Moms i udlandet – EU-moms og moms uden for EU ved køb og salg

Få det store overblik over moms i udlandet her på siden. Du kan fx se momssatser for alle lande i EU og Europa samt de største lande uden for Europa og blive helt skarp på omvendt betalingspligt i EU, og hvordan du indberetter EU-salg uden moms.


Moms i udlandet varierer fra land til land. Hvis du køber varer og ydelser i EU, skal du som regel selv afregne momsen – det kaldes også for EU-moms og erhvervelsesmoms. Bliv opdateret på told og moms ved salg og køb af varer og ydelser i udlandet, refusion af rejseudgifter i EU og resten af verden og meget mere i dette blogindlæg.

Overblik over momssatser i alle europæiske lande og de største lande uden for EU

Momsen i EU-landene er forskellige. De europæiske lande fastsætter selv momsen, så du vil opdage, at der er forskellige momssatser, når du handler i udlandet. Handler du uden for EU, vil du også opleve forskellige momssatser. Under tabellen finder du en momsberegner, så du nemt kan beregne beløb inklusiv moms.

Nedenfor kan du se momssatserne i alle lande i EU, lande i Europa, som ikke er en del af EU, samt de største lande uden for Europa – fx USA, Kina og Japan. Landene er listet alfabetisk, så du nemt kan finde den ønskede sats.

Lande i EUMomssatser i EU
Belgien21%
Bulgarien20%
Cypern19%
Estland20%
Finland24%
Frankrig20%
Grækenland24%
Holland21%
Irland23%
Italien22%
Kroatien25%
Letland21%
Litauen21%
Luxembourg17%
Malta18%
Polen23%
Portugal23%
Rumænien19%
Slovakiet20%
Slovenien22%
Spanien21%
Sverige25%
Tjekkiet21%
Tyskland19%
Ungarn27%
Østrig20%
Lande i Europa uden for EUMomssatser i lande i Europa uden for EU
Bosnien17%
Færøerne25%
Grønland0%
Hviderusland20%
Island24%
Israel17%
Kosovo18%
Moldova20%
Monaco19.6%
Montenegro21%
Nordmakedonien18%
Norge25%
Serbien20%
Schweiz7.7%
Storbritannien20%
Tyrkiet18%
Ukraine20%
Lande uden for EuropaMomssatser i lande uden for Europa
Australien10%
Canada5%
Japan8%
Kina13%
USA0-13.5%
Rusland20%

Alle tal er opdateret d. 13/1 2021

Grønland og Færøerne er formelt set en del af Kongeriget Danmark. De to lande har dog selvstyre og er hverken med i EU, EU’s momsområde eller EU’s toldunion. Faktisk er Grønland et af få lande i verden, som ikke opkræver moms-afgift.

Salg til de to lande betragtes som eksport uden for EU, når det kommer til moms. Køber du varer fra de to lande, er det derfor også import fra land uden for EU – momshåndteringen sker dog i EU, da områderne tilhører Danmark. Der gælder en masse særregler og undtagelser for de to lande i forbindelse med moms i EU. EU opdaterer listen med gældende momssatser i EU-landene i januar og juli. 

Storbritannien trådte ud af EU d. 1. januar 2021 i forbindelse med Brexit, så de betegnes i de fleste tilfælde som et 3-land ligesom alle andre lande uden for EU. Der er generelt mange forskellige regler i forbindelse med moms ved handel med udlandet, så husk at holde dig opdateret. 

Der findes ikke en national momssats i USA. I stedet varierer det fra delstat til delstat, som både har en grundlæggende sats (base sales tax) samt lokale skatter, der giver den samlede procentsats i den enkelte delstat. Det varierer også fra varegruppe til varegruppe.

Beregner til moms i udlandet

Med nedenstående beregner kan du beregne, hvad beløbet bliver inklusiv moms – beregneren har momssatser for alle EU-lande, USA, Kina, Rusland, Storbritannien og Norge.

Billigste moms i EU

Den billigste moms i EU er Luxembourgs på 16%. Tyskland havde i dele af 2020 den laveste moms på 16%, da satsen var midlertidigt nedsat indtil d. 31. december 2020 på grund af corona. Ingen lande i EU må have en (normal)sats under 15%. Kigger vi på tallene i hele Europa, har Schweiz den laveste moms med 7.7% (de er dog ikke en del af EU).

Det er svært at finde en klar “vinder”, da moms ikke bare er moms. Tallene i tabellen er nemlig landenes normalsats, men når det kommer til momssatser, er der også nedsatte takster og særlige satser på specifikke varer og tjenesteydelser. En nedsat momssats skal dog være på mindst 5%. 

Der er tre særlige momssatser i EU:

 • Stærkt nedsat sats –  under 5% på salg af en begrænset liste af varer og tjenesteydelser i nogle EU-lande
 • Nulsats – forbrugere skal ikke betale moms, men du har ret til at fradrage moms af indkøb, som har en direkte forbindelse med salget
 • Parkeringssats (mellemsats) – nedsat tekst på visse varer og tjenesteydelser, som ikke er nævnt i bilag III til momsdirektivet. Skal være på minimum 12%

Det er kun Danmark, som har én momssats. Alle andre har differentieret moms, hvilket betyder, at de fleste har nedsatte satser, og et lille udvalg også har stærkt nedsatte takster. Fx er momsen på fødevarer 12% i Sverige, mens momsen på passagertransport og oversættelse af bøger kun er på 6%. 

Omvendt betalingspligt for moms i EU 

Normalt er det sælger, som betaler momsen. Men med omvendt betalingspligt i EU skal sælger ikke tilføje moms til salgsfakturaen. Det er nemlig køber, som skal afregne moms, når der er tale om omvendt betalingspligt inden for EU.

Det kaldes også for erhvervelsesmoms eller EU-moms, når du handler med en virksomhed i EU, hvor du selv skal beregne og betale moms af varen eller ydelsen. Du skal kunne dokumentere, at varerne er transporteret til et andet EU-land, samt at det er sket til en momsregistreret virksomhed.

Reglen om omvendt betalingspligt gælder kun i nogle specifikke tilfælde. Den gælder fx ved varer solgt inden for EU, hvor både køber og sælger er momsregistreret, og varerne transporteres fra et EU-land til et andet. Det er vigtigt, at køberens momsnummer og teksten “Omvendt betalingspligt / Reverse charge VAT” står på fakturaen. 

Købers ansvar

Det er købers ansvar at sikre, at fakturaen lever op til alle kravene for omvendt betalingspligt. Helt overordnet er der tre ting, du skal være opmærksom på som køber:

 • Fakturaen skal være uden moms. 
 • Momsnummeret og “Omvendt betalingspligt / Reverse charge VAT” skal stå på fakturaen
 • Tilføj moms i dit regnskabsprogram

Bruger du Dinero, bogføres EU-moms nemt med få klik. Rent teknisk tilføjer vi det i kassekladden for dig, hvis du fx har valgt “Købt fra EU”. 

Sælgers ansvar

Selvom du ikke skal afregne moms ved omvendt betalingspligt i EU, skal du alligevel være opmærksom på nogle ting:

 • Vær sikker på, at køber er momsregistreret, og du har tilføjet køberens momsnummer på fakturaen
 • Husk at skrive “Omvendt betalingspligt / Reverse charge VAT” også
 • Du skal rapportere salget i din momsrapport til Skattestyrelsen

Når du laver en faktura til en udenlandsk kunde i Dinero – og vælger en momsfri momskode – tilføjes salget automatisk til momsrapporten.

Moms ved salg til udlandet

Der er forskellige regler for moms ved salg til udlandet. Momsreglerne afhænger fx af, om du handler med varer eller ydelser, og om det er til private eller virksomheder. Der er også forskel på, om du køber eller sælger inden for eller uden for EU. 

Hvis du sender varer inden for EU, er der typisk også moms på fragten, hvis du fx bruger et fragtselskab. Du har mulighed for at trække moms på fragten fra, hvis den er angivet på fakturaen.

Moms ved salg af varer og ydelser i EU

Du skal typisk ikke opkræve dansk moms ved salg af varer og ydelser til andre EU-lande. Det er købers opgave i det EU-land, hvor han har sin virksomhed – ligesom du har omvendt betalingspligt, når du køber varer og ydelser inden for EU. 

Der er dog nogle ydelser, hvor du altid skal opkræve dansk moms:

 • Overnatning på hoteller i Danmark
 • Personbefordring (turistbuskørsel) i Danmark
 • Adgang til fx kultur, kunst, sport, undervisning m.m., som foregår i Danmark
 • Restaurations- og cateringydelser i Danmark
 • Korttidsudlejning af transportmidler, som stilles til rådighed for en kunde i Danmark

Fællesnævneren for ovenstående ydelser er, at de alle finder sted i Danmark, selvom der er tale om udenlandske kunder. Det er køberens eget ansvar at søge om refundering af momsen via myndighederne i sit eget EU-land.

På skat.dk kan du læse mere om fx ydelser med særlige regler og ydelser, hvor du ikke skal opkræve dansk moms. På Europa-Kommissionens hjemmeside kan du læse mere om de specifikke momsregler for alle EU-landene.

MOSS-ordningen – moms på digitale tjenester
(ny ordning fra 1/7 2021)

MOSS er en forkortelse for Mini-One-Stop-Shop. MOSS-ordningen er en frivillig ordning, hvor du kun skal momregistreres, indgive momsangivelser og betale ét sted. 

Sælger du digitale tjenester, er der nemlig mulighed for at betale moms i ét EU-land i stedet for at betale i flere EU-lande, som du normalt skal. Det gælder, hvis du udbyder nogle specifikke tjenester til ikke momspligtige personer.

Tjenester omfattet af MOSS-ordningen:

 • Hosting
 • Levering af software
 • Adgang til database
 • Download af applikationer eller musik
 • Onlinespil
 • Fjernundervisning. 

Der er både en EU-ordning (virksomheder med hovedsæde i EU eller minimum én filial med base i EU) og en ikke-EU-ordning (hovedsæde uden for EU og ingen filialer i EU). Læs mere, og tilmeld dig ordningen her.

D. 1. juli 2021 trådte en ny MOSS-ordning i kraft – den har erstattet den gamle ordning. Navnet på den nye ordning er Moms One Stop Shop, og den har introduceret en fælles EU-grænse på 10.000 euro ved fjernsalg til private i EU.

Du skal bruge et EU-momsnummer ved salg til andre EU-lande

Hvis du sælger varer til virksomheder i andre EU-lande, skal du have et EU-momsnummer. Det svarer til det danske CVR-nummer og VAT-nummeret i England. 

Som sælger skal du have en elektronisk bekræftelse af købers navn og adresse. Du skal også verificere købers EU-momsnummer, så du er sikker på, det er gyldigt. Du kan verificere momsnummeret i VIES (VAT Information Exchange System) – af tekniske grunde kan danske virksomheder dog ikke tjekke navne og adresser på spanske og tyske købere.

Indberetning af EU-salg uden moms

Når du handler med udlandet, skal du indberette værdien af handlen. Det skal du gøre, når du indberetter moms i TastSelv Erhverv

Du skal indberette værdien af EU-salget uden moms i TastSelv Erhverv:

 • Inden for de normale frister for virksomheden på din momsindberetning
 • Senest d. 25. I hver måned under EU-salg uden moms

Du kan enten taste oplysningerne manuelt ind eller uploade en fil. Det er dog vigtigt, at de to tal er ens. 

Der gælder særlige regler for salg af nye transportmidler og teleydelser og elektroniske ydelser, når du skal indberette din handel med udlandet.

Nye momsregler ved salg til private fra 2021

I 2021 kommer der nye momsregler for virksomheder, som sælger til private i EU. Moms på salg af både varer og ydelser til private udvides. Det betyder, at virksomheden skal indberette og betale momsen i det medlemsland, hvor ydelsen/varen bruges eller den endelig forbruger bor.

Sælger du via internettet, er dit salg som udgangspunkt omfattet af reglerne om fjernsalg. Reglerne skulle træde i kraft d. 1. januar 2021, men på grund af corona er det først d. 1. juli 2021, de nye regler træder i kraft. 

Se de vigtigste ændringer på skat.dk.

Moms og told ved salg uden for EU

Lande uden for EU kaldes for 3.-lande. Når du sælger varer til virksomheder i disse lande, skal du ikke opkræve dansk moms. Du skal dog opkræve dansk moms på visse ydelser.

Husk, at du skal kunne dokumentere, at betingelserne for et momsfrit salg er opfyldt. Du kan fx dokumentere det med en udførselsangivelse med udpassageattest i e-Export, en skriftlig ordre eller korrespondance med køberen.

Der skelnes mellem salg af varer og ydelser uden for EU. Der er forskellige betingelser for de to, ligesom der også er forskel på, hvornår du skal opkræve dansk moms. Der er også forskel på, om du sælger til virksomheder eller private. Se de specifikke betingelser via ovenstående link.

Du skal oplyse værdien af det momsfrie salg i en momsperiode. Det gør du i momsangivelsens rubrik C. Du kan vælge denne i Dinero, når du opretter en faktura. Så klarer programmet alt det tekniske med moms og sørger for, at dit momsregnskab stemmer.

Salg til lande uden for EU kræver et EORI-nummer til told og moms

Du skal være registreret som eksportør, før du sælger varer til lande uden for EU. Når du bliver registreret som eksportør, får du et EORI-nummer, som er dit CVR-/SE-nummer med et DK foran. EORI er et fælles register over alle EU-virksomheder, som handler med lande uden for EU. 

Vær opmærksom på, at du skal være registreret som importør, hvis du købe varer af virksomheder uden for EU. Derfor er det som regel en fordel, hvis du opretter dig som både importør og eksportør samtidig. 

Salg af varer til lande uden for EU skal indberettes til Eksportsystemet (e-Export), hvis du vil gøre det selv. De fleste får dog typisk deres speditør til at gøre det.

Moms ved køb af varer og ydelser i udlandet 

Når du handler med udlandet, bør du altid have en kontoplan, som er en liste over alle de konti, du bruger til bogføring. Du bør fx have en konto for afgift af varekøb i udlandet, en anden til køb af varer i andre EU-lande, en tredje til køb af varer uden for EU og så fremdeles. I Dinero har vi allerede oprettet de mest brugte, som du kan klikke af og lade systemet bogføre automatisk.

Hvis du ikke er momsregistreret og køber varer for under 80.000 kroner om året i andre EU-lande, skal du ikke betale moms. Hvis din virksomhed er momsfritaget, skal du stadig selv beregne og betale dansk moms ved køb af varer inden for EU.

Køber du varer og serviceydelser uden for EU, skal du typisk betale dansk moms – importmoms. Som skrevet tidligere skal du være registreret som importør, når du importerer varer som erhverv.

Der er krav om sikkerhedsstillelse, når du køber varer i EU og importerer dem til Danmark – den dækker told- og afgiftsbeløb. Du skal nemlig stille sikkerhed for den told, dine varer eventuel bliver pålagt. 

Ved køb uden for EU, skal du betale told af varerne ved import. Hvis du fx køber varer fra USA eller Kina, skal du ikke betale moms – kun told. Du skal dog stadig angive importmoms, når du laver momsafregning. Hvis du udelukkende bruger de købte varer i virksomheden, kan du som regel trække importmomsen fra. 

Køb af ydelser i EU og uden for EU

Når du køber ydelser inden for EU, gælder den omvendte betalingspligt typisk. Det betyder, at det er dig, som skal beregne og betale dansk moms af købet. Når du køber ydelser i lande uden for EU, skal du normalt betale dansk moms.

Der er nogle ydelser, hvor du ikke skal betale dansk moms. Det gælder dog typisk kun, hvis du køber ydelserne i andre lande eller i overvejende grad bruger dem uden for EU. Det gælder fx rådgivning og nogle konsulentydelser.

Refusion af moms for rejseudgifter i udlandet

Der gælder helt særlige regler i forbindelse med forretningsrejser i udlandet. Du kan få moms betalt i udlandet tilbage (momsrefusion), hvis den er fradragsberettiget. Det er landet, hvor du har haft dine udgifter, som bestemmer, om du kan få momsen tilbage. 

Udgifter i udlandet, hvor du kan få momsen retur:

 • Persontransport
 • Brændstof
 • Hotelophold
 • Restaurantbesøg
 • Adgang til messer

Ovenstående gælder kun for EU – søg om momsrefusion i TastSelv Erhverv. Tilbagebetaling af moms uden for EU sker typisk ved, at du skal sende en blanket til skattemyndighederne i det land, du søger om momsrefusion fra. Du skal henvende dig til landets ambassade i Danmark for at få en blanket. 

Spørgsmål og svar

Skal man betale moms inden for EU?

I de fleste tilfælde skal du ikke betale moms, hvis du sælger varer eller ydelser til andre EU-lande. Hvis du køber varer eller ydelser inden for EU, skal du dog betale erhvervelsesmoms/EU-moms. Der er nemlig omvendt betalingspligt for moms i EU, så det er køber, der skal afregne moms.

Er der moms på Grønland og Færøerne?

Grønland og Færøerne er formelt set en del af Kongeriget Danmark, men der gælder en masse særregler og undtagelser for de to lande, da de har selvstyre og hverken er med i EU, EU’s momsområde eller EU’s toldunion. Momsen på Færøerne er 25%. Grønland opkræver slet ikke moms-afgift – som et af få lande i verden. Med andre ord har Grønland en moms på 0%.

Hvad er den billigste moms i EU?

Luxembourg har den billigste moms i EU med 16%. Lande som Malta, Cypern og Rumænien kommer lige efter. Tyskland havde i dele af 2020 den laveste moms i EU med 16%, da den var midlertidigt nedsat på grund af corona.

Hvis vi kigger på hele Europa, har Schweiz den laveste moms på 7.7% efterfulgt af Bosnien og Israel med 17%. Ingen af landene er dog med i EU.

Moms er dog ikke bare moms, da der udover landenes normalsatser også er nedsatte takster og særlige takster – også kaldet differentieret moms.

Hvad er differentieret moms?

Differentieret moms betyder, at et land ikke har én momssats for alle varer og ydelser. Lande med differentieret moms har en normalsats og forskellige nedsatte og særlige takster på nogle varer og ydelser. Danmark er det eneste land, som kun har én momssats. Sverige har fx differentieret moms, så momsen på fødevarer er højere end momsen på passagertransport og oversættelse af bøger.

Hvad er omvendt betalingspligt i EU?

Omvendt betalingspligt betyder, at det er købers ansvar at beregne og betale momsen. Hvis du køber varer fra en momsregistreret virksomhed i et andet EU-land, skal du derfor selv beregne og betale momsen i Danmark – det kaldes også for EU-moms og erhvervelsesmoms. Der gælder særlige regler for, hvornår der er omvendt betalingspligt, samt hvad du skal være opmærksom på som køber og sælger.

Hvad er reglerne for refusion af moms for rejseudgifter i udlandet?

Det er kun på nogle udgifter, du kan få momsen retur for rejseudgifter i EU. Du kan nemlig kun få momsrefusion, hvis udgiften er fradragsberettiget, og det er landet, hvor du har haft udgiften, som bestemmer, om du kan få momsen tilbage.
Tilbagebetaling af moms uden for EU er mere tidskrævende og bøvlet. Her skal du fx sende en blanket til skattemyndighederne i det land, du søger om momsrefusion fra.

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Lasse Hansen Dinero
Lasse er content manager hos Dinero. Han hjælper med at gøre tunge og svære regnskabsbegreber og -regler letforståelige samt udtænker indhold, der gør regnskabet lidt lettere for dig, som gerne vil være iværksætter eller allerede er i gang med at udleve iværksætterdrømmen.

Skriv en kommentar

63 kommentarer

 1. Hej! Et spørgsmål om moms og køb fra EU: Jeg har fået en faktura fra Dropbox (fra Irland med IE VAT ID). Fakturaen er med 25% moms. Som jeg kan læse her: https://dinero.dk/support/udenlandsk-kob/ kan jeg vælge mellem tre løsninger og jeg vil gerne vælge nr. 2: “Bogføre hele fakturaen med totalbeløbet på en konto, der håndterer udenlandsk moms. Du bogfører altså hele beløbet inklusiv moms og får derved ikke momsen tilbage (ikke sikkert SKAT godkender)”. Min udfordring er “en konto, der håndterer udenlandsk moms” – er det en standard konto i Dinero eller er den en, som jeg skal oprette? Jeg er med på at jeg kommer til at betale momsen selv. Hvis jeg bogfører som ydelseskøb fra EU (konto 2100) bliver momstypen “Momstype: Ydelseskøb EU (rubrik A – ydelser)”. Betyder det så at jeg kommer til at betale momsen to gange? mvh, Peter

  1. Hej Peter

   Tak for dit spørgsmål.

   Det lyder til, at du er blevet faktureret som privatperson, så jeg vil først og fremmest anbefale dig at kontakte leverandøren og bede om en faktura uden moms. Hvis du fortsat ønsker at benytte dig af den mulighed, du henviser til, skal du vælge en af de konti, der allerede er oprettet i Dinero. Du kommer ikke til at betale momsen to gange, da der er omvendt betalingspligt på køb fra udlandet. Det kan du læse mere om her: https://dinero.dk/support/erhvervelsesmoms/

   Rigtig god dag.

   De bedste hilsner

   Huda – Dinero Support

 2. Hej,

  Vi har salg i hele verden (DK, EU og lidt udenfor EU), hvor vi bruger Shopify. Vi opkræver moms på vores produkter (tøj) ud fra købers adresse, fx. 20% tax ved ordre fra United Kingdom, 19% moms ved Tyskland og selfølgelig 25% ved DK.

  Problemet opstår når vi skal bogføre salg udenfor DK, hvor momsen ikke er 25%. Der kan jeg umiddelbart ikke finde nogle guides, til hvordan man kan ændre momsprocenten fra den danske på 25%, til den kunden har betalt ud fra adresse.

  Guiden her: https://dinero.dk/support/webshop-og-dinero/, forklare meget godt bogføring af salg og blandt andet hvordan gebyret Shopify tager ved udbetaling, bogføres efterfølgende.

  Når “1000 – Salg af varer/ydelser m/moms” indtastes under “Modkonto” kommer “Momstype: U25 – Dansk salgsmoms” frem som den eneste mulighed. Hvilket skal ældres til momsprocenten køber har betalt, fx. 19% ved salg til Tyskland.

  Er der en løsning til hvordan dette bogføres? Kort fortalt skal vi jo bare bogføre salg udenfor DK med samme momsprocent som kunden betaler ud fra adresse.

  Tak

  1. I forlængelse skal det lige siges, at det hele er B2C salg. Vi sælger ikke B2B.

  2. Hej Magnus

   Tak for dit spørgsmål.

   Det lyder til, at der er tale om Moms One Stop Shop. Det er ikke noget, som vi understøtter i Dinero, så vi anbefaler, at I kontakter en revisor for yderligere vejledning.

   Du er meget velkommen til at kontakte os over chatten eller på mail, hvis vi skal uddybe ovenstående.

   Rigtig god dag.

   De bedste hilsner

   Huda – Dinero Support

 3. Hej

  Jeg har under en længere forretningsrejse købt en del materialer og betalt lokal moms. (Da materialerne ikke skulle ud af landet, er det så vidt jeg ved korrekt?) Jeg er med på at jeg ikke kan få momsen tilbage fra danmark, men i tvivl om, hvordan jeg skal bogføre. Skal det være som “små anskaffelser” bogført uden moms? Og skal jeg stadig vælge vare købt i Eu? Varerne er betalt i Euro.

  mvh, M

  1. Hej Marianne

   Tak for dit spørgsmål.

   Du tager udgangspunkt i det beløb, der er trukket på din konto i DKK, og bogfører jf. denne guide: https://dinero.dk/support/forretningsrejse-eu-verden/

   Du skal følge vejledningen under sidste punkt i 1. del, “Hvis man ikke søger momsen retur”, og så skal kontoen på første linje være småanskaffelser, præcis som du skriver.

   Rigtig god dag.

   De bedste hilsner

   Huda – Dinero Support

 4. Hej,

  Her kommer et relativt kort spørgsmål. Kan man bruge Dinero til at bogføre webshop-salg i Tyskland, hvor den private køber er pålagt den tyske momssats.

  Spørgsmålet er opstået på baggrund af salg via Amazon.de. Amazon har det med at fratrække gebyrer for deres services, samtidig reservere en del af udbetalingerne til deres fremtidige/uforudsete tilgodehavende.

  Det får mig til at tvivle på om Dinero er det rette bogføringsværktøj til sådanne eventyrer. Jeg har brugt Dinero i al min tid som iværksætter, og det virker helt fint til at klare opgaverne herhjemme, men kan værktøjet klare at håndtere tysk og dansk-moms når der skal bogføres.

  Det virker ikke til at der er nogle svar på dette, og jeg kan ikke finde et bedre forum at stille dette spørgsmål.

  Jeg håber der sidder nogle klogere end mig derude som kan klare problemstillingen.

  1. Hej MBT

   Det lyder som Moms One Stop Shop, som du kan læse mere om via linket. https://dinero.dk/nyheder/moms-one-stop-shop/

   Det er desværre ikke noget, vi understøtter i Dinero. Det er muligt at gøre, men det er en lidt kringlet proces.

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

 5. Hej, jeg er en ikke-momsregistreret enkeltmandsvirksomhed, der importerer varer fra Norge og sælger dem i Danmark.

  Jeg har skulle betale norsk moms, da jeg ikke er momsregistreret. Vil det sige, at jeg både skal betale dansk og norsk moms, når jeg ikke er momsregistreret? Altså vil det give bedre mening for mig bare at blive momsregistreret?

  1. Hej Maiken

   Når du handler med udlandet, skal de faktura du modtager være ekskl. moms, da der er omvendt betalingspligt. Har du modtaget en faktura fra udlandet med moms, er dette derfor en fejl og du skal bede om at modtage en ny faktura uden moms.

   Dog er det korrekt, at de faktura du modtager fra Danmark som er med moms, der er det ikke muligt at få momsfradrag, da du ikke er momsregistreret. Om det ligefrem vil være bedre for dig at være momsregistreret, kan vi desværre ikke vejlede inden for. Men du kan evt. kontakte SKAT 🙂

   Hav en rigtig dejlig dag!

   De bedste hilsner, Theresa – Dinero support

 6. Hej Lasse, Jeg vil gerne importerer vare fra Litauen og sælge den videre til kunder i Danmark. Som jeg kan se er momsen 21% i Litauen, kan jeg trække den fra og hvad med de sidste 4% skal de afregnes med dansk skat?

  1. Hej Søren

   Hvis du som virksomhed køber varer fra andre EU-lande, så skal de fakturere dig helt uden moms på deres fakturaer. Det skal bogføres på en særlig konto med EU-moms.

   Du kan læse meget mere om det i vores guide, som du finder lige her: https://dinero.dk/support/udenlandsk-kob/

   De bedste hilsner, Lasse – Dinero Support

 7. Hej Lasse, har netop købt en brugt vare hos et firma i schweiz, de sender mig en faktura med 7,7 % moms 882,08 67,92 = 950 euro (de kan eller vil ikke sælge uden moms til mig) hvordan bogfører jeg dette køb korrekt i Dinero

  1. Hej Jens Peter

   Tak for dit spørgsmål.

   Vi har skrevet en super fin guide til, hvordan man bogfører udenlandske køb. I den gennemgår vi også de forskellige muligheder, der er, hvis man har modtaget en faktura med udenlandsk moms på. Du finder guiden her: https://dinero.dk/support/udenlandsk-kob/

   Har du yderligere spørgsmål, vil jeg anbefale, at du kontakter os over chatten eller på mail.

   De bedste hilsner

   Huda – Dinero Support

 8. Hej. Skal der moms på varer, som vi sælger til Norge? Og hvis ja, gælder dette både privat- og erhvervskunder?

  1. Hej Mogens 🙂

   Tak for dit spørgsmål

   Hvorvidt der skal moms eller ej når du fakturere til udlandet (Norge) afhænger netop af, om du fakturere til en privatperson eller en virksomhed.

   Hvis du fakturere til en privatperson, så vil der skulle fremgå moms på fakturaen. Du kan derfor blot anvende konto 1000 – salg af varer med moms. Såfremt du skal fakturere en virksomhed, så ville der ikke skulle fremgå moms på fakturaen. Derfor vil du skulle anvende én af nedenstående salgskonti, altså efter om der er tale om et fysisk produkt eller en ydelse:

   1255 – salg af varer til udlandet (Rubrik C) = fysisk vare 1260 – salg af ydelser til udlandet (Rubrik C) = ydelse

   Håber ovenstående giver mening, såfremt du har yderligere spørgsmål, skal du være mere end velkommen til at række ud til os.

   Rigtig god dag.

   De bedste hilsner Jonas – Dinero support

 9. Hej, Jeg har kort efter opstart af momset enkeltmandsfirma indkøbt en del driftmidler på Amazon.de og Alibaba. De har opkrævet dansk moms på alle fakturaer, men er registreret i NL og LU. Jeg har bogført dem som “2050 EU erhvervelser” men kan se at jeg ikke får momsen retur ved den endelige momsberegning. Hvordan skal jeg bogføre de bilag for at få momsen retur? (jeg er klar over at jeg i fremtiden skal opgive CVR nummer til sælger…..osv. (hvis muligt))

  1. Hej Stig

   Tak for dit spørgsmål.

   Der er normalt ikke moms på varer, som bliver sendt på tværs af landegrænserne, så længe to virksomheder handler med hinanden (B2B). Det lyder derfor til, at du enten er blevet faktureret som privatperson, eller at virksomhederne har et dansk momsnummer. Jeg vil derfor anbefale dig at tage et kig på følgende guides for at finde svar på dit spørgsmål:

   – Udenlandsk køb: https://dinero.dk/support/udenlandsk-kob/ – Faktura fra udenlandsk leverandør med dansk momsnummer: https://dinero.dk/support/faktura-fra-udenlandsk-leverandoer-dansk-cvr-nummer/

   Ellers er du velkommen til at skrive til os over chatten 😊

   De bedste hilsner

   Huda – Dinero Support

 10. Jeg sælger et produkt i Danmark, som jeg har mulighed for at købe ved 2 leverandører. Den ene leverandør er i Sverige, og jeg kan købe produktet for 100 kr. Den anden leverandør er i Storbritannien (brandet selv), hvor jeg kan købe produktet for 90 kr. Leverandøren i Storbritannien sender det toldfrit til mig. Vil det i dette tilfælde bedst kunne betale sig for mig at købe det i Storbritannien? På trods af det er uden for EU?

  1. Hej Casper

   Med handelsaftalen mellem EU og Storbritannien er der i udgangspunktet toldfrihed. Det betyder, at du ikke skal betale told, hvis varen har oprindelse i Storbritannien. Du skal dog betale dansk moms (ikke britisk moms), og typisk også et importgebyr til fragtfirmaet fx PostNord. Så det er helt op til dig selv, hvad du synes er smartest.

   De bedste hilsner

   Simone – Dinero Support

 11. Hej Andras

  Ja det er helt korrekt – når der er tale om kunder i Færøerne, så er dette salg til udlandet uden moms. Konkret bruger du konto 1250 momsfrit salg til udlandet 🙂

  Håber det svarer på spørgsmålet!

  De bedste hilsner

  Endrit – Dinero Support

 12. Hvordan er det med salg af ydelser lavet af et firma i DK, til kunder på Færøerne, skal det så være uden moms (rubrik C) da Færøerne ikke er med i EU?

 13. Hej, Jeg modtager fakturaer fra en Norsk leverandør. På fakturaen er påført både mit SE-nr. og leverandøres Norske VAT-NO. Fakturaen er uden moms og der er anført “Reverse Charge” i bunden af fakturaen. Hvordan skal denne faktura bogføres og hvordan er det med importmoms?

  1. Hej Torben

   Det skal bogføres som et køb fra udlandet, helt som vist i vores konkrete guide lige her: https://dinero.dk/support/udenlandsk-kob/

   Så bliver momsen automatisk registret helt korrekt i Dinero på din momsopgørelse 😊

   De bedste hilsner Lasse – Dinero Support

 14. Hej,

  Vi er en virksomhed der producerer varende i Danmark og normalt sender vi varende til vores forhandler i verden, men hvordan er reglerne når man har en forhandler i England som gerne vil sælge vores varer på deres hjemmeside men at det er os som skal sende den til slutkunden i England? (Virksomheden køber varerne af os, hvor vi kommer til at være lagerførende for dem) Hvordan er told og moms på den område i forhold til Brexit?

  1. Hej Dennis

   Vi anbefaler at du kontakter en revisor for at få et svar omkring hvordan du præcis håndtere dette 😊

   Du må have en rigtig god dag!

   De bedste hilsner Sana – Dinero Support.

 15. Vi har B2C salg via online shop til USA (sender fra DK). Pt opkræver vi ingen moms på disse varer, men jeg er blevet opmærksom på at der vist nok er en øvre grænse for hvor meget man må sælge / sende til USA, før man skal opkræve moms og/eller oprette lokal virksomhed. Jeg støder på mange forskellige bud på disse regler, når jeg søger på nettet, så jeg er lidt forvirret. Kender du til disse regler?

  1. Hej Lotte

   Nej desværre. Det er lidt udenfor vores område. Det kan godt være du skal have fat i en revisor som er specialiseret indenfor området. De fleste større revisionshuse burde have sådan en afdeling. 👍

 16. Jeg er bosat i Japan og har et enkeltmandsvirksomhed i DK (grafisk designer). Jeg har begrænset skattepligt til DK. Min bærbar/arbejdscomputer er gået i stykker og jeg skal derfor have købt mig en ny. Jeg bruger primært computeren til opgaver relateret til min enkeltmandsvirksomhed i DK.

  Kan jeg købe en ny computer i Japan og trække udgiften fra i min danske virksomhed (bogføre det som en småanskaffelse) ?

  1. Hej Bastian

   Det er så specifik en case at jeg nok ville kontakte skattestyrelsen og høre dem ad. 🙂

 17. Vi har købt en grill med tilbehør hos dansk firma og har betalt for fragt (alt incl. moms), som sørger for fragt til Tyrkiet – hvad skal vi betale i moms / afgift ved modtagelse af forsendelse i Tyrkiet ?

  1. Hej Lizette

   Der er vi desværre ikke eksperter, da tolden og importen du betaler i Tyrkiet, vil være bestemt af de tyrkiske myndigheder. Derfor vil jeg anbefale dig at hive fat i dem. 👍

 18. Hej Rasmus.

  Vi har købt varer (tøj/tekstil) fra Kina. Vi er blevet opgjort i told, men på det vedhæftede ligner det også at der er registreret moms. Er det korrekt? Og er det, det såkaldte importmoms jeg skal registrer, men ikke betale?

  Jeg er lidt forvirret og speditøren kan ikke hjælpe yderligere. Salg af varerne skal sælges til privat forbrugere via. onlineshop hvor jeg er klar over vi betaler moms som momsregistreret virksomhed.

  Mvh Oskar

  1. Hej Oskar

   Er det fragtselskabet som har opkrævet jer importmoms? I så fald er det nemlig med al sandsynlighed blevet sendt til dig som privatperson. Det er en god idé at hive fat i en speditør og få styr på importørregisteringen. Dette anbefaler Skattestyrelsen i hvert fald.

   Når det sendes til dit importørregistrerede firma, vil fragtselskabet nemlig ikke skulle opkræve dig importmoms. Bruger du Dinero Pro kan vi godt hjælpe dig med bogføringen af den “forkerte” regning, hvis du kigger i vores guide for importmoms eller spørger os på mail eller chat. 👍

 19. Hej hvis jeg som firma køber en bil i tyskland uden den tyske moms, så sælger jeg den bare med dansk moms og afregner denne til den danske stat ? eller hvordan ?

  1. Hej Gert

   Det er korrekt forstået ja. Husk du også har omvendt betalingspligt på momsen når du køber varer til videresalg fra andre virksomheder i EU, så det skal oplyses flere steder på din momsangivelse hvis den er købt ved et tysk firma.

   Bruger du Dineros købsbilag og bogføringsassistent og bogføre din bil som Varekøb fra EU, så klarer den det for dig. 👌

 20. Jeg har købt en bærbar og dock i Tyskland ved Amazon. Da jeg alligevel var i området, fik jeg den sendt til Nordtyskland og hentede den der, hvilket jeg nu kan konstaterer var en fejl, da fakturaen har tysk moms på. Jeg sender bærbaren retur og beholder docken (æder momsen), men hvordan skal det bogføres? Bærbaren er mindre vigtig, da jeg med kreditnota gerne skulle have nullet den helt ud, men hvad med docken?

  1. Hej Martin

   Det er ikke en EU-erhvervelse når den er købt med tysk moms. Derfor kan du i Dinero bogføre det som en småanskaffelse (skriv småanskaffelse i beskrivelse) og vælg så det scenarie som bogføre helt uden moms. Som du selv skriver skal du nemlig “æde” den selv. 👍

 21. Hej – vi påtænker at købe varer hos et firma i Schweiz og importere til DK – i princippet enkelt import uden for EU. Vores Schweiziske leverandør har imidlertid også en underleverandør i Rumænien. Nu skal vi til at bestille et større parti, hvoraf leverandøren vil sende noget direkte fra hans underleverandør til os – hvordan skal vi forholde os hertil? Hvis leverandøren havde været beliggende i et andet EU land var det vel at betegne som trekantshandel – men er det også det her, når han ligger i Schweiz ?

  1. Hej Lars

   Svaret er nej – begrebet trekantshandel bruger vi kun om varer som handles imellem 3 lande i EU. Momsen og told følger jo normalt varen, men det er meget svært at finde et konkret svar på skat.dk eller i lovgivning om hvad der skal i sådan en konstruktion her. Vi har diskuteret det herinde og kan ikke finde svaret.

   Derfor vil jeg anbefale en revisor som er specialiseret i sådan en handelskonstruktion eller skattestyrelsen selv. De burde kende svaret. 👍

 22. Hej Jeg vil gerne indkøbe garn (af dyrehår) fra Grønland, Island og Færøerne (til min virksomhed i Danmark). Hvad er told/moms når man indkøber fra disse lande? På forhånd mange tak for hjælpen!

  1. Hej Katja

   Vi er desværre ikke eksperter i fortoldning, da vi primært beskæftiger os med bogføringsregler. Men jeg fandt en masse god information hos skattestyrelsen her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2247476. Herinde er også et nummer til Toldstyrelsen hvis du har brug for konkret hjælp med en import.

   Jeg mener bestemt at det er ganske billigt at importere varer fra udenfor EU når du er en virksomhed. Du skal godt nok betale noget importmoms, men det får du også tilbage igen som købsmoms, så det er et nul regnskab. Derudover kan der være punktafgifter, men det tvivler jeg på der er på garn.

   Men jeg vil dog sige ud af de ting som står derinde, så husk at du skal importørregistrere din virksomhed ved erhvervsstyrelsen. På den måde sikre du ikke at blive opkrævet unødvendig told som skal pålægges privatforbrugere. 👍

 23. hej Rasmus 🙂 jeg har en virksomhed; når jeg laver designs til T-shirt business Amazon USA, foran computeren, og får penge fra dem, fordi mine designs er blevet solgt (på t-shirts, hoodies etc), så er det salg af ydelse USA uden moms, ikke? og når jeg sælger over Amazon FR eller DE? så er det med moms? på forhånd tak for hjælpen 🙂

  1. Hej Sila

   Det afhænger lidt af hvad du får af dokumentation fra Amazon da de plejer at forvalte det for dig. Den eneste konstruktion jeg kender er med Amazon UK – her hjælper Amazon dig med at blive momsregistreret i England, da det kræves i den slags handel, mener jeg i hvert fald.

   Om USA, Frankrig og Tyskland har samme konstruktion er virkelig et godt spørgsmål – det bedste ville være hvis du fandt dine bilag fra Amazon og så spørger dem om du skal momsregistreres i de lande det drejer sig om. Amazon er helt sikkert eksperter i det, da det er hele deres platforms grundlag. 🙂

 24. Jeg har åbnet et ApS. Hvis jeg kun planlægger at eksportere ud af EU. For eksempel købe 200 højtalere i Tyskland og sælge dem i Schweiz. Eller endda at købe i et 3. Land som Hong Kong og sælge i et 3. Land som Schweiz, så skal man ikke moms registreres vel ?

  1. Hej Hans

   Vi er ude i nogle ret kringlede konstruktioner her, som jeg absolut ikke er ekspert i. Mit bud er at du skal momsregistreres i Danmark, da køb fra f.eks. Tyskland er med omvendt betalingspligt og vi indberetter den beregnede moms af varer købt i EU og udlandet, samt værdien af rubrik C varer som leveres uden afgift i andre lande. Men har du gang i sådan en handel hvor varen aldrig kommer til Danmark, så kender jeg faktisk ikke konsekvensen, når en del af handlen sker udenfor EU.

   Jeg vil anbefale dig en revisor med speciale i den slags handler eller evt. få et svar fra Skattestyrelsen. 👍

 25. Hej Rasmus! Jeg har en hjemmeside hvor salget består af et medlemskab til siden, som har brugere i hele verden. Skal der pålægges moms på digitale ydelse? I så fald, er det så dansk moms eller momssatsen i det enkelte land der gælder? Jeg synes det er ret så kompliceret at gennemskue…:)

  1. Hej Anette

   For brugeren i EU (hvis det er privatpersoner som er brugerne) så skal der opkræves den lokale momssats for hvert medlemsland når der er tale om digitale ydelser.

   Udenfor EU er der ikke sådanne krav som udgangspunkt, men det afhænger lidt af det enkelte land du sælger i, hvilke momsregler de har. Men er det i en mindre størrelsesorden, så vil det typisk være momsfrit.

 26. Hej med jer, Jeg har købt noget software (tegneprogram) og på fakturaen er der lagt 25% moms på. Sælgers firma er registreret i Holland. Er dette korrekt eller skal jeg bede om en faktura uden moms?

  1. Hej Fini

   Hvis momsnummeret på din faktura starter med NL eller EU og du har oplyst dit eget CVR nummer da du købte dit software, så skal du have en faktura uden moms ja. Hvis du har fået en faktura med moms har firmaet nok opkrævet dig som privatperson. Den moms som er på fakturaen har du intet fradrag for i Danmark, så derfor vil det være billigst for dig at bede om en ny faktura.

 27. Hvis jeg køber tagrender og andet blik i Tyskland ved en leverandør? Og hvis, Hvordan gør man det?

  1. Hej Carsten

   Hvis du selv har et firma med CVR nummer i Danmark og skal bruge varerne erhvervsmæssigt, så skal du kigge på dette afsnit i ovenstående tekst: “Normalt er det sælger, som betaler momsen. Men med omvendt betalingspligt i EU skal sælger ikke tilføje moms til salgsfakturaen. Det er nemlig køber, som skal afregne moms, når der er tale om omvendt betalingspligt inden for EU.”

   Det vil sige du skal have en faktura uden moms på og så skal du indberette det som Moms ved EU-køb og som købsmoms på din momsangivelse. (P.S. Har du Dinero kan du bogføre det i et købsbilag som købt fra “EU” så håndtere Dinero alt det gøgl med momsangivelsen.) 🙂

 28. Hej,

  hvordan fungerer det helt præcist hvis jeg handler brugte varer udenfor EU (Hong Kong). Hvor meget meget skal jeg betale i moms og told hvis produktet fx koster 10.000d.kr. Og skal jeg igen betale moms ved salg eller kun brugtmoms af fortjenesten? Bemærk jeg videresælger varerne til private herhjemme.

  Og kan det reelt bedre betale sig at købe varen indenfor EU? Tænker at prisen skal være rigtig god hvis den skal handles uden for EU, korrekt?

  1. Hej Thomas

   Tolden burde du kunne slippe omkring det meste af ved at lade dig importør registrere. Så skal du selvfølgelig stadig afholde fragten fra Hong Kong plus et lille told gebyr, men der bliver ikke lagt importmoms oveni.

   Men jeg er ret overbevist om du ikke kan bruge brugtmomsordningen på varer importeret fra udenfor EU – spørg gerne skattestyrelsen for en sikkerheds skyld, men jeg er ret sikker på du vil skulle afregne alm. dansk salgsmoms af dit videresalg. 👍

 29. hej, spørgsmål vedrørende vare eller ydelse.

  1) jeg er grafisk designer og arbejder sammen med et designfirma i Østrig. Mit grafiske arbejder sælger jeg som ydelser, korrekt? 2) Vi laver tit fotoskydninger her i DK og jeg køber ofte ting (madvare, materialer mm.) til fotoskydningerne på det Østriske firmas regning. De forlader ikke DK. Når jeg fakturaer dem er det så vare eller ydelse? Det spørgsmål gælder en kontorplads her i DK, som de har. Er det en vare eller ydelse?

  1. Hej Nanna

   1. Det er korrekt – det er en ydelse som udgangspunkt med mindre du sælger et fysisk tryk.

   2. Det vil være vare de ting du nævner her, men jeg ville nok indeholde det i den samlede ydelse hvis jeg var dig og så sende en opgørelse med. Eftersom varen aldrig forlader Danmark ville det være smartere efter min mening at indeholde det som en del af din samlede ydelse (materiale forbrug f.eks.)

 30. Hvis jeg som virksomhed køber et digitalt værktøj (Læs: Page Builder-plugin til WordPress), hvordan skal jeg så forholde mig, når virksomheden jeg handler med, holder til i USA? (Hjælper det med navne på produktet, kunne det fx. være Oxygen Builder, Divi, Elementor, Breaver, og hvad der ellers er)

  I dette tilfælde ønsker jeg blot at købe adgangs til værktøjet, som havde virksomheden købt et abonnement ved G Suite, Office 365, eller noget helt tredje – men hvor virksomhedens her er registreret i USA.

  1. Hej Tobias

   Det afhænger primært af den faktura du har fået fra sælgeren og hvad der står på den. Den skulle gerne være helt uden moms, hvis du er blevet faktureret som virksomhed. Med det på plads så kan den enten være solgt fra USA, så vælger du købt fra: Verden i Dinero eller ofte sælges det via et EU-momsnummer når det er digitale ydelser. Her vil det være købt fra: EU.

   F.eks. Google og Microsoft som du selv nævner her og alle store IT virksomheder fra USA har kontorer i Irland, hvorfra de fakturerer til deres EU-kunder, med et EU momsnummer. 👍

   Er du Dinero PRO bruger kan du få bogføringshjælp på vores chat 8-23 alle dage, hele året. Så skriv endelig hvis vi skal kigge på din faktura sammen med dig.

 31. Hej Rasmus Tak for dit svar. De lamper der skal sælges i Sverige er med brugtmoms. Vil det sige at jeg som udgangspunkt, gør som jeg ville have gjort ved salg i dk ? Det er vel ikke alm dansk eller svensk moms ? Jeg bliver i tvivl, pga det med brugtmoms 😊

  1. Det forstår jeg godt Jakob

   Det er også lidt ud over mit og vores videns niveau – jeg vil tro det er uden moms, og hvis du fik varerne til Danmark først var jeg ret sikker på det var tilfældet at det hele skulle opgøres helt uden moms i regnskabet og ikke angives på momsangivelsen. Så det vil jeg også tro er tilfældet selvom det er en trekantshandel, men puh jeg ville nok lige give Skattestyrelsen et ring og høre dem om de er enige i det. Det er trods alt dem som forvalter det i praksis. 😅

 32. Hej Jeg har et par spørgsmål.

  1. Jeg skal igang med at sælge brugte lampe som jeg køber i Italien. Lamperne sendes direkte fra leverandør i Italien til kunden, primært i dk. Er der noget jeg skal være opmærksom på her?

  2. Jeg skal også igang med at sælge samme produkt på samme måde til en svensk målgruppe.

  I begge tilfælde sælges der over webshop.

  Mvh Jakob

  1. Hej Jakob

   Det du snakker om her hedder Trekantshandel, og det er lidt komplekst, men så længe du holder dig indenfor EU er det overskueligt.

   Hvis din slut kunde er en privatperson skal du opkræve almindelig dansk moms som udgangspunkt, og efter 1/7-2021 måske lokal moms pr. land med den nye moms one stop shop. Men det afhænger også lidt af om de brugte produkter er med moms eller ej, for der kan også være tale om brugtmomsordning ind over her hvor du kun skal opkræve en delvis moms. Så det her kræver nok en mere konkret vurdering efter min mening.

   Og ud over det vil jeg klart anbefale dig en revisor til holde styr på hele konstruktionen. 👍

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram