Fravalg af revision – en komplet guide til at fravælge revision

Som udgangspunkt skal alle selskaber have revideret deres regnskab. Men har du en lille virksomhed, kan du fravælge revision. Det vil sige, at du kan undvære at få en revisor til at revidere dit årsregnskab. Her får du en komplet guide til at fravælge revision samt viden om, hvad du skal være opmærksom på.


Sådan fravælger du revision og udvidet gennemgang

Som du måske ved, skal alle selskaber som udgangspunkt have revideret deres regnskab. Det vil sige fx anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S).

Hvert år skal du indberette et årsregnskab for dit selskab til Erhvervsstyrelsen. Det er vigtigt, at årsregnskabet viser, hvordan det reelt går med økonomien i selskabet. Derfor har selskaber ifølge loven revisionspligt. Men revisionen kan fravælges, hvis din virksomhed er lille nok. I dette indlæg får du en guide til at fravælge revision. Den består af fire trin:

  • Trin 1: Sikr dig, at din virksomhed møder kravene
  • Trin 2: Fravælg revision på det rigtige tidspunkt
  • Trin 3: Fravælg revision
  • Trin 4: Revurdér fravalget hvert år

Loven om revisionspligt giver selskabet pligt til at have en revisor til at gennemgå årsregnskabet. Ved revision eller udvidet gennemgang er det revisorens opgave at være en slags upartisk tillidsmand, der sikrer, at alle virksomhedens aktiver, passiver, indtægter og udgifter er taget med i årsregnskabet. 

Et retvisende billede af selskabets økonomi er med til at skabe sikkerhed for dem, der investerer i virksomheden. Det sikrer også bestyrelsesmedlemmer eller andre parter, der kunne have økonomisk interesse i virksomheden. 

En udvidet gennemgang er en særlig revisionsstandard, som er lidt mindre udførlig end en revision. Hvordan, du fravælger revision, kan du læse meget mere om i dette indlæg.

Trin 1: Sikr dig, at din virksomhed møder kravene

Det første, du skal sikre dig, er, at din virksomhed møder kravene for at kunne fravælge revision. For at fravælge revision i din virksomhed, kræver det, at du i to regnskabsår i træk kan sætte flueben ved to ud af tre af følgende punkter:

  • Din virksomhed har en balancesum på under 4 mio. kr.
  • Din virksomhed har en nettoomsætning på under 8 mio. kr.
  • Din virksomhed har maks. 12 fuldtidsansatte i løbet af regnskabsåret (i gennemsnit)

Så har du fx kun tre ansatte og sender fakturaer for under 8 mio. kr., kan du fravælge revision. Disse grænser må ikke overskrides, hvis du vil fravælge revision.

Jeg har et holdingselskab – Kan jeg fravælge revision?

Ja, du kan godt fravælge revision i holdingselskaber. Det vil sige, at du kan etablere en hel holdingkonstruktion med holdingselskab og driftsselskab og så fravælge, at din revisor skal revidere dit regnskab.

Før i tiden kunne du ikke fravælge revision i dit holdingselskab, hvilket gav knas med revisorerne. For når de skulle revidere holdingselskabets regnskab, skulle de gøre det på baggrund af driftsselskabet – men det regnskab havde de ikke adgang til.

På den måde skulle revisorerne stå til ansvar for et regnskab, som de ikke havde haft adgang til at kigge i. Og det duede ikke.

Derfor blev det indført, at du også kan fravælge revision i dit holdingselskab. Du kan altså have en hel koncern uden revisionspligt, så længe det ikke overskrider førnævnte grænser.

Det er i øvrigt vigtigt at skrive sig bag øret, at det med den nye bogføringslov ikke længere er muligt at fravælge revision ved bødeforlæg eller dom for overtrædelse af hvidvaskningsloven, eller hvis et medlem af ledelsen inden for de seneste to år har haft konkurskarantæne.

Trin 2: Fravælg revision på det rigtige tidspunkt

Når du har sikret dig, at din virksomhed møder kravene, kan du gå videre med at fravælge revision. Der er to tidspunkter, du kan fravælge revision på:

Det vil sige, at du ikke kan fravælge revision midt i et regnskabsår. Heller ikke selvom du holder en ekstraordinær generalforsamling. Fravalget af revisor skal nemlig ske i forbindelse med den ordinære generalforsamling eller ved stiftelsen af virksomheden.

Vil du gerne fravælge revision, kan det ikke ske med tilbagevirkende kraft. Du kan kun gøre det på en ordinær generalforsamling med fremadrettet virkning.

Trin 3: Fravælg revision

Hvis du fravælger revision ved stiftelsen af selskabet, skal du gøre det i selskabets vedtægter og stiftelsesdokumentet. Efter selskabslovens § 27 skal du her angive, at du fravælger revision i selskabets første regnskabsår.

Vil du gerne fravælge revision ved en ordinær generalforsamling senere i selskabets liv, kræver det selvfølgelig, at forslaget bliver vedtaget. Bliver det ikke det, fortsætter revision på årsrapporten også i det kommende regnskabsår.

Bliver forslaget vedtaget, skal du oplyse den i ledelsespåtegningen i det regnskab, der godkendes, og vedtægterne skal justeres. For at være sikker på at du overholder al lovgivning, anbefaler vi altid at få individuel hjælp af en revisor.

Det er vigtigt at huske, at fravælgelsen af revision ikke betyder, at du ikke længere må arbejde sammen med en revisor. Det betyder bare, at din revisor ikke længere skal revidere dit regnskab. Det vil sige, at din revisor ikke længere skal stå på mål for, at indholdet af det regnskab, som du leverer, passer. 

I stedet kan revisoren på et mere overfladisk niveau gennemgå, om det er rigtigt. Eller hun kan blot hjælpe dig med opsætningen af dit regnskab. Du kan altså sagtens have behov for hjælp fra en revisor til anden intern revision, selvom du fravælger revision.

Trin 4: Revurdér fravalget hvert år

Når du har fravalgt revision i dit selskab, er det vigtigt, at du fortsat vurderer, om du skal tilvælge revision.

For hvert år har du nemlig pligt til at tilvælge revision, hvis din virksomhed kommer til at overskride grænserne.

Det vil sige, at du skal vurdere, om du i det kommende år kommer til at overskride grænserne. Og hvis du gør det, skal du tilvælge revision.

Oftest stillede spørgsmål

Små virksomheder kan fravælge revision, selvom det er et selskab, der ellers er underlagt revisionspligt. Det kan de, hvis de to år i træk kan sætte flueben ved to ud af tre af de følgende punkter:

 

  • Virksomheden har en balancesum på under 4 mio. kr.
  • Virksomheden har en nettoomsætning på under 8 mio. kr.
  • Virksomheden har maks. 12 fuldtidsansatte i løbet af regnskabsåret (i gennemsnit)

Mange vælger at fravælge revision, fordi de undgår de økonomiske omkostninger ved at få en revisor til at revidere deres regnskab. Men det betyder også, at du selv står på mål for dit regnskab.

Fravalgt revision betyder, at du ikke skal have dit årsregnskab revideret af en revisor.

Savanna Ankjær
Savanna Ankjær Visma Dinero
Savanna er uddannet journalist. Hos Visma Dinero gør hun sit bedste for at formidle svært stof på en måde, så det bliver hurtigt og nemt at forstå. Sammen med resten af teamet udvikler hun også nyt indhold til dig, der gerne vil i gang med din egen virksomhed – eller allerede har en.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram