen, tilmelder du dig samtidig Dineros nyhedsbrev. Du kan altid afmelde dig igen med et enkelt klik.

Har du brug for en anden skabelon?

Vi har udarbejdet en række skabeloner, som du kan få brug for som selvstændig. Du kan bl.a. få en skabelon til at gøre dit regnskab lettere eller en strategiskabelon til at udvikle din forretning.
Find skabelonerne her.

Hvilken form for hæftelse gælder ved selvskyldnerkaution?

Når du kautionerer, findes der forskellige måder at hæfte for gælden på.

Er I flere kautionister, kan I vælge det, der hedder pro rata hæftelse. Her hæfter hver person for en bestemt andel af den samlede gæld.

Lad os sige, at den samlede gæld lyder på 500.000. I kan så aftale, at I hæfter for 250.000 kr. hver. 

Betaler den, I kautionerer for, så ikke sin gæld, kan banken kun kræve, at du betaler de 250.000 kr. 

I kan også vælge solidarisk hæftelse. Her vil I i fællesskab hæfte for hele gælden eller dele af gælden. 

Vælger I at hæfte for hele gælden, laver I en aftale om fuldstændig solidarisk hæftelse. Her aftaler I, at I i fællesskab hæfter for hele gælden.

Reglen er så, at långiveren (fx banken) kan forlange, at hvem som helst af jer skal betale hele gælden. De kan også splitte gælden ud på jer alle.

Vælger I at hæfte for dele af gælden, hedder det en delvis solidarisk hæftelse. Her hæfter I kun for den del af gælden, I aftaler. Det vil sige, at långiveren (fx banken) ikke kan kræve hele gælden betalt af én kautionist. De kan kun kræve, at hver kautionist betaler en del af den samlede gæld.

Hvis der er én kautionist, der vælger at betale hele lånet, skal de andre kautionister ikke betale deres del.

Begrænset selvskyldnerkaution

Når du vælger at kautionere som selvskyldnerkautionist, kan du aftale et maksimumbeløb, du vil hæfte for. 

Gør du det, hedder kautionen en såkaldt begrænset kaution. Det vil altså sige, at du kun hæfter for en begrænset del af kreditorens tilgodehavende

Laver du til gengæld en aftale om at hæfte for hele kreditors tilgodehavende, hedder kautionen en ubegrænset kaution.

Selvskyldnerkaution som virksomhed

Du kan også bruge selvskyldnerkaution, hvis du har en virksomhed. 

Vil du låne penge til din lille eller mellemstore virksomhed, vil bankerne ofte kræve, at du finder én eller flere kautionister.

Typisk vil de bede ejerkredsen og/eller aktionærerne om at kautionere. Det kan ejerne eller aktionærerne gøre ved at sige ja til en simpel kaution eller en selvskyldnerkaution.

Bankerne vil typisk gå efter den sidste kautionsform; selvskyldnerkaution.

Virksomhedspant kan give dig bedre lånemuligheder

Vil du låne penge eller have kredit hos leverandørerne, kan du stille sikkerhed ved at pantsætte din virksomheds aktiver.
Læs mere om virksomhedspant.

Du kan gøre risikoen ved personlig gæld mindre, hvis du ejer et holdingselskab og har et datterselskab til at køre driften. For så kan du lade holdingselskabet kautionere for datterselskabets gæld og i stedet kun kautionere for holdingselskabets gæld. 

Kommer datterselskabet så ud med et overskud, kan det nemlig bruges til at betale gælden i holdingselskabet. På den måde får ejeren af holdingselskabet ikke personlig gæld. 

Hvis datterselskabet og holdingselskabet begge med gæld, ender ejeren alligevel med at betale. Derfor er det vigtigt, at du tænker dig rigtig godt om, før du underskriver en aftale om kaution, for der vil altid være en risiko for, at du som privatperson kan ende med en gæld.

Selvskyldnerkaution i et ApS

Måske har du hørt, at du ikke hæfter for noget, hvis du opretter et ApS (anpartsselskab). Går du konkurs med sådan en virksomhed, hæfter du nemlig kun for det beløb, du skød ind i virksomheden, da du stiftede den. 

Du hæfter altså ikke personligt, hvis din virksomhed går konkurs

Men! Der findes ingen regler uden undtagelser. 

For hvis du indgår en aftale om selvskyldnerkaution for dit ApS, så hæfter du personligt for den sum, som du kautionerer for.

Lad os fx sige, at du underskriver en aftale om selvskyldnerkaution sammen med tre andre ejere af et ApS. I aftaler, at I hæfter delvist solidarisk for 50.000 kr. Hver. Betaler virksomheden så ikke sin gæld, kan du i stedet ende med at skylde de 50.000 kr.

Selvskyldnerkaution ved lejekontrakter

Lejer du lokaler til din virksomhed, kan din udlejer bede om, at nogen kautionerer for virksomheden. Det gør udlejer for at være sikker på at få lejen betalt, hvis virksomheden ikke betaler. Det samme kan han gøre, hvis han udlejer en bolig.

Udlejeren kan fx få lavet et bilag til lejekontrakten, hvor en eller flere kautionister skriver under på en selvskyldnerkaution. 

Betaler virksomheden ikke husleje en enkelt gang, eller går virksomheden konkurs, kan udlejer med det samme kræve pengene fra selvskyldnerkautionisten.

Samme regler gælder, hvis du lejer som privatperson. Her kan udlejer få din moster Oda til at skrive under på en selvskyldnerkaution. Derefter vil han kunne kræve betaling fra hende, lige så snart han ikke modtager sin leje til tiden.

Paragraffer og love om selvskyldnerkaution

Reglerne om kaution er skrevet i Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed. Paragrafferne hedder §47 og §48 og gælder for finansielle virksomheder som:

  • Banker
  • Forsikringsselskaber
  • Investeringsfonde
  • Børsmæglere
  • Kreditforeninger
  • Pantebanker
  • Pensionskasser

Vi giver dig nogle eksempler fra loven nedenfor.

I § 48 stk. 1 står der, at banken og realkreditinstituttet skal være sikre på, at kautionisten forstår de konsekvenser, som kautionen kan få for kautionisten. 

Banken skal også sørge for, at kautionisten kender til låntagerens økonomi. Det kan de bl.a. gøre ved at dele hans årsopgørelse og lønsedler.

I § 48, stk. 3 står der, at private kautioner skal være skriftlige. Ellers gælder aftalerne ikke, og så kan kautionisterne faktisk bare smutte fra den.

I § 48, stk. 10 står der, at banker og realkreditinstitutter ikke må gøre virksomheder eller privatpersoner til kautionister, hvis de reelt ikke har pengene til at betale.

Oftest stillede spørgsmål

Selvskyldnerkaution er den form for kaution, hvor du som kautionist skal betale, lige så snart den, du kautionerer for, ikke betaler, hvad han skal.

Ved en simpel kaution skal banken (eller en anden kreditor) kunne dokumentere, at låntageren ikke betaler sin gæld. Det kan banken fx gøre ved at sende rykkere. 

Ved selvskyldnerkaution behøver banken ikke at sende rykkere. Der skal selvskyldnerkautionisten betale med det samme, låntageren ikke betaler til tiden.

Du kan både kautionere som privatperson og som virksomhed.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Selvskyldnerkaution

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram