Køb af virksomhed – rådgivning, skat og finansiering

Har du brug for ny inspiration, udvidelse af din virksomheds aktiviteter, eller vil du gerne være selvstændig? Så har du måske kigget på andre virksomheder og overvejet at købe en af dem. Vi har skrevet et indlæg om køb af virksomhed, hvor du bl.a. kan blive klogere på skatteregler og finansiering, hvis du overvejer at købe en virksomhed.


Køb af virksomhed 

Køb af virksomhed er, når en virksomhed, privatperson eller investor køber en virksomhed eller dele af den. Der kan være mange grunde til at købe en virksomhed. Det kan være en privatperson, der gerne vil være selvstændig eller større selskaber, der gerne vil udvikle sig.

Der er flere fordele ved at købe en virksomhed. Det kan fx være attraktivt for virksomheder at købe en anden virksomhed, da det kan være med til at udvide aktiviteterne i egen virksomhed og på den måde øge markedsandele.

Derudover kan virksomheder og investorer ved køb af en virksomhed få adgang til ny viden, ekspertise og dygtige medarbejdere. Det er med til at give endnu bedre forudsætninger for innovation og udvikling af nye produkter og tjenester.

For privatpersoner, der gerne vil være selvstændige, kan det være en fordel at gøre det på den måde, hvis du ikke ved, hvor du skal begynde, eller hvis du bare gerne vil hurtigt i gang med at drive forretning. 

Køb af virksomhed er en omfattende proces med mange regler. Derfor er det altid en god idé at søge professionel rådgivning, uanset om det er virksomheder, investorer eller privatpersoner, der skal købe.

Rådgivning med Lexly

Vi har et samarbejde med Lexly, så du kan få professionel rådgivning og sparring omkring køb og salg af virksomhed af erfarne jurister. Som Dinero-bruger får du 10% med nedenstående rabatkode:
RABATKODE: dinero20lh

Sådan køber du en virksomhed

Der er mange ting, du skal have med i overvejelserne, og der er flere faser, du skal igennem, inden du køber en virksomhed. Du skal bl.a. overveje følgende seks punkter:

  1. Forstå formålet med køb af virksomhed
  2. Find potentielle virksomheder
  3. Lav en due diligence
  4. Forhandlinger om købspris og vilkår
  5. Lav en købsaftale, og husk kontrakten
  6. Finansiering af købet

Ovenstående punkter er uddybet i de følgende afsnit.

1. Forstå formålet med køb af virksomhed

Det er vigtigt at forstå, hvorfor du gerne vil købe en virksomhed. Er det for at skabe større indtjening, udvikle nye produkter, øge markedsandele eller starte en karriere som selvstændig?

Det hjælper dig med at træffe de rigtige beslutninger, hvis du kender formålet. 

2. Find potentielle virksomheder

Når du har defineret dine mål for den virksomhed, du ønsker at købe, skal du kigge på potentielle virksomheder, der matcher dem. Det kan være, du er interesseret i et bestemt marked eller en bestemt virksomhedstype. Det er vigtigt at undersøge virksomhedens omdømme og baggrund. 

Her skal du lave research og undersøge virksomheden. Det kan fx gøres ved at tjekke annoncer på digitale platforme, bede om hjælp fra en mægler eller ved at tale med dit erhvervsnetværk

Når du har klarlagt dine mål, skal du finde den rigtige virksomhed. Er du interesseret i et bestemt marked eller en bestemt type virksomhed? Kender du virksomhedens historie og dens omdømme? Og vigtigst af alt, passer virksomheden, du overvejer, med dine personlige og professionelle mål?

3. Lav en due diligence

Inden du køber en virksomhed, bør du lave en due diligence. En due diligence er en proces, hvor du undersøger en virksomheds forhold, så du sikrer dig, at du får den rigtige investering. 

Ved en due diligence undersøger du både økonomiske og juridiske forhold som fx virksomhedens kunder, medarbejderanalyser, produkter, konkurrentanalyser eller regnskabssystemer. 

Det er også en god idé at lave en regnskabsanalyse af de virksomheder, hvor du får et komplet overblik over virksomhedernes økonomi, og du kan spotte eventuelle svage punkter og beregne værdien af virksomheden.

4. Forhandlinger om købspris og vilkår

Når du har fundet en virksomhed og lavet din due diligence, skal du til at forhandle med virksomhedens ejer(e) om bl.a. købsprisen og aftalens vilkår.

I forhandlingerne omkring køb af virksomhed er det vigtigt, at du har styr på, hvad det er, du gerne vil have. Det er vigtigt, at du forbereder dig på, hvad du gerne vil spørge ind til, så du kommer vidt omkring og får alle informationer om virksomheden. 

Det er også altid vigtigt, at du har styr på din forhandlingsteknik, så du har bedre forudsætninger for at få dine ønsker igennem.

5. Lav en købsaftale, og husk kontrakten

Når I har forhandlet og er blevet enige, skal I lave selve aftalen. Her er det vigtigt at have en kontrakt. I en kontrakt om en købsaftale skal der bl.a. stå, hvad aftalen indeholder, den aftalte købspris, betalingsbetingelser og oplysninger om parterne. 

Hvordan laver jeg en kontrakt ved køb af virksomhed?

Ved køb af virksomhed er det særlig vigtigt at have en kontrakt, hvor alle vilkår og aftaler står klart beskrevet, så der ikke opstår tvivl mellem sælger og køber. 

Ved køb af virksomhed laver parterne ofte en hensigtserklæring (letter of intent). En hensigtserklæring er en erklæring om, at en af parterne har en bestemt hensigt – fx at købe en virksomhed, og der i den forbindelse laves en kontrakt.

Vi har lavet en skabelon til kontrakt til køb af virksomhed, som du nemt kan hente længere nede.

Hvis du har brug for en kontrakt ved køb af virksomhed, er det altid en god idé at få hjælp fra en revisor eller en advokat. 

Vi har også en andre masse skabeloner til kontrakter, du kan downloade.

6. Finansiering af købet

Når aftalen er på plads, og kontrakten er lavet, skal du finansiere dit køb af virksomhed. Der findes mange finansieringsmuligheder, som fx banklån, investorer/partnere, crowdfunding, earn out-aftaler, eller selvfinansiering, hvis du har mulighed for det. 

Når du har styr på ovenstående, er du klædt godt på til at give dig i kast med at købe en virksomhed. Det er dog altid en god idé at tage fat i en professionel, der kan give dig den rigtige rådgivning og hjælpe dig med alt det praktiske, så du får lavet en god købsaftale. Det kan fx være en revisor eller en advokat. 

Skabelon til kontrakt til køb af virksomhed

Vi har lavet en simpel skabelon til en kontrakt til køb af virksomhed. Der er udelukkende tale om en skabelon – ikke et juridisk dokument eller rådgivning – så få den altid set igennem af en professionel.

Du tilmelder dig samtidig Dineros nyhedsbrev, som du altid kan afmelde med et enkelt klik.

Skabelonen har alene til formål at illustrere, hvordan en kontrakt til køb af virksomhed kan se ud og er ikke juridisk rådgivning. Den skal altid tilpasses de konkrete omstændigheder og lovgivning, hvorunder den anvendes. Dinero påtager sig intet ansvar for skabelonen og anvendelsen af den. Anvendelsen af skabelonen sker således på eget ansvar.

Køb af mindre virksomhed – Personligt ejede virksomheder

Det er ikke muligt at købe personligt ejede virksomheder, herunder personligt ejede mindre virksomheder (PMV) og enkeltmandsvirksomheder, da de er knyttet til ejeren og derfor ikke kan overdrages. 

Hvis du gerne vil eje en personligt ejet virksomhed, skal du derfor selv starte en enkeltmandsvirksomhed eller PMV.

Selvom du ikke kan købe en personligt ejet virksomhed, kan virksomhedens aktiver dog overdrages til køber. Dette kaldes en aktivoverdragelse, og du kan læse mere om denne overdragelsesform længere nede.

Er du i tvivl om, hvilken type af virksomhed du skal købe, kan du læse vores blogindlæg om valg af virksomhedstype. Her sammenligner vi forskellige virksomhedstyper, så det bliver nemmere for dig at vurdere fordele og ulemper ved de forskellige typer.

Køb af virksomhed med underskud eller gæld

Det er sjældent, virksomheder med underskud eller gæld tiltrækker købere. Det er dog ikke altid en ulempe at købe en virksomhed med underskud eller gæld, da der kan være flere årsager til underskuddet.

En af fordelene ved at købe en virksomhed med underskud eller gæld er, at prisen på virksomheden ofte er lavere. Derudover kan årsagen til underskuddet også være, at virksomheden har opbygget en gæld, fordi der er lavet en masse investeringer, der kommer virksomheden til gode på lang sigt. 

Køb af udenlandsk virksomhed

Hvis du har fundet en udenlandsk virksomhed, der virker interessant, og du måske gerne vil købe, skal du være opmærksom på, at der kan være andre regler end ved køb af virksomheder i Danmark. 

Sæt dig derfor grundigt ind i de regler, der gælder for virksomhedsoverdragelse i det land, hvor virksomheden hører til. Du bør stærkt overveje at få hjælp af en advokat eller revisor, der kender til reglerne i det specifikke land, da reglerne kan være svære at finde rundt i. 

Køb af andel og anpart i virksomhed

Køb af virksomheder kan ske på flere måder. Ved køb og salg af virksomheder sker der en virksomhedsoverdragelse.

En virksomhedsoverdragelse kan både ske ved, at du køber aktier i et selskab, eller ved at du køber aktiverne. Disse to overdragelsesformer kaldes aktieoverdragelse og aktivoverdragelse og kan være svære at kende forskellen på. Det er dog to vidt forskellige køb, hvor der er store juridiske forskelle.

Aktieoverdragelse

Hvis du køber aktier i et selskab, er der tale om aktieoverdragelse. Det betyder egentlig, at du overtager hele virksomheden og alt det, der følger med. Det er altså alle virksomhedens forpligtelser og rettigheder, som fx kunder, leverandører, ansatte, du får med i købet ved en aktieoverdragelse. 

Hvis du køber et anpartsselskab (ApS), kaldes denne overdragelsesform for anpartsoverdragelse, som er køb af andele i et selskab. 

Få hjælp til køb af virksomhed

Køber du anparter i et selskab, kan Lexly hjælpe dig med alt det juridiske i forbindelse med anpartsoverdragelse.
Er du Dinero-bruger, kan du spare 10% på denne løsning.

Få hjælp til anpartsoverdragelse

Aktivoverdragelse

Ved aktivoverdragelse køber du aktiverne i virksomheden. Denne overdragelse adskiller sig lidt fra aktieoverdragelse, da du her selv kan bestemme, hvilke aktiver du gerne vil købe af den anden virksomhed. Det kan fx være maskiner eller varelager. 

Her er det altså ikke alle dele af virksomheden og dens forpligtelser, du køber, men kun de dele, du selv ønsker. 

Hvis du vil købe en personligt ejet virksomhed, vil det være denne måde, du skal gøre det på, da du ikke kan overtage aktierne i disse virksomhedstyper eller få den overdraget. I stedet overføres aktiverne til din egen virksomhed, når du har købt dem.

Beskatning ved køb af virksomhed 

I forhold til beskatning ved køb (og salg) af virksomhed er der forskellige regler for aktieoverdragelse og aktivoverdragelse. 

Ved aktieoverdragelse beskattes du efter reglerne om aktiebeskatning. Hvis sælgeren er en fysisk person, bliver aktieavancen beskattet som aktieindkomst. Hvis sælgeren derimod er en virksomhed, er der i de fleste tilfælde ingen beskatning.

Ved aktivoverdragelse er det fortjenesten på aktiverne, der bliver beskattet. Beskatningen afhænger af aktivernes købspris. Der er altså flere skattemæssige fordele for køberen end for sælgeren ved aktivoverdragelse, end der er ved aktieoverdragelse. 

Rådgivning ved køb af virksomhed

Køb af virksomhed er ofte en kompleks affære, da der er mange juridiske, strategiske og finansielle overvejelser. Derfor er der brug for professionelle rådgivere som en del af processen, så du får det bedste ud af købet og finder den rigtige virksomhed. 

Det kan fx være professionelle rådgivere som advokater, revisorer og andre eksperter, der har erfaring med køb og salg af virksomheder.

Lån til køb af virksomhed 

Du kan finansiere køb af virksomheder på mange forskellige måder. Hvis du har brug for kapital til finansiering af køb af virksomhed, kan du fx finde en investor, dele købesummen op eller tage et banklån.

Det er meget almindeligt at tage et lån til finansiering til køb af virksomhed, selvom det kan være svært at få godkendt lån til køb af virksomhed af banken. Der er større chancer for at få godkendt et lån, hvis du har en god forretningsplan for din nye virksomhed og kan vise regnskaber med overskud.

Hvis du skal bruge kapital hurtigt, og er Dinero-bruger, kan du søge om et erhvervslån gennem vores samarbejdspartner.

Oftest stillede spørgsmål 

Der er mange ting, du skal være opmærksom på, når du køber en virksomhed. Du skal først finde en virksomhed, der passer til dig og de mål, du har for køb af en virksomhed. Derefter er det vigtigt at lave research og due diligence på den virksomhed, du gerne vil købe. Derudover skal du overveje, hvordan du vil finansiere købet af virksomheden.

Det er vigtigt, at du har en kontrakt i forbindelse med køb af en virksomhed. En kontrakt ved køb af virksomhed skal indeholde alle vilkår om aftalen, så der ikke er nogen af parterne, der er i tvivl om, hvad aftalen indeholder.

Du kan med fordel få en professionel rådgiver til at hjælpe dig med kontrakter og forhandlinger i købsprocessen.

Portræt af Laura Vestmark
Laura Juul Vestmark
Laura er vores Marketing Assistant. Hun hjælper bl.a. med at producere indhold om regnskabsrelaterede begreber og regler til dig, som ønsker at blive klogere på regnskab på en let forståelig måde.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram