Kantinemoms – regler og beregning

Kantinemoms er en afgift, der bliver pålagt køb af mad og drikkevarer i en kantine. Der er flere forhold, der afgør, om din virksomhed er omfattet af kantinemoms eller ej. Når du skal beregne momsen, kan du gøre det på flere måder. Derudover er der en del regler, du skal være opmærksom på. Vi gennemgår de vigtigste og klæder dig godt på til at lave beregningen.


Hvad er kantinemoms?

Kantinemoms er en særlig type moms, der er relevant, hvis en virksomhed tilbyder billig frokostordning til deres ansatte. Mange virksomheder vælger at give de ansatte mulighed for at købe kantinemaden til et mindre beløb, som et personalegode.

Reglerne om kantinemoms gælder for de virksomheder, der sælger mad og drikkevarer med et tab. Det vil altså sige, at hvis din virksomhed sælger kantinemaden til en så billig pris, at det ikke dækker udgifterne, skal du være opmærksom på, om I er omfattet af kantinemoms. 

Reglerne gælder, uanset om menuen består af varme retter eller en simpel frokost med rugbrød og pålæg. Det gælder også for virksomheder, der normalt er momsfritagede, når de sælger til eksterne kunder – det vil sige kunder, der ikke er ansat i virksomheden. 

Salg af kantinemad til de ansatte er med andre ord et momspligtigt salg, og derfor skal du opgøre værdien af salget, så du kan beregne salgsmomsen – salgsmoms er moms, der bliver pålagt videresalg. Til gengæld har virksomheden fuldt momsfradrag for alle udgifterne i forbindelse med kantineordningen.

Regler for kantinemoms – hvem er omfattet?

Reglerne om kantinemoms gælder kun i de tilfælde, hvor virksomheder selv står for salg af billig kantinemad til deres ansatte. Det gælder dermed ikke, hvis din virksomhed: 

  • Har indgået en aftale med et eksternt firma, der sælger maden og står for at fakturere medarbejderne.
  • Giver mad og drikke til de ansatte uden at tage penge for det. Du skal være opmærksom på, at dine ansatte skal betale skat af den gratis mad, så det er en løsning, som mange virksomheder går udenom.
  • Sælger maden så høj en pris, at virksomheden tjener penge på salget. 

I de nævnte tilfælde er du altså ikke omfattet af kantinemoms. Men gælder undtagelserne ikke for dig, ja, så er du underlagt reglerne, og så skal du tage stilling til, hvordan du vil udregne kantinemomsen. 

Regnestykket er ikke helt ligetil. Du kan ikke bare bruge det beløb, du får fra salget, fordi prisen på maden er holdt kunstigt nede. I stedet skal du beregne kostprisen – altså alle udgifter, der er forbundet med ordningen.

Beregning af kantinemoms

Hvis du skal beregne kostprisen, kan du gribe det an på flere måder. Du kan enten vælge at tage udgangspunkt i en konkret beregning, eller du kan bruge en forenklet ordning. 

Det står virksomheder frit for, hvilken af de to løsninger, de vælger. Vi gennemgår dem begge her. 

Konkret beregning

Hvis du vælger den konkrete beregning, skal du finde kostprisen ved at medregne alle udgifter, du har i forbindelse med fremstillingen af frokosten. Det kan fx være: 

  • Indkøb og transport af varerne
  • Udgifter til strøm, varme og vand
  • Lønninger til kantinepersonalet
  • Svind i forbindelse med tilberedning og salg af maden

Du skal kun regne de udgifter med, der har forbindelse til fremstilling af maden. De udgifter, du har til afrydning og rengøring af service og inventar, skal derfor ikke med i beregningen. 

Når du har regnet alle udgifterne ud, skal du gange beløbet med 25% for at finde salgsmomsen, som du skal indberette på TastSelv Erhverv.

Dinero hjælper dig med momsen

Dinero kan hjælpe dig med at indberette, afregne og bogføre din moms. På den måde sparer du tid og energi, og du mindsker risikoen for fejl. Læs mere her.

Hvis du stadig er i tvivl om, hvordan du skal beregne kantinemoms – eller om reglerne overhovedet gælder for dig – har Skattestyrelsen lavet en guide, der kan hjælpe dig. 

Som du nok kan fornemme, kan beregningen af kantinemoms være meget kompleks, og det vil ofte kræve en del administrativt arbejde. Derfor har Skattestyrelsen også lavet en forenklet ordning, du kan vælge at bruge i stedet. 

Forenklet ordning

De fleste virksomheder vælger den forenklede ordning fremfor den konkrete beregning, fordi det selvsagt er nemmere at have med at gøre. Den forenklede ordning kan deles op i to scenarier: 

  • Arbejdsgiverdrevet kantine 
  • Outsourcet kantinedrift

Kantinen er arbejdsgiverdrevet, hvis virksomheden har egne køkkenfaciliteter og eget kantinepersonale, og de ansatte afregner med virksomheden. 

Din virksomhed har derimod outsourcet kantinedriften, hvis I har egne køkkenfaciliteter, men en ekstern leverandør, der står for driften. Det samme gælder, hvis en ekstern leverandør kun leverer maden, og jeres eget kantinepersonale anretter den. 

I begge scenarier er det en forudsætning, at de ansatte afregner direkte med virksomheden. Du skal beregne salgsmomsen ud fra summen af: 

Arbejdsgiverdrevet kantine Outsourcet kantinedrift
Råvarernes indkøbspris + 5% (de 5% skal dække eventuelle udgifter til køkkenudstyr osv.)Den samlede betaling til cateringfirmaet ekskl. moms + tillæg på 2,5%
Løn til personale i kantinen – 25% (de 25% dækker lønninger til rengøring, afrydning osv. Det er nemlig udgifter, der ikke skal indgå i momsberegningen)Løn til personale i kantinen – 25% (de 25% dækker lønninger til rengøring, afrydning osv. Det er nemlig udgifter, der ikke skal indgå i momsberegningen)
Løn til eksternt personale, der står for indkøb, tilberedning og salg i kantinen (det kan fx være vikarer)

Når du skal udregne kantinemoms med den forenklede ordning, kan regnestykket eksempelvis se ud som vist nedenfor.

Kantinemoms af arbejdsgiverdrevet kantine

UdgifterUdregningResultat
Indkøb af råvarer500.000 kr. 
+ 5% for ekstra udgifter(5% x 500.000)25.000 kr. 
Løn til personale (det udgør 40.000 kr.)
– 25% til rengøring afrydning osv. (75% x 40.000)30.000 kr. 
Løn til eksternt personale15.000 kr. 
Momsgrundlag570.000 kr.
Salgsmoms(25% x 570.000)142.500 kr.

Kantinemoms af outsourcet kantinedrift

UdgifterUdregningResultat
Samlet pris for aftalen1.000.000 kr. 
– løn til personalet i kantinen (det udgør 40.000 kr.)(1.000.000 – 40.000)960.000 kr. 
– 25% til rengøring afrydning osv. (75% x 40.000)30.000 kr. 
Sum(960.000 + 30.000)990.000
+ tillæg på 2,5%(2,5% x 990.000)24.750 kr. 
Momsgrundlag1.014.750 kr. 
Salgsmoms(25% x 1.014.750)253.687,5 kr. 

Mange overser reglerne om kantinemoms

Det er meget vigtigt, at du har helt styr på reglerne om kantinemoms. Ellers kan det ende med en stor efterregning og eventuelt en bøde. Derudover kan det være et kæmpe administrativt arbejde at få rettet op på fejlen. Alligevel ender mange virksomheder i lige netop den situation. 

Ofte har virksomheder fokus på alt det skattemæssige – en medarbejder skal minimum betale 15 kr. for maden – og 20 kr., hvis drikkevarer er inkluderede. Hvis beløbet er under grænsen, skal de ansatte beskattes af maden. 

Til gengæld glemmer virksomhederne at sætte sig ind i de komplicerede momsregler og fokuserer dermed al deres energi på det skattetekniske. 

Det kan også være, at virksomheden ikke tager fradrag for moms, og derfor regner de med, at kantinemoms ikke er relevant. Det er aldrig tilfældet, så hvis du har en kantineordning, skal du altid forholde dig til momsreglerne.

Mange kommer også i problemer, hvis de har en virksomhed med kantineordning på flere adresser. Hvis du ikke er helt sikker på, hvilken type kantinedrift der er tale om på den enkelte adresse, må du ikke bare lukke øjnene og håbe på det bedste. 

Du kan nemlig ikke regne med, at de forskellige kantiner er underlagt de samme regler. Som nævnt afhænger udregningen nemlig af, om kantinedriften foregår internt eller eksternt, hvordan I afregner med de ansatte osv. 

Derudover er der mange, der glemmer nogle af de omkostninger, der skal være med i udregningen. Hvis du fx har overset, at udgifter til strøm, vand og varme skal regnes med i en konkret beregning, kan det ende med at blive en grim overraskelse.

Oftest stillede spørgsmål

Kantinemoms er en type moms, der bliver pålagt varer, der sælges i kantiner. De fleste virksomheder, der har en kantineordning, skal derfor forholde sig til de særlige momsregler. Det er ikke helt enkelt at udregne kantinemoms, og du kan vælge mellem to forskellige måder at lave udregningen på.

En virksomhed skal anvende reglerne for kantinemoms, hvis det er virksomheden selv, der står for salg af mad i kantinen. Hvis kantinedriften er outsourcet, og det er den eksterne leverandør, der står for faktureringen, er kantinemoms ikke relevant. 

Det er også en forudsætning, at kantineordningen giver et økonomisk tab. De fleste virksomheder vælger at sælge mad meget billigt til de ansatte som en del af personaleplejen. Derfor er reglerne om kantinemoms relevant for størstedelen af de  virksomheder, der har en frokostordning.

Der er moms på de fleste frokostordninger. Reglerne for kantinemoms, som det hedder, er dog lidt anderledes end ved almindelig moms.

Ofte taber virksomheder penge på deres frokostordning, fordi de sælger maden meget billigt. Fordi prisen er sat kunstigt lavt, skal du beregne momsen på en anden måde, end du normalt ville gøre.

Pernille Madelaire – Visma Dinero
Pernille Madelaire Dinero
Pernille er content writer hos Dinero. Sammen med sine dygtige kollegaer producerer hun artikler og indlæg til hjemmesiden. Hendes fornemmeste opgave er at formidle kompliceret regnskabsrelateret indhold, så du kan blive klogere på alle de vigtige begreber og regler, der er værd at kende til som selvstændig.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram