Torskegilde

Det er efterhånden sjældent, at private eller virksomheder indkaldes til torskegilde, hvor de skal forklare og dokumentere fx fradrag og udgifter. Det er på trods af, at der var fejl i 78% af selvstændige erhvervsdrivendes skatteindberetninger i 2020. Skattestyrelsen laver dog løbende stikprøver og har fokus på udvalgte områder, og der er samtidig forskel på, om det er en simpel eller grov fejl.

  • Læsetid: 7 min.

  • Sidst opdateret 04/12/2023


Hvad er et torskegilde?

Et torskegilde er et tjek af dine skattetal hos Skattestyrelsen – hvis de fx ikke kan godkende dit oplysningsskema. Det kaldes også for en skattekontrol, hvor dine indberetninger tjekkes igennem, og du skal kunne dokumentere fx udgifter og skattefradrag, hvis de beder om det.

Både privatpersoner og virksomheder kan indkaldes til torskegilde, men det er efterhånden ikke noget, der sker tit – medmindre der er tydelige fejl og mangler eller åbenlyst snyd i indberetningerne. Der laves stikprøver blandt alle indberetninger.

Hvis du bliver indkaldt, skal du have styr på tallene i:

Oplysningsskemaet for ejere af fx en enkeltmandsvirksomhed er det, der tidligere hed den udvidede selvangivelse. Hvis du har et selskab, skal du som regel indsende et oplysningsskema for selskabet samt en årsrapport.

Torskegildet er en del af efterkontrollen, der er sidste “led” i Skattestyrelsens skattekontrol for både private og virksomheder. Den er sammen med andre kontroller og tjek med til at identificere fejl og snyd for mellem 1-7 mia. kroner hvert år.

Hvis du bliver indkaldt til torskegilde, vil Skattestyrelsen fortælle dig, hvad du skal gøre. Det kan fx være, at du skal bevise et fradrag eller kunne fremvise specifikke bilag til udgifter. Det kan også være, at du skal trække tal fra din kørebog for at bevise, at du har kørt så langt, som du har indberettet.

Alle Dinero-brugere har deres bilag i skyen

Hvorfor hedder det egentlig torskegilde?

Torskegilde blev oprindeligt brugt om en stor fest (gilde), hvor fiskerne og deres familier samles om at spise en masse lækker torsk efter en god fangst. Det gør det egentlig stadigvæk, men i dag bruges det typisk mest om et møde hos Skattestyrelsen, hvis der er tvivl om tingene i oplysningsskemaet eller årsrapporten. 

Du har nok hørt ordet “torsk” blive brugt om en person, der ikke er alt for skarp – måske i variationerne “klaptorsk” og “torskedum”. Hvis du har gjort noget mindre heldigt, der skyldes manglende omtanke, har du måske endda gjort dig skyldig i en “tanketorsk”. 

Og det er faktisk en kombination af den oprindelige betydning af torskegilde og de knapt så flatterende torske-synonymer, der er baggrunden for, at en skattekontrol kaldes for et torskegilde. Til kontrollen skal du så at sige æde dine dumheder (torsk) i dig igen. Nogle siger også, at det betyder, at Skattestyrelsen spiser de torsk, som ikke har styr på skatten.

Torskegilde for private – al skat tjekkes ikke

Det var tidligere ikke unormalt at blive indkaldt til et torskegilde som privatperson. I dag bliver private lønmodtagere typisk kun indkaldt til torskegilde, hvis der er tale om grove skattefejl.

Faktisk er det ikke kun mængden af torskegilder, der har ændret sig. Måden, det fungerer på, har også ændret sig. I gamle dage kontrollerede Skattestyrelsen alt, hvor de i dag vælger specifikke områder, de så tjekker.

Ændringen skyldes, at formålet tidligere var at finde og rette fejl hos private lønmodtagere – og knap så meget på at lave gode vejledninger og hjælpe med fortolkning af regler og love, som det er tilfældet nu. 

Skattestyrelsen arbejder løbende med at identificere særligt risikofyldte områder, hvor der snydes eller begås fejl. Det er især i forbindelse med fradrag for serviceudgifter, servicefradrag og befordringsfradrag, der opstår fejl i årsopgørelsen.

FejltyperFejlprocent
Fradrag for rejseudgifter (rejsefradrag)60%
Udgifter med servicefradrag (håndværkerfradrag)41%
Befordringsfradrag (kørselsfradrag)39%

Felter på årsopgørelsen, hvor der hyppigst er fejl, 2020 (skat.dk)

De fleste borgere i Danmark overholder skattereglerne. Det skyldes især, at de fleste skattetal indberettes automatisk. Der sker dog alligevel fejl af flere forskellige grunde – Skattestyrelsen inddeler dem i simple og grove fejl:

  1. Simple fejl skyldes fx misforståelser og begås uagtsomt (ubevidst)
  2. Grove fejl er enten forsætlige (bevidste) eller groft uagtsomme

Forskellen på de to slags fejl er, at det kun er de grove fejl, der er strafbare. Simple fejl rettes (og betales) ofte efter kontrollen, mens de grove fejl kan resultere i bøder og fængsel. 

Udviklingen i danskernes regelefterlevelse. Antallet af fejl er stort set ens fra 2013 til 2020, men antallet af borgere med graverende fejl er mere end fordoblet siden 2013.

Skat.dk

Virksomheder kan også komme til det store gilde

Det varierer år for år, hvor mange virksomheder der modtager en indkaldelse til torskegilde. Typisk vil 2-5% af danske SMV’er blive kontrolleret af Skattestyrelsen, og det er kun en del af disse, som indkaldes til et egentlig møde.

Virksomheder laver flere fejl end borgere, og det er især, når de skal angive deres skatte- og momsoplysninger, der sker fejl. Det skal ikke ses som et udtryk for, at virksomheder bevidst snyder. Det skyldes primært, at omkring 92% af privates skatteoplysninger overføres automatisk fra fx arbejdsgiver og banker. 

Selvstændige skal i langt højere grad selv beregne og indberette deres skattetal – fx indkomst, gæld, omkostninger og fradrag – hvilket øger risikoen for fejl. Det er typisk manglende viden, misforståelser og uhensigtsmæssige interne processer, der ligger til grund for fejlene.

Selvstændige erhvervsdrivende begår ofte fejl. Fejlprocenten er gået fra 60% i 20211 til 78% i 2020.

Skat.dk

Det er især selvstændigt erhvervsdrivende, der laver fejl i deres skatteangivelse. Uanset om det skyldes manglende kendskab til regler eller misforståelser, kan det betyde, at du og din virksomhed indkaldes til torskegilde.

FejltyperSkatteangivelse (andel med fejl)
Diverse private udgifter26%
Ikke fradragsberettigede udgifter17%
Ikke selvangivne erhvervsmæssige indtægter12%
FejltyperMomsangivelse (andel med fejl)
Diverse private udgifter22%
Privat andel16%
Manglende dokumentation for købsmomsen10%

Hyppige fejltyper for selvstændigt erhvervsdrivende, 2011-2020 (skat.dk)

Når virksomheders regnskab kontrolleres ifm. et torskegilde eller anden kontrol, er der som regel tale om simple fejl. Der er dog også flere og flere virksomheder, der laver grove fejl i deres regnskab – i perioden 2011 til 2020 var det mellem 8-12%, der lavede grove fejl.

Skattestyrelsen laver stikprøver af tilfældigt udvalgte små og mellemstore virksomheder – stikprøven udgør et repræsentativt udsnit af små og mellemstore virksomheder med under 250 ansatte.

Hvis en virksomhed udtages, laves der en grundig gennemgang af dens moms- og skattemæssige forhold. Hvis der opdages fejl, registreres fejltypen og “grovheden”, og ændringen af beskatningsgrundlaget opgøres.

Det er først herefter – og typisk kun ved grove fejl – at en virksomhed kaldes til torskegilde.

Der var tidligere en bagatelgrænse ifm. stikprøverne omkring regelefterlevelsen på 4.000 kr. for skat og 2.500 kr. for moms. Den er dog blevet fjernet, og derfor oplever flere små og mindre virksomheder sager med regulering – og potentielt indkaldelse til torskegilde.

Skattestyrelsen kan dog undlade at lave en regulering, hvis de mener, der er tale om en fejl af mindre betydning, og der ikke er risiko for gentagelse – eller hvor det vurderes, at vejledning i den konkrete situation vil have en større effekt. 

Det vil altid være en konkret vurdering i de enkelte sager.

Lad Dinero om skat og moms

Dinero hjælper dig med at bogføre både skat og moms korrekt, så du undgår fejl i dit regnskab. Bogføringsskabelonerne hjælper dig fx med at bogføre på den rigtige konto samt sikre dig det rigtige moms- og skattefradrag. Læs mere om skabelonerne.

Sådan undgår du en indkaldelse til torskegilde

Den bedste måde at undgå at blive indkaldt til torskegilde er ved at have styr på sit regnskab. Det lyder utroligt simpelt – og det er det faktisk også. 

Hvis du har styr på dit regnskab og har minimeret antallet af fejl, vil du ikke blive indkaldt efter fx en stikprøve. Det er her, et regnskabsprogram virkelig er guld værd. Hvis du fx bruger Dinero, får du hjælp til bogføringen, og mange dele er automatiseret med Dinero Pro.

Husk at gemme dine bilag i skyen. Hvis du bliver indkaldt til torskegilde, skal du nemlig kunne dokumentere de ting, du bliver bedt om. 

Det kan blive dyrt at snyde i skat – også selvom det er ubevidst

For de fleste privatpersoner og virksomheder koster det typisk ikke mere end reguleringen, hvis der opdages fejl. Der vil derfor for mange ikke være tale om hverken bøder eller andet, selvom der er fejl i skatteoplysningerne.

Det kan dog blive en (meget) dyr fornøjelse, hvis der er tale om bevidst snyd og/eller grove fejl. Den samlede regning i disse tilfælde kan ende med at udgøre mere end 100% af beløbet, der er snydt for. 

BDO har lavet et eksempel, hvor en privatperson fx har modtaget sort løn, ikke har angivet gevinst ved Bitcoin og aktier samt overskud ved sommerhusudlejning. 

Oftest stillede spørgsmål

Et torskegilde er en skattekontrol, hvor udvalgte områder af dine skattetal tjekkes og skal dokumenteres. Du bliver indkaldt til torskegilde, hvis Skattestyrelsen ikke kan godkende dit oplysningsskema eller din virksomheds selvangivelse og/eller årsrapport.

Det hedder et torskegilde, da du skal spise de torsk (dumheder), du har lavet med dine skattetal. Andre siger dog, at navnet kommer af, at Skattestyrelsen spiser de “torsk”, som ikke har haft styr på deres skattetal.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Torskegilde

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram