Årsregnskab skabelon – download Excel-eksempel på opstilling

I indlægget her kan du få nogle eksempler på en simpel årsregnskabsskabelon, som du kan downloade til Excel. Vi kommer desuden ind på forskellige krav til årsregnskaber alt efter virksomhedstype.


Hvad er et årsregnskab?

Når du starter en virksomhed, har du pligt til at føre regnskab over dine aktiviteter. Én gang om året laver du en redegørelse for økonomien i det forgangne år. Det kaldes et årsregnskab.

Uanset størrelsen på din virksomhed skal du lave årsregnskabet. Regnskabet viser dels, hvordan du har brugt din virksomheds midler i det forløbne år, og dels fortæller det altså, hvordan det står til med virksomhedsøkonomien.

Et årsregnskab tegner derfor et billede af, hvordan virksomheden har klaret sig ved at redegøre for indtægter og udgifter.

Hvad skal et årsregnskab indeholde?

En årsregnskabsskabelon skal som minimum indeholde en balance, en resultatopgørelse og andre noter som ledelsespåtegning og regnskabspraksis. Der er dog forskellige regler som gør sig gældende for de forskellige regnskabsklasser

Ovennævnt indhold gælder typisk for virksomhederne i regnskabsklasse A, mens der er yderligere krav til indholdet i dit årsregnskab, hvis du eksempelvis hører under regnskabsklasse C. 

Men hvad betyder regnskabsklasser egentlig? 

Inden du går i gang med dit årsregnskab, skal du dermed vide hvilken regnskabsklasse, din virksomhed tilhører. De forskellige regnskabsklasser –  A, B, C og D – er en måde at inddele virksomheder på. 

Det er virksomhedens størrelse, der afgør hvilken virksomhedsklasse, som den enkelte virksomhed tilhører. Der er forskellige krav til hver enkelt virksomhedsklasse, når det kommer til regnskabsaflæggelse.

I det følgende kan du downloade en årsregnskabsskabelon til Excel og se et eksempel på årsregnskab til ApS, årsregnskab til IVS og et eksempel på et årsregnskab til dig, der har en enkeltmandsvirksomhed.

Få hjælp til årsregnskab

Skabelon til årsregnskab i Excel

Vi har lavet en simpel skabelon til Excel, som du kan bruge som eksempel på et årsregnskab. Vær opmærksom på, at skabelonen alene er vejledende og ikke skal ses som et juridisk dokument eller bindende rådgivning. 

Skabelonen til årsregnskab i Excel indeholder en resultatopgørelse og en balance, der indgår som en del af dit årsregnskab. Du kan altså trygt bruge vores årsregnskabseksempel til opstilling af årsregnskabets resultatopgørelse og balance, uanset hvilken virksomhedstype du har. 

Når du henter skabelonen, tilmelder du dig samtidig Dineros nyhedsbrev med gode tips og råd, som du altid kan afmelde med et enkelt klik.

Download skabelon

Skabelon til årsregnskab: Få en gratis skabelon. Du tilmelder dig samtidigt Dineros nyhedsbrev, som du altid kan afmelde med et enkelt klik.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel/skabelon har kun til formål at orientere og skal ikke ses som juridisk rådgivning.

Årsregnskab ApS eksempel

Som anpartsselskab (ApS) er du som udgangspunkt i regnskabsklasse B, medmindre selskabet overskrider følgende størrelsesgrænser i to regnskabsår, der følger efter hinanden:

 • En balancesum på 44 mio. kr.
 • En nettoomsætning på 89 mio. kr.
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50.

Såfremt at anpartsselskabet ikke har overskredet ovenstående, er virksomheden altså omfattet af regnskabsklasse B. Den skal derfor udarbejde et årsregnskab, som mindst består af følgende:

Hvis en godkendt revisor har underskrevet en påtegning eller erklæring til årsregnskabet, skal denne indgå i årsrapporten.

Skal du bruge en skabelon til et årsregnskab for ApS, kan du bruge vores årsregnskab ApS eksempel, der indeholder en resultatopgørelse og balance og altså er en del af årsregnskabet for ApS’er.

Årsregnskab til IVS – eksempel

Et iværksætterselskab (IVS) hører, ligesom anpartsselskaber, i udgangspunktet under regnskabsklasse B, så længe de ovenfor nævnte størrelsesgrænser for balancesum, nettoomsætning og gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede ikke overskrides.

Derfor skal et årsregnskab for IVS mindst indeholde:

 • Ledelsespåtegning (med mindre der kun er ét medlem af ledelsen)
 • Ledelsesberetning (alternativt kan hovedaktivitet oplyses i en note)
 • Resultatopgørelse
 • Balance
 • Noter; herunder redegørelse for den anvendte regnskabspraksis
 • Evt. revisionspåtegning

Skal du bruge en skabelon til et årsregnskab for IVS, kan du bruge vores eksempel på årsregnskab til IVS, der som nævnt indeholder en resultatopgørelse og balance, og altså er en del af årsregnskabet for ApS’er.

Eksempel på årsregnskab i en enkeltmandsvirksomhed

Som enkeltmandsvirksomhed har du ikke pligt til at lave et årsregnskab, men vælger du frivilligt at udarbejde et, falder du under kravene for virksomheder i regnskabsklasse A.

Årsregnskabet, eller årsrapporten, skal i så fald mindst indeholde:

 • Ledelsespåtegning (med mindre der kun er ét medlem af ledelsen)
 • Resultatopgørelse
 • Balance
 • Noter; herunder redegørelse for den anvendte regnskabspraksis
 • Evt. revisionspåtegning


Hvis en godkendt revisor har underskrevet en påtegning eller erklæring til årsregnskabet, skal den indgå i årsrapporten.

Skal du bruge en skabelon til et årsregnskab for enkeltmandsvirksomhed, kan du bruge vores skabelon, der indeholder eksempel på resultatopgørelse og balance.

Portræt af Nicklas Aabech
Nicklas Aabech Dinero
Nicklas er Digital Marketing Manager hos Dinero. Han sørger for, at vores løsninger og relevante tilbud når ud til såvel nuværende som potentielle Dinero-brugere, og hjælper i ny og næ til med at producere brugbart indhold til såvel Dinero-brugere og andre, der sidder med gode spørgsmål derude.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram