Guide til oprettelse af investeringsselskab

Der findes ikke en virksomhedstype, der hedder investeringsselskab. I stedet skal du oprette et aktie- eller anpartsselskab, der anvendes som investeringsselskab. Læs om, hvad et investeringsselskab er, fordele og ulemper ved investering gennem et selskab, og få indblik i, hvordan du starter en virksomhed, der yder rådgivning om finansielle investeringer


Hvad er et investeringsselskab?

Kort fortalt er et investeringsselskab en virksomhed, der tjener penge ved at investere penge fra de tilknyttede aktionærer.

Et investeringsselskab kan bruge overskud og indskud fra aktionærer, men de må også gerne låne penge til at investere for. I modsætning må investeringsforeninger, kun anvende de penge, som deres aktionærer har tilføjet foreningen.

Forskellige slags selskaber til investering

Helt overordnet er der to forskellige typer investeringsselskaber. Den primære forskel er selskabets formål:

 • Investering af overskud i egen virksomhed
 • Rådgivning af finansielle investeringer

Dette blogindlæg vil primært omhandle, hvordan du opretter et investeringsselskab til investering af overskud i egen virksomhed.

Dog vil vi kort komme ind på de krav og regler, du skal overholde for at oprette et investeringsselskab med det formål at rådgive om finansielle investeringer. Det finder du sidst i indlægget.

Hvordan oprettes et investeringsselskab

For at oprette et selskab til investering af overskud skal du oprette en virksomhed. I vores iværksætterunivers kan du få svar på, hvordan du opretter en ny virksomhed, og de ting du skal have styr på inden.

Når du har styr på, hvordan du opretter en virksomhed, er der nogle overvejelser, du skal gøre dig, før du stifter et investeringsselskab.

Det samme gælder, hvis du ønsker at oprette et investeringsselskab med det formål at rådgive om finansielle investeringer.

Skal jeg vælge et anparts- (ApS) eller aktieselskab (A/S)

Hvis du er fast besluttet på at oprette et selskab, med det formål at investere, er der forskellige virksomhedstyper, du kan vælge mellem. Den største forskel på et ApS og et A/S er primært indskuddet til virksomhedens startkapital.

Ved et anpartsselskab er der færre regnskabsregler, du står til ansvar for.

Opret investeringsselskab – Fordele og ulemper 

Vil du oprette et selskab til investering for derigennem at investere dit overskud, skal du være opmærksom på de forskellige fordele og ulemper.

Fordele ved at oprette et selskab til investering:

 • Selskabsskat på 22%, der er lavere end de personlige skattesatser ved kapitalgevinst på 27% og 42%
 • Du har mulighed for at udskyde den personlige beskatning.
 • Mulighed for at trække udgifter fra, der er relaterede til din investering.
 • Beskatning via lagerbeskatning, der kan siges at være en mere simpel beskatningsmodel (Kan også ses som en ulempe)

Ulemper ved at oprette et selskab til investering:

 • Afkast beskattes via lagerbeskatning, så du løbende betaler skat og ikke kan udskyde..
 • Kan være store stiftelsesomkostninger ved start af ny virksomhed 
 • Årlig omkostning til LEI-kode, hvis din virksomheder handler med værdipapirer.
 • Tidsforbrug på administration, regnskab og bogføring
 • Andre tidskrævende aktiviteter og gebyrer, der følger med at have en virksomhed, fx gebyrer til banken

Skattereglerne for investeringer er inden for de seneste år blevet strammet. Der er derfor ikke længere ekstra skattemæssige fordele, ved at oprette et selskab og  investere gennem som der tidligere har været.

Hvornår er det en god idé at investere gennem et selskab?

Det eneste tidspunkt, det egentlig giver mening at oprette et selskab til investering er, hvis du allerede har et selskab, der tjener penge. Her kan det ofte betale sig at investere overskuddet gennem selskabet.

Dette skyldes, at det er muligt at udskyde skatten på både afkastet og det beløb, du har investeret. Det er fx en fordel, hvis du er tæt på topskattegrænsen.

Hvad kan jeg investere i?

Hvad du vælger at investere dine penge i er helt op til dig. Her kan du se nogle af de forskellige ting, du kan investere i: 

Der findes forskellige regler, fordele og ulemper ved de forskellige investeringstyper, du skal være opmærksom på. Vi anbefaler altid, at du får hjælp af en rådgiver, hvis du vil investere.

Opret investeringsselskab, der rådgiver om finansielle investeringer

Hvis du vil oprette et investeringsselskab, der rådgiver om finansielle investeringer, skal du med stor sandsynlighed søge om tilladelse hos Finanstilsynet for at blive investeringsrådgiver.

Du skal fx søge om tilladelse på Finanstilsynets hjemmeside, hvis du vil yde investeringsrådgivning, der vedrører finansielle instrumenter omfattet af bilag 5, nr. 1 og 3 i loven om finansiel virksomhed.

Der er tre betingelser, selskabet skal opfylde for at kunne betegnes som investeringsrådgiver. Rådgivningen skal: 

 • Være personlig 
 • Vedrøre finansielle instrumenter
 • Munde ud i en anbefaling

Finanstilsynet har lavet en gennemgang af de tre betingelse, du kan dykke ned i, hvis du overvejer at starte et investeringsselskab. Her er også de ekstra betingelser du skal opfylde, før Finanstilsynet kan godkende dig som investeringsrådgiver. 

Dog skal du være opmærksom på, at der er en række virksomheder, der er undtaget fra at søge tilladelse som investeringsrådgiver.

For at Finanstilsynet kan give dig tilladelse som investeringsrådgiver, er der yderligere otte betingelser (under “Vejledning”), der skal være opfyldt. Det gælder fx:

 • Lokation
 • Forretningsgange
 • Bestyrelse og direktion
 • Ansvarsforsikring
 • Særlig konto til betroede midler
 • Når virksomheder er ejere af en kvalificeret ejerandel
 • Ingen snævre forbindelser mellem ansøgere og andre virksomheder og personer, der kan vanskeliggøre varetagelsen af Finanstilsynets opgaver
 • Lovgivning i et land udenfor EU må heller ikke vanskeliggøre varetagelsen

Er din virksomhed omfattet af denne lov, skal du én gang årligt indberette følgende til Finanstilsynet:

 • Omsætning
 • Antal kunder
 • Antal ansatte med kundekontakt 
 • Antal indgåede kundeaftaler

Ud over reglerne om tilladelse til at yde investeringsrådgivning, skal du også være opmærksom på reglerne om udførelsen af investeringsrådgivning i bekendtgørelse nr. 809 af 29. juni 2007 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.

Ønsker du at oprette et investeringsselskab med det formål at rådgive om finansielle investeringer, anbefaler vi, at du anskaffer en rådgiver, da der er mange krav og regler, du skal være opmærksom på.

Husk at oprette en rådgiveransvarsforsikring, hvis du ønsker at stifte et selskab til rådgivning af finansielle investeringer. Det er nemlig lovpligtigt at have en rådgiveransvarsforsikring som rådgiver. Den dækker, hvis du skulle være uheldig og lave en rådgivningsfejl, der medfører økonomiske tab for din kunde.

Hvilke overvejelser skal du ellers gøre dig?

Før du opretter et investeringsselskab til rådgivning om finansiel investering, bør du overveje, hvilket finansielt område selskabet skal specialisere sig inden for. Det kan være både brancher og/eller sektorer.

Overvej, om du har kapital til at ansætte eksperter inden for investeringsområdet, som er kompetente rådgivere til finansiel rådgivning.

Oftest stillede spørgsmål

Det er ikke en virksomhedstype, der hedder et investeringsselskab. Du skal derfor oprette et anpartsselskab eller et aktieselskab, du kan bruge som investeringsselskab.

Et investeringsselskab er en virksomhed, der investerer eget overskud samt indskud fra aktionærerne. Det kan også være et selskab, der yder rådgivning omkring investeringer.

Skriv en kommentar

4 kommentarer

 1. I skriver, at det er en fordel at “Selskabsskat på 22%, der er lavere end de personlige skattesatser ved kapitalgevinst på 27% og 42%”. Det er ikke helt korrekt. Der betales først selskabsskat på 22% af årligt overskud – og så aktieskat på 27%/42%, når gevinsten udloddes som udbytte. En fordel er dog, hvis der i selskabet er akkumuleret en god egenkapital fra virksomheds drift som investeres. Det svarer til at ‘låne’ den udskudte aktieskat – og giver en mindre gearing (x1.7 før selskabsskat, ca x1.5 efter). Den største fordel er nok, at der er fuldstændig kontrol over, hvor meget og hvornår der udloddes udbytte, som først da påvirker ejers personlige skat. Den kan næppe betale sig at anbringe frie midler i et selskab alene med et formål at investere. I beskriver desuden ganske godt nogle af ulemperne ved at drive et selskab. Der vil for de fleste også være udgift til en revisor til udarbejdelse og indsendelse af årsregnskab. Det er dog kun delvist rigtigt, at selskab er lagerbeskattet (det er en kombination – først 22% lagerskat og så resten som aktieskat 27%/42% ved realisation).

  1. Hej Michael

   Du har helt ret i, at et eventuelt overskud selvfølgelig også vil blive beskattet, hvis det trækkes ud af selskabet

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

 2. Hej! Hvordan adskiller oprettelsen af et investeringsselskab fra en investeringsforening? Er der så tale om finansiel rådgivning?

  1. Hej Martin

   Det er desværre ikke noget vi lige er bekendt med her i Dinero, så jeg vil klart anbefale du lige søger noget konkret finansiel rådgivning, således du får et helt korrekt svar.

   De bedste hilsner, Lasse – Dinero Support

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram