Virksomhedsregnskab – find virksomhedsregnskaber fra CVR

I indlægget her kan du finde ud af, hvordan du graver et virksomhedsregnskab frem – og hvordan du ser nøgletal på baggrund af data fra CVR-regnskaber. Vi gennemgår også, hvad de økonomiske nøgletal viser, og hvordan du kan bruge Visma Rating som et økonomisk hjælpeværktøj til at analysere regnskabstal og virksomhedsregnskaber.


Leder du efter et sikkert og nemt værktøj til at finde et virksomhedsregnskab fra CVR? Så er Visma Rating det rette valg for dig. Med Visma Rating kan du nemt søge efter virksomheder og downloade virksomhedsregnskaber som PDF-filer.

Ekstra/supplerende værdifuld information til virksomhedsregnskaber fra CVR

Udover en nem adgang til det virksomhedsregnskab, du leder efter, får du præsenteret centrale informationer såsom virksomhedstype, antal ansatte, branche, ejere m.m.

Derudover får du præsenteret de centrale økonomiske nøgletal i form af afkastningsgrad, soliditetsgrad og likviditetsgrad, ligesom du får fortalt, hvilket niveau den pågældende virksomheds nøgletal befinder sig.

Oven i hatten får du også en statistisk analyse af regnskabstal baseret på data af offentlig tilgængelig virksomhedsdata (fx CVR.dk) og seneste årsrapport.

Denne analyse samler informationerne om virksomheden i kategorierne “positive”, “øvrige” og “negative”.
Helt konkrete giver analysen dig blandt andet information om nøglepersoner, egenkapital, nøgletal, årets resultat og regnskabsaflæggelse – for blot at nævne nogle.

Du kan med andre ord bruge Visma Rating til at se på regnskaber og få et endnu større indblik i en given virksomheds økonomi på baggrund af CVR-regnskaber. 

Hvilke nøgletal fra virksomhedsregnskabet viser Visma Rating?

I de følgende afsnit gennemgår vi alle de nøgletal fra et klassisk virksomhedsregnskab, som du kan se i Visma Rating. Vi giver dig også en kort beskrivelse af, hvad de fortæller.
På den måde er du klædt godt på til at tjekke virksomheders regnskab, forstå alle regnskabstal og økonomiske nøgletal. 

Afkastningsgrad
Det første nøgletal, vi vil gennemgå, er afkastningsgrad. Nøgletallet viser, hvordan en virksomhed formår at generere et overskud ud fra den indskudte kapital. 

Visma Rating udregner automatisk afkastningsgraden på baggrund af virksomhedens regnskab via CVR og giver dig et niveau for nøgletallet. 

Soliditetsgrad
Det næste nøgletal, du får vist, er soliditetsgraden, som fortæller, hvor stor en andel af en virksomheds aktiver, der er placeret i fremmedkapital i forhold til størrelsen på virksomhedens egenkapital.

Soliditetsgraden kan bruges til at fortælle noget om, hvordan en virksomhed er rustet til en eventuel økonomisk krise.

Ligesom afkastningsgraden, udregner Visma Rating nøgletallet og indikerer noget om tallets niveau for den pågældende virksomhed.

Likviditetsgrad
Det tredje økonomiske nøgletal, der udregnes på baggrund af et virksomhedsregnskab, er den såkaldte likviditetsgrad. Tallet indikerer, hvor god en virksomheds betalingsevne er.

Som med både afkastningsgraden og soliditetsgraden udregner Visma Rating også likviditetsgraden og fortæller dig niveauet for dette nøgletal. 

Som nævnt gælder det for alle tre nøgletal, at de de beregnes på baggrund af offentliggjorte virksomhedsregnskaber. Niveauerne for nøgletallene bliver desuden sammenlignet med branchens andre aktører, så du kan se, hvor den givne virksomhed befinder sig i forhold til niveauet for branchen.

Analyse af regnskabstal fra virksomhedsregnskaber

I det sidste afsnit for indlægget her kan du se, hvilke regnskabstal du får gennem Visma Rating. Du kan se virksomhedsregnskaber for tre år og får tallene præsenteret i en analyse af regnskabstal, der samler informationerne om virksomheden i kategorierne “positive”, “øvrige” og “negative”.

Omsætning
Det første nøgletal fra virksomhedsregnskaberne, som du vil møde i oversigten med nøgletal på Visma Rating, er omsætning. Omsætningen dækker over virksomhedens samlede salg af varer og ydelser fra både faktureringer og kontant salg.

Bruttofortjeneste
Det næste nøgletal fra et virksomhedsregnskab er bruttofortjeneste, som beregnes eksklusiv moms. Bruttofortjenesten er kort sagt lig omsætningen – blot fratrukket de direkte omkostninger på vareforbruget.

Resultat før skat

Som navnet på næste nøgletal afslører, viser resultatet før skat virksomhedens resultat før den lovpligtige skat er trukket fra.

Årets resultat
Årets resultat er det endelige tal på, hvordan det enkelte regnskabsår er gået for en virksomhed. Det viser, hvad resultatet af resultatopgørelsen ender ud i, når den lovpligtige skat er blevet fratrukket.

Egenkapital
En egenkapital er et udtryk for en virksomheds endelige værdi, når gæld er trukket fra.  Egenkapitalen består af et selskabs samlede aktiver eller ejendele og er altså summen af aktiverne, når summen af gælden er fratrukket.

Balance
Det næste regnskabstal, som vi belyser, er balancen. En balance er en opgørelse over aktiver og passiver, og den giver et overblik over virksomhedens værdier og den måde, værdierne er finansieret på.

Foreslået udbytte
Foreslået udbytte er – som navnet angiver – det udbytte, som foreslås i det gældende regnskabsår. Det er først, når forslaget er vedtaget på den ordinære generalforsamling, at der kan der ske udbetaling.

Spørgsmål & svar

Et virksomhedsregnskab indeholder flere forskellige nøgletal, så som afkastningsgrad, soliditetsgrad, likviditetsgrad m.fl.

Portræt af Nicklas Aabech
Nicklas Aabech Dinero
Nicklas er Digital Marketing Manager hos Dinero. Han sørger for, at vores løsninger og relevante tilbud når ud til såvel nuværende som potentielle Dinero-brugere, og hjælper i ny og næ til med at producere brugbart indhold til såvel Dinero-brugere og andre, der sidder med gode spørgsmål derude.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram