Udgivet 02/07/2024

Indberetning – se frister for indberetning af bl.a. moms, skat og løn

Som virksomhedsejer er der mange oplysninger, du skal huske at indberette for din virksomhed. Det kan til tider være uoverskueligt at finde hoved og hale i, hvor og hvordan indberetningen skal ske. Derfor giver vi dig i dette indlæg et overblik over nogle af dem, der er særligt vigtige at kende til som virksomhedsejer. Du finder også frister for indberetning, som er vigtige at huske.

Portræt af Laura Vestmark
Skrevet af Laura Juul Vestmark
Læsetid: 13 min.
blogbillede til indberetning

Hvad er en indberetning?

En indberetning er en skriftlig meddelelse eller rapport til en højere myndighed om bestemte forhold. Det kan fx være indberetning af moms til Skattestyrelsen eller indberetning af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen. 

Der er mange forskellige former for indberetning, og vi vil her præsentere dig for forskellige indberetninger, der er relevante at kende til for virksomhedsejere.

Regnskabskalender med vigtige frister

Hvis du ikke selv vil gå og huske på alle de vigtige frister, kan du downloade vores digitale regnskabskalender. Her får du frister, der er relevante for dig , ind i din egen kalender, så du har et samlet overblik over de vigtigste datoer. På den måde misser du aldrig igen en indberetning.

Indberetning af moms – se frister og guide

En vigtig indberetning for virksomheder er momsindberetning. Der er forskellige regler for, hvornår virksomheder skal indberette moms. Det er for det første kun momspligtige virksomheder, der skal indberette moms. 

Der er også forskellige frister for indberetning af moms, da det afhænger af virksomhedens omsætning. Momsafregning kan både ske hver måned, kvartal og halvårligt. Vi har lavet et overblik over momsfrister til indberetning, hvor du altid kan finde din momsfrist. 

Indberetning af moms skal ske til Skattestyrelsen. Hvis du er i tvivl om, hvordan du indberetter moms, har Skattestyrelsen lavet en guide til indberetning af moms, du med fordel kan følge. 

Momsafregning i Dinero

Du kan i øvrigt indberette din moms med få klik gennem dit regnskabsprogram hos Dinero med funktionen momsafregning. Med funktionen sikrer du desuden, at der ikke sker fejl til Skattestyrelsen.

Momsreguleringsforpligtelse – Indberetning og reguleringsperiode

Endnu en indberetning, du skal være opmærksom på, er indberetning af moms ved en momsregulering. Det forklares i dette afsnit. 

Når du i din momsregistrerede virksomhed køber et investeringsgode (fx en maskine eller fast ejendom), hvor du har betalt moms, er du forpligtet til fremover at bruge maskinen eller ejendommen til momspligtige formål.

Hvis du alligevel senere bruger maskinen eller ejendommen til andre formål, er du forpligtet til at regulere det momsfradrag, du fik, da varen blev købt. Denne forpligtelse kaldes momsreguleringsforpligtelse.

Den periode, hvor du skal regulere eller måske tilbagebetale nogle af momsfradragene, kaldes reguleringsperioden. Reguleringsperioden afhænger af investeringsgodet, og den ligger som udgangspunkt mellem fem og ti år. Indberetningen sker via TastSelv hos Skattestyrelsen.

Indberetning af handel med udlandet – EU-moms og EU-salg uden moms 

Hvis du i din virksomhed sælger varer eller ydelser til udlandet, skal du også indberette værdien af din handel i forbindelse med momsindberetningen. 

Hvis varerne eller ydelserne er uden moms, skal du indberette EU-salg uden moms, uanset om der sælges til momsregistrerede eller momsfrie virksomheder i andre EU-lande. 

Moms One Stop Shop-indberetning

Moms One Stop Shop er en frivillig ordning, som samler indberetning af moms ét sted, så det bliver nemmere for virksomhedsejere at indberette. Ordningen er relevant for virksomheder, der sælger til private i andre EU-lande for mere end 10.000 euro pr. kalenderår. 

Moms One Stop Shop er en særordning, der består af tre forskellige ordninger:

 • EU-ordningen er en ordning for virksomheder i og uden for EU, der sælger varer og ydelser, hvor betaling af momsen skal ske i det land, forbrugeren befinder sig i. 
 • Ikke-EU-ordningen er en ordning, hvor virksomheder uden for EU, der sælger bestemte ydelser til private forbrugere i EU, kan samle momsindberetningen og -betalingen i ét EU-land.  
 • Importordningen er en ordning, der har til formål at gøre det nemmere at importere varer fra lande uden for EU. 

Da ordningen er frivillig, skal du selv tilmelde dig den via TastSelv Erhverv. Moms One Stop Shop-indberetning skal også ske via TastSelv Erhverv, når du er tilmeldt ordningen. 

Der er desuden frister for, hvornår indberetning af Moms One Stop Shop senest skal ske. Du finder alle fristerne i vores digitale regnskabskalender, du kan downloade til din egen kalender, så du ikke misser de vigtigste frister.

Indberetning til Skattestyrelsen af skat, udbytte og løn

Du skal også indberette skat, udbytte og løn til Skattestyrelsen, alt efter hvilken virksomhedstype du har. I de følgende afsnit uddyber vi, hvordan indberetning til Skattestyrelsen foregår.

Indberetning af skat for enkeltmandsvirksomhed

Personligt ejede virksomheder (enkeltmandsvirksomheder og personligt ejede mindre virksomheder (PMV)) skal betale skat af virksomhedens overskud. I modsætning til lønmodtagere skal personligt ejede virksomheder selv indberette skat.

Indberetning af skat for enkeltmandsvirksomheder og PMV’er sker ved, at du oplyser det forventede over- eller underskud på forskudsopgørelsen, hvor alle tal, Skattestyrelsen anvender til at beregne din skat, oplyses. 

Hvis forskudsopgørelsen ikke er rettet, kan du risikere at betale en forkert skat. Hvis dit forventede over- eller underskud skulle ændre sig, er det i forskudsopgørelsen, dette ændres. 

Enkeltmandsvirksomheder og PMV’er skal én gang hvert år oplyse det endelige resultat på oplysningsskemaet. Oplysningsskemaet åbner for indberetning i midten af marts, og indberetningen af det endelige resultat skal senest ske 1. juli. 

Der er flere beskatningsordninger for enkeltmandsvirksomheder og PMV’er, men det mest almindelige for personligt ejede virksomheder er beskatning efter personskattereglerne.

Indberetning af udbytte og udbytteskat for selskaber

Indberetning af skat er anderledes for selskaber end for personligt ejede virksomheder, fordi selskaber udlodder et udbytte. Et udbytte er penge, selskaber udlodder til sine aktionærer eller investorer. 

Der skal betales skat af udbyttet (udbytteskat), og derfor skal selskaber hvert år indberette oplysninger om udbytte.

Hvis selskabets værdipapirer ligger i et dansk depot, vil indberetningen af udbyttet automatisk ske til Skattestyrelsen. Selskabet har dog stadig en pligt til at sikre sig, at oplysningerne er korrekte. 

Hvis værdipapirerne ikke ligger i et dansk depot, skal selskabet selv indberette oplysninger om udbytte og udbytteskat. Indberetningen af udbytte og udbytteskat sker via TastSelv Erhverv hos Skattestyrelsen.

Taksten for udbytteskat ligger i 2024 på 27 % og 42 %. Hvis du får et udbytte på mindre end 61.000 er satsen 27 % og hvis du får mere, er satsen 42 %.

Airbnb-indberetning til Skattestyrelsen – udlejning via Airbnb 

Hvis du udlejer en bolig, skal du betale skat af dine lejeindtægter. Det gælder både ved udlejning gennem en udlejningsplatform, som fx Airbnb, og hvis du selv står for udlejningen.

I 2019 indgik den danske stat en aftale med Airbnb om, at indtægter fra udlejning gennem platformen automatisk indberettes til Skattestyrelsen. 

Hvis du ikke udlejer gennem Airbnb, skal du altså selv indberette oplysningerne til Skattestyrelsen. Der er forskellige regler for skat ved udlejning af bolig, da det kommer an på, om det er en bolig, du selv bor i eller ej, eller om du udlejer dit sommerhus.

Der er altså forskel på, hvordan du skal indberette udlejning af bolig til Skattestyrelsen, da det afhænger af din situation, og om du selv står for udlejningen eller ej. 

Du kan læse meget mere om reglerne for indberetning til Skattestyrelsen ved udlejning på Skattestyrelsens hjemmeside.

Indberetning af løn til eIndkomst

Hvis du har ansatte, skal du også indberette løn til Skattestyrelsen. Det sker i eIndkomst, som er Skattestyrelsens register over indkomstoplysninger. 

Her findes oplysninger for den indkomst, myndigheder bruger til beregning og udbetaling af offentlige ydelser (fx SU, dagpenge, løn og pension).  

For at kunne indberette løn til Skattestyrelsen skal du først registreres som arbejdsgiver. Herefter skal du vælge, hvordan du vil indberette lønnen. Du kan få andre til at indberette for dig (fx en revisor), du kan indberette i eget lønsystem, eller du kan indberette via eIndkomst via TastSelv Erhverv. 

Du skal dog have adgang til eIndkomst, før du kan indberette.

Konsekvenser ved manglende indberetning af løn til Skattestyrelsen 

Der er flere alvorlige konsekvenser ved manglende indberetning af løn til Skattestyrelsen.

For det første vil det få konsekvenser for de ansatte, der modtager offentlige ydelser, da der kan være fejl på deres årsopgørelse

Derudover kan virksomheden komme ud for en straffesag, da virksomheden har pligt til at sikre sig, at beløbet er korrekt.

Hvis der ikke indberettes fire måneder i træk, kan Skattestyrelsen desuden afmelde virksomhedens registrering for bl.a. A-skat, hvilket kan betyde, at virksomheden ikke kan fortsætte med at fungere.

Indberetning af årsrapport og årsregnskab

Måske skal din virksomhed udarbejde et årsregnskab. Derfor er det også vigtigt at vide, hvordan indberetningen af årsregnskabet sker efter reglerne. 

Årsregnskabet er en del af årsrapporten, der er den samlede beretning om virksomhedens udvikling. Årsrapporten består, udover årsregnskabet, bl.a. også af en ledelsesberetning og en ledelsespåtegning

Årsrapporten skal indberettes til Erhvervsstyrelsen. Vi har lavet en guide til indberetning af årsrapport og årsregnskab, hvor du får en trin-for-trin-guide, du kan følge, så indberetningen sker korrekt.

XBRL-format i forbindelse med indberetning

Nogle virksomheder skal indberette deres regnskab i et XBRL-format. XBRL (eXtensible Business Reporting Language) er et digitalt sprog, som anvendes til kommunikation af finansielle data. Formatet er i et sprog, der kan forstås rundt i hele verden.

Indberetningen kan både ske ved en manuel indtastningsløsning (Regnskab Basis) eller en indberetningsløsning (Regnskab Special). Regnskab Basis er dog kun til simple regnskaber i regnskabsklasse B.

Du kan danne en Regnskab Basis-fil i dit regnskabsprogram, men det er ikke et krav, at dit regnskabsprogram skal understøtte XBRL-formatet.

Indberetning af B-indkomst 

B-indkomst er en indkomst, hvor der ikke er fratrukket skat og AM-bidrag, inden beløbet udbetales til dig. B-indkomst kan fx være indkomst som selvstændig, honorarer eller løn for freelancearbejde. Der er hverken trukket skat eller AM-bidrag fra B-indkomsten, inden du får den udbetalt.

Du skal betale B-skat af din B-indkomst, og du skal derfor selv huske at indberette den. Hvis du ikke har andre indtægter end B-indkomst, kan du betale B-skat ved at skrive dit forventede overskud eller din B-indkomst på din forskudsopgørelse.

Vi har heldigvis lavet en guide til indberetning og betaling af B-skat, hvor du tages igennem de forskellige trin til indberetning af B-indkomst.

Fristen for betaling af B-skat er den 20. hver måned (bortset fra juni og december, hvor der ikke skal indberettes noget). 

Indberetning af kørselsfradrag og kørselsgodtgørelse

Kørselsfradrag er et skattefradrag, privatpersoner kan få for at køre til og fra job, hvis der er mere end 24 km til og fra arbejdet. Det er derfor medarbejderens eget ansvar at indberette kørselsfradrag i årsopgørelsen og forskudsopgørelsen. 

Kørselsgodtgørelse adskiller sig fra kørselsfradrag, da det derimod er en udbetaling, din virksomhed kan vælge at give en medarbejder, hvis medarbejderens bil bruges i erhvervsmæssig sammenhæng. 

Kørselsgodtgørelse er skattepligtigt, når der udbetales et fast beløb. En betingelse for, at kørselsgodtgørelsen er skattefri, er, at din virksomhed kan dokumentere kørslen fx ved at medarbejderen fører en kørebog over kørslen. 

Virksomheden har ansvaret for at indberette kørselsgodtgørelsen til Skattestyrelsen via eIndkomst. 

Forskellen på kørselsfradrag og -godtgørelse

Indberetning af lønsumsafgift

Hvis din virksomhed er registreret for lønsumsafgift, skal du selv stå for at indberette afgiften. For at indberette lønsumsafgift skal du beregne lønsumsafgiften, og det kræver en kompliceret beregning. 

Indberetning af lønsumsafgift skal ske via TastSelv Erhverv. Selvom der ikke har været aktiviteter i en periode, skal virksomheder, der er registreret for lønsumsafgift, indberette.
Fristen for indberetning af lønsumsafgift afhænger af, hvilken metode der er tale om. Alle fristerne findes på Skattestyrelsens hjemmeside eller i vores digitale regnskabskalender.

Få beregnet din lønsumsafgift i Dinero

I Dinero kan du få beregnet din lønsumsafgift, hvis du er omfattet af metode 4. Når vi har beregnet tallene for dig, kan du nemt kopiere tallene og indberette lønsumsafgift på ingen tid.

Indberetning til Danmarks Statistik

Det er lovpligtigt, at danske virksomheder indberetter oplysninger til Danmarks Statistik, hvis de bliver bedt om det. Det er Danmarks Statistik, der anmoder virksomheder om lovpligtig indberetning, og de styrer også, hvilke oplysninger der skal indberettes.

Indberetning til Danmarks Statistik sker på deres hjemmeside, hvor du vælger den relevante statistik og herefter indberetter.

Fristen for indberetning afhænger af den konkrete statistik, men du kan dog anmode om at fristen udsættes. 

Frist for indberetning af feriepenge som arbejdsgiver

Som arbejdsgiver skal du indberette og betale feriepenge til følgende medarbejdere:

 • Time- eller ugelønnede (både fuldtid og deltid)
 • Fratrådte medarbejdere, der har haft ferie med løn
 • Rengøringshjælp, børnepassere eller anden hjælp i hjemmet, som i gennemsnit arbejder mere end otte timer om ugen.

Fristen for indberetning af feriepenge som arbejdsgiver er som følgende for timelønnede:

 • Hvis lønperioden slutter senest d. 15. i måneden, er fristen sidste dag i den samme måned
 • Hvis lønperioden slutter efter d. 16 i måneden, er fristen d. 15. i den efterfølgende måned
 • Hvis fristen falder på en helligdag eller i weekenden, er fristen den sidste bankdag inden.

Fristen for indberetning af feriepenge for fratrådte medarbejdere som arbejdsgiver er den sidste dag i den måned, hvor medarbejderen stopper. Indberetningen skal ske til Skattestyrelsen i eIndkomst.

Indberetning af gaver til Skattestyrelsen som arbejdsgiver

En medarbejder må modtage skattefrie gaver fra sin arbejdsgiver. Medarbejderen må som udgangspunkt modtage fysiske gaver og andre mindre personalegoder til en samlet værdi af op til 1.300 i 2024 

Kontante gaver er altid skattepligtige. Gavekort er skattepligtige, hvis de kan ombyttes til kontanter eller kan anvendes i bredt omfang.

Arbejdsgiveren skal indberette værdien af gaver til Skattestyrelsen, hvis gaven er kontant, et skattepligtigt gavekort, eller hvis gavens værdi overstiger [shortcode].  

Vi har lavet et indlæg om skattefri gaver og indberetning af gaver til Skattestyrelsen, hvor du bliver klogere på reglerne. 

Punktafgift-indberetning

Punktafgifter er en særlig afgift på bestemte ydelser eller varer, som fx spiritus, chokolade og tobak. Hvis din virksomhed handler eller på anden vis har noget med varer eller ydelser med punktafgift at gøre, skal din virksomhed registreres for punktafgifter.

Du skal selv indberette og betale punktafgifter, og det skal som udgangspunkt ske én gang om måneden. Punktafgift-indberetning skal ske via TastSelv Erhverv hos Skattestyrelsen.

Fristen for indberetning af punktafgifter er d. 15. i den efterfølgende måned.   

Indberetning af servicefradrag

Servicefradraget er et fradrag, du kan få for serviceydelser, som fx børnepasning, vinduespudsning, havearbejde og rengøring, der udføres i dit hjem eller i dit sommerhus. 

Du skal selv stå for indberetning af servicefradraget. Det skal gøres via TastSelv hos Skattestyrelsen, hvor du skal vælge “indberet servicefradrag” inde i dit oplysningsskema.

For at du kan modtage servicefradrag, skal udført arbejde betales inden d. 1. marts året efter. Arbejde, der er udført i 2023, skal fx senest betales d. 29. februar 2024.

Du finder fristerne til indberetning af servicefradraget på Skattestyrelsens hjemmeside.

Oftest stillede spørgsmål

En indberetning er en meddelelse, en myndighed får omkring nogle bestemte forhold. Der er mange forskellige former for indberetning. Nogle af de vigtigste indberetninger for virksomheder er fx indberetning af moms, skat og indberetning af årsrapporten.

Du skal betale B-skat af din B-indkomst, og du skal selv sørge for at indberette din B-indkomst. Hvis din B-indkomst er din eneste indtægt, kan du skrive dit forventede overskud eller din B-indkomst på din forskudsopgørelse. B-skat skal betales senest d. 20. hver måned (bortset fra juni og december, hvor der ikke skal indberettes noget).

Frist for indberetning af moms afhænger af virksomhedens omsætning – og hvor gammel den er. Fristerne kan både ligge hver måned, kvartal eller en gang hvert halve år. 

Som arbejdsgiver indberettes de ansattes løn til Skattestyrelsen. Det gøres ved, at du først bliver registreret som arbejdsgiver. Herefter vælger du, hvordan du vil indberette lønnen, da det både kan gøres gennem en revisor, et lønsystem eller eIndkomst.

Portræt af Laura Vestmark
Laura Juul Vestmark
Laura er vores Marketing Assistant. Hun hjælper bl.a. med at producere indhold om regnskabsrelaterede begreber og regler til dig, som ønsker at blive klogere på regnskab på en let forståelig måde.

Skriv en kommentar

2 kommentarer

 1. Hej. Jeg har indberettet momsen for 2. kvartal og ville sætte den til betaling i netbanken. Jeg var dog lige hurtig nok da datoen for betaling blev sat til samme dag og ikke til d. 2/9-2024 som er betalingsfristen. Få minutter efter så jeg at jeg havde lavet en fejl og afmeldte derfor betalingen igen. Dvs. nu fremgår både betaling og tilbageførsel af de penge i netbanken. Jeg er så blevet i tvivl om de skal bogføres og i så fald hvordan. På forhånd tak Vh Stine

  1. Hej Stine

   Det kan du bogføre i 2 finansbilag:

   Du finder Finansbilag under “Bogføring” -> “Skabeloner” -> “Finansbilag”.

   Du udfylder finansbilagene således:

   Finansbilag 1 – Udbetaling:

   Dato: Udbetalingsdato

   Konto: 55000 – Bank

   Beløb: (i minus)

   Modkonto: 54040 – Øvrige tilgodehavender

   Finansbilag 2 – Indbetaling:

   Dato: Indbetalingsdatoen

   Konto: 55000 – Bank

   Beløb: (i plus)

   Modkonto: 54040 – Øvrige tilgodehavender

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram