Frist for indsendelse af årsrapport og årsregnskab for selskaber – hvornår er det nu?

Fristen er baseret på dit regnskabsår. Den normale frist for indsendelse af årsregnskab for selskaber er nemlig fem måneder efter regnskabsårets afslutning, mens oplysningsskemaet for selskaber er seks måneder efter regnskabsårets afslutning.


Frist for indsendelse af årsregnskab for selskaber

Årsrapporten og årsregnskabet er to forskellige ting. Årsregnskabet er faktisk en del af årsrapporten sammen med fx ledelsesberetningen. Hvis du løbende bogfører, er der sjældent grund til panik, når fristen for indberetning nærmer sig.

Der er faktisk to frister, du skal være opmærksom på, når det kommer til indberetningen. Der er fristen for dit årsregnskab (som indberettes på virk.dk) og fristen for dit oplysningsskema for selskabet (som indberettes til Skattestyrelsen). 

De normale frister er:

  • Årsrapport – afleveres senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning
  • Oplysningsskemaet – afleveres senest seks måneder efter regnskabsåret afslutning

Det betyder, at hvis afslutningen af regnskabsåret er d. 31. december, skal årsrapporten/årsregnskabet og oplysningsskemaet senest afleveres 30. Juni. Nogle selskaber har en anden skæringsdato for regnskabet.  

Vi har lavet en tjekliste til bogføringen ved årsafslutningen, så du kan se, hvad du skal have styr på i forbindelse med årsafslutningen.

Der er ikke krav om en årsrapport, hvis du har en personlig ejet virksomhed. Du skal dog beregne og udfylde oplysningsskemaet. Det hjælper vores Skatteopgørelse med.

Fristerne for årsrapport og oplysningsskema var tidligere forskellige. Det blev dog ændret i 2022 med ændringerne til årsregnskabsloven.

Hvad skal en årsrapport indeholde?

Årsrapporten er ét samlet dokument, som består af en række lovpligtige (og eventuelt frivillige) elementer. Årsrapporten skal indrapporteres via Regnskab – Special på virk.dk, før fristen udløber.

Der er forskel på, hvad en årsrapport skal indeholde og omfanget af den. Det afhænger af, hvilken regnskabsklasse virksomheden tilhører. Klasserne er A, B,C og D – der er flest krav til virksomheder i klasse D og færrest til virksomheder i klasse A.

En årsrapport for dit IVS, ApS og A/S skal altid indeholde:

*Hvis der kun er ét medlem i ledelsen, er ledelsespåtegning ikke et krav. Der skal også udarbejdes et koncernregnskab, hvis virksomheden er en del af en koncern og har pligt til at udarbejde det. 

Se alle krav til indholdet på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Det kan være rart med en hjælpende hånd, så du er sikker på, du ikke har misset et fradrag og får betalt den rette skat. Det kan du læse mere om i næste afsnit.

Få hjælp til selskabets årsregnskab

Det er ofte forskellen mellem det såkaldte regnskabsmæssige resultat og det skattemæssige resultat, der volder problemer og er skyld i, at fristen for årsrapporten overskrides. Det er to forskellige ting, og du skal kende til en masse fradrag for at kunne lave mellemregningerne.

Fx kan der være forskel på, om den samme regning skal medregnes, afhængig af om vi kigger på årsregnskabet eller skatteregnskabet. Hvis du ikke regulerer beløbene, risikerer du at tage for meget fradrag – hvilket er ulovligt. Fx er blomster ikke bare blomster.

Blomster til en forretningsforbindelse, kontor eller ansat

Vi hjælper gerne med at få årsregnskabet i hus i god tid, før fristen udløber. Hvis du har et ApS eller IVS, kan du som Dinero-bruger nemt og hurtigt få den hjælp, du har brug for.

Du bestemmer selv, om du vil klare det meste selv – med en hjælpende hånd på sidelinjen – eller om du vil have komplet ro i maven og lade vores revisionseksperter klare alt arbejdet med årsrapporten.

Hvis du overskrider fristen for årsrapport og oplysningsskema

Hvis du indberetter for sent, sker der ikke noget lige med det samme. Du har dog kun nogle få dage efter fristens udløb til at indberette årsrapporten eller en undtagelseserklæring.

Hvis du overskrider fristen for indberetning af årsrapport, sker følgende:

  • Du får et brev i din digitale postkasse om, at du skal indberette årsrapporten/undtagelseserklæringen inden otte dage
  • Virksomheden bliver opkrævet en afgift af Erhvervsstyrelsen, hvis fristen på de otte dage også overskrides
  • Sammen med afgiften er der en ny og ultimativ frist på fire uger fra brevets datering

Afgiftsbrevet efter de otte dage sendes direkte til det enkelte ledelsesmedlems egen digitale postkasse. Størrelsen på afgiften kan være på op til 3.000 kroner pr. ledelsesmedlem. Læs mere om afgiftens størrelse her.

Hvis virksomheden efter den ultimative frist ikke har indsendt noget, kan Erhvervsstyrelsen bede skifteretten om at tvangsopløse virksomheden uden yderligere varsel.

Hvis du overskrider fristen for indberetning af oplysningsskemaet sker følgende:

  • Skattetillæg på 200 kroner for hver dag, fristen overskrides – dog højst 5.000 kroner

Skattetillægget beregnes for hvert selskab i en sambeskattet enhed, som ikke har indberettet oplysningsskemaet til tiden. Grænsen på 5.000 kroner er altså per selskab, og det samlede skattetillæg opkræves på administrationsselskabets årsopgørelse. 

Oftest stillede spørgsmål

Årsregnskabet skal afleveres senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning som en del af årsrapporten.

Årsregnskabet laves efter regnskabsårets afslutning, så alle relevante tal er med og færdigberegnet. Det er en god idé at starte på det i god tid, så du ikke skal stresse med at lave det lige op til fristen for årsregnskabet.

Hvis du overskrider fristen for indsendelse af årsrapporten, kan du risikere at skulle betale dyre afgifter – og i sidste ende få tvangsopløst virksomheden.

Ja. Der er nemlig også en frist for oplysningsskemaet for selskaber, som skal afleveres senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning. Det betyder med andre ord, at du har en ekstra måned udover fristen for årsregnskabet til at få afleveret oplysningsskemaet.

En årsrapport er ét samlet dokument, som indeholder flere ting. Den skal fx indeholde årsregnskabet, ledelsesberetningen og en eventuel revisorpåtegning.

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Lasse Hansen Dinero
Lasse er content manager hos Dinero. Han hjælper med at gøre tunge og svære regnskabsbegreber og -regler letforståelige samt udtænker indhold, der gør regnskabet lidt lettere for dig, som gerne vil være iværksætter eller allerede er i gang med at udleve iværksætterdrømmen.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram