Skat ved salg af virksomhed

I indlægget her kommer vi ind på forskellige måder, at overdrage en virksomhed på, samt reglerne for skat ved salg af virksomhed.


Uanset grunden til salg af en virksomhed vil der være forskellige regler for skat, som påvirker både køber og sælger. Et virksomhedssalg kan blandt andet igangsættes fysisk gennem en børsmægler eller gennem en digital virksomhedsbørs som Saxis.

I det følgende vil du kunne læse om de forskellige metoder for at overdrage en virksomhed, og hvad det betyder for beskatningen.

Overdragelse af virksomhed

Når en virksomhed skal overdrages, skelnes der mellem to typer af virksomhedsoverdragelse. Aktivoverdragelse, hvor man sælger ud af virksomhedens aktiver, eller aktieoverdragelse (også kaldet anpartsoverdragelse), hvor man sælger ud af virksomhedens ejerskab (fx salg af anparter i ApS).

At forstå forskellen på de to overdragelsesformer er essentielt for forståelsen, da de hver især har særlige fordele og ulemper for henholdsvis køber og sælger i forbindelse med beskatning ved salg af virksomhed.

Aktivoverdragelse

Der er typisk tale om aktivoverdragelse, hvis sælgeren overdrager fysiske genstande såsom møblement, maskiner etc. Begrebet aktiver dækker dog bredt. Det indebærer fx også immaterielle rettigheder.

Når aktiver sælges eller overdrages, er fortjenesten samt genvundne afskrivninger skattepligtig. Det er værd at bemærke, at skat ved salg af virksomhed berører selskabet, der sælger. Det berører ikke aktionærerne/ejerkredsen i selskabet, der ejer virksomheden, der sælges.

Sælger bliver beskattet på baggrund af forskellen på, hvad aktivernes købspris var, og hvad de i dag sælges for (også kaldet avancebeskatning).

Som køber kan købet af aktiver afskrives, såfremt de er afskrivningsberettigede. Da de fleste aktiver oftest er afskrivningsberettigede, vil en aktivoverdragelse typisk være at foretrække for køber. Hvad der kan afskrives bestemmes af afskrivningsloven.

Aktieoverdragelse

En aktieoverdragelse kaldes også for en anpartsoverdragelse. Her er tale om selve ejerskabet af den pågældende virksomhed – ikke blot dens aktiver. Det overordnede ejerskab indebærer altså også rettigheder og forpligtelser under det allerede eksisterende CVR. 

I og med at der er tale om overdragelse af aktier, vil denne form for virksomhedshandel beskattes derefter. Er det en fysisk person, som sælger aktier, beskattes salget som almindelig aktieindkomst. Sælges aktierne i virksomheden med tab, er dette også fradragsberettiget.

Er det et selskab, der sælger aktierne i en virksomhed, er der i langt de fleste tilfælde ingen skat ved salg af virksomheden. Derfor anses denne overdragelsesmetode oftest som den mest fordelagtige for sælger. 

Bemærk, at et holdingselskab, der ønsker at sælge aktier i en virksomhed skattefrit, skal have ejet aktierne i en årrække, inden salget foretages. Denne regel eksisterer, så der ikke pludselig oprettelses holdingselskaber alene for at udnytte denne mulighed.

Aktiebeskatning

Er det en fysisk person, der foretager salg af aktier i en virksomhed, bruges gennemsnitsmetoden. I 2021 betales der 27% af aktieindkomst (gevinst på aktier) op til et loft på 56.500. Der betales der 42% skat af gevinst over loftet. Læs nærmere om aktiebeskatning.

Værdiansættelse

Udgangspunktet for enhver værdiansættelse er, at den som udgangspunkt skal afspejle markedsprisen. Da værdien har så stor virkning på både køber og sælgers skattemæssige byrder, kan Skattestyrelsen korrigere værdiansættelsen, hvis der findes tilstrækkelig belæg for, at den ikke afspejler den reelle markedspris. Det sker dog yderst sjældent.

Værdiansættelse af en virksomhed kan være svært. Der findes flere forskellige regnemetoder, og der er ikke én, som gør sig gældende for alle virksomheder eller situationer.

Ønsker du ikke at tage del af en værdiansættelse selv, kan du benytte dig af en ekstern vurderingsmand. Ved brug af en vurderingsmand, minimerer du samtidig risikoen for, at Skattestyrelsen underkender den endelige pris.

Salg af enkeltmandsvirksomhed eller PMV

Det er ikke muligt at købe og sælge enkeltmandsvirksomheder eller PMV’er. Disse to former for virksomheder er nemlig personligt ejede – altså udelukkende knyttet til ejeren.

Men i praksis kan man gøre det, at ejeren lukker sin enkeltmandsvirksomhed eller PMV. Idet virksomheden lukkes, sælges samtlige aktiver (varelager, hjemmeside etc.). Den interesserede køber får hermed muligheden for at overtage og fortsætte/opstarte en nær identisk virksomhed til den gamle. 

Personen, der lukker sin enkeltmandsvirksomhed for at sælge aktiverne, skal huske de personlige implikationer, det har at lukke sin enkeltmandsvirksomhed. Her skal bl.a. afsluttes moms, udarbejdes endelige regnskaber og mange andre ting.

Bemærk, at da den eksisterende virksomhed i realiteten lukkes, vil den nye ejer operere under et andet CVR-nummer.

Oftest stillede spørgsmål

Du kan ikke sælge en enkeltmandsvirksomhed (eller PMV), da det er en personlig virksomhed.

Du kan dog lukke din enkeltmandsvirksomhed og sælge samtlige aktiver til en køber, som så kan drive en nær identisk virksomhed videre.

Salg af selskab afhænger meget af om det er virksomhedens aktiver eller aktier/ejerskab der sælges. Der skelnes altså mellem aktivoverdragelse og aktieoverdragelse.

Salg af virksomhed kan fx ske gennem en virksomhedsmægler eller virksomhedsbørs. Flere ting skal dog på plads, inden man påbegynder salget – heriblandt en værdiansættelse.

Mikkel Lisse Vastila
Mikkel Vastila
Mikkel er content creator hos Dinero. Han laver video, lyd og tekst om dansk iværksætteri og regnskab. Du vil både støde på ham på bloggen og vores YouTube-kanal.

Skriv en kommentar

6 kommentarer

 1. Hej. Jeg har kørt enkeltmandsvirksomhed i godt 17 år og har et Aps på 12 år ved siden af, nu nærmer jeg mig pensionsalderen og vil gøre det mere enkelt og kun have et aps og indrage min kone i ejerforholdet så jeg kan fremstå som “rigtig” pensionist, det skal nævnes begge firmaer er uden kreditter og pant. hvordan forholder man sig bedst og praktisk til denne ændring ?

  1. Hej John

   Det tør jeg simpelthen ikke at give dig et konkret svar på.

   Jeg anbefaler du kontakter en revisor og får noget specifik vejledning til jeres konkrete sag her, det kan både spare dig en del penge i længden og så får du det gjort helt korrekt.

   De bedste hilsner – Lasse, Dinero Support

 2. Hej j.

  Det lyder for os ikke muligt. Vi kan dog ikke give dig et konkret svar på det, der vil jeg forehøre mig hos skat eller en revisor inde for området. En enkeltmandsvirksomhed og CVR er knyttet op på dig som privatperson så skal du fortsætte en enkeltmandsvirksomhed vil vi mene du skal oprette din egen enkeltmandsvirksomhed med nyt CVR og overtage den anden enkeltmandsvirksomheds aktiviteter. Dette kræver dog revisorhjælp også 🙂

  De bedste hilsner Frederik Nielsen

 3. Hej Kan man imellem ægtefælle få overdraget en enkeltmandsvirksomhed? uden at man overtager gæld osv fra den anden? samt forsætte under samme cvr nr og navn?

  1. Så dit spørgsmål på Dinero. Kunne man gøre det? Altså overdrage enkeltmandsvirksomhed til ægtefælle uden at skulle købe det?

  2. Hej Camilla

   Jeg tænker du nok selv bør kontakte en revisor/SKAT, men om ikke andet så kan det jo være den tidligere spørger her har et fif eller to 🙂

   De bedste hilsner, Lasse – Dinero Support

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram