Skat i en PMV (Personligt Ejet Mindre Virksomhed)

Når du ejer en PMV, kan du vælge imellem tre forskellige beskatningsordninger. Vi laver en grundig gennemgang af mulighederne, og til sidst kan du læse om alt det vigtigste, du skal være opmærksom på, når du skal indberette dine skatteoplysninger til Skattestyrelsen.


Skat i en PMV

Når du ejer en personligt ejet virksomhed, skal du betale virksomhedsskat (B-skat) af overskuddet i virksomheden. Ejer du derimod et selskab, som fx et ApS eller et A/S, skal du betale selskabsskat

Når du skal betale B-skat, kan du vælge mellem tre forskellige måder at blive beskattet på. Du kan frit vælge, hvilken du ønsker, alt efter hvad der passer bedst til dig og din virksomhed. 

Du skal dog være opmærksom på, at der er fordele og ulemper ved alle tre beskatningsmuligheder. Det fortæller vi mere om nu.

De almindelige personskatteregler

Vælger du at blive beskattet efter de almindelige personskatteregler i din PMV, bliver du beskattet som privatperson af overskuddet i virksomheden. Det svarer til, at du betaler skat af indkomst fra et almindeligt lønmodtagerjob. 

Du og din virksomhed anses nemlig for at være én enhed. Så det, du tjener i din virksomhed, går direkte ind på din egen konto. 

Det er en enkel måde at blive beskattet på, til gengæld vil du, alt efter hvilken virksomhed du ejer, gå glip af en skattemæssig besparelse, som det potentielt er muligt at få med de andre beskatningsmuligheder.

Virksomhedsordningen

Du kan også vælge at beskatte din PMV efter virksomhedsordningen – også kaldet virksomhedsskatteordningen eller VSO. Så har du nemlig mulighed for at skelne mellem det overskud, du trækker ud til dig selv, og det du lader blive i virksomheden som opsparet overskud

Det, du trækker ud til dig selv, bliver beskattet som indkomstskat, mens du kun skal betale 22% i skat af det, du sparer op i din PMV. 

På den måde opnår du en skattemæssig fordel, når du fx geninvesterer overskuddet for at videreudvikle din virksomhed. 

En ulempe ved denne beskatningsform er, at du skal holde din privatøkonomi og din virksomheds økonomi skarpt adskilt. Desuden er det ikke ligetil rent bogføringsmæssigt. Det er derfor en god idé at få hjælp af en revisor eller bogholder.

Kapitalafkastordningen

Den sidste mulighed er kapitalafkastordningen – forkortet KAO. Denne ordning er et mere forenklet alternativ til virksomhedsordningen, men den kan stadig give dig nogle store skattemæssige fordele, når du skal betale skat i din PMV.

Hvis du benytter dig af kapitalafkastordningen, skal du udregne et kapitalafkastgrundlag ud fra din virksomheds aktiver (uden gæld). Her skal alle erhvervsmæssige aktiver indgå. Det kan være tilgodehavende fra salg, varelager, inventar, driftsmateriel, goodwill m.m. 

Du kan læse mere om, hvilke erhvervsmæssige aktiver der skal indgå i kapitalafkastgrundlaget ved at klikke på linket. 

Herefter skal du bruge Skattestyrelsens sats for kapitalafkast, der dikterer, hvor mange procent af kapitalafkastgrundlaget der udgør dit kapitalafkast

Er satsen fx på 1%, og du har et kapitalafkastgrundlag på 2.000.000 kr., vil dit kapitalafkast være på 20.000 kr. 

Det er dog vigtigt at få med, at satsen kan ændre sig fra år til år, så du kan ikke altid regne med et stort afkast. Fx er satsen i 2022 på 0%, hvilket betyder, at du det år beskattes som ved de almindelige personskatteregler.

Når kapitalafkastet er udregnet, bliver det fratrukket din personlige indkomst og lagt til kapitalindkomsten i stedet. Dermed sparer du penge i skat og AM-bidrag, da kapitalindkomst beskattes lavere end personlig indkomst.

Man kan ikke sige, at én ordning generelt er mere fordelagtig end den anden, når du skal betale skat i din PMV. Hvilken, du skal vælge, afhænger derfor af, hvilken virksomhed du ejer.

Indberet skatteoplysninger 

Det er i de fleste tilfælde en god idé at oplyse dit forventede overskud eller underskud i din forskudsopgørelse løbende. Så har du nemlig mulighed for at betale skat i din virksomhed fordelt på 10 rater om året i stedet for at betale det hele på én gang. 

Det er vigtigt, at du husker at rette i din forskudsopgørelse, når der sker ændringer i din virksomheds økonomi, og at du sørger for at oplyse så nøjagtigt som muligt. På den måde undgår du at skulle betale restskat, når året er omme. 

Du kan læse mere om, hvad du kan gøre for at sikre dig, at du får penge tilbage i skat ved at klikke på linket. Her kan du også blive klogere på regler og vigtige datoer i forbindelse med indberetning af skatteoplysninger.

Udfyld oplysningsskema

Uanset hvilken ordning du vælger, når du skal beskattes i din PMV, skal du oplyse årets resultat til Skattestyrelsen ved at udfylde et oplysningsskema – det blev tidligere kaldt for den udvidede selvangivelse.

Skattestyrelsen skal nemlig bruge oplysningsskemaet til at udarbejde din årsopgørelse. Ud fra årsopgørelsen kan du se, om du skal have penge tilbage i skat, eller om du står til at betale restskat.

Oplysningsskemaet er derfor en oversigt over, hvor meget du har tjent i din virksomhed det foregående år, dine fradrag osv. Heldigvis bliver meget information skrevet ind i oplysningsskemaet helt automatisk, så det behøver ikke at være særlig omstændigt.

Frist for at udfylde oplysningsskemaet

Fristen for at udfylde oplysningsskemaet er 1. juli. Det er vigtigt, at du gør det til tiden, da du ellers skal betale et skattetillæg på op til 200 kr. for hver dag fristen overskrides. 

Skattetillægget kan dog højst udgøre 5.000 kr. Har du en skattepligtig indkomst på under 588.900 kr., er skattetillægget 100 kr. pr. dag, dog højst 2.500 kr. i alt.

Hvis der er særlige forhold, der gør, at du ikke har mulighed for at udfylde oplysningsskemaet til tiden, kan du søge om at få udsat fristen. Det kan du gøre fra midten af marts frem til 1. juli. 

Du kan også søge om at blive helt eller delvist fritaget for skattetillægget, selvom fristen er overskredet. Du kan søge om at blive fritaget for skattetillægget via linket. Her skal du oplyse om, og dokumentere, de særlige forhold der gør, at du bør fritages.

Oftest stillede spørgsmål

Hvis du ejer en PMV, kan du vælge mellem tre forskellige muligheder for beskatning: Virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen og de almindelige personskatteregler. Hvilken type beskatning, der er bedst for dig, afhænger af, hvilken virksomhed du ejer

Når du skal indberette dine skatteoplysninger, skal du udfylde et oplysningsskema. Oplysningsskemaet er et overblik over din samlede økonomi for året, der er gået.

Pernille Madelaire – Visma Dinero
Pernille Madelaire Dinero
Pernille er content writer hos Dinero. Sammen med sine dygtige kollegaer producerer hun artikler og indlæg til hjemmesiden. Hendes fornemmeste opgave er at formidle kompliceret regnskabsrelateret indhold, så du kan blive klogere på alle de vigtige begreber og regler, der er værd at kende til som selvstændig.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram