Arbejdsglæde – sådan skaber du trivsel og arbejdsglæde

Arbejdsglæde blandt dine ansatte er et must. Det er det både ud fra et personligt og et økonomisk perspektiv. Du kan nemlig ikke opnå de bedste faglige resultater, hvis dine medarbejdere ikke trives. Heldigvis findes der en stor værktøjskasse, du kan dykke ned i, hvis du vil sikre, at dine medarbejdere går glade på arbejde.


Hvad er arbejdsglæde?

Arbejdsglæde handler kort sagt om, at dine medarbejdere kan lide at gå på arbejde. Der er mange faktorer, der kan påvirke medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde, men noget, der virkelig har indflydelse, er ledelsens adfærd. 

En god leder kan skabe engagement og motivation, mens en mindre god leder risikerer at skabe stress og frustrationer. Hvis du som leder ikke selv har glæde ved dit arbejde, kan du let komme til at sprede negativitet. Ofte er det nemlig lederen, der skaber den kultur, der er på arbejdspladsen. 

Derudover har en leder typisk indflydelse på stort set alle områder af medarbejdernes arbejdsliv. Det er lederen, der bestemmer den enkeltes arbejdsopgaver, hvordan problemer håndteres, hvor mange personalegoder medarbejderne skal nyde godt af osv. 

Så hvis dine ansatte ikke oplever motivation og arbejdsglæde, peger pilen sandsynligvis på dig. Du er derfor nødt til dagligt at forholde dig til dine ansattes trivsel.   

Hvorfor er arbejdsglæde vigtig?

I sidste ende vil medarbejderpleje ikke kun komme dine ansatte til gode. Det vil også være en stor gevinst for virksomheden. Det er nemlig en kendsgerning, at arbejdspladser med glade medarbejdere generelt har bedre resultater på bundlinjen

Arbejdsglæde øger produktivitet, engagement og motivation, og så kan det give mindre sygefravær og mindske risikoen for stress. Derudover er arbejdsglæde og trivsel med til at fastholde dygtige medarbejdere og sikre, at der ikke er for stor udskiftning. 

Det er meget individuelt, hvad der giver folk arbejdsglæde, og ofte skifte det i løbet af livet. Der er dog nogle generelle faktorer, der har vist sig at have stor indflydelse på arbejdsglæde på tværs af fag og individuelle præferencer. 

Hvad skaber trivsel og arbejdsglæde?

Noget af det vigtigste, du kan gøre, hvis du vil skabe trivsel og arbejdsglæde, er, at styrke og pleje relationen til dine medarbejdere. Lær folk at kende, og find ud af, hvad de har brug for, både fagligt og personligt, for at de kan yde deres bedste. 

Det er vigtigt, at du prioriterer at være til stede i samtalen med dine ansatte, og at du gør en dyd ud af at lytte og forstå. Det er ikke nok at fortælle, du er tilgængelig – du skal vise det med dine handlinger. 

Hvis dine medarbejdere kan mærke, du kan lide dem, og du hepper på deres succes – både på og udenfor arbejdspladsen – øger det arbejdsglæden. Dine medarbejdere skal føle sig hørt og set. Og de skal mærke, at du respekterer deres person, og det de kommer med. Derfor er det afgørende for arbejdsglæden, at du: 

 • Udviser tillid
 • Giver dine ansatte medbestemmelse
 • Husker ros og anerkendelse

Derudover er det vigtigt, at du tænker over, hvilken fortælling du skaber. En af de faktorer, der typisk vægter rigtig højt hos medarbejdere, er følelsen af mening i jobbet

Det betyder kort sagt, at mennesker ønsker at forstå og mærke, at det, de bidrager med, har betydning. At deres arbejde i sidste ende handler om andet og mere end en indtægt

Det er derfor vigtigt, at folk forstår det overordnede formål med virksomhedens arbejde. Bidrager din virksomhed positivt til samfundet, så få det kommunikeret ud. Sørg for, at ingen af dine medarbejdere er i tvivl om, hvorfor de går på arbejde hver dag.

Tillid giver arbejdsglæde

Som nævnt er tillid ofte afgørende for, at dine ansatte kan lide at gå på arbejde. Hvis du udviser tillid, vil det typisk skabe motivation og engagement, og det kan i mange tilfælde få folk til at tænke mere selvstændigt og innovativt

Hvis du ønsker at styrke arbejdsglæden gennem tillid, kan du fx kigge nærmere på værdibaseret ledelse. Det er et meget populært ledelsesværktøj, der handler om at luge ud i unødvendige regler og i stedet gøre plads til selvledelse indenfor nogle overordnede rammer. 

Når du udviser tillid og giver de ansatte mulighed for selv at tilrettelægge deres arbejdsdag, er der store gevinster at hente – både på det personlige og det økonomiske plan.

Giv mere indflydelse

Tillid går hånd i hånd med indflydelse. Øget indflydelse kan komme til udtryk på mange forskellige måder, men det er vigtigt, at det gælder på flere niveauer af arbejdslivet. Der er forskellige former for indflydelse, der kan have stor betydning for dine ansatte. 

Du vil typisk opnå de bedste resultater, hvis folk har indflydelse på: 

 • Hvilke opgaver de skal lave
 • Hvornår de laver dem
 • Hvem de laver dem med
 • Hvordan de løser opgaverne 

Hvilken form for indflydelse, der er mest effektiv, komme dog an på den enkeltes situation og præferencer. Mennesker er forskellige, og derfor kan du ikke selv afgøre, hvad der giver hver af dine ansatte mest arbejdsglæde og trivsel. 

Det er derfor en god idé at give folk så meget frihed, at de selv kan navigere i det, så de ikke føler sig låst af uhensigtsmæssige krav. 

For nogle kan et par hjemmearbejdsdage om ugen gøre underværker for arbejdsglæden. For andre er det den kreative frihed til at udføre opgaverne, der giver mest gejst og motivation. 

For at imødekomme dine ansatte er det derfor en god idé at involvere dem i vigtige beslutningsprocesser og problemløsning. Vær altid nysgerrig, lyt til dine ansatte, og skab vide rammer, de kan udfolde sig indenfor.

Husk at anerkende

Konstruktiv feedback er afgørende for motivation og arbejdsglæde på arbejdspladsen. Hvis du ikke giver konstruktiv feedback, kan dine medarbejdere blive usikre på, om de udfører jobbet tilfredsstillende. 

For de fleste mennesker er det vigtigt at få indsigt i, hvad de gør rigtigt, og hvor de skal sætte ind for at forbedre sig. Især ros og anerkendelse er afgørende for, at dine ansatte er trygge og glade i jobbet. Anerkendelse er derfor et centralt element i din medarbejderpleje. 

Både verbal anerkendelse og et økonomisk skulderklap som lønforhøjelse og frynsegoder er vigtig for arbejdsglæden. Det gælder ikke kun, når de ansatte gør det godt. For selv når folk begår fejl, er det afgørende, at de føler sig imødekommet og forstået, og at de mærker, at du sætte dig ind i deres udfordringer.

Alt efter situationen kan anerkendelse både være personlig eller møntet på hele teamet. Det vigtigste er, at alle mærker, at deres indsats er værdsat. Det er ikke kun dig som leder, der skal huske at anerkende i hverdagen, det gælder også i høj grad kollegaer imellem. 

Som leder er det dit job at skabe en kultur, hvor ros og skulderklap er en del af hverdagen. Så i sidste ende er det dig, der må kigge dybt i værktøjskassen, hvis arbejdsmiljøet ikke fungerer. På den måde kan du skabe mere arbejdsglæde og samarbejde.

Test arbejdsglæde med eNPS

Hvis du vil finde ud af, hvordan det går med trivslen og arbejdsglæden blandt dine ansatte, kan du lave en eNPS-måling. Det er en meget simpel undersøgelse, men den giver dig dyrebare indsigter. Det er derfor en profitabel løsning for mange.

Målingen består typisk af to spørgsmål:

Spørgsmål 1: På en skala fra 1-10, hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale virksomheden til andre? 
Spørgsmål 2: Hvad er grunden til, at du giver den score?

Fordi en eNPS-måling både består af et kvantitativt og et kvalitativt spørgsmål, er det en nem og effektiv måde at få en bred forståelse af medarbejdertrivslen. På baggrund af svarene kan du inddele dine ansatte i tre kategorier: 

Promoters (score 9-10): Arbejdsglæden er høj. Medarbejderen er engageret og motiveret og tilbøjelig til at anbefale virksomheden til andre. Personen bidrager til en positiv arbejdskultur. 

Passives (score 7-8): Din medarbejderpleje kunne være bedre. Arbejdsglæden er ok, men den ansatte savner forbedringer ift. nogle aspekter i hverdagen. Hvis personen får tilbudt et andet job, vil hun muligvis tage det. 

Detractors (score 0-6): Arbejdsglæden er lav, og den ansatte vil være tilbøjelig til at omtale virksomheden negativt udadtil. Personen kan have negativ indflydelse på arbejdskulturen og er ikke særlig produktiv. 

Når du har beregnet virksomhedens eNPS, kan du få et billede af, hvordan det overordnet står til med medarbejdertilfredsheden. Derefter kan du bruge udtalelserne fra spørgsmål 2 til at pejle dig ind på, hvordan du kan forbedre resultatet og skabe mere arbejdsglæde og samarbejde. 

Fordi det er en forholdsvis simpel undersøgelse, der ikke kræver så mange ressourcer, kan du gentage undersøgelsen ofte. Typisk sender virksomheder en eNPS ud månedligt, kvartalsvis eller halvårligt – alt efter behov. 

På den måde kan du holde dig ajour med din virksomheds sundhed, og I kan arbejde aktivt på det sociale regnskab.  

Det betyder også, at når du har implementeret nogle ændringer, kan du løbende holde øje med, om de har den ønskede effekt på medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde. En eNPS-måling er derfor et meget værdifuldt værktøj, når det handler om arbejdsglæde og medarbejderpleje. 

Der er en masse metoder, udover eNPS, du kan bruge til at måle medarbejdertilfredsheden. Det er derfor en god idé at undersøge, hvilke metoder der passer bedst til dine behov, inden du går igang.

Gode arbejdsglæde-øvelser til virksomheder

Når du har sikret dig, at forholdene er så optimale som muligt på arbejdspladsen, kan du overveje nogle mentale øvelser, der giver trivslen endnu et nøk op. Det er dog vigtigt at understrege, at de grundlæggende parametre for arbejdsglæde skal være på plads først. 

Nogle gange kan stemningen være tung på arbejdspladsen, selvom du har sørget for nogle rigtig gode rammer. Som leder er du som nævnt med til at skabe en god stemning, så hvis du føler, at den del halter, er der heldigvis nogle ting, du kan gøre.

Vi har ofte en tendens til primært at fokusere på de ting, der ikke fungerer. Vi glemmer derfor alt det, der går godt. Hvis vi kun fokuserer på de mål, vi ikke har nået, og de resultater, der ikke blev som ønsket, kan vi hurtigt komme til at skabe dårlig stemning.

Det er altid vigtigt, at vi mærker efter, hvordan vi har det. Hvis vi mærker, at noget ikke fungerer, skal vi selvfølgelig reagere på det. Men vi skal også huske at skelne mellem mistrivsel og et fastgroet negativt perspektiv. 

Vores hjerne er faktisk bygget til at fokusere på alt det negative – alt det, der ikke er gået godt, og det, der muligvis kommer til at gå galt. Det kaldes for negativitetsbias

Derfor kan det gøre meget for stemningen på arbejdspladsen, hvis du tvinger dig selv til at skifte fokus. Du kan fx stille dig selv spørgsmålene:

 • Hvad er gået rigtig godt i dag?
 • Er der noget, vi kan være særlig stolte af?
 • Har jeg gjort en positiv forskel for en kollega? 

Det er også vigtigt, at du indirekte inviterer dine medarbejdere til at gøre det samme. Fx kan du skabe en tradition, hvor en arbejdsmæssig sejr bliver hyldet med kage, en udflugt, et spændende foredrag eller andet, der kan skabe glæde. 

Der er en masse ting, du kan gøre for at skabe en positiv kultur, så det er bare at gå på opdagelse i mulighederne. 

På den måde hylder du alt det positive, der sker på arbejdspladsen – succeser, kollegialt sammenhold og alle de dyrebare faglige kompetencer, dine ansatte tilbyder dig og din virksomhed på daglig basis.

Oftest stillede spørgsmål

Der er mange forskellige tiltag, der kan skabe mere arbejdsglæde. Men der er nogle aspekter, der har vist sig at være særligt vigtige. 

 • Som leder bør du udvise tillid til dine ansatte og give dem medbestemmelse.
 • Få dine ansatte til at føle, at deres arbejde er meningsfuldt.
 • Husk at rose og anerkende. 

Hvis du vil skabe mere arbejdsglæde blandt dine ansatte, kræver det, at du er åben og nysgerrig. Folk ved nemlig bedst selv, hvad de har brug for. Så brug deres input til at blive en endnu bedre leder.

Arbejdsglæde handler om, hvordan dine ansatte har det, når de går på arbejde. Hvis der er mange, der ikke trives på arbejdspladsen, bør du altid kigge indad. Det er nemlig dig som leder, der har nøglen til at skabe en positiv forandring.

Arbejdsglæde er først og fremmest vigtigt, fordi alle mennesker bør trives på deres arbejde. Derudover skaber arbejdsglæde mere motivation og initiativ, færre sygedage, mindre stress og en lang række andre positive gevinster. 

I sidste ende giver arbejdsglæde bedre resultater på bundlinjen, hvilket skaber grobund for vækst.

Pernille Madelaire – Visma Dinero
Pernille Madelaire Dinero
Pernille er content writer hos Dinero. Sammen med sine dygtige kollegaer producerer hun artikler og indlæg til hjemmesiden. Hendes fornemmeste opgave er at formidle kompliceret regnskabsrelateret indhold, så du kan blive klogere på alle de vigtige begreber og regler, der er værd at kende til som selvstændig.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram