Spring til indholdet

Læsetid: 14 minutter

Moms i udlandet – EU-moms og moms uden for EU ved køb og salg

Få det store overblik over moms i udlandet her på siden. Du kan fx se momssatser for alle lande i EU og Europa samt de største lande uden for Europa og blive helt skarp på omvendt betalingspligt i EU, og hvordan du indberetter EU-salg uden moms.

Moms i udlandet

Moms i udlandet varierer fra land til land. Hvis du køber varer og ydelser i EU, skal du som regel selv afregne momsen – det kaldes også for EU-moms og erhvervelsesmoms. Bliv opdateret på told og moms ved salg og køb af varer og ydelser i udlandet, refusion af rejseudgifter i EU og resten af verden og meget mere i dette blogindlæg.

Overblik over momssatser i alle europæiske lande og de største lande uden for EU

Momsen i EU-landene er forskellige. De europæiske lande fastsætter selv momsen, så du vil opdage, at der er forskellige momssatser, når du handler i udlandet. Handler du uden for EU, vil du også opleve forskellige momssatser. Under tabellen finder du en momsberegner, så du nemt kan beregne beløb inklusiv moms.

Nedenfor kan du se momssatserne i alle lande i EU, lande i Europa, som ikke er en del af EU, samt de største lande uden for Europa – fx USA, Kina og Japan. Landene er listet alfabetisk, så du nemt kan finde den ønskede sats.

Lande i EUMomssatser i EU
Belgien21%
Bulgarien20%
Cypern19%
Estland20%
Finland24%
Frankrig20%
Grækenland24%
Holland21%
Irland23%
Italien22%
Kroatien25%
Letland21%
Litauen21%
Luxembourg17%
Malta18%
Polen23%
Portugal23%
Rumænien19%
Slovakiet20%
Slovenien22%
Spanien21%
Sverige25%
Tjekkiet21%
Tyskland19%
Ungarn27%
Østrig20%
Lande i Europa uden for EUMomssatser i lande i Europa uden for EU
Bosnien17%
Færøerne25%
Grønland0%
Hviderusland20%
Island24%
Israel17%
Kosovo18%
Moldova20%
Monaco19.6%
Montenegro21%
Nordmakedonien18%
Norge25%
Serbien20%
Schweiz7.7%
Storbritannien20%
Tyrkiet18%
Ukraine20%
Lande uden for EuropaMomssatser i lande uden for Europa
Australien10%
Canada5%
Japan8%
Kina13%
USA10%
Rusland20%

Alle tal er opdateret d. 13/1 2021

Grønland og Færøerne er formelt set en del af Kongeriget Danmark. De to lande har dog selvstyre og er hverken med i EU, EU’s momsområde eller EU’s toldunion. Faktisk er Grønland et af få lande i verden, som ikke opkræver moms-afgift.

Salg til de to lande betragtes som eksport uden for EU, når det kommer til moms. Køber du varer fra de to lande, er det derfor også import fra land uden for EU – momshåndteringen sker dog i EU, da områderne tilhører Danmark. Der gælder en masse særregler og undtagelser for de to lande i forbindelse med moms i EU. EU opdaterer listen med gældende momssatser i EU-landene i januar og juli. 

Storbritannien trådte ud af EU d. 1. januar 2021 i forbindelse med Brexit, så de betegnes i de fleste tilfælde som et 3-land ligesom alle andre lande uden for EU. Der er generelt mange forskellige regler i forbindelse med moms ved handel med udlandet, så husk at holde dig opdateret. 

Beregner til moms i udlandet

Med nedenstående beregner kan du beregne, hvad beløbet bliver inklusiv moms – beregneren har momssatser for alle EU-lande, USA, Kina, Rusland, Storbritannien og Norge.

Billigste moms i EU

Den billigste moms i EU er Luxembourgs på 16%. Tyskland havde i dele af 2020 den laveste moms på 16%, da satsen var midlertidigt nedsat indtil d. 31. december 2020 på grund af corona. Ingen lande i EU må have en (normal)sats under 15%. Kigger vi på tallene i hele Europa, har Schweiz den laveste moms med 7.7% (de er dog ikke en del af EU).

Det er svært at finde en klar “vinder”, da moms ikke bare er moms. Tallene i tabellen er nemlig landenes normalsats, men når det kommer til momssatser, er der også nedsatte takster og særlige satser på specifikke varer og tjenesteydelser. En nedsat momssats skal dog være på mindst 5%. 

Der er tre særlige momssatser i EU:

 • Stærkt nedsat sats –  under 5% på salg af en begrænset liste af varer og tjenesteydelser i nogle EU-lande
 • Nulsats – forbrugere skal ikke betale moms, men du har ret til at fradrage moms af indkøb, som har en direkte forbindelse med salget
 • Parkeringssats (mellemsats) – nedsat tekst på visse varer og tjenesteydelser, som ikke er nævnt i bilag III til momsdirektivet. Skal være på minimum 12%

Det er kun Danmark, som har én momssats. Alle andre har differentieret moms, hvilket betyder, at de fleste har nedsatte satser, og et lille udvalg også har stærkt nedsatte takster. Fx er momsen på fødevarer 12% i Sverige, mens momsen på passagertransport og oversættelse af bøger kun er på 6%. 

Omvendt betalingspligt for moms i EU 

Normalt er det sælger, som betaler momsen. Men med omvendt betalingspligt i EU skal sælger ikke tilføje moms til salgsfakturaen. Det er nemlig køber, som skal afregne moms, når der er tale om omvendt betalingspligt inden for EU.

Det kaldes også for erhvervelsesmoms eller EU-moms, når du handler med en virksomhed i EU, hvor du selv skal beregne og betale moms af varen eller ydelsen. Du skal kunne dokumentere, at varerne er transporteret til et andet EU-land, samt at det er sket til en momsregistreret virksomhed.

Reglen om omvendt betalingspligt gælder kun i nogle specifikke tilfælde. Den gælder fx ved varer solgt inden for EU, hvor både køber og sælger er momsregistreret, og varerne transporteres fra et EU-land til et andet. Det er vigtigt, at køberens momsnummer og teksten “Omvendt betalingspligt / Reverse charge VAT” står på fakturaen. 

Købers ansvar

Det er købers ansvar at sikre, at fakturaen lever op til alle kravene for omvendt betalingspligt. Helt overordnet er der tre ting, du skal være opmærksom på som køber:

 • Fakturaen skal være uden moms. 
 • Momsnummeret og “Omvendt betalingspligt / Reverse charge VAT” skal stå på fakturaen
 • Tilføj moms i dit regnskabsprogram

Bruger du Dinero, bogføres EU-moms nemt med få klik. Rent teknisk tilføjer vi det i kassekladen for dig, hvis du fx har valgt “Købt fra EU”. 

Sælgers ansvar

Selvom du ikke skal afregne moms ved omvendt betalingspligt i EU, skal du alligevel være opmærksom på nogle ting:

 • Vær sikker på, at køber er momsregistreret, og du har tilføjet køberens momsnummer på fakturaen
 • Husk at skrive “Omvendt betalingspligt / Reverse charge VAT” også
 • Du skal rapportere salget i din momsrapport til Skattestyrelsen

Når du laver en faktura til en udenlandsk kunde i Dinero – og vælger en momsfri momskode – tilføjes salget automatisk til momsrapporten.

Moms ved salg til udlandet

Der er forskellige regler for moms ved salg til udlandet. Momsreglerne afhænger fx af, om du handler med varer eller ydelser, og om det er til private eller virksomheder. Der er også forskel på, om du køber eller sælger inden for eller uden for EU. 

Hvis du sender varer inden for EU, er der typisk også moms på fragten, hvis du fx bruger et fragtselskab. Du har mulighed for at trække moms på fragten fra, hvis den er angivet på fakturaen.

Moms ved salg af varer og ydelser i EU

Du skal typisk ikke opkræve dansk moms ved salg af varer og ydelser til andre EU-lande. Det er købers opgave i det EU-land, hvor han har sin virksomhed – ligesom du har omvendt betalingspligt, når du køber varer og ydelser inden for EU. 

Der er dog nogle ydelser, hvor du altid skal opkræve dansk moms:

 • Overnatning på hoteller i Danmark
 • Personbefordring (turistbuskørsel) i Danmark
 • Adgang til fx kultur, kunst, sport, undervisning m.m., som foregår i Danmark
 • Restaurations- og cateringydelser i Danmark
 • Korttidsudlejning af transportmidler, som stilles til rådighed for en kunde i Danmark

Fællesnævneren for ovenstående ydelser er, at de alle finder sted i Danmark, selvom der er tale om udenlandske kunder. Det er køberens eget ansvar at søge om refundering af momsen via myndighederne i sit eget EU-land.

På skat.dk kan du læse mere om fx ydelser med særlige regler og ydelser, hvor du ikke skal opkræve dansk moms. På Europa-Kommissionens hjemmeside kan du læse mere om de specifikke momsregler for alle EU-landene.

MOSS-ordningen – moms på digitale tjenester

MOSS er en forkortelse for Mini-One-Stop-Shop. MOSS-ordningen er en frivillig ordning, hvor du kun skal momregistreres, indgive momsangivelser og betale ét sted. 

Sælger du digitale tjenester, er der nemlig mulighed for at betale moms i ét EU-land i stedet for at betale i flere EU-lande, som du normalt skal. Det gælder, hvis du udbyder nogle specifikke tjenester til ikke momspligtige personer.

Tjenester omfattet af MOSS-ordningen:

 • Hosting
 • Levering af software
 • Adgang til database
 • Download af applikationer eller musik
 • Onlinespil
 • Fjernundervisning. 

Der er både en EU-ordning (virksomheder med hovedsæde i EU eller minimum én filial med base i EU) og en ikke-EU-ordning (hovedsæde uden for EU og ingen filialer i EU). Læs mere, og tilmeld dig ordningen her.

Du skal bruge et EU-momsnummer ved salg til andre EU-lande

Hvis du sælger varer til virksomheder i andre EU-lande, skal du have et EU-momsnummer. Det svarer til det danske CVR-nummer og VAT-nummeret i England. 

Som sælger skal du have en elektronisk bekræftelse af købers navn og adresse. Du skal også verificere købers EU-momsnummer, så du er sikker på, det er gyldigt. Du kan verificere momsnummeret i VIES (VAT Information Exchange System) – af tekniske grunde kan danske virksomheder dog ikke tjekke navne og adresser på spanske og tyske købere.

Indberetning af EU-salg uden moms

Når du handler med udlandet, skal du indberette værdien af handlen. Det skal du gøre, når du indberetter moms i TastSelv Erhverv

Du skal indberette værdien af EU-salget uden moms i TastSelv Erhverv:

 • Inden for de normale frister for virksomheden på din momsindberetning
 • Senest d. 25. I hver måned under EU-salg uden moms

Du kan enten taste oplysningerne manuelt ind eller uploade en fil. Det er dog vigtigt, at de to tal er ens. 

Der gælder særlige regler for salg af nye transportmidler og teleydelser og elektroniske ydelser, når du skal indberette din handel med udlandet.

Nye momsregler ved salg til private fra 2021

I 2021 kommer der nye momsregler for virksomheder, som sælger til private i EU. Moms på salg af både varer og ydelser til private udvides. Det betyder, at virksomheden skal indberette og betale momsen i det medlemsland, hvor ydelsen/varen bruges eller den endelig forbruger bor.

Sælger du via internettet, er dit salg som udgangspunkt omfattet af reglerne om fjernsalg. Reglerne skulle træde i kraft d. 1. januar 2021, men på grund af corona er det først d. 1. juli 2021, de nye regler træder i kraft. 

Se de vigtigste ændringer på skat.dk.

Moms og told ved salg uden for EU

Lande uden for EU kaldes for 3.-lande. Når du sælger varer til virksomheder i disse lande, skal du ikke opkræve dansk moms. Du skal dog opkræve dansk moms på visse ydelser.

Husk, at du skal kunne dokumentere, at betingelserne for et momsfrit salg er opfyldt. Du kan fx dokumentere det med en udførselsangivelse med udpassageattest i e-Export, en skriftlig ordre eller korrespondance med køberen.

Der skelnes mellem salg af varer og ydelser uden for EU. Der er forskellige betingelser for de to, ligesom der også er forskel på, hvornår du skal opkræve dansk moms. Der er også forskel på, om du sælger til virksomheder eller private. Se de specifikke betingelser via ovenstående link.

Du skal oplyse værdien af det momsfrie salg i en momsperiode. Det gør du i momsangivelsens rubrik C. Du kan vælge denne i Dinero, når du opretter en faktura. Så klarer programmet alt det tekniske med moms og sørger for, at dit momsregnskab stemmer.

Salg til lande uden for EU kræver et EORI-nummer til told og moms

Du skal være registreret som eksportør, før du sælger varer til lande uden for EU. Når du bliver registreret som eksportør, får du et EORI-nummer, som er dit CVR-/SE-nummer med et DK foran. EORI er et fælles register over alle EU-virksomheder, som handler med lande uden for EU. 

Vær opmærksom på, at du skal være registreret som importør, hvis du købe varer af virksomheder uden for EU. Derfor er det som regel en fordel, hvis du opretter dig som både importør og eksportør samtidig. 

Salg af varer til lande uden for EU skal indberettes til Eksportsystemet (e-Export), hvis du vil gøre det selv. De fleste får dog typisk deres speditør til at gøre det.

Moms ved køb af varer og ydelser i udlandet 

Når du handler med udlandet, bør du altid have en kontoplan, som er en liste over alle de konti, du bruger til bogføring. Du bør fx have en konto for afgift af varekøb i udlandet, en anden til køb af varer i andre EU-lande, en tredje til køb af varer uden for EU og så fremdeles. I Dinero har vi allerede oprettet de mest brugte, som du kan klikke af og lade systemet bogføre automatisk.

Hvis du ikke er momsregistreret og køber varer for under 80.000 kroner om året i andre EU-lande, skal du ikke betale moms. Hvis din virksomhed er momsfritaget, skal du stadig selv beregne og betale dansk moms ved køb af varer inden for EU.

Køber du varer og serviceydelser uden for EU, skal du typisk betale dansk moms – importmoms. Som skrevet tidligere skal du være registreret som importør, når du importerer varer som erhverv.

Der er krav om sikkerhedsstillelse, når du køber varer i EU og importerer dem til Danmark – den dækker told- og afgiftsbeløb. Du skal nemlig stille sikkerhed for den told, dine varer eventuel bliver pålagt. 

Ved køb uden for EU, skal du betale told af varerne ved import. Hvis du fx køber varer fra USA eller Kina, skal du ikke betale moms – kun told. Du skal dog stadig angive importmoms, når du laver momsafregning. Hvis du udelukkende bruger de købte varer i virksomheden, kan du som regel trække importmomsen fra. 

Køb af ydelser i EU og uden for EU

Når du køber ydelser inden for EU, gælder den omvendte betalingspligt typisk. Det betyder, at det er dig, som skal beregne og betale dansk moms af købet. Når du køber ydelser i lande uden for EU, skal du normalt betale dansk moms.

Der er nogle ydelser, hvor du ikke skal betale dansk moms. Det gælder dog typisk kun, hvis du køber ydelserne i andre lande eller i overvejende grad bruger dem uden for EU. Det gælder fx rådgivning og nogle konsulentydelser.

Refusion af moms for rejseudgifter i udlandet

Der gælder helt særlige regler i forbindelse med forretningsrejser i udlandet. Du kan få moms betalt i udlandet tilbage (momsrefusion), hvis den er fradragsberettiget. Det er landet, hvor du har haft dine udgifter, som bestemmer, om du kan få momsen tilbage. 

Udgifter i udlandet, hvor du kan få momsen retur:

 • Persontransport
 • Brændstof
 • Hotelophold
 • Restaurantbesøg
 • Adgang til messer

Ovenstående gælder kun for EU – søg om momsrefusion i TastSelv Erhverv. Tilbagebetaling af moms uden for EU sker typisk ved, at du skal sende en blanket til skattemyndighederne i det land, du søger om momsrefusion fra. Du skal henvende dig til landets ambassade i Danmark for at få en blanket. 

Spørgsmål og svar

Skal man betale moms inden for EU?

I de fleste tilfælde skal du ikke betale moms, hvis du sælger varer eller ydelser til andre EU-lande. Hvis du køber varer eller ydelser inden for EU, skal du dog betale erhvervelsesmoms/EU-moms. Der er nemlig omvendt betalingspligt for moms i EU, så det er køber, der skal afregne moms.

Er der moms på Grønland og Færøerne?

Grønland og Færøerne er formelt set en del af Kongeriget Danmark, men der gælder en masse særregler og undtagelser for de to lande, da de har selvstyre og hverken er med i EU, EU’s momsområde eller EU’s toldunion. Momsen på Færøerne er 25%. Grønland opkræver slet ikke moms-afgift – som et af få lande i verden. Med andre ord har Grønland en moms på 0%.

Hvad er den billigste moms i EU?

Luxembourg har den billigste moms i EU med 16%. Lande som Malta, Cypern og Rumænien kommer lige efter. Tyskland havde i dele af 2020 den laveste moms i EU med 16%, da den var midlertidigt nedsat på grund af corona.

Hvis vi kigger på hele Europa, har Schweiz den laveste moms på 7.7% efterfulgt af Bosnien og Israel med 17%. Ingen af landene er dog med i EU.

Moms er dog ikke bare moms, da der udover landenes normalsatser også er nedsatte takster og særlige takster – også kaldet differentieret moms.

Hvad er differentieret moms?

Differentieret moms betyder, at et land ikke har én momssats for alle varer og ydelser. Lande med differentieret moms har en normalsats og forskellige nedsatte og særlige takster på nogle varer og ydelser. Danmark er det eneste land, som kun har én momssats. Sverige har fx differentieret moms, så momsen på fødevarer er højere end momsen på passagertransport og oversættelse af bøger.

Hvad er omvendt betalingspligt i EU?

Omvendt betalingspligt betyder, at det er købers ansvar at beregne og betale momsen. Hvis du køber varer fra en momsregistreret virksomhed i et andet EU-land, skal du derfor selv beregne og betale momsen i Danmark – det kaldes også for EU-moms og erhvervelsesmoms. Der gælder særlige regler for, hvornår der er omvendt betalingspligt, samt hvad du skal være opmærksom på som køber og sælger.

Hvad er reglerne for refusion af moms for rejseudgifter i udlandet?

Det er kun på nogle udgifter, du kan få momsen retur for rejseudgifter i EU. Du kan nemlig kun få momsrefusion, hvis udgiften er fradragsberettiget, og det er landet, hvor du har haft udgiften, som bestemmer, om du kan få momsen tilbage.
Tilbagebetaling af moms uden for EU er mere tidskrævende og bøvlet. Her skal du fx sende en blanket til skattemyndighederne i det land, du søger om momsrefusion fra.

Lasse Baagøe Hansen
Lasse Hansen
Lasse er content specialist hos Dinero. Han hjælper med at gøre tunge og svære regnskabsbegreber og -regler letforståelige samt udtænker indhold, der gør regnskabet lidt lettere for dig, som gerne vil være iværksætter eller allerede er i gang med at udleve iværksætterdrømmen.

0 kommentarer

Skriv en kommentar

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?